Senieji leidiniai Šimtmečio dieną mokykloje
 Nubudom kalbos geležy. 
 Prašvitom raides pažinę. 
 Ir perskaitėm šitaip: „Graži 
 Tu, mano brangi tėvyne!“ 
                          Justinas Marcinkevičius 
      Knygnešių atnešta, slapta pasidalinta knyga buvo brangesnė už duoną. Sovietų priespaudoj slapčia išplatinta A.  Šapokos istorija buvo kardas ir skydas.     
     Kokie žinių perteikimo prietaisai bebūtų išrasti, bet prisilietimas prie knygos ranka, akimis ir širdimi ilgai dar bus sielai atgaiva ir džiaugsmas. Ačiū už gražiausią dovaną – iš savo lentynų atneštas, senelių ir prosenelių išsaugotas ir patiems mielas knygas, kurias paskolinote mokykloje vykusiai parodai „Tarpukario Lietuvos leidiniai“. Su malonumu vartėme, skaitėme, stebėjomės ir džiaugėmės rankose laikydami tokias vertybes.  Parodoje apsilankė visi progimnazijos mokiniai!    
    Dėkojame šiems mokinių tėvams: Ramunei Meškienei, Virginijai Sazanskytei, Andriui Kvakšiui, Konstantinui Černych, Gintarui Rapnikui, Gabijai Kalvelytei-Silienei, o ypač Nomedai Juknevičienei, kuri parodai paskolino net 49 knygas ir knygeles.
Netradicinės pamokos
2018 m. vasario 15 d. Vilniaus “Spindulio”progimnazijoje vyko pamokos,
skirtos paminėti ne vieną datą, Vasario 16- ąją, o ir šimto metų Lietuvos
sėkmės istoriją, kurią kūrėme visi. Mokyklos teritoriją apjuosėme
trispalviais kaspinais. Mokiniai mokyklos uniformas papuošė tautinėmis
juostelėmis, pakilia nuotaika pradėjome dieną.
Pamokos prasidėjo Lietuvos himno giedojimu. Mokyklos pirmojo ir
antrojo aukštų erdvėse , susipažinome su Lietuvos miestų ir miestelių
herbais, apsilankėme 7-8 klasių mokinių “Stogastulpių” parodoje.
Apžiūrėjome priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvelių darbų
parodą”Lietuvos architektūra”.
Lankėmės tarpukario leidinių parodoje. O klasėje pasakojau, kaip ir ko
mokėsi mokiniai prieš šimtą metų, kaip atrodė tuometinės mokyklos,
kokie buvo to meto mokiniai ir jiems keliami reikalavimai. Su dideliu
susidomėjimu antrokai klausėsi Ryčio Daukanto knygos skaitymo
“Barzdota varna” , t. y. Jono
Basanavičiaus biografijos faktų,
nuo gimimo iki laidotuvių.
Supažindinau su Lietuvos nepriklausomybės akto signatarais.
Į suolus susėdom po tris ir rašėm, vilgydami plunksnas į
rašalines, Vytės Nemunėlio eilėraštį”Myliu aš Tėvynę”.
Dailės pamokoje sukūrėme bendrą plakatą “Aš švenčiu
Vasario 16-ąją”.
Po pamokų, skirtų Lietuvos šimtmečiui, ėjome į aktų salę,
kur stebėjome ir klausėmės Karoliniškių muzikos mokyklos
pučiamųjų orkestro atliekamo koncerto.
Tarpukario matematikos pamokos
   Vasario 14-15 dienomis 5b, 6a, 7a ir 8a klasių mokiniai dalyvavo tarpukario matematikos pamokose. 
     Pirmiausiai mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos tarpukario švietimo sistema, mokykla, klasės interjeru. Po diskusijos vyko skaičiavimo pamoka. Mokiniams buvo parodyti mediniai (senoviniai) skaitytuvai, kitaip dar vadinami „skaitliukai“. Bet dauguma mokinių net nebuvo matę anksčiau,  pavadinimą pasakyti galėjo tik keletas mokinių, du mokiniai yra anksčiau juos naudoję. Taigi, visi noriai susipažino su naudojimosi taisyklėmis,  norėjo juos išbandyti. Dirbdami poromis atliko sudėties veiksmus, nuolat tikslindavosi, ar teisingai suskaičiavo. 
    Šios pamokos mokiniams leido pasukti laiko mašiną 100 metų atgal ir suprasti, kad loginis mąstymas tai nėra mygtuko paspaudimas.
Tęsiasi ketvirtokų kelionė į penktą klasę…
Vykdant mokyklos projektą ,,Kelionė į penktą
klasę”, vasario 12 d. per pirmą pamoką biologijos
kabinete apsilankė 4B klasės mokiniai su mokytoja
Jūrate Mineikiene.
Biologijos mokytoja metodininkė Marytė
Papinigienė būsimus penktokus supažindino su
Žemės kilme, mokiniai stebėjo vulkano išsiveržimą,
sužinojo, kodėl ląstelės traukia viena kitą, stebėjo
ląsteles pro mikroskopą. Žiūrėdami Robotuko filmą,
pakartojo skeleto ir virškinimo sistemos sandarą
bei atliko praktines užduotis: vieni magnetinėje lentoje dėliojo žmogaus skeletą, kiti – virškinimo
sistemos modelį. Ketvirtokai teisingai atsakė į klausimus apie pilnavertę mitybą ir visi gavo belgiško
šokolado.
Mokinius maloniai nustebino nematomas užrašas, kuris atsirado pamokos pabaigoje, kai
mokytojai papurškus purkštuku, ant lentos išryškėjo raidės – SĖKMĖS PENKTOJE KLASĖJE .
Šventinė eisena „Lietuvos valstybės keliu“
Susirinkome Vasario 16-ąją, 10 valandą į Vilniaus Katedros aikštę su trispalvėmis ir savo mokyklų
vėliavomis, su būgnais ir kitais mušamaisiais – kad eiti būtų smagu.
Iš senosios Lietuvos valstybės centro – iš Šventaragio slėnio, nuo Valdovų rūmų ir Katedros,
kurioje ilsisi Vytautas Didysis ir Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras – ėjome kartu pro Signatarų namus,
Didžiojo Vilniaus seimo rūmus, Aušros Vartus į Rasų kapines, prie daktaro Jono Basanavičiaus kapo,
prie už Tėvynės laisvę žuvusių savanorių kapų.
Ėjome keliu, jungiančiu mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais.
Šimtmečio diena mokykloje
     Tapome istorijos liudininkais. Mūsų būsimiems vaikams ir vaikaičiams apie modernios  Lietuvos valstybingumo Šimtmetį liks tik mūsų prisiminimai, nuotraukos, video medžiaga, straipsniai, įrašai feisbukuose ar instagramuose. Ir su pasididžiavimu girsimės, kad šventėme Šimtmetį, kėlėme vėliavas, piešėme Laisvę, vaidinome mokyklos teatriukyje ar sakėme rimtas kalbas.
      Kaip šią dieną prisimins mūsų mokyklos vaikai? Valstybinės šventės “Spindulio” progimnazijoje  visuomet rimtas įvykis – ar tai būtų Kovo 11-oji, ar Sausio 13-oji, ar Vasario 16 -oji. Šiemet ji ypatingesnė. Juk 100 metų pasitaiko kartą gyvenime. Tad programa, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti, buvo išties netrumpa. 
      Dvi dienas vyko integruotos dalykų ir tarpukario istorijos pamokos “Šimtametė Lietuva pamokose”, kur mažieji mokėsi rašyti plunksnakočiais (oi, kaip nelengva buvo jį taisyklingai laikyti rankose ir dar rašalo indelyje plunksną mirkyti), vyresnieji bandė skaičiuoti mediniais (senoviškais) skaitliukais, kurių kai kas net nebuvo matęs, ką jau kalbėti, kad negali pasinaudoti įprastu skaičiuotuvu ar išmaniuoju telefonu, anglų kalbos pamokose mokiniai vertė Nepriklausomybės aktą ir kitus svarbius Lietuvos Tarybos pranešimus į anglų kalbą, kūno kultūros pamokose susidomėję žiūrėjo ir aptarinėjo tarpukario Lietuvos krepšininkų pergales ir aprangą(!), per geografiją  nagrinėjo  “Apelsinų kontrabandos” detektyvą, o kur dar daugybė YouTube paskelbtos įdomios istorinės medžiagos, kurią mokytojai naudojo pamokose…
      Mažieji priešmokyklinukai, sukvietę kaimyninių darželių vaikus, surengė įspūdingą Lietuvos architektūros kūrybinių darbų parodą (Trakų, Gedimino pilies, Katedros,  šv. Onos bažnyčios su vitražiniais langais  ir kiti maketai). Mokykloje vyko ir daugiau  parodų, skirtų Šimtmečiui: 7-8 klasių berniukai paruošė  stogastulpių parodą, nemažai mokinių darbų eksponuojama dailės parodose, vyko dailyraščio konkurso “Rašau Lietuvai” gražiausio rašto paroda. Mokytojų kambarys taip pat virto ekspozicijų sale, kurioje visi norintys  gali susipažinti su tarpukario Lietuvos leidiniais (ačiū Tėveliams, atnešusiems  senuosius leidinius parodai), senaisiais litais  bei  Vilniaus medaliais, kuriuos mokyklai padovanojo keramikė O. Petkevičiūtė. Mokyklos erdvėse (Spindulio aikštėse ir gatvėse) pakabinti Lietuvos miestų herbai, tad vaikai nemokamai :) gali pakeliauti po Lietuvą ir susipažinti su mūsų miestais ir miesteliais.
      O vainikavo  šventinę programą du dideli renginiai: akcija “Apjuosk mokyklą Trispalve”, kai pradinukai net skaičių “pametė”, kiek trispalvių kaspinų surišo ant mokyklos tvoros (gal jau galėtume pretenduoti  ir į Gineso rekordų knygą) bei iškilmingas  minėjimas mokyklos Aktų salėje “Vienos dienos kelionė į tarpukario Lietuvą” – 5-8 klasių mokiniai  tapo Nepriklausomybės akto signatarais.
       Finaliniam renginiui Aktų salėje ruoštasi labai atsakingai. Norėjome pristatyti Vasario 16-osios signatarus, juk ne paslaptis, kad ne visi juos ir žinojo, gilinomės į šių žmonių gyvenimo ir istorijos vingius, siekėme parodyti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo svarbą ir rimtumą. Aštuntokams teko ir su fotoaparatu po Vilnių pavaikštinėti, įamžinti  su Nepriklausomybe  susijusias vietas. 
      XX a. pradžioje, karo audrų sūkuryje, kai kariavo ir griuvo didžiosios imperijos, 20 -čiai vyrų nedideliame žemės lopinėlyje prie Baltijos jūros paskelbti Lietuvos Nepriklausomybę buvo didelis iššūkis. Juk savarankišką valstybę tuomet  atkūrėme beveik po 500 metų, po Vytauto Didžiojo Lietuvos. 
    Ne mažesnis iššūkis buvo ir mūsų penktokams – septintokams pasiskelbti Lietuvos Taryba ir suvaidinti signatarus. Ir drąsai galima sakyti – pavyko. Visi 20 vaikinų labai rimtai studijavo signatarų biografijas, mokėsi raiškiai kalbėti (ne vieną valandą teko dėstyti jiems retorikos pamokas :), reikėjo ir tokia smulkmena, kaip kostiumai, pasirūpinti. Tačiau visas repeticijų “kančias”, manau, atpirko suvokimas, kad tai, ką darome yra labai svarbu. Ir pilna salė susidomėjusių mokinių  klausėsi. Puikiai renginį vedė aštuntokai Auksė ir Danielius, žavėjo Beatričės balsas ir daina, Lauros kanklės ir Lauryno akordeono garsai. 
       Jonui Basanavičiui (Šarūnui Povilaikai) perskaičius Nepriklausomybės aktą ir  visiems  kartu sugiedojus  Lietuvos himną, pradėjome švęsti Laisvę drauge su Karoliniškių muzikos mokyklos  pučiamųjų instrumentų orkestru. Dūdos maršus grojo, žiūrovus nuo kėdžių kilnojo.
Ačiū visiems renginio dalyviams, žiūrovams, muzikantams. 
Prasidėjo antrasis šimtmetis.
Su Vasario 16-ąja!
Visą mokyklos bendruomenę sveikinu 
su prasminga Lietuvos švente, Vasario 16-ąja!
Linkiu, kad istorija Jums būtų pažįstama 
ne tik šį valstybingumo Šimtmetį, 
bet  žinotumėte ir didžiuotumėtės savo tautos šaknimis, 
mūsų praeities didvyriais, jų kovomis, darbais, 
o gal  ir klystkeliais… 
Linkiu, kad Lietuvą mylėtumėte ir 
prasidėjusį antrąjį Šimtmetį…
Pagarbiai 
direktorė Vilija Mozurienė
Netradicinės pamokos
Belaukiant Vasario 16-osios šventės, 6 b ir 5 a klasių
mokiniai per matematikos netradicines pamokas
susiskirstė į tris grupes: geltonųjų, žaliųjų ir raudonųjų.
Kiekviena grupė gavo atitinkamos spalvos „dėlionę“,
sudarytą iš geometrinių figūrų. Mokiniams teko
nemažai padirbėti, kad visas suolas būtų uždengtas
trikampiais, kvadratais, stačiakampiais. Pamokos
pabaigoje, sustūmę savo “spalvotus” stalus, gavome
Trispalvę Lietuvą!
Jaunųjų matematikų olimpiada
Vasario 5 d. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijoje vyko Jaunųjų matematikų olimpiados I etapas. Olimpiadoje dalyvavo 21 mokinys (5-8 klasės).    
Ačiū visiems dalyviams, bet geriausiai pasisekė: 
Matui Stapulioniui  (5b klasė) 
Rokui Mikelioniui  (5a klasė) 
Dovilei Povilaikaitei  (5b klasė) 
Šarūnui Povilaikai (6b klasė) 
Ievai Kairytei (6a klasė) 
Aistei Liukomavičiūtei (6a klasė) 
Laurynui Vanagui (6b klasė) 
Vakariui Suchockui (7a klasė) 
Jiems linkime  sėkmės  Vilniaus miesto Jaunųjų matematikų olimpiados II etape!
Vasario 16-osios eisena
Dėkojame visiems, dalyvavusiems šioje tradicinėje eisenoje ankstesniais metais. 
Nuoširdžiai kviečiame visus į šių metų šventinę eiseną „Lietuvos valstybės keliu“.
Susirinkime Vasario 16-ąją, 10 valandą į Vilniaus Katedros aikštę su trispalvėmis ir savo mokyklų vėliavomis, su būgnais ir kitais mušamaisiais – kad eiti būtų smagu. 
Iš senosios Lietuvos valstybės centro – iš Šventaragio slėnio, nuo Valdovų rūmų ir Katedros, kurioje ilsisi Vytautas Didysis ir Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras – 
eisime kartu pro Signatarų namus, Didžiojo Vilniaus seimo rūmus, Aušros Vartus į Rasų kapines, prie daktaro Jono Basanavičiaus kapo, prie už Tėvynės laisvę žuvusių savanorių kapų. 
Eisime keliu, jungiančiu mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais. 
Iš anksto galite susipažinti su mūsų eisenos maršrutu – 
su šešiolika svarbių Lietuvos valstybės istorijos vietų, kurias šių metų kelyje aplankysime .(,,prisegtuke”).
Vilniaus miesto savivaldybė kartu su 
lituanistų sambūriu ir 
Lietuvos istorijos mokytojų asociacija 
kviečia Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes 
paminėti Vasario 16-ąją ir mūsų Valstybės atkūrimo šimtmetį 
šventine jaunimo eisena.