Seimas pagerbė signataro Pranciškaus Tupiko atminimą
        Parodą parengė Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius. Parodai nuotraukų iš archyvinio albumo parinko ir mūsų mokykla. Aktyviai bendradarbiavome su šio skyriaus vyriausiuoju specialistu Žydrūnu Mačiuku. 
   Parodos atidaryme pradinių klasių mokytoja Virginija Baranauskienė pasidalino prisiminimais apie darbą direktoriaus P. Tupiko vadovaujamoje mokykloje nuo pat pirmos mokyklos gyvavimo dienos – 1978 m. rugsėjo pirmosios.   
    Seimo plenariniame posėdyje, skirtame paminėti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Romualdo Ozolo 80-ąsias ir  Pranciškaus Tupiko 90-ąsias gimimo metines, jų atminimą parlamentas ir susirinkę svečiai pagerbė tylos minute. 
    Posėdyje prisiminimais apie P. Tupiką dalijosi Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė Irena Andrukaitienė, o apie R. Ozolą – signataras Egidijus Bičkauskas. 
  Renginio pabaigoje Seimo salėje Signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė Nepriklausomybės Akto signataro P. Tupiko artimiesiems įteikė atminimo dovaną. 
Vėliau, renginio svečiai ir P. Tupiko artimieji: dukra Daiva Dapšienė, žentas Arvydas Dapšys, anūkė Goda, šeimos draugai pasakojo apie Pranciškų Tupiką signatarą, tėvą, senelį, žmogų, draugą… Mūsų mokyklos direktorės pavaduotoja Rasa Petrikienė pasakojo apie tai, koks P. Tupikas buvo kūno kultūros mokytojas, nes ji buvo jo mokinė. Istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė prisiminė, kaip direktorius P. Tupikas ją priėmė į darbą, kaip nuo 2006 metų jis buvo dažnas mūsų mokyklos svečias, visada šiltai, aktyviai bendraujantis su dabartine mokyklos direktore Vilija Mozuriene, mokytojomis, mokiniais. Taip ir prisimename jo tariamus žodžius: „Nuoširdžiai Visada Jūsų Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras PRANCIŠKUS TUPIKAS“.   
Kovo 12 dieną Lietuvos respublikos  Seime, Lietuvos laisvės gynėjų galerijoje buvo atidaryta nuotraukų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, mūsų mokyklos pirmajam direktoriui Pranciškui Tupikui. 
Progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2019 m.
        Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos audito grupė 2018-2019 m. m. atliko platųjį įsivertinimą, vadovaujantis ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.     
          2019 m. sausio 23 d. atlikto plačiojo audito įsivertinimo duomenimis buvo gautos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.
       Įsivertinimo metu buvo surastas stipriausias veiklos aspektas - 3.1.2. rodiklis. Pastatas ir jo aplinka. Pasirinktas raktinis žodis – Estetiškumas. Mokykloje sukurtas išskirtinis interjeras (spalvų suderinamumas, koridoriai, fojė pavadinti aikštėmis, gatvėmis, prie kiekvienos klasės durų yra stendai), įrengtos dvi laukos klasės, atnaujinta krepšinio aikštelė, įrengta čiuožykla, kieme dekoruoti suoliukai, stulpai.
      Įsivertinimo metu rastas silpniausias veiklos aspektas - 4.2.1. rodiklis.  Veikimas kartu. Pasirinktas raktinis žodis - Kolegialus mokymasis. Tik 5,3 % pamokų buvo integruotos, kitose aplinkose, 38 % mokytojų vedė po 1 – 2 atviras pamokas. Dėl mokytojų darbo keliose mokyklose sunku derinti bendras veiklas.
       2019 m. (2018-2019 m. m.) nutarta tobulinti šį silpniausią rodiklį, nes nepakankamai  stebima kolegų pamokų, dalijamasi gerąja patirtimi. Nebuvo organizuota tradicinė mokytojų dalykinė konferencija. Mažai integruotų pamokų bei vykstančių kitose erdvėse. Reikia organizuoti daugiau bendrų veiklų mažinant patyčias.
Teminis įsivertinimas 2018 m.
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos vidaus audito grupė 2017-2018 m. m.  II pusmetyje atliko teminį mokyklos veiklos įsivertinimą. 
   Įsivertinimui buvo pasirinktos šios temos: 
  - tema 2.4. Vertinimas ugdantrodiklis  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,6) (sritis 2. Ugdymas ir mokinių patirtys
  - tema 4.1. Mokyklos valdymasrodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,6) (sritis 4. Vadyba ir lyderystė).  
   Tikslas – išsiaiškinti mokinių įsivertinimą pamokose, ištirti mokyklos savivaldos veiklą.  Audito  darbo grupė  analizavo  mokytojų, mokinių ir jų tėvų  anketų duomenis, nustatė  mokinių įsivertinimo ir mokyklos savivaldos trūkumus ir privalumus. Po atlikto audito paruoštos  rekomendacijos problemoms spręsti. 
Sporto ir aktų salių užimtumas 2018-2019 m.m.
Progimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2018 m.
   Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos audito grupė 2017-2018 m. m. atliko platųjį įsivertinimą, vadovaujantis ,,Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267.  
   Progimnazija savo veiklą įsivertina ir ją tobulina naudodamasi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros tiesiogine internetine sistema IQES online Lietuva.
   Atlikus platųjį įsivertinimą buvo gautos 5 aukščiausios ir 5 žemiausios vertės.
 
   Aptarus vertinimo rezultatus teminiam įsivertinimui pasirinktos šios temos:
 - tema 2.4. Vertinimas ugdant – rodiklis  2.4.2. Mokinių įsivertinimas (2,6);
 - tema 4.1. Mokyklos valdymas – rodiklis 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,6).
Darbo užmokestis 2018 m.
Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra
Vaiko gerovės komisija 2018-2019 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos 
teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  
                Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   
                Pirmininko pavaduotojas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;   
                Sekretorius – Asta Aleksienė, pradinių klasių mokytoja;   
Nariai:        
                 Lilija Simonaitienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui;            
                 Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;      
                 Kristina Urbutytė, logopedė;                 
                 Raminta Beinerytė, psichologė;               
                 Gailutė Rulevičienė,  vyr. pradinių klasių mokytoja;     
                 Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja;              
                 Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.
Spindulio tradicijos