Progimnazijos mokytojai 2017-2018 m.m.
PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ MOKYTOJOS:
Ramunė  Klymantienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  - I PM grupė, 120 kab.
Diana Malkauskienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja – I PM grupė, 120 kab.
Vida Strazdienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – II PM grupė, 222 kab.
Lina Mickevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja – II PM grupė, 222 kab.
Kristina Povilavičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja – III PM grupė, 212 kab.
Sandra Kalinauskienė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja – II PM grupė, 212 kab.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS:
Vilija Virginija Poškienė, vyr. mokytoja – 1 A klasė, 220 kab.
Alma Venslovaitė, mokytoja  - 1 B klasė, 118 kab.
Irma Zmejauskaitė,  mokytoja – 1C klasė, 216 kab.
Daiva Kudulytė,  mokytoja -1D klasė, 215 kab.
Giedrė Baltruševičiūtė,  mokytoja –  2A klasė, 119 kab.
Virginija Baranauskienė, mokytoja metodininkė – 2B klasė, 218 kab.
Gailutė Rulevičienė, vyr. mokytoja – 2 C klasė, 220 kab.
 Kristina Budrytė, mokytoja,  3 A klasė, 117 kab.
Raimonda Petkūnienė, mokytoja metodininkė – 3B klasė, 106 kab.
Gerda Laumytė, mokytoja – 3C klasė, 107 kab.
Edita Jasiulė,  mokytoja – 4A klasė, 219 kab.
Jūratė Mineikienė, vyr. mokytoja – 4B klasė, 116 kab.

DALYKŲ MOKYTOJAI IR KLASIŲ VADOVAI:
dorinis ugdymas -
Dana Bruzgienė, vyr. mokytoja – 8A klasė
Rasa Petrikienė, vyr. mokytoja

lietuvių kalba -
Evelina Blaškienė, mokytoja, 205 kab.
Jurgita Perednienė, mokytoja, 207 kab.

matematika - 
Jurgita Zenevičiūtė, vyr. mokytoja – 7 A klasė, 105 kab.
Janina Januškevičienė, vyr. mokytoja – 6 B klasė, 210 kab.

anglų kalba - 
Ilma Stonienė, vyr. mokytoja, 110 C kab.
Aušra Čioglienė, vyr. mokytoja,110 A kab.
Jolanta Andrijauskaitė, mokytoja metodininkė, 110 B kab.
Renata Ziminskienė, mokytoja, 114 kab.

rusų kalba -
Nina Dineikenė, vyr. mokytoja,  6A klasė, 204 kab.

vokiečių kalba -
Vanda Gustainienė, vyr. mokytoja

geografija, gamta - 
Lina Mažukėlė, vyr. mokytoja, 5A klasė, 204 kab.

istorija, pilietinis ugdymas -
Vilija Mozurienė, mokytoja metodininkė, 206 kab.
Neringa Vaitiekūnienė, vyr. mokytoja, 206 kab.

biologija, chemija - 
Marytė Papinigienė, mokytoja metodininkė, 210 kab.

fizika-
Ramunė Goberienė, vyr. mokytoja, 210 kab.

informacinės technologijos - 
Jurgita Zenevičiūtė, vyr. mokytoja, 211 kab.

muzika -
Lina Gubanovienė, vyr. mokytoja, 214 kab.

dailė - 
Irma Vaitkuvienė, mokytoja metodininkė, 110 C kab.

technologijos (mergaitėms), žmogaus sauga - 
Danguolė Namirskienė, mokytoja metodininkė, 107 kab.

technologijos(berniukams) - 
Rolandas Matulevičius, mokytojas ekspertas, 110 kab.

kūno kultūra - 
Marekas Strelkovskis, vyr. mokytojas, 5 b klasė

choreografija - 
Kęstutis Andrijevskis, mokytojas

Šaškių būrelio vadovas
Georgijus Leibovičius

Krepšinio būrelio vadovė
Ona Dindaitė-Mukienė

SPECIALISTAI:
socialinė pedagogė - 
Lina Povilionienė, 6 b klasė203, 207 kab.

specialiosios pedagogės - 
Daiva Čižikienė - specialioji pedagogė, 223 kab.
Kristina Budrytė - specialioji pedagogė, 223 kab.

psichologė - 
Raminta Beinerytė, 115 kab. 

logopedė-
Monika Užusienė, 217 kab.

Bibliotekos vedėja - 
Neringa Vaitiekūnienė, 209 kab.