Mokyklos kontaktai
Vilniaus “Spindulio” progimnazija

Kodas:  190006242
Adresas:     R. Jankausko 17, LT -04315, Vilnius
 Tel./fax.     852 444 781Direktorė Vilija Mozurienė 
                     852 457 143 - Pavaduotojas ugdymui Valdas Žekonis
                     852 451 606Pavaduotoja ugdymui Rasa Petrikienė
                     852 451 606 - Pavaduotoja ūkio reikalams  Daiva Čižikienė
El.paštas:   rastine@spindulio.vilnius.lm.lt, spindulioprogimnazija@gmail.com
Svetainės adresas:  www.spindulioprogimnazija.lt