Darbo užmokestis 2018 m.
Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra
Vaiko gerovės komisija 2018-2019 m.m.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  
organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos 
teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:  
                Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;   
                Pirmininko pavaduotojas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;   
                Sekretorius – Asta Aleksienė, pradinių klasių mokytoja;   
Nariai:        
                 Lilija Simonaitienė direktoriaus pavaduotojas ugdymui;            
                 Daiva Čižikienė,  vyr. specialioji pedagogė;      
                 Kristina Urbutytė, logopedė;                 
                 Raminta Beinerytė, psichologė;               
                 Gailutė Rulevičienė,  vyr. pradinių klasių mokytoja;     
                 Evelina Blaškienė, lietuvių kalbos mokytoja;              
                 Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Darbo užmokestis 2018 m. III ketv.
Spindulio tradicijos
Valgiaraštis 2018-2019 m.m.
Gerbiami Tėveliai, 
nuo 2018 m. rugsėjo 3 d. mokiniai bus maitinami pagal naują suderintą valgiaraštį.
Pridedamas valgiaraštis, mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.
Vaikų maitinimo paslaugas teikia I.Turčinskienės individuali įmonė.
Darbo užmokestis 2018 m. II ketv.
Finansinė ataskaita
Pateikiame “Spindulio” progimnazijos finansinės veiklos ataskaitą už 2017 metus.
Darbo užmokesti 2018 m. I ketv.
Valgiaraštis
Gerbiami Tėveliai,
nuo 2018 metų vasario 5 d. mokiniai bus maitinami pagal naują suderintą valgiaraštį.