Reikalingas prailgintos grupės pedagogas (specialistas)
Nuo 2018 m. rugsėjo 17 dienos reikalingas pailgintos grupės pedagogas (specialistas) 0,75 etato
Kreiptis el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com, 
tel. pasiteiravimui 85 2444781
Spindulio tradicijos
Valgiaraštis
Gerbiami Tėveliai, 
nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. mokiniai bus maitinami pagal naują suderintą valgiaraštį.
Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.
Finansinė ataskaita
Pateikiame “Spindulio” progimnazijos finansinės veiklos ataskaitą už 2017 metus.
Darbo užmokesti 2018 m. I ketv.
Valgiaraštis
Gerbiami Tėveliai,
nuo 2018 metų vasario 5 d. mokiniai bus maitinami pagal naują suderintą valgiaraštį.
Vaiko gerovės komisija 2017 – 2018 m. m.
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
   Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   Pirmininko pavaduotojas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;
   Sekretorius – Jūratė Mineikienė, vyr. pradinių klasių mokytoja;
   Nariai: 
       Valdas Žekonis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;     
       Kristina Budrytė, spec. pedagogė;  
       Daiva Čižikienė, spec. pedagogė;
       Monika Užusienė, logopedė;          
       Raminta Beinerytė, psichologė;          
       Gerda Laumytė,  pradinių klasių mokytoja;
       Dana Bruzgienė, dorinio ugdymo mokytoja;
       Enrika Kalinkė, vaiko teisių apsaugos vyr. specialistė;
       Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Darbo užmokestis 2017 m.
Vertybės
Prieš šventas Kalėdas ir visada,
 mokyklos bendruomenę kviečiu prisiminti 
mūsų vertybes, vadovautis jomis ir paraginti kitus.
Tolerancija
Bendradarbiavimas
Atsakomybė 
Meilė