Mokyklos psichologė konsultuoja
Mokyklos psichologės Ramintos Beinerytės  darbo laikas, 115 kab. : 
       
Pirmadieniais – 13.00-17.00 val.
Trečiadieniais – 8.30-17.00 val.   
Penktadieniais – 8.30-16.00 val.  

Mokiniai į mokyklos psichologą gali kreiptis: 
 • atsiradus mokymosi sunkumams, nenorui lankyti mokyklą ar norint sužinoti, kaip geriau mokytis;
 • norint lavinti savo bendravimo įgūdžius ir geriau save pažint; 
 • norint atsisakyti žalingų įpročių; 
 • išgyvenant liūdesį, nerimą, norint išmokti priimti ir valdyti savo pyktį ir kitus neigiamus jausmus;
 • norint įveikti atsiradusias baimes (pvz.: kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius darbus ir pan.); 
 • patyrus netektį ar kitą skaudų išgyvenimą; 
 • patiriant patyčias ar jas pastebint savo aplinkoje;
 • jei nori pasikalbėti su žmogumi, kuris išklausys, nesmerks, nenurodinės, o supras ir palaikys;      
Mokinių tėvai į mokyklos psichologą gali kreiptis: 
 • norėdami pagerinti bendravimo su vaiku ir auklėjimo įgūdžius; 
 • norėdami geriau suprasti neigiamų vaiko jausmų priežastis, išmokti priimti vaiko jausmus;
 • norėdami sužinoti vaiko mokymosi sunkumų, mokyklos nelankymo priežastis ir pan.