Garsų pasaulyje
Yra žinoma, jog formuojant visapusę ir harmoningą
vaiko asmenybę, svarbu muzikinis jo ugdymas. Viena iš
muzikinio ugdymo sričių – grojimas instrumentu vaikams
savaime labai patrauklus, nes susijęs su judesiu (mušimas,
pūtimas, stygos užkabinimas, stryko traukymas, klavišų
spaudymas, dūdelės skylučių dangstymas ir t.t.).
Instrumentinis muzikavimas viena iš aktyviausių muzikinio
ugdymo veiklos formų. Šia veikla skatinama asmenybės
saviraiška ir stimuliuojamas savarankiškumas. Mums labai
pasisekė, nes Leonardo tėtis Aleksandras pakvietė ,,
Spinduliukus“ susipažinti su muzikiniais instrumentais, jų
skleidžiamais garsais ir išgaunama muzika. Tuo pačiu
supažindino su savo profesija – orkestro muzikantu,
grojančiu tūba.
Gegužės 17 d. lankėmės LR VRM reprezentacinio
pučiamųjų orkestro repeticijoje. Mažieji klausėsi
muzikantų grojamų kūrinių, kuriuos pristatė kolektyvo
meno vadovas ir dirigentas Eimantas Anskaitis. Vaikai
susipažino su muzikos instrumentais, jų pavadinimais ir skleidžiamais garsais. Nuotaikinga muzika
taip užbūrė, padrąsino ir atpalaidavo mažuosius klausytojus, kad nusėdėti savo vietose
nebepavyko: visi šoko ir improvizavo. O grojimas profesionaliais muzikiniais instrumentais sukėlė
tiek veiksmo, garsų ir teigiamų emocijų, kad jų užteko visai dienai ne tik vaikams, bet ir
orkestrantams. Dėkojame tėčiui Aleksandrui už gerą laiką muzikos garsų pasaulyje!
Sporto šventė “Augu sveikas ir stiprus”
Sveikas vaikas – tai visų tėvų svajonė ir
auklėtojų tikslas. Ar vaikas toks užaugs,
priklauso nuo suaugusiųjų – kokias sąlygas
vaikui augti ir vystytis jie sudarys. Vaiko
organizmą labai stipriai veikia jam
skiepijamas gyvenimo būdas bei aplinka,
kurioje auga. Judėjimo stoka lemia
nevisavertį vystimasį ir augimą.
Gegužės 10 dieną mūsų mokykloje įvyko
kasmetinė sporto šventė „ Augu sveikas ir
stiprus“ , kurioje dalyvavo mūsų mokyklos
priešmokyklinių grupių ugdytiniai bei svečiai iš l\d „ Delfinukas“ ir „Šilelis“. Visi vaikai smagiai
leido laiką mokyklos sporto salėje, kur jiems buvo organizuotos smagios estafetės ir žaidimai.
Kiekviena komanda buvo stipri ir visos buvo vertos apdovanojimų. Vaikai labai džiaugėsi , kad
sportavo kartu ir laimėjo draugystė. Visos komandos gavo atminimo taures ir padėkas.
Kokia laimės spalva?
Mano laimė yra:
,,Močiutė ir krikšto mama“, Ema;  ,,Tėtis ir sesė“ , Emilija; “Brolis, tėtis ir mama“ , Gustas, Paulius; ,,Šeima ir žiurkėnas“, Deividas; ,,Visi pažįstami“, Deividas; ,,Mama , močiutė ir draugai“, Vanesa; ,,Mano šeima“,  Gabija; ,,Saulė ir šeima“, Ignas; ,,Tėtis, mama, močiutė ir senelis“ , Juozas; ,,Mama ir tėtis“, Leonardas; ,,Visi pažįstami ir draugai“, Rusnė; ,,Šeima, šuniukas, kad saulė šviečia“ , Erika; ,,Šeima ir pusseserė“,  Joris; ,,Tėtis mama, sesė ir senelis“, Augustas; ,,Tėtis, diedukas, vištytė“, Julija; ,,Šuo, brolis, tėtis ir mama“, Kristupas, Augustas. 
Ar kada nors susimąstėte kokia laimės spalva?
O mums, mažiesiems ,,Spinduliukams“ pirmadienio rytas atnešė
oranžinę spalvą. Jūs paklausite, kodėl? O gi todėl, kad mūsų klasėje
viešėjo viena iš knygos ,,Laimė yra Lapė“ autorių , dailininkė Aušra
Kiudulaitė. Ji pristatė 2016 m. skaitytojų išrinktą gražiausią knygą,
istoriją apie mažo berniuko Povilo ir Lapės draugystę. Dailininkė
atsinešė ne tik knygą, bet ir pagrindinį jos personažą, visų numylėtą
Lapę. Autorė susidomėjusiems vaikams papasakojo knygos
atsiradimo istoriją, kiek laiko truko iliustracijų kūrimas, bei atskleidė
paslaptis, kurias užkodavo spalvotuose puslapiuose. Šiltas ir
nuoširdus bendravimas vaikų širdelėse atrakino atvirumą bei
pažadino jų vaizduotę, kūrybiškumą . Lapė, keliaudama iš rankų į
rankas padėjo vaikams atsiverti ir įvardinti, kas yra jų laimė.
Taigi, laimės spalva tiek dideliam, tiek mažam, kiekvienam sava. Ji gali keistis kiekvieną akimirką…
Po šiltų atsivėrimų dailininkė pakvietė vaikus sukurti savo iliustracijas knygai.
Už nuostabias akimirkas su menininke Aušra Kiudulaite ,,Spinduliukai“ dėkoja savo tėveliams.
Kelionė į Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stotį
Prieš kelis dešimtmečius mažų mergaičių svajonių profesija
buvo pardavėjos, darželių auklėtojos ir mokytojos, o
berniukai trokšdavo būti policininkais, gaisrininkais. Ar
šiuolaikinių vaikų troškimai tokie patys?
Balandžio 12 dieną 3 priešmokyklinės grupės vaikai keliavo
į Vilniaus greitosios medicinos pagalbos stotį , kad galėtų
susipažinti su šios įstaigos darbo ypatumais.
Pirmiausia vaikams buvo sudaryta galimybė atlikti žmogaus,
kuriam atsitiko nelaimė gaivinimą. Vėliau vaikai lankėsi
dispečerinėje, kur girdėjo kaip greitosios medicinos
pagalbos darbuotojai bendrauja telefonu su žmonėmis, kuriems reikia medicinos pagalbos. Didelį
įspūdį vaikams paliko kambarys su daug monitorių, kur dirba žmonės skirstantys iškvietimus,
kontroliuojantys greitosios medicinos pagalbos mašinų judėjimą. Ekskursijos pabaigoje vaikai
apžiūrėjo greitosios medicinos pagalbos automobilį.
Tai buvo tikrai informatyvi ir vaikams labai naudinga išvyka. Gal kas nors iš jų ateityje gelbės mūsų
gyvybes?
Už šią nuostabią išvyką dėkojame Raimondo tėveliui.
Festivalis ” Mūsų mažieji talentai Lietuvai”
Vienas iš mūsų mokyklos ugdymo tikslų – kuo anksčiau pastebėti vaiko gabumus ir talentus, kad
kiekvienas vaikas pasiektų tai, ką jis gali. Kuo anksčiau pastebėsime vaiko gabumus, tuo labiau
padėsime jo talentams atsiskleisti ir užaugti. Mūsų progimnazija stengiasi siekti, kad ugdytiniai
savo talentus ir gabumus parodytų ir už mokyklos ribų.
Balandžio 11 dieną mūsų mokyklos priešmokyklinukai dalyvavo Vilniaus lopšelio darželio
„Medynėlis“ organizuotame Vilniaus m. priešmokyklinio amžiaus vaikų talentų festivalyje „Mūsų
mažieji talentai Lietuvai“.
1 PM grupės ugdytinė Julija Povilavičiūtė dainavo dainą „Mano darbai“. Mergaitę paruošė
muzikos mokytoja Lina Gubanovienė ir mokytoja Ramunė Klymantienė.
2 PM grupės mergaitės: Goda Pužaitė, Eglė Šimonytė, Emilija Česnavičiūtė, Karolina Kairytė,
Miglė Graužaitė, Rūta Giedrytė sušoko nuotaikingą šokį. Vaikus paruošė mokytoja Vida Strazdienė
ir šokių mokytojas Kęstutis Andrijevskis.
3 PM grupės ugdytinė Austėja Slavinskaitė deklamavo I. Aleknienės eilėraštį „ Katinėlis“. Mergaitę
paruošė mokytoja Kristina Povilavičienė.
Visi vaikai puikiai pasirodė ir buvo apdovanoti padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.
Kelionė į Vilniaus oro uostą
Kovo 15 dieną mūsų mokyklos „ Bitučių“ grupės
priešmokyklinukai lankėsi Vilniaus oro uoste. Šią
nuostabią ekskursiją vaikams suorganizavo Denio tėvelis.
Ekskursijos metu vaikai turėjo galimybę pamatyti įvairaus
dydžio lėktuvus, susipažinti su jų techniniais ypatumais.
Didžiausią įspūdį paliko tai, kad vaikai galėjo ne tik pabūti
lėktuvo salono viduje, bet ir piloto kabinoje. Visi liko
sužavėti. Dar kartą dėkojame Denio tėveliui už tokią
nuostabią pramogą.
,,Vidur prūdo bliūdas plūdur”
Kovo 22 d. į „Spindulio“ progimnazijos Aktų salę rinkosi mūsų mažieji priešmokyklinukai bei svečiai iš Vilniaus lopšelio – darželio „Medynėlis“, „ Šilelis“. Jaunieji aktoriai, jų tėveliai, draugai, pedagogai atvyko į teatro dienai skirtą renginį  ,,Vidur prūdo bliūdas plūdur” .  Visus susirinkusius pasveikino  mūsų mokyklos mokiniai su daina  „Pasaka kitaip“ bei priešmokyklinės grupės ugdytinė Julija Povilavičiūtė, kuri padainavo dainą „Mano darbai“.  Mokinius paruošė muzikos mokytoja Lina Gubanovienė.  
       I PM grupės vaikai  suvaidino spektaklį „ Katės ir pelės“. Ši istorija pamokė vaikus, kad net ir katės su pelėmis gali draugauti. II PM grupės vaikučiai savo pasirodymu papasakojo istoriją  pagal S. Paltanavičių „Dovana“. III PM grupės vaikai  papasakojo legendą apie Jūratę ir Kastytį.    Dėkojame mūsų svečiams spalvingiems aktoriams, lopšelio–darželio „Medynėlis“  priešmokyklinio ugdymo pedagogei Danutei Kuprienei, meninio ugdymo pedagogei Linai Kašauskienei už smagų pasirodymą
„ Žali varliukai“.   Taip pat lopšelio-darželio „Šilelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogėms Audronei Martusevičienei, Rūtai Vingrovskai, muzikos vadovei Janinai Pakalnienei už spektaklį „Gedimino sapnas“.   Nuoširdžiai dėkojame darbų mokytojui Rolandui Matulevičiui ir vyresnių klasių mokiniams už pagamintas dovanas (gal ir mūsų senoliai žaidė su tokiais)- medinius žaislus – suktukus.   Spektaklis vaikams – smagiausias žaidimas, kuriame kiekvienas gali atsiskleisti. Norėjosi, kad mažieji pajaustų teatro dvasią, suvoktų, koks smagus gali būti kūrybinis procesas. Šis renginys vaikams buvo tikra sielos šventė, nes jos metu turėjo galimybę susirinkusiems žiūrovams suvaidinti savo sukurtus spektaklius. 
Viktorina “Aš myliu Lietuvą”
Tėvynė, gimtinė, pilietiškumo ugdymas ir tradicijų puoselėjimas – sąvokos, kurias girdime minint
Lietuvos valstybės bei Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Priešmokyklinis vaiko amžius – galimybė padėti tėvynės patrioto pagrindus. Pilietiškumo ir
tautiškumo ugdymas – sunkus darbas, reikalaujantis nuolatinio dėmesio ir pastangų.
Vasario 22 dieną mūsų mokyklos priešmokyklinukai turėjo puikią galimybę parodyti savo sukauptas
žinias apie gimtąjį kraštą, dalyvaudami priešmokyklinių grupių viktorinoje „Aš myliu Lietuvą“, kurią
organizavo Vilniaus lopšelis darželis „Medinėlis“. Viktorinos tikslas buvo skatinti vaikų
bendruomeniškumą, domėjimąsi tėvynės istorija, valstybės simboliais. Viktorinos metu visi vaikai
aktyviai dalyvavo. Organizatoriai sukūrė šventišką atmosferą. Išgirdome daug gražių eilėraščių ir
dainų apie Lietuvą. Dėkojame organizatoriams už prizus ir puikią nuotaiką.
Medalis Lietuvai
Priešmokyklinės grupės ,,Spinduliukai“
vasario 15 dieną kaip ir visi progimnazijos
mokiniai dalyvavo integruotoje pamokoje.
Pasipuošę lietuviška atributika apsilankė
mokykloje organizuojamoje parodoje ,,
Tarpukario Lietuvos leidiniai“, kur stebėjo,
vartė senovinius spaudinius, knygeles,
skaitė jų pavadinimus bei klausėsi
mokytojos Gailutės skaitomų knygelių
ištraukų. O parodoje ,,Vilniaus vaizdai medaliuose“ stebėjo ir stebėjosi medalių įvairove, atpažino
vaizduojamas miesto statinius, vietoves. Grįžusiems į grupę Deivido mamytė Ana pravedė
užsiėmimą iš molio ,,Medalis Lietuvai“. Mažieji ,,Spinduliukai“ pažintį su moliu pradėjo nuo
paprasčiausio – pirštais ir rankomis spausdami, maigydami, glostydami, kočiodami ir taip
susipažindami su molio savybėmis , struktūra, iki sunkesnio- kūrybingumo ir atidumo reikalaujančio
darbo. Vaikai gavo užduotį – nulipdyti medalį, skirtą Lietuvos 100 metų gimtadieniui. Smagu buvo
stebėti, kaip visi iki vieno pasinėrė į kūrybinį procesą ir džiaugėsi puikiu rezultatu. Po veiklos
surengėme medalių parodėlę, mergaitės mamytei Anai įteikė padėkos ir atminimo dovanėlę už
prasmingą ir gerų emocijų kupiną laiką.
Dėkojame ,,Spinduliukų“ tėveliams už iniciatyvas, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą!
Mes nulipdėm Sniego Senį
Nors žiema jau įpusėjo, bet vis dar
nelepina sniego gausa. Kasdien vaikai
labai laukia ir džiaugiasi iškritusiu
sniegu ir skuba pasinaudoti žiemos
teikiančiais malonumais. Todėl
priešmokyklinių grupių ugdytiniai su
džiaugsmu priėmė kvietimą dalyvauti
mokyklos organizuojamoje Žiemos
sporto šventėje. Viena smagiausių
žiemos pramogų lauke – sniego Senio
Besmegenio lipdymas! Šie personažai
tokie mieli ir gražūs, kad negalėjome
atsispirti pagundai nulipdyti savo
sniego žmogeliukus. Ir taip riedulys
prie riedulio, gniūžtė prie gniūžtės ir
pastatėme sniego Senių Besmegenių šeimynas. Vieni rinko šakeles, kankoriežius akims, plaukams,
burnai, kiti tvirtino rankas, kojas, treti piešė akis, sagas, rausvino žandus. Kūrybos procesas toks
malonus, kad vis norėjosi Besmegenį papuošti kuo įvairesnėmis detalėmis. Berniukai, padedami
Leonardo tėvelio Aleksandro sugalvojo ir namus žmogeliukams pastatyti. Žiemos pramoga prabėgo
labai greit, vaikų skruostukai paraudo, nusispalvino džiaugsmu, skaidriomis emocijomis. Visi vaikai
vieningai nutarė, jog Senio Besmegenio statymas yra smagus darbas, kadangi atliekamas drauge su
kitais vaikais, be to labai sveikas, nes buvimas gryname ore stiprina ir grūdina sveikatą. Sulaukėme
susidomėjimo ir pagyrimo ovacijų iš vyresnių moksleivių, tėvelių, pedagogų. Patys ištvermingiausi
Seniai Besmegeniai buvo papuošti Lietuvos vėliavos spalvų kaspinais.