Reikalinga pradinių klasių mokytoja
Kviečiame prisijungti prie šiuolaikinės progimnazijos bendruomenės. 
Siūlome įdomų darbą draugiškame, kūrybiškame  kolektyve, modernias mokymo priemones, nuolatines tobulinimosi galimybes ir dalyvavimą įvairiose projektinėse veiklose.
 Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. progimnazijai reikalingas (-a) pradinių klasių mokytojas(-a).  Prašymus dalyvauti konkurse ir CV siųsti iki 2018 m. rugpjūčio 1d d. el. paštu: spindulioprogimnazija@gmail.com arba siųsti adresu: R.Jankausko 17 , Vilnius.   
Tel. pasiteiravimui – 85 2444781
Finansinė ataskaita
Pateikiame “Spindulio” progimnazijos finansinės veiklos ataskaitą už 2017 metus.
Darbo užmokesti 2018 m. I ketv.
Valgiaraštis
Gerbiami Tėveliai,
nuo 2018 metų vasario 5 d. mokiniai bus maitinami pagal naują suderintą valgiaraštį.
Vaiko gerovės komisija 2017 – 2018 m. m.
   Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos Vaiko gerovės komisijos tikslas -  organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą progimnazijoje, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
   Pirmininkas – Rasa Petrikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
   Pirmininko pavaduotojas – Lina Povilionienė, vyr. socialinė pedagogė;
   Sekretorius – Jūratė Mineikienė, vyr. pradinių klasių mokytoja;
   Nariai: 
       Valdas Žekonis, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;     
       Kristina Budrytė, spec. pedagogė;  
       Daiva Čižikienė, spec. pedagogė;
       Monika Užusienė, logopedė;          
       Raminta Beinerytė, psichologė;          
       Gerda Laumytė,  pradinių klasių mokytoja;
       Dana Bruzgienė, dorinio ugdymo mokytoja;
       Enrika Kalinkė, vaiko teisių apsaugos vyr. specialistė;
       Marta Vitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Darbo užmokestis 2017 m.
Vertybės
Prieš šventas Kalėdas ir visada,
 mokyklos bendruomenę kviečiu prisiminti 
mūsų vertybes, vadovautis jomis ir paraginti kitus.
Tolerancija
Bendradarbiavimas
Atsakomybė 
Meilė
Mokinių maitinimas: valgiaraštis
Gerbiami Tėveliai,
 skelbiame “Spindulio” progimnazijos mokinių maitinimo valgiaraštį.
Nuo 2018 m. sausio 3 d. įsigalios nauja apmokėjimo už mokinių maitinimą tvarka.
Apie naująją tvarką informuosime Jus el. dienyne.
Pagarbiai, 
valgyklos vedėja 
Virginija Fledžinskienė
2017 m. vidaus audito rezultatai
            Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2017 m. apibendrinimas.
Progimnazijos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi “Spindulio” progimnazijoje tvarkos Aprašas
Rudens atostogų metu, spalio 30 – lapkričio 3 dienomis, mokiniai kartu su tėvais 
bei kiti bendruomenės nariai kviečiami lankytis mokyklos sporto salėje, bibliotekoje:
                     sporto salėje – nuo 9 iki 14 val.
                     bibliotekoje – nuo 9 iki 15 val.
                     žaisti stalo tenisą I a. foje nuo 9 iki 14 val.
                     lauko aikštynai atviri visą laiką.

Asmenų lankymosi progimnazijoje tvarka pridedama.
Pastaba. Lapkričio 1 d. mokykla nedirbs.