Ką daryti, kad būtum saugus internete
Kompiuteris ir internetas kartais padeda padeda pasiruošti pamokoms, o ir namų darbus kartais tenka atlikti kompiuteriu. Kompiuteris ir internetas yra puikūs išradimai, tik reikia mokėti jais saugiai naudotis.

SVARBU, keletas taisyklių naršant internete:
 • susitarti su suaugusiuoju, kiek laiko praleisi prie kompiuterio, žaisdamas žaidimus ar naršydamas internete;
 • nesilankyti naujuose, nepažįstamuose interneto puslapiuose, prieš nepasitarus su suaugusiais;
 • internete neskelbti savo asmeninės informacijos;
 • pasakyti suaugusiems, jei internete nutiko kažkas netikėto: gavai nemalonią žinutę ar pamatei nemalonių, šokiruojančių vaizdų.
Kartu kurkime saugią mokyklą
   Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga. Mokytojai daug dėmesio skiria mokiniams, kartu dalyvauja veiklose. Mokykloje yra aiškiai susitarta dėl teisingų ir tvirtų elgesio ribų bei nuosekliai taikomų priemonių, kuomet ribos yra peržengiamos. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – gebėti atpažinti patyčias bei mokėto tinkamai į jas reaguoti.
  Tačiau be tėvų pagalbos negalėsime sukurti problemų sprendimo rato. Tėvai gali padėti kurti saugią mokyklą. Kad ir kokį vaidmenį atliktų Jūsų vaikas – skriaudėjo, nukentėjusiojo ar stebėtojo – svarbiausia, kad spręsdami patyčių problemą tinkamai informuotumėte apie tai mokyklos darbuotojus.   
PATARIMAI TĖVAMS:
 • Aptarkite su savo vaiku mokyklos tvarką. Parodykite, kad gerbiate taisykles, ir padėkite vaikui suprasti, kodėl jos yra būtent tokios. 
 • Įtraukite savo vaiką į tinkamo elgesio namie taisyklių kūrimą. 
 • Kalbėkite su savo vaiku apie prievartą, agresiją, kurią jis mato per televiziją, vaizdo žaidimuose, ir pan. 
 • Padėkite savo vaikui suvokti agresyvaus elgesio padarinius, žalą. 
 • Mokykite savo vaiką spręsti problemas ne smurtu. 
 • Padėkite savo vaikui rasti būdų, kaip išreikšti pyktį nežeidžiant kitų žmonių nei žodžiu, nei fiziškai. 
 • Atkreipkite dėmesį į bet kokį savo vaiko elgesį, keliantį nerimą.
 • Būkite atviri bendrauti su savo vaiku. 
 • Išklausykite savo vaiką, jei jis dalijasi savo rūpesčiais. 
 • Būkite įsitraukę į savo vaiko mokyklos gyvenimą, bendraukite su jo mokytojais, lankykitės susirinkimuose. 
 • Įsitraukite į įvairią mokyklinę veiklą, kuria sprendžiama smurto, patyčių problemas.   
 Šiais mokslo metais mokykla ir toliau tęsia OLWEUS patyčių ir
smurto mažinimo programos veiklas. Klasės auklėtojai veda prevencines klasių valandėles, kartu su mokyklos specialistais nagrinėja patyčių atvejus.
,,Kai žinai-esi saugus”
     Ketvirtadienio rytas  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje prasidėjo pamokėlėmis apie saugų eismą, 1-2 klasių mokiniams. Vaiko aplinka turi būti saugi ne tik namų, šeimos apsuptyje, bet ir už jos ribų. Todėl Vilniaus miesto 5-ojo PK bendruomenių pareigūnė Kristina Bikbajeva vedė prevencines pamokėlės apie saugų eismą, supažindino su svarbiausiomis Kelių eismo taisyklėmis, kurių reikia laikytis pakeliui į mokyklą ar grįžtant iš jos.   Mokinukai sulaukė svarbių patarimų, kad kelyje neištiktų nelaimė ir kiekvienas iš mūsų laimingai pasiektume kelionės tikslą. Dar kartą priminė, kaip taisyklingai pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje ir šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje, kaip eiti užmiesčio keliu, priminė, kaip taisyklingai naudoti atšvaitus, mokė pažinti kelio ženklus. 
Skatinkime vaikus saugiai elgtis kelyje.
Saugus eismas
Viena pagrindinių suaugusiųjų užduočių ruošiantis rugsėjui-pasirūpinti vaikų saugumu. Svarbiausia, vaikams priminti, kad kelyje reikia būti atidiems ir neskubėti.
Obuolio draugai
  Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.
 Sėkmingai baigus programą mokiniams įteikti diplomai.
  “Spindulio”progimnazijos pradinukai šiais mokslo metais dalyvavo tarptautinėje prevencijos programoje “Obuolio draugai”.  Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra  programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas  8 – 10 metų mokiniams. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.
Evakuacija 2018
Balandžio 25 d. ryte per pirmą pamoką netikėtai suskambo penkių
signalų skambutis. Ir mokiniai, ir mokyklos darbuotojai žino, kad tai
pavojaus signalas kilus gaisrui. Išgirdę signalą, mokytojai paprašė tylos
klasėse ir pranešė, kad vykdoma žmonių evakuacija iš mokyklos pastato.
Mokytojai sustatė mokinius po du į koloną priešais klasės duris ir įsitikino,
kad joje yra visi klasės mokiniai. Ramiu balsu pranešė apie evakuacijos
tikslą ir priminė apie griežtą tvarką judant kolonoje per mokyklos
patalpas. Mokytojai turėjo priimti sprendimą pasirenkant trumpiausią ir
saugiausią kelią iš pastato.
Pratybų tikslas – užtikrinti tikslius veiksmus, saugų mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų
evakavimąsi.
Tikslą “Spindulio” progimnazija pasiekė. Visi mokyklos vaikai, mokiniai ir mokytojai saugiai ir greitai
evakavosi iš mokyklos ir susirinko stadione prie ženklo “Susirinkimo vieta”.
Ačiū visiems, per evakavimosi pratybas vykdžiusiems jiems pavestas funkcijas pagal veiksmų planą
kilus gaisrui.
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Daiva Čižikienė
Paklausykite tylos…
Balandžio 25 dieną paminėjome Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną,
vykdėme akciją ,,PERTRAUKA TYLOJE”.
Kasmet paskutinį balandžio trečiadienį visame
pasaulyje minima Tarptautinė triukšmo suvokimo
diena. Šios dienos minėjimo tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į triukšmo problemą ir priminti
visiems, kokia svarbi yra tyla. Šią dieną skatinama nurimti,
pagalvoti apie triukšmo žalą ir prisiimti atsakomybę už tylios
aplinkos kūrimą bei puoselėjimą. Akcijos ,,PERTRAUKA
TYLOJE” metu mokiniai buvo kviečiami netriukšmauti, garsiai
nesikalbėti, laiką leisti tyloje. Mokiniams buvo siūloma išeiti
pasivaikščioti, mankštintis, medituoti, piešti, skaityti knygą,
rašyti laiškus ar spalvinti mandalas.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis triukšmas gali
pažeisti mūsų klausą, sutrikdyti miegą, skatina streso
hormonų išsiskyrimą, gali sukelti nepasitenkinimo jausmą.
Intensyvus ir ilgalaikis ausų dirginimas triukšmu gali turėti
neigiamos įtakos kalbos suvokimui, protinių užduočių
atlikimui, socialinei elgsenai.
Projektas ,,Mokiniai-mokiniams”
…reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje… 
M.K.Čiurlionis

Tokiais žodžiais buvo pradėtas baigiamasis šių metų psichoaktyvių medžiagų projekto
 ,,Mokiniai-mokiniams” susitikimas, kuris vyko Vilniaus m. savivaldybės Jaunimo informacijos centre. Džiaugiamės ir didžiuojamės projekte dalyvavusiais Vilniaus ,,Spindulio’ progimnazijos 6A klasės mokiniais: Eriku, Joana, Kamilija, Aiste, Ieva ir Migle. Dalyviams buvo įteikti padėkos raštai.
PADĖKA
Šių metų „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ dalyvavo daugiau nei tūkstantis Lietuvos mokyklų, vaikų darželių, jaunimo centrų ir kitų ugdymo įstaigų, kurios savo bendruomenėse suplanavo įvairių su patyčių prevencija susijusių renginių ir veiklų, skatinančių draugiškus ir pagarbius tarpusavio santykius. Susipažinti su „Veiksmo savaitės“ dalyvių veiklomis galima „Vaikų linijos“ kampanijos „BE PATYČIŲ“ svetainėje .

Džiaugiamės, kad sulaukėme Vaikų linijos padėkos už dalyvavimą šioje akcijoje: „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“: efektyvus vaistas nuo patyčių – mūsų visų nepritarimas.
Veiksmo savaitei “Be patyčių” pralėkus
Atkreipdami dėmesį į patyčių problemą, Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokiniai, 
mokytojai, tėvai aktyviai įsitraukė į Veiksmo savaitės “Be patyčių” veiklas. 
 Renginio tikslas – ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio, vaikų bei suaugusiųjų santykius.   Visos savaitės metu netrūko įvairių veiklų:  2-4 klasių mokiniai savaitę pradėjo pindami draugystės apyrankes, kurias įteikė draugams.  Taip pat veikė Draugystės paštas: padėkok, palinkėk, atsiprašyk. Laiškus buvo dalinami penktadienį 2A klasės mokinukų.
Mokyklos psichologė Raminta Beinerytė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Marta Vitienė kartu su klasių auklėtojais  visą savaitę vedė temines pamokas
 ir klasių valandėles.
Vyko 4 Olweus taisyklių patvirtinimas pirštų antspaudais, visi mokyklos mokiniai 
pasižadėjo atsakingai jų laikytis.
Džiaugiamės, kad kiekvienos klasės mokiniai sukūrė taisykles: ,,Kaip padėti draugui?”,
 jas įrašė į žmogeliukų trafaretus ir jomis papuošėme mokyklą.

DĖKOJAME KIEKVIENAM PRISIDĖJUSIAM PRIE VEIKSMO SAVAITĖS BE PATYČIŲ VEIKLŲ. 
           Efektyvus vaistas nuo patyčių – mūsų visų nepritarimas:)