Tarpukario matematikos pamokos
   Vasario 14-15 dienomis 5b, 6a, 7a ir 8a klasių mokiniai dalyvavo tarpukario matematikos pamokose. 
     Pirmiausiai mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos tarpukario švietimo sistema, mokykla, klasės interjeru. Po diskusijos vyko skaičiavimo pamoka. Mokiniams buvo parodyti mediniai (senoviniai) skaitytuvai, kitaip dar vadinami „skaitliukai“. Bet dauguma mokinių net nebuvo matę anksčiau,  pavadinimą pasakyti galėjo tik keletas mokinių, du mokiniai yra anksčiau juos naudoję. Taigi, visi noriai susipažino su naudojimosi taisyklėmis,  norėjo juos išbandyti. Dirbdami poromis atliko sudėties veiksmus, nuolat tikslindavosi, ar teisingai suskaičiavo. 
    Šios pamokos mokiniams leido pasukti laiko mašiną 100 metų atgal ir suprasti, kad loginis mąstymas tai nėra mygtuko paspaudimas.
Atsargiai, gripas!
Gerbiami tėveliai, mokiniai,
mokykloje dėl didelio mokinių sergamumo gripu 
  skelbiamas karantinas 
nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2018 m. vasario 9 d. imtinai.
Ugdymo procesas nevyks
 priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams ir 1-8 klasių mokiniams.
Į pamokas  (sveiki !) grįžtame 2018 m. vasario 12 d. 

Pagarbiai
direktorė Vilija Mozurienė
Interaktyvi geografijos pamoka kitaip
Sausio 26 dieną 6- 8 klasių mokiniai vyko į interaktyvią geografijos pamoką už mokyklos ribų, LITEXPO centre.
Lietuvai šie metai – ypatingi. Svarbiausias 2018-ųjų metų parodos „Adventur“ akcentas – šalies šimtmetį švenčianti Lietuva. Mokiniai galėjo keliauti po 54  Lietuvos miestus, kuriuose buvo pristatomi unikalūs, lietuviško tautinio paveldo produktai, degustavo maisto produktus, gėrimus. Taip pat dalyvavome susitikimuose su garsiais keliautojais, klausėmės jų pasakojimų ir patyrimų, dalyvavome loterijose ir laimėjome vertingų prizų.
Parodoje vyko Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos organizuojamas Geografijos žinių 6-8 klasių konkursas, kuriame dalyvavo 465 mokiniai iš visos Lietuvos. 
 Sveikiname tik 1 tašku nuo prizinės vietos atsilikusį 8a klasės mokinį Laimį Pateckį, 3 taškais atsilikusį – 7a klasės mokinį Vakarį Suchocką ir 4 taškais nuo prizinės vietos atsilikusias 6a klasės mokinę Aistę Liukomavičiūtę ir 7a klasės mokinę  Deimantę Zaripovaitę. 
Be konkurso, parodos metu mokiniai stebėjo netradicinę geografijos pamoką, kurią vedė geografas Rytas Šalna, geografijos mokytojai – ekspertai iš Lazdijų, Gargždų, Telšių.

Interaktyvios pamokos mokiniams duoda daug naudos: leidžia sisteminti informaciją, sieti ją su praktine veikla, didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą.

Geografijos mokytoja Lina Mažukėlė
Ketvirtokų matematinė kelionė į penktą klasę
    Vaikui perėjimas iš pradinės mokyklos į pagrindinę dažnai asocijuojasi su ,,aš vis dar mažas“ ir ,,o aš jau didelis“. Projekto ,,Kelionė į penktą klasę“ metu ketvirtokai pasimatuoja penktoko suolą, susipažįsta su dalykų mokytojais. Sausio 9 ir 16 dienomis ketvirtokai dalyvavo integruotoje matematikos – informacinių technologijų pamokoje ,,Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais“.
  Iki pamokos dauguma mokinių galvojo, kad kompiuteriai skirti tik žaidimams. Pamokos metu ketvirtokai pakartojo veiksmus su natūraliais skaičiais, vietoj sąsiuvinio naudojo kompiuterius. Susipažinę su pamokos tema ir uždaviniu, mokiniai prisiminė ir pasikartojo, kas yra skaičius ir skaitmuo, diskutavo, kiek yra skaičių, kiek yra skaitmenų. Ketvirtokai tiksliai įvardijo, kokius veiksmus reikia atlikti norint išspręsti pateiktus uždavinius. Taip pat teko prisiminti, kas yra suma, skirtumas, sandauga ar dalmuo, kokie komponentai juos sudaro. Po to ketvirtokai atliko testą, naudadami internetinį įrankį kahoot.it, kuris leidžia rungtyniauti tarpusavyje, nes po kiekvienas užduoties buvo parodomas reitingas, kuris skatino sveikai konkuruoti tarpusavyje. Po testo mokiniai prisiminė veiksmų atlikimo tvarką. Naudodami raudoną ir žalią spalvas turėjo nusakyti, ar teisingai parinkta veiksmų tvarka. Ketvirtokų pastabumui patikrinti buvo pateikta užduotis, kurioje reikėjo nusakyti, koks skaitmuo slepiasi po taškeliu. 
  Įsivertinimui naudojome metodą ,,Šviesoforas“. Dauguma pasirinko geltoną spalvą, nes, anot ketvirtokų, dar reikia truputį pasimokyti iki penktos klasės.
Pasaulio pažinimo pamokos istorijos kabinete
     4B klasės mokiniai istorijos kabinete taip pat mokėsi apie senovės Romą (mok. V. Mozurienė), senovės Graikiją (mok. N. Vaitiekūnienė), Europos viduramžius (mok. N. Vaitiekūnienė), pramonės perversmą (mok. N. Vaitiekūnienė), diskutavo, nagrinėjo žemėlapius, mokėsi dirbti su istoriniais šaltiniais. Ne vienas ketvirtokas jau pagalvojo ir apie pavasarinę mokinių konferenciją, kurioje norėtų  skaityti pranešimą, pavyzdžiui, iš pramonės perversmo temos “Telefono išradimo istorija: nuo senovinio iki išmaniojo” arba “Naujausi Egipto archeologų atradimai”, arba “Olimpinės žaidynės”. Tikiuosi, kad mokinių norai iki pavasario neišblės :)
       Ketvirtokų atsiliepimai apie istorijos pamokas:
“Sužinojau, kad Egipte viena piramidė skirta tik vienam faraonui” (Beatričė)
“Labai patiko mokytis istorijos kabinete, nes tai nauja atmosfera” (Neda)
“Mokinių konferencijoje pristatysiu pramonės perversmą” (Akvilė)
“Labai patiko pamokos, nes pasijaučiau tose istorijose” (Urtė)
“Patiko Romos istorija, nes jie turėjo ir respubliką, ir imperiją” (Matas).
 Penktai klasei šie ketvirtokai jau pasiruošę!
   Projektas “Kelionė į penktą klasę” šiais mokslo metais pakrypo kiek kita linkme nei įprastai. Projektas tęsiamas jau penkiolika metų, kuomet 4-ųjų klasių mokiniai supažindinami su dalykine sistema, kabinetais, mokytojais, jiems pravedamos pažintinės pamokos, ekskursijos. 
   Vienas iš įdomesnių mokomųjų dalykų pradiniame ugdyme yra pasaulio pažinimas. Populiariai kalbant, tai mokslas, kuriame telpa visko po truputį. Mokiniai gilina žinias ir gebėjimus apie mus supantį pasaulį, gyvąją ir negyvąją gamtą, žmogaus sveikatą, gyvenamąją aplinką, jos kaitą, ugdomi socialiniai įgūdžiai. Pasaulio pažinimo pamokose rasime fizikos, biologijos, gamtos ir geografijos mokslų temų. Mažiau kaip penktadalis šio dalyko pamokų skirta istorijai – Lietuvos ir pasaulio.  Dalykų mokytojų įsitraukimas į pradinį ugdymą, bendradarbiavimas su pradinių klasių mokytojais, dalinimasis patirtimi gerina ugdymo kokybę, plečia tiek mokinių, tiek mokytojų žinias bei akiratį. 
     Siekiant paįvairinti pamokas, lavinti kritinį mąstymą, formuoti mokinių visuminį pasaulio suvokimą, padėti geriau įsisavinti pasaulio pažinimo kursą, kai kurias istorines temas 4-oje klasėje  vedė istorijos mokytojos. Ugdyme labai svarbi  edukacinė aplinka, tad ketvirtokams  pamokos istorijos kabinete ne tik sukuria kūrybišką atmosferą, bet ir lavina  vaizduotę, gausa bei tinkamai parinktos  mokymo priemonės leidžia greičiau sudominti mokinius, atrinkti reikalingą informaciją.
    I pusmetyje 4A klasės mokiniams buvo pravestos 5 istorijos pamokas: “Senovės Egiptas”, “Senovės Graikija”, “Senovės Roma”, “Pramonės perversmas” (pamokas vedė istorijos mokytoja metodininkė V. Mozurienė). Temos labai plačios, įdomios. Tad reikėjo  atsakingai ir suprantamai pradinukams parinkti mokomąją medžiagą, sužadinant jų žingeidumą ir susidomėjimą istorija. Svarbu  dėstomą temą susieti su dabartimi, šiandienos problemomis,  rasti bei parodyti ryšį  su Lietuva. Mokomoji vaizdinė medžiaga (visas ciklas istorinių temų pasaulio pažinimo pamokoms) sukurtas specialiai tik mūsų ketvirtokams parengtose skaidrėse (aut. V. Mozurienė). Mokiniai karštai diskutavo, lygino, dalinosi savo patirtimi ir žiniomis. Ieškodami priežasčių, kodėl žlugo Romos imperija, ketvirtokai nurodė ir mus kamuojančias panašias problemas – korupciją, pažadų nevykdymą. Stengiausi vaikams parodyti, kad istorija ne tik karai, karvedžiai ar politika, bet tai ir kultūra, menas, muzika. Todėl kalbėdami apie Graikiją nagrinėjome architektūrą, pamokos pabaigoje mokėmės sirtakio žingsnelių, baigdami pasakojimą apie pramonės perversmą susikaupę klausėmės L. van Bethoveno muzikos.  Atskirą pamoką skyrėme  žemėlapių nagrinėjimui. Vaikai susidomėję analizavo Egipto, Graikijos, Romos imperijos žemėlapius. Sunkiausia (o gal ir įdomiausia) buvo, kai šias valstybes reikėjo patiems pažymėti kontūriniame žemėlapyje. Nors ir nelengva buvo gaudytis linijų ir ženklų  labirinte, vaikai iš pamokų išeidavo spindinčiomis akimis.
Kalėdinė žvakutė
     Šv. Kalėdos yra svarbiausia metų šventė. Tai tikra vaikų šventė. Daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, malonių staigmenų, dėmesio vienas kitam. Tai pats svarbiausias virsmas metuose.
  Per tikybos pamokas su mokiniais aptariame iš Šv. Rašto ištraukas apie Jėzaus gimimą. Džiaugdamiesi šia švente žmonės įsirengia prakartėles – Jėzaus gimimo istorijos prisiminimą. Manau, kad mūsų mokykloje tą džiaugsmą ir daugybę gražių staigmenų patiria patys mūsų mokiniai. Vieną staigmenėlę paruošiau pirmų klasių mokiniams tikybos pamokoje. Mokiniai pamokos pabaigoje buvo pakviesti prie stalo, kur jų laukė staigmena. Tai vaškinės žvakutės gaminimas jų pačių rankomis. Gamino žvakes mokiniai su puikiomis emocijomis bei atradimo džiaugsmu. Dovana mums primena, kad Kalėdų džiaugsmas skleidžiasi aplinkui. 
     Linkiu, kad net šalčiausią žiemos dieną širdyje karaliautų šiluma, snigtų tik laime, o Kalėdinis stebuklas niekada nesibaigtų!
Pamokos kitaip
,,Spindulio” progimnazijoje  2017 – ieji metai, tai vis naujesnių ir įdomesnių žinių  įgyvendinimo metai. 8A klasėje auklėtoja D. Bruzgienė ir istorijos mokytoja N. Vaitiekūnienė vedė dvi netradicines ,,Akmenukų simfonijos“ pamokas. Dorinio ugdymo ir istorijos pamokos kitaip. Mokymosi priemonės – akmenukai – atkeliavo nuo Baltijos jūros krantų. Šiose pamokose mokiniams nereikėjo tušinuko, sąsiuvinio, knygos. Tai buvo neįprastos pamokos. Jų metu mokiniai tapė ant akmenukų įvairius gamtos kūrinius. Pasak mokinio Karolio Stančinskio, ši pamoka išsiskyrė galimybe pajusti laimę ir neapsakomą džiaugsmą, kadangi patys kūrė meninius kūrinius. Jie derėjo vienas su kitu, papildė vienas kitą ir tarsi grojo jūros simfoniją. 
Matematinis pasaulis
O kaip atrodytų mūsų pasaulis, jeigu vieną dieną viskas pavirstų skaičiais, geometrinėmis figūromis? 5b klasės mokiniai bandė visa tai įsivaizduoti. Mokiniai turėjo sukurti piešinį naudojant tik skaitmenis, matematinius veiksmus, geometrines figūras.
Meninio skaitymo konkursas
 “Su poezija šiandien, mintiju, esti lygiai taip pat, kaip ir su žmogaus požiūriu į gyvenimą – nuo pastarojo žvilgsnio priklauso, ar stiklinė pustuštė, ar puspilnė; lygiai taip nuo jo priklausys, ar poezija jam duos kažko nežemiško, ar ir liks tik keturiomis (ne)rimuotomis eilutėmis” – tokiais prozininko ir dramaturgo Tomo Dirgėlos žodžiais buvo pasveikinti 5 – 8 kl. dalyviai, susirinkę į Meninio skaitymo konkursą gruodžio 13 – osios dienos popietę. O kad eilėraščius mintinai deklamavusiems poezija tikrai nėra tik keturios (ne)rimuotos eilutės, liudijo dalyvių skaičius: konkurse dalyvavo net 25 mokiniai!  
 ”Poezija – o ir apskritai visos geros ir teisingos knygos – pasaulio vienu ypu nepakeis. Tačiau ją skaitantys ir rašantys – pamažėle keičiasi. 
    Daug tai ar mažai? Manau, daug. Kas galėtų paneigti, kad Viešpats Dievas nenuspiria Žemės rutulio į nebūtį tik todėl, kad mes jam šiek tiek įdomūs – nes rašome ir skaitome eilėraščius, grojame muziką ir tapome paveikslus?” (Gintaras Grajauskas)
                       Mielieji, rašykime, skaitykime, eilėraščius, grokime, tapykime – KURKIME.                                                                                                    Lietuvių k. m-jos  Monika ir Kristina
Kai už lango spaudė šaltukas, mūsų auditorijoje buvo šilta ir gera: skambėjo ir rimti, ir lyriški,
ir žaismingi J. Aisčio, J. Degutytės, V. Mačernio , Maironio, S. Nėries, T. A. Rudoko, R. Skučaitės
eilėraščiai.
Išrinkti komisijai (pirmininkė – anglų k. mokytoja J. Andrijauskaitė, nariai – liet. k. m-jos M.
Dimšienė ir K. Žukienė) geriausius skaitovus tikrai nebuvo lengva. Po ilgų svarstymų nuspręsta skirti
po dvi trečias ir antras vietas ir vieną – pirmąją.
Sveikiname Margaritą, Vytautą, Deimantę, Roką ir Aistę – gražiausiai perskaičiusius savo
pasirinktas eiles, pademonstravusius savo gebėjimus įsijausti ir suprasti tekstus bei juos perteikti
išraiškingai ir intonaciškai.
Primename – I – os ir II – os vietų nugalėtojai mūsų mokyklai atstovaus Vilniaus miesto
meninio skaitymo konkurse, kuris vyks 2018 m. kovo mėnesį. Tad šiems mokiniams dar teks
padirbėti. O gal greičiau – pasidžiaugti ir patirti aukštąsias akimirkas, kurių metu, anot V. Mačernio,
“žmogus išsiskleidžia visatos pilnatvėje” ? :)
***
Pažintis su mikrokompiuteriu
 Micro:bit“ – tai mikrokompiuteriai, skirti vaikų ugdymui, kuriuos šiemet nemokamai gavo penktokai. Tai įrenginys, kuriuo galima pradėti programuoti labai greitai,  lavina reikiamus įgūdžius ir uždega vaizduotę. Vaikas gali programuoti kompiuteryje, bet tą savo programą paversti apčiuopiamu, pamatomu, juntamu dalyku, o tai leidžia išradinėti, būti labai kūrybišku. „Micro:bit“ programa tampa ne kažkuo abstrakčiu, o labai fiziniu dalyku.    
 Penktokai sužinojo, kas yra mikrovaldiklis ir mikrokompiuteris, susipažino su mikrokompiuterio sandara, išmoko įsijungti įrenginį, parašyti programos kodą,  nusiųsti komandas mikrokompiuteriui vykdyti. Pavyzdžiui, paspaudus mygtuką pamatyti savo vardą, sukurtą paveiksliuką, atsitiktinai sugeneruotą skaičių. Mikrokompiuterio pagalba galėjo pamatuoti patalpos temperatūrą, nustatyti įrenginio pasisukimo kampą.   
 Tai tik pirmoji pažintis, kuri bus tęsiama toliau …