Koncertas Šeimos dienai
Gegužės 15 d. 18 val. „Spindulio“ progimnazijos Aktų salėje vyks koncertas, skirtas Šeimos dienai paminėti. 
 Koncerto metu pasirodys ir parodys, kaip per mokslo metus šokti ir dainuoti išmoko priešmokyklinių grupių vaikai ir 1-3 klasių mokiniai. 
Kviečiame visus mažus ir didelius praleisti šeimos vakarą 
kartu su „Spindulio“ bendruomene!
Lauko klasė 2
Kaip ir žadėjome, atidarėme dar vieną Lauko klasę!
Abiejų klasių užimtumas – 100 procentų!
Lauko pamokų tvarkaraštyje nebetelpa visos klasės…
Gerbiami, Tėveliai, 
gal galite padėti “praplėsti” Lauko klasės sienas?
Reikalingi dar bent 4-5 mediniai padėklai/paletės. 
Jeigu turite savo rūsiuose, garažuose ar soduose nereikalingų palečių - 
mes mielai joms suteiksime “mokyklinio suolo” statusą.
(kad, kiek įmanoma daugiau “sutalpintume” Jūsų vaikų) 
Rašykite: 
spindulioprogimnazija@gmail.com arba paletes vežkite tiesiai į mokyklos vidinį kiemą.
Knygos ,,Pavasario svečiai” pristatymas
     3B klasės mokiniai Aronas ir Danielis 
priešmokyklinukams pristatė knygą  ,,Pavasario svečiai”, kurioje labai daug įdomių trumpų istorijų apie draugystę, bendravimą, meilę, pagarbą. 
Perskaitę istoriją vaikai aptarė jos veikėjus.
Trečiokai mažiesiems draugams padovanojo knygų skirtukus-paukštelius ir palinkėjo skaityti 
kuo daugiau knygų.
Gegužės mėnesio veiklos planas
Mokymasis lauke
Skubame pranešti, kad “Spindulio” progimnazijos Lauko klasė jau atidaryta!
Pirmieji pasaulio pažinimo pamoką Lauko klasėje išbandė 3 a klasės mokiniai ir mokytoja Kristina Budrytė. Mokinių mokymosi motyvacija lauke  pasiekė aukščiausią lygį.
Greitu laiku mūsų pušynėlyje bus atidaryta ir antroji Lauko klasė.
Laukite tęsinio ir įspūdžių!
Pirmieji trečiokų įspūdžiai: 
“Man fantastiškai patiko Lauko klasėje. Mokėmės apie kompasą”;
“Man labiausiai patiko sėdėti lauke suoluose”;
“Kaip pirmą kartą – tai smagu”;
“Lauko klasė yra geriausia klasė. Mokėmės pasaulio kryptis. Žaidėm žaidimą – koks vaikas, kurioje pasaulio šalyje (pagal kompasą) sėdėjo”;
“Mokytis gamtoje labai smagu, o ypač, kai girdi paukščių giesmes”.

P.S. …žmonės kalba, kad esame viena pirmųjų mokyklų Vilniuje, turinti  Lauko klases…
Kūno kultūros pamokos gryname ore
3B klasės mokiniai sportuoja lauke, renkasi ir
naudoja įvairias priemones, dirba su
mokytoja individualiai ir grupėmis, siekia
maksimalių rezultatų, nes kūno kultūros
ugdymas mokykloje apima kompetencijų
ugdymą, skatinantį mokinių fizinio aktyvumo
poreikį siekiant įtvirtinti nuostatą būti fiziškai
aktyviu visą gyvenimą. Šiuolaikinės
mokymosi teorijos bei vidurinio ugdymo
reformos orientuojasi į ugdymo turinio
pasirinkimo galimybių didinimą, geresnį ugdymo turinio pritaikymą individualiems mokymosi
poreikiams ir stiprybėms. Mokymasis, susietas su praktine veikla, turi prasmę – mokiniai patys
dalyvauja kuriant mokymosi turinį, greičiau pamato savo veiklos rezultatą ir jo prasmingumą.
Turėdami papildomo pasirinkimo teisę mokiniai realizuos save veikloje, kuri, jų pačių požiūriu,
patrauklesnė, perspektyvesnė, susijusi su tolesne gyvenimo praktika (Ugdymo bendrosios
programos, 2011).
Projekto “Knygų šviesa” 2017/2018 m.m. baigiamasis etapas: skaitome vieni kitiems
     Projektas “KNYGŲ ŠVIESA” dideliu greičiu lekia kartu su mokslo metų dienomis.
    Mums skaitė žymūs žmonės, mūsų mokytojai, tėveliai, o dabar mes skaitysime Jums visiems. Taigi skaitome draugams, mokytojams.
  Šią savaitę mes skaitėme priešmokyklinukams. Ne tik skaitėme, bet ir pristatėme knygą: PASAIBA ir dingęs liūtas. 3B klasės mokinė Greta Tuganauskaitė pristatė knygą ir skaitė jos ištrauką. Priešmokyklinukai su malonumu klausėsi įdomios istorijos ir uždavė klausimų Gretai.
     Gretos pristatymas:  Knyga ”Pasaiba ir dingęs liūtas” - tai istorija apie pabaisiuką , kuris apsigyveno po mergaitės lova ir pradėjo rinkti kojines. Kai jam nusibodo rinkti kojines mergaitė jam pasiūlė nuvažiuoti į cirką. Cirke jiems labai patiko liūtas ir jie jį iškeitė į savo katiną. O kas vyko toliau sužinosite perskaitę knygą patys…
Atvira pamoka „Dovana mamai“ 5B klasėje
   Balandžio 25 d. technologijų 110 kabinete vyko atvira pamoka „Dovana mamai“ (5 ir 6 pamokos). Penktos pamokos pradžioje technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius mokiniams perskaitė poeto Petro Vaičiūno eilėraštį „Gyvenimo saulė“. Po to mokiniai atsakė į pateiktus mokytojo klausimus apie eilėraštį, kada ir kaip Lietuvoje švenčiama Motinos diena. Mokiniai į technologijų sąsiuvinius užsirašė pamokos temą, uždavinius, vertinimo kriterijus. Visi mokiniai atidžiai braižė gėlių žiedlapių eskizus. Mokytojas aiškino ir demonstravo matematinių figūrų braižymą. Mokiniai noriai pildė „Apklausos lapelius apie asmeninį mokinio siekį pamokoje“ ir atliko braižymo įsivertinimą. Mokytojas praktiškai demonstravo žiedlapių formos kirpimą iš medžio lukšto. Dauguma mokinių užbaigė gaminti po tris gėles. Šios gėlės ir vaza yra puiki dovana mamai! Šeštos pamokos pabaigoje vyko refleksija – apibendrinimas: mokiniai pristatė savo dirbinius ir pasitarė su mokytoju kaip sveikinti mamą Motinos dienos proga. Pamoką stebėjo ir vertino progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Valdas Žekonis.
Pamokoms ne mokykloje – “Taip”
Prieš atostogas, kovo 30 d.,  6 a, 6 b ir 8 a klasės mokiniai mokėsi keliaudami į Medininkus. Integruotos istorijos, geografijos, tikybos ir kūno kultūros pamokos vyko už mokyklos ribų. 
Mokiniai išvykai ruošėsi labai atsakingai, rinko informaciją apie lankomus objektus, stebėjo orų prognozes.  Integruotų pamokų tikslas buvo pagilinti gautas žinias pamokų metu ir 
pritaikyti jas praktikoje tyrinėjant gimtąjį kraštą.
  Geografijos pamokoje mokiniai sužinojo, kad Medininkai – kaimas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, į pietryčius nuo Vilniaus nutolę tik 31 km ir 2 km nuo Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Prisimintas ir paskutinysis ledynas, prieš 10-15 tūkst. metų uždengęs visą Lietuvą, kuris  neįveikė Medininkų aukštumos. Nėra šioje aukštumoje nei vieno ežero, liko tik kalvos. Geografams itin svarbi aukščiausia Lietuvos vieta – Aukštojo kalnas, esanti Medininkų aukštumoje. Kalvos aukštis siekia 293,84 m virš Baltijos jūros lygio. Visai šalia šios kalvos dunkso Juozapinės kalnas (292,83 m), anksčiau laikytas aukščiausiu Lietuvos tašku. 
Nemėžio kaime, Nemėžio medinėje mečetėje turėjome tikybos pamoką. kurią vedė religinės bendruomenės pirmininkas. Jis mums papasakojo apie totorių tradicijos, tikėjimą ir papročius. Mokiniai daug klausinėjo, diskutavo. Taip pat turėjo galimybę rankose palaikyti šventąja islamo knygą – Koraną.  
   Istorijos pamokoje mokiniai pamatė atstatytą Medininkų pilį, architektūros ir istorijos paminklą. Tai seniausia gardinio tipo pilis Baltijos šalyse, vienas iš svarbiausių gynybos nuo kryžiuočių ir totorių punktas. Su Medininkų pilimi yra susiję labai daug vardų, garsėjusių Lietuvos ir Lenkijos istorijoje. Pasak istorikų, kadaise čia būta Lietuvos centro. Šiandienos istorijoje Medininkų vardas mena  ir tragiškus 1991 metų vasaros įvykius. Aplankėmė pasienio postą, kuriame buvo sušaudyti Lietuvos valstybės pareigūnai.  
   Kūno kultūros pamoka – šaudėme iš lankų. Tai sporto šaka, kurios pagrindiniai įrankiai yra lankas ir strėlės. Sportinio šaudymo iš lanko istorija prasideda nuo 1900 metų, kai ši sporto šaka buvo įtraukta į vasaros olimpinių žaidynių programą. Šaudymas iš lanko ugdo bei lavina įvairias žmogaus fizines bei psichologines savybes. Ant Aukštojo Kalno yra įrengtas medinis apžvalgos bokštas, į kurį užlipę įveikėme nemažai laiptelių ir buvome 300 metrų virš jūros lygio. 
 Tokios netradicinės pamokos naudingos, nes tokioje pamokoje tobulėja mokinys, geriau įsimenama nauja informacija, didėja mokinių mokymosi motyvacija. Mokiniai mokosi bendrauti. 
 Geografijos mokytoja Lina Mažukėlė
6 b klasės mokinio Vytauto  Bitino įspūdžiai iš Medininkų:   
 Mes su geografijos mokytoja keliavome į Medininkus. Žinosiu, kad Vilniaus rajone, Nemėžio kaime yra totorių mečetė. Čia pamaldos vyksta tik tais penktadieniais, kai būna jaunas mėnulis. Pirmą kartą apsilankiau Medininkuose ir Medininkų pilyje. Dabar aš žinau, kad pilį sudaro 4 bokštai, 1,8–1,9 m storio ir iki 15 m aukščio sienos ir gynybiniai grioviai. Už 1–2 km į pietvakarius nuo Medininkų plyti Medininkų aukštuma. Čia stūkso aukščiausios Lietuvos kalvos – Aukštojas (293,84 m) ir Juozapinė (293,60 m). Aplankėme ir labai liūdną, tačiau istoriškai svarbią vietą – Medininkų pasienio postą. 1991 m. liepos 31 d. jame sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai iš Rygos užpuolė ir sušaudė pasienio darbuotojus. Išvyka buvo labai įdomi. Daug ką sužinojau, ir dabar galiu papasakoti kitiems”.  
Kvadrato taurės varžybos
 Balandžio 18 dieną 13 val. mūsų mokyklos sporto salėje vyks “Sveiko miesto“ kvadrato taurės varžybų II etapas
Dalyvauja: 
Vilniaus “Spindulio” progimnazija,
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija,
Vilniaus Trakų Vokės gimnazija,
Vilniaus Gabijos gimnazija.
Sėkmės!