Neformalaus ugdymo būreliai 2015-2016 m.m. II pusmetis
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis 2015-2016 m. m.