Vilniaus “Spindulio” progimnazijos kontaktai ir rekvizitai
Vilniaus “Spindulio” progimnazija
Kodas:  190006242
Adresas:   R. Jankausko 17, LT -04315, Vilnius
Tel./fax.  8 5 2444781
El.paštai:  
Svetainės adresas:  
8 5 2444781 – Direktorė Vilija Mozurienė        
8 5 2451606 - Pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė
8 5 2457143 - Pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė                    
8 5 2451606 - Pavaduotoja ūkio reikalams  Daiva Čižikienė