Tėvų valandos lapkričio mėn.
Kviečiame mokinių Tėvus/Globėjus atvykti į individualius pokalbius su mokytojais nurodytomis dienomis ir valandomis (žr. tvarkaraštyje) dėl mokinio ugdymo(si).
 Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto. 
 Sklandaus bendradarbiavimo!
Tėvų valandos spalio mėn.
Kviečiame Tėvelius atvykti individualiems pokalbiams su mokytojais nurodytomis dienomis ir valandomis. 
Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto. Smulkesnė informacija – tvarkaraščiuose (pridėta)
Tėvų valandos
    “Tėvų valandų” tikslas – kiekvieno mokinio mokymosi sėkmė. 
   Šie individualūs susitikimai skirti mokytojo ir mokinių tėvų kokybiškam dialogui, siekiant aukštesnės mokinio mokymosi motyvacijos, mokymosi kokybės.    
Tad kviečiame Tėvelius atvykti individualiems pokalbiams su mokytojais 
nurodytomis dienomis ir valandomis. 
Tikslų laiką prašome susiderinti su mokytojais iš anksto.
 Smulkesnė informacija – tvarkaraščiuose (pridėta)
Sėkmingo bendradarbiavimo pagrįsto pagarba ir pasitikėjimu!
Siekdami glaudesnio mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo, šiais mokslo metais kiekvieną mėnesį organizuosime konsultacijas mokinių tėvams “Tėvų valandas”.