Edukacinės dienos 2019-2020 m.m.
Vadovaujantis Ugdymo planu, numatytos šios edukacinės
dienos:
1. Sveikatingumo projektas “Bulviagalvis” – 1 – 4 klasės – 2019
m. spalio 4 d.
2. Vilniaus pažinimo diena – 1 – 8 klasės – 2019 m. spalio 25 d.
3. Atradimų diena – 1 – 8 klasės – 2019 m. lapkričio 20 d.
4. Bendruomenės šventė “Labas rytas, Spinduly” – 1 – 8 klasės
- 2019 m. gruodžio 14 d.
5. Kino diena – 5-8 klasės – 2020 m. vasario 14 d.
6. Pilietiškumo diena, skirta Lietuvos valstybės 30-mečiui – 1 – 8 klasės – 2020 m. kovo 10 d.
7. Mokinių konferencija “Mano sėkmė” – 1 – 4 klasės – 2020 m. gegužės 19 d.
5 – 8 klasės – 2020 m. gegužės 21 d.
8. Sporto , turizmo, sveikatingumo diena – 1 – 4 klasės – 2020 m. birželio 2 d.
5 -8 klasės – 2020 m. birželio 8 d.
9. Edukacinės programos klasėms ( 2 dienos ) – pasirinktinai.
“Spindulio” progimnazijos ugdymo planas 2019 -2021 metams
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Ugdymo planas 2017-2018 m.m. ir 2018-2019 m.m.
Ugdymo planas 2016-2017 m.m.
2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. ugdymo planas
2015-2016 m. m. ir 2016-2017 m. m. pradinio, pagrindinio bei priešmokyklinio ugdymo programų ugdymo planas.
Ugdymo planas
Vilniaus ,,Spindulio” pagrindinės mokyklos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
programų ugdymo planas 2014 – 2015 m. m.