Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa įdiegimas
2017-2018 m.m. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje sėkmingai įdiegėme Olweus patyčių ir smurto mažinimo programą
2018 m. lapkričio mėnesį vykdėme Olweus mokinių apklausą, kurioje dalyvavo 268 trečių-aštuntų klasių mokiniai (87 % ).Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis sumažėjo 15 %. Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijoma išsakyti problemas.
Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. Nuo 2019 rugsėjo dalyvausime tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – sieksime OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegsime  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taps ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidės prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019
Ši iniciatyva pakeis devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Šiemet, minint „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetį, „Vaikų linija“ nusprendė šią iniciatyvą transformuoti, išplėsti ir pakviesti visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį skaudinimą, savo veiklomis ir idėjomis jungtis prie sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.
Emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas prisijungti prie šiemet kovo mėnesį vyksiančio 
Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. 
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas
Prašome susipažinti su  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 
uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu.
7 b klasės edukacinė diena muziejuose
2019 m. vasario 14 d. 7b klasės mokiniams pamokos vyko neįprastai, nes diena buvo skirta edukacinei veiklai, susipažinimui su Vilniaus miestu. Mokiniai apsilankę „Swedbank“ finansų laboratorijoje sužinojo apie pinigų istoriją, efektyvių išteklių panaudojimą, biudžeto planavimą bei taupymo svarbą. Naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis ir žaisdami interaktyvius žaidimus mokėsi planuoti biudžetą. 
Vėliau vyko į Tuskulėnų memorialinį kompleksą. Edukacinėje pamokoje pristatyti Lietuvos valstybės simboliai – herbas, vėliava ir himnas – turintys šimtametes tradicijas. Būta istorijos tarpsnių, kai Lietuvai praradus nepriklausomybę, valstybingumo simboliai reprezentavo tautos laisvės siekius, žymėjo okupuoto krašto tautos vienybę. Užsiėmimo metu atlikdami užduotis mokiniai aiškinosi, kodėl permainingą Lietuvos valstybingumo istoriją atspindintys simboliai mums tokie svarbūs, kaip jie kito amžiams bėgant.
Respublikinė priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Namai ten, kur gyveni“
Kiekvienas žmogus savo namais vadina vietą, kuri
artimiausia jo širdžiai. Toje vietoje jis atranda gražiausių
kampelių.
Šiemet mūsų mokykloje vyko respublikinė priešmokyklinio
amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Namai ten, kur
gyveni“. Parodos tikslas – įkvėpti vaikus domėtis gimtojo
kaimo, miestelio, miesto istorija, lankytinomis vietomis,
ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą, mokytojus raginti
ugdymo procese išsamiau supažindinti vaikus su gimto
krašto istorija, gamta, suteikti žinių apie lankytinas vietas.
Džiaugiamės, kad paroda sulaukėme gausaus būrio dalyvių iš visos Lietuvos. Parodoje dalyvavo 40
ugdymo įstaigų ir 176 ugdytinių. Parodai pristatytuose darbeliuose galima pastebėti, kad kiekvienas
mažas kūrėjas tikrai pažįsta tą vietą, kurią vadina namais ir puikiai sugeba pavaizduoti ją savo
piešinyje. Mes, sostinės gyventojai, atradome nemažai vietų, apie kurias net neteko girdėti ir
stengsimės jas aplankyti, paroda padėjo geriau pažinti mūsų gimtąjį kraštą – mūsų Lietuvą.
Džiugina, kad paroda sudomino ne tik mažuosius, bet ir jų tėvelius bei mokytojus, suartino,
sustiprino santykius tarp vaikų ir tėvų, tarp grupės draugų.
Parodą aplankė ir mūsų artimiausi kaimynai – Vilniaus l/d „ Medynėlis“ priešmokyklinės grupės
vaikai ir auklėtojos. Vaikams įspūdį paliko ne tik paroda, bet ir apsilankymas mokykloje.
Parodą apibendrino “Spindulio” progimnazijos dailės mokytoja metodininkė Rima Vaitkevičiūtė:
„Apžiūrinėjant darbus jaučiu didžiulį šviesos, meilės, energijos srautą. Įvairių technikų pagalba,
drąsiomis linijomis ir potėpiais, mažieji kūrėjai mums transliuoja žinią, kad namai, tai jų gimtinė ir
jos miestai, kurie yra patys geriausi, gražiausi ir įdomiausi. Piešinys tai nėra tik vaizdas, tai emocija,
virtusi vaizdu.“
Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems parodos dalyviams ir pedagogams.
Dirbant pedagogo darbą svarbu turėti palaikymą ir galimybę realizuoti savo idėjas, už tai esame
dėkingi mūsų mokyklos direktorei ir visai administracijai.
Paroda mokykloje veiks iki kovo 11 dienos.
Fotogalerijoje -akimirkos iš parodos.
Pažintis su Saulės sistema
„Naktį, išėjus į lauką ar atitraukus užuolaidas ir pažvelgus pro langą  galima pamatyti Mėnulį. Mėnulis kabo aukštai danguje, apsuptas pulko žvaigždžių ir šelmiškai šypsosi, skleisdamas malonią sidabrinę šviesą. Jis džiugina kiekvieną, dar nenorintį miegoti ar tiesiog mėgstantį naktimis pasvajoti“ (K. Kasparavičius. ištrauka iš „Mėnulio lokiai“).
    
Sausio mėnesį priešmokyklinukai lankėsi Planetariume. Tai viena iš daugelio vaikų laukiamų ir mėgstamų išvykų, kurios metu edukacinė veikla vyksta ne grupėse, ne mokykloje. Tokios išvykos skatina vaikų bendradarbiavimą su mokytojais ir padeda ugdytis stebint ir tyrinėjant aplinką.
 Danguje galima pamatyti ne tik mėnulį ir žvaigždes. Saulė yra mūsų dienos palydovė ir geros nuotaikos šaltinis. Smagu vasarą gulėti ant žolės ir stebėti, kaip dangumi plaukia debesys, panašūs į įvairiausias mums pažįstamas  figūras. Naktį galime stebėti dar daugiau įvairių dangaus kūnų, tik ne visus juos matome plika akimi, kai kurie yra taip toli, kad plika akimi, be specialios įrangos, nepamatysi. Tai planetos: Merkurijus, Venera, Žemė, Marsas, Jupiteris, Saturnas, Uranas, Neptūnas, Plutonas. Visos kartu jos vadinamos Saulės sistema.
Kiekviena Saulės sistemos planeta yra labai skirtinga, tačiau visos jos sukasi apie centrinę sistemos ašį- Saulę. 
 Merkurijus – artimiausia Saulei planeta, Venera, senovės lietuvių dar vadinama Aušrine arba Vakarine, antroji pagal atstumą nuo Saulės planeta. Žemė – trečia planeta nuo Saulės, ji yra vienintelė planeta Saulės sistemoje, turinti tokį palydovą kaip Mėnulis. Tai vienintelė žinoma planeta, kurioje egzistuoja gyvybė. Marsą (senovės lietuviai vadino Žiezdre) mes galime matyti plika akimi, danguje jis atrodo kaip ryški rausvos spalvos žvaigždė. Ir t.t. 
 Bet šiandien mums svarbiausia yra Žemė ir jos draugystė su Saule. Kiekvieną rytą mes matome, kaip Saulė kyla iš už horizonto ir apšviečia mūsų namus, kiekvieną vakarą mes stebime kaip ta pati Saulė leidžiasi už horizonto. Dienos metu kiekvienas Saulės spindulėlis padaro didžiulį ir nepamainomą darbą gamtai ir žmogui. Padeda augalui augti, sušildo paukščiukus ir žvėrelius, teikia žmogui vitaminus ir gerą nuotaiką. Jeigu Saulė vieną rytą nepakiltų, gaidys ryte nesugiedotų, neturėtume javų derliaus, nebūtų duonos, daržovės nesunoktų, trūktų maisto ir energijos. Vaikai nebesišypsotų, raudonį skruostuose pakeistų balta spalva.
Net Kristijonas Donelaitis “Metuose” rašė:
  „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą…“  
Jaunųjų maketuotojų darbai
Mūsų progimnazijos 2, 3, 4 klasių mokiniai pradėjo dirbti su vektorine kompiuterinio maketavimo
programa CorelDraw, po dviejų užsiėmimų, jie sukūrė tokius darbelius!
Žiemą palydint…
Mokinių darbai atlikti IT būrelio metu (per 45 min), jie su piešimo programa (Paint). Piešė trečiokai
ir ketvirtokai.
Mūsų meilės miestas – Vilnius
Vasario 14 d. 1 b klasės mokiniai savo meilę reiškė ir
naujų įspūdžių sėmėsi norėdami geriau pažinti gimtąjį
miestą – Vilnių. Su miesto simboliais susipažinę, norėjome
juos ir aplankyti, todėl tinkamiausias metas tai padaryti –
edukacinė Vilniaus pažinimo diena.
Mokiniai tą dieną aplankė Vilniaus Gedimino pilies
bokštą. Nors į kalną įkopti nebuvo lengva, mokinių
smalsumas suteikė jėgų, jie vis spėliojo, kas galėtų būti pačiame bokšte: gal kareiviai, šarvai, ginklai,
o gal net vaiduokliai…
Šalia bokšto mus pasitiko maloni gidė, kurios mokiniai įdėmiai klausėsi, uždavinėjo klausimus
ir sužinojo tikrai daug įdomybių apie mūsų miestą ir pilies praeitį. Vaiduoklių tikrai nematėme, bet
mokiniai nesitikėjo, kad bokšte jiems bus pasiūlyta ir filmo peržiūra. Interaktyviai pateiktas filmas
apie Vilniaus miesto pokyčius istoriniame laikotarpyje, kaip keitėsi miesto pastatai ir pats bokštas
visus tikrai sudomino. Taip pat didelį įspūdį paliko miesto panorama iš bokšto viršūnės.
2B keliauja į Katedros požemius
Šį ketvirtadienį, Vasario 16 dienos proga 2B klasės mokiniai
keliavo į Vilniaus Katedros požemius. Mokiniai liko sužavėti
tuo, ką išvydo: kriptas, senuosius Lietuvos valstybei ir
Bažnyčiai nusipelniusių žmonių
palaidojimus, archeologinius
radinius. Gidė taip pat papasakojo
apie Katedros kaitą per daugybę
metų. Mokiniai įdėmiai klausėsi ir
patys uždavinėjo klausimus gidei.
Taip pat vaikai sužinojo apie
Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės istoriją bei išgirdo vieną
iš meilės laiškų. Ekskursija tęsėsi bažnytinio paveldo muziejuje, kur yra
pristatomi vertingiausi muziejaus eksponatai iš Vilniaus arkivyskupijos
šventovių. Čia mokiniai stiklo vitrinose išvydo puošnius bažnytinės
tekstilės pavyzdžius, meniškus liturginius reikmenis bei dailiųjų amatų
dirbinius. Ekskursija baigėsi smagia pramoga: iš didžiulių kubų reikėjo
sudėlioti katedrą.