OPKUS – Olweus programos užtikrinimo sistema


Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio pradeda diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą-OPKUS
 OPKUS diegimas mokykloje: 
 - Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;               - Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;                      
-Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;                  
-Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;                     
-Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.
Vaikų vasaros dieninė stovykla ,,Kartu-2019″
Vasara, atostogos  – pats smagiausias metų laikas…..      
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje 2019 m. birželio 7-13 vyko nemokama vaikų vasaros dieninė stovykla (Vilniaus m. savivaldybės lėšomis) ,,Kartu 2019″. Stovykloje dalyvavo  tikslinė grupė - 3-4 klasių socialiai remtini ir bendravimo įgūdžių grupę lankantys mokiniai. Stovykloje sulaukėme svečių iš Animacijos mokyklos: kūrėme filmą apie vasarą, dalyvavome Švietimo ir mokslo ministerijos projekto ,,Saugesnis internetas” organizuotoje paskaitoje. Keliavome Energetikos ir technikos muziejų, Pilaitės malūną, boulingą, Bernardinų sodą, mokykloje žaidėme smagias estafetes. Vaikai sakė, jog labai greitai prabėgo dienos stovykloje. Atrodo dar tik susitikome, o jau laikas atsisveikinti…. Norisi tikėti, kad ekskursijos, edukacinės pamokos, komandiniai žaidimai, sportinės varžybos, kiti įvairūs užsiėmimai bei atminimo dovanėlės dar ilgai neleis vaikams pamiršti gražių ir prasmingų stovyklos akimirkų.   
Bendravimo įgūdžių grupė “Kartu”
    Dažnai vaikams reikia pagalbos kuriant tarpasmeninius santykius tiek su bendraamžiais, tiek su suaugusiais žmonėmis, todėl mes, mokyklos psichologė Raminta Beinerytė ir socialinė pedagogė Lina Povilionienė,  ėmėmės iniciatyvos ir pabandėme sukurti grupę, kurioje saugiai ir nevaržomai savo nuomonę galėjo išreikšti kiekvienas.
    Mokėmės saugiai išreikšti pyktį, baimę ir kitus jausmus. Stengėmės perprasti tarpusavio bendravimo subtilybes, koreguoti požiūrį į save, savo santykius su draugais, tėvais ir mokytojais. 
   Nepasitikintys savimi, bandė atrasti geresnį savęs vertinimą, na, o siekiantys dominuoti – stengėsi padėti turintiems mažesnę savivertę. 
  Saugi ir nuosekliam darbui sukurta aplinka, skatino mokinių įsitraukimą ir aktyvumą, o susitarimai ir grupės taisyklės davė siekiamą rezultatą.
    Džiaugiuosi, kad šis pasirinktas grupės veiklos metodas ypatingai padėjo mokiniams atsiskleisti ir tapti drąsesniais. Susitikimai neprailgo.
    Manau, kad tokio pobūdžio grupines veiklas  ir toliau vykdysime ateityje.
Mediacija
Žodis mediacija yra kilęs iš lotynų kalbos (lot. mediatio – tarpininkavimas) ir reiškia tarpininkavimą ginče. Mediatorius – tarpininkas, dalyvaujantis kitų šalių ginče. Mokyklinė mediacija yra konfliktų, kylančių mokykloje, valdymas. Viena aktualiausių šiuolaikinės mokyklos problemų yra konfliktai ir nesugebėjimas veiksmingai jų spręsti. 
Dažnai konfliktams spręsti mokiniai pasirenka nekonstruktyvius sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias. Mokyklinė mediacija gali pasiūlyti konfliktus spręsti konstruktyviai. Atsižvelgiant į skirtingus mokyklinių konfliktų dalyvius, skirtinga ir mokyklinės mediacijos įvairovė: ji gali vykti sprendžiant mokinių, tėvų ir mokinių, tėvų ir mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų tarpusavio konfliktus. Mediacijos proceso metu konfliktuojantys asmenys aptaria konflikto priežastis, aiškinasi poreikius ir kartu ieško problemos sprendimo. 
Mokyklos socialinė pedagogė Lina Povilionienė dalyvavo 5 dienų mediacijos mokymuose, kurie vyko Vilniaus m. pedagoginė-psichologinėje tarnyboje.
Tikimės, kad mokyklinei mediacijai, kaip naujovei, bus atviri mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Mokyklinė meditacija – tai nauja galimybė mokytis bendrauti kitaip: gerbiant vienam kitą, ugdant aktyvaus klausymo įgūdžius, empatiją, prisiimant asmeninę atsakomybę už savo veiksmus, ugdant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą.    
Teisinių žinių konkursas ,,TEMIDĖ”
Balandžio 9 d. Vilniaus miesto 5-ąjame policijos komisariate vyko teisinių žinių konkursas „Temidė.“  
Konkurso tikslas – skleisti teisines žinias, mokyti jas pritaikyti praktikoje, vykdyti jaunų žmonių pažeidimų prevenciją, ugdyti jų atsakomybę. 
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos komanda ,,Spinduliečiai”, kartu su kitų mokyklų komandomis dalyvavo I-ame konkurso etape.
Šiais metais dalyvavusio komandos žaidė protmūšį. Konkurso klausimai buvo labai įdomūs: vieni reikalavo teisinių žinių, kiti loginio mąstymo. Protmūšyje teko rungtis su septyniomis gimnazistų komandos, tad likome ketvirti, bet labai džiaugiamės , kad dalyvavome šiame konkurse. Susipažinome ir pabendravome su kitų mokyklų mokiniais. Buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
Kovas – sąmoningumo mėnuo
Kasmet kovo mėnesį emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus. 2019 metų kovą „Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Ši iniciatyva pakeitė devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Švietimo ir ugdymo įstaigų atstovams nuo šių metų nebereikėjo registruotis kampanijos BE PATYČIŲ svetainėje – apie savo veiklą „Vaikų linija“ kvietė ugdymo įstaigas informuoti savo kanalais, kad informacija pasiektų mokinius, jų tėvus ir kitus vietos bendruomenės atstovus. Akcentuojama, kad kiekvienas iš mūsų gali prisidėti, kad patyčių mūsų šalyje būtų mažiau. Mūsų progimnazijoje šio mėnesio veikos buvo suskirstytos:

 1 savaitė: AR TIKRAI ŽINAU KAS YRA PATYČIOS ? 
 2 savaitė: KOMPIUTERIS IR INTERNETAS. AR TIKRAI JIE GERIAUSI DRAUGAI ? 
 3 savaitė: TAVO JAUSMAI .
 4 savaitė: DRAUGYSTĖ IR IŠ TO KYLANČIOS BĖDOS.

 Klasių auklėtojai kartu su mokyklos socialine pedagoge Lina Povilioniene, psichologe Raminta Beineryte, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Marta Vitiene klasių valandėlių metu kalbėjo apie kas yra tos tikrosios patyčios ir kaip jas atskirti, kaip saugiai naudotis internetu. Buvo parengtas ,,Pykčio termometras“, o paskutinę savaitę sužydėjo ,,Dėkingumo medis“. Mokyklos bendruomenei buvo parengtos kiekvienos savaitės veiklų rekomendacijos, kurios buvo rodomos I aukšto TV stende. 
Kovo 19 dieną vyko lektorės Nomedos Marazienės paskaita“Emocinis atsparumas. Optimistinis mąstymo stilius, arba kas yra tikrasis optimizmas ? Optimizmo lavinimo būdai”. Šio mėnesio veiklų metu, mokyklos bendruomenei dar kartą buvo priminta, kad bendromis pastangomis galime kurti ir palaikyti saugią mokyklos aplinką.   
Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa įdiegimas
2017-2018 m.m. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje sėkmingai įdiegėme Olweus patyčių ir smurto mažinimo programą
2018 m. lapkričio mėnesį vykdėme Olweus mokinių apklausą, kurioje dalyvavo 268 trečių-aštuntų klasių mokiniai (87 % ).Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis sumažėjo 15 %. Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijoma išsakyti problemas.
Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. Nuo 2019 rugsėjo dalyvausime tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – sieksime OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegsime  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taps ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidės prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019
Ši iniciatyva pakeis devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Šiemet, minint „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetį, „Vaikų linija“ nusprendė šią iniciatyvą transformuoti, išplėsti ir pakviesti visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį skaudinimą, savo veiklomis ir idėjomis jungtis prie sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.
Emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas prisijungti prie šiemet kovo mėnesį vyksiančio 
Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. 
Prevencinė 6A klasės valandėlė
Sąvoka atsakomybė apibrėžiama kaip moralinis įsipareigojimas atsakyti už savo pasirinkimų pasekmes. Atsakomybė – būtinybė, pareiga atsakyti už elgesį, veiklą. Teisinė atsakomybė gali būti suprantama ir kaip (teisinis) įsipareigojimas teisės subjektams garantuoti naudojimąsi savo teisėmis, atitinkamų pareigų vykdymu nurodant, kad tokių pareigų nevykdymas virs atitinkamų teisių praradimu. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 str: „įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.“ Jei Lietuvos Respublikos pilietis nesilaiko numatytų teisės aktų ir priimtų moralės normų, pareigūnas pagal pareiškimą ar faktą gali taikyti Lietuvoje galiojančius įstatymus, kad sudrausmintų tvarką pažeidusį asmenį, užkirstų galimybę vykdyti panašias ir analogiškas veikas bei nubaustų už jau padarytą veiką. Atsakomybė už padarytus teisės pažeidimus gali būti: civilinė, baudžiamoji, administracinė. 
Vasario 15 d. 6A klasėje vyko prevencinė klasės valandėlė tema “Atsakomybės prieš įstatymus“. Klasės valandėlę vedė Vilniaus m. 5-ojo PK bendruomenės pareigūnės Laura Šimonienė ir 
Kristina Bikbajeva. 
Mokiniai buvo labai susidomėję ir
 dėkojo už bendradarbiavimą.
Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju?