Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija
Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija: 
Pirmininkė – Vilija Mozurienė, progimnazijos direktorė
Sekretorė  – Virginija Baranauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Nariai: Rolandas Matulevičius, technologijų mokytojas ekspertas
             Daiva Čižikienė, specialioji vyr. pedagogė, progimnazijos darbo tarybos atstovė
             Laura Staugaitienė, tėvų atstovė
             Gražina Doveikienė, vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė
Komisija patvirtinta: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo 2019 m. lapkričio 15 d.
įsakymu Nr. A30-2325/19