Mokinių maitinimas: valgiaraštis
Gerbiami Tėveliai,
 skelbiame “Spindulio” progimnazijos mokinių maitinimo valgiaraštį.
Nuo 2018 m. sausio 3 d. įsigalios nauja apmokėjimo už mokinių maitinimą tvarka.
Apie naująją tvarką informuosime Jus el. dienyne.
Pagarbiai, 
valgyklos vedėja 
Virginija Fledžinskienė
2017 m. vidaus audito rezultatai
            Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 2017 m. apibendrinimas.
Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra
Progimnazijos bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi “Spindulio” progimnazijoje tvarkos Aprašas
Rudens atostogų metu, spalio 30 – lapkričio 3 dienomis, mokiniai kartu su tėvais 
bei kiti bendruomenės nariai kviečiami lankytis mokyklos sporto salėje, bibliotekoje:
                     sporto salėje – nuo 9 iki 14 val.
                     bibliotekoje – nuo 9 iki 15 val.
                     žaisti stalo tenisą I a. foje nuo 9 iki 14 val.
                     lauko aikštynai atviri visą laiką.

Asmenų lankymosi progimnazijoje tvarka pridedama.
Pastaba. Lapkričio 1 d. mokykla nedirbs.
Darbo užmokestis 2017 m. III ketv.
,,Spindulio” progimnazijos patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka
Darbo užmokestis, II ketvirtis
“Spindulio” progimnazijos strateginis planas 2017-2021 m.
Finansinė ataskaita
Skelbiame finansinės veiklos ataskaitą už 2016 metus.
Darbo užmokestis 2017 m. I ketvirtis