Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas
Šių metų kovo 8 d.
„Spindulio“ progimnazijoje
vyko šventinis koncertas
„Švenčiame laisvę“, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti.
Renginį vedė 5a klasės
mokiniai Neda Gudžiūnaitė
ir Jokūbas Pažūsis (mokyt. J.
Perednienė), kurie skatino
laisvę švęsti pakiliai,
džiaugsmingai, visa širdimi ir
protu pajusti šios dienos
svarbą. Mokyklos 5-8 klasių
vaikinų choras (mokyt. L. Gubanovienė) pasveikino visas dirbančias mokykloje moteris.
Renginio vedėjai taip pat priminė reikšmingiausias Lietuvos istorijos datas, kurias turi žinoti
kiekvienas save gerbiantis pilietis. Mokytis istorinių datų nėra taip lengva, tačiau kaip tai daryti
smagiai, parodė pradinių klasių mokiniai, sušokę šokį pagal humoristinį-muzikinį „Lietuvos istorijos
repą“ (mokyt. K. Andrijevskis).
Tėvynės bei lietuvių kalbos grožį atskleidė 7a klasės mokinė Aistė Liukomavičiūtė, padeklamavusi
E. Matuzevičiaus eilėraštį „Mano kraštas“ (mokyt. E. Blaškienė). Išgirdome smagų mokyklos 3-4
klasių mergaičių ansamblio „Dainos studija“ pasirodymą, antros klasės mokinių dūdelių ansamblį.
Mokiniai liko sužavėti išgirdę Beatričės Parnarauskaitės dainuojamą „Brolužį“, kuriai akompanavo
mokyklos gitarų būrelis (mokyt. L. Gubanovienė). O tik nuskambėjus pirmiesiems visiems gerai
žinomos dainos „Laisvė“ akordams, mokiniai pajuto bendrumo jausmą, atsistojo ir kartu su „Dainos
studija“ dainavo. Pagaliau buvo galima pajusti salėje džiaugsmą, kad esame laisvi ir nepriklausomi
Lietuvos piliečiai.
Koncertą užbaigė istorijos mokytoja ir „Spindulio“ progimnazijos direktorė V. Mozurienė, kuri
pasidžiaugė, jog ateinančią savaitę istorijos pamokų galėtų ir nevesti, nes mokiniai renginio metu
pakartojo svarbiausius Lietuvai įvykius bei datas. Mes tikri Lietuvos spinduliukai!
Noriu būti prezidentu…
Tokie žodžiai sklido šią popietę iš 1A ir 1D klasės mokinių lupų: „Aš padėčiau Lietuvos žmonėms“, “Aš padaryčiau viską, kad visiems būtų kuo geriau…“. 
Širdį užlieja džiaugsmo, pasididžiavimo jausmas. Nuostabu. 
 Ar dažnai iš vaikų išgirsime tokius žodžius? 
 Minint Kovo 11-osios dieną su vaikais apsilankėme Lietuvos Respublikos Seime. Mokiniai susipažino su Seimo veikla, sužinojo svarbius mūsų šaliai įvykius, apžiūrėjo ekspozicijas. Didžiausias įvykis jiems buvo – pasėdėti garbingų žmonių kėdėse, kalbėti iš tribūnos ir pasvarstyti, kuo norėtų būti ateityje. Mokinius sužavėjo ne tik aplinka, bet ir pažintis su kai kuriais seimo nariais. Juk šiuos žmones jie jau buvo matę ir žinoję žiūrėdami televiziją, o pažintis akis į akį buvo stulbinanti.
 Mes – tėvai, seneliai, mokytojai – skiepijame pačias geriausias vertybes Lietuvos mažajam piliečiui ir lyg švyturiai vedame juos teisingu keliu. Mes didžiuojamės, kad esame šių gabių, protingų, nuoširdžių ir žingeidžių vaikų ugdytojais.
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
 Maloniai kviečiame švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną 
kartu su mūsų progimnazija.   
   Koncertas „Švenčiame laisvę“ 
vyks mokyklos aktų salėje kovo 8 d. 
   Per trečią pamoką koncertą stebės PM grupių ir 1-3 klasių mokiniai, 
per penktą pamoką koncertą stebės 
                          4-8 klasių mokiniai.                                                                                                                  Organizatoriai
“Spindulio” progimnazija visus sveikina su Vasario 16-ąja!
Tegul niekad mūsų vaikai nepraranda atminties, 
kad mes patys sukūrėme savo Valstybę!
Atkurtai Lietuvos valstybei – 101-eri
Praėjo lygiai metai po mūsų gražaus Lietuvos valstybės jubiliejaus, Šimtmečio, paminėjimo. Šią Vasario 16-ąją skirsime edukacinei veiklai, susipažinimui su Lietuvos istorija.
Vasario 14 d. mokiniai lankysis  įvairiuose Vilniaus miesto muziejuose, ekskursijose.
1a, 1d kl. – Vilniaus artilerijos bastėja, Vilniaus senamiestis. Atsakingos  V.Orlienė,  D.Malkauskienė.
1b, 1c kl. – Seni nauji Vilniaus herojai, Vilniaus senamiestis. Atsakingos D. Petruškienė, A. Aleksienė, A.Petrulėnaitė, L.Mickevičiūtė.
2a kl. – Vilniaus Nacionalinis muziejus. Atsakinga V.Poškienė.
2b kl. – Vilniaus katedros požemiai.  Atsakingos A.Venslovaitė, U.Laurinavičiūtė,
2c, 2d kl. – Vilniaus Pinigų muziejus. Atsakingos D.Opulskytė, D.Kudulytė.
3a kl. – Vytauto Kasiulio dailės muziejus. Atsakinga J.Mineikienė.
3b, 3c, 4a kl. – Vilniaus Nacionalinis muziejus. Atsakingos V.Baranauskienė, G.Rulevičienė, E.Bartusevičienė, V.Dovidovič, J.Povilenskienė, R.Beinerytė.
4b kl. _ Operos ir baleto teatras. Atsakinga S.Grėbliūnaitė.
4c kl. – LDK Valdovų rūmai. Atsakingos I.Zmejauskaitė, K.Urbutytė.
5a, 5b kl. – LDK Valdovų rūmai. Atsakingos D.Bruzgienė, L.Gubanovienė, E.Brusokaitė.
6a kl. – Lietuvos Respublikos prezidentūra. Valstybės pažinimo muziejus. Atsakingos L.Mažukėlė, R. Ziminskienė.
6b, 7a  kl. – LDK Valdovų rūmai. Atsakingos E.Blaškienė, I.Stonienė, L.Povilionienė.
7b, 8a kl. – Tuskulėnų memorialinis kompleksas. Atsakingos R.Goberienė, J.Zenevičiūtė, R.Vaitkevičiūtė. 
Sausio 13-osios Neužmirštuolės
  Ačiū visiems, dalyvavusiems pilietinėje iniciatyvoje 
„Atmintis gyva, nes liudija“.
Kviečiame dalyvauti pilietinėje akcijoje
  2019 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyks jau dvyliktą kartą. Prieš 28 metus Lietuva nebuvo NATO ir ES nare, mūsų teritorijoje vis dar šeimininkavo okupacinė kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokštanti tauta tomis dienomis apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Artėjantis Laisvės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę. 
 „Spindulio“ progimnazijoje pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ vyks sausio 11 dieną, penktadienį. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 
Pilietinės iniciatyvos  laikas: 8.00–8.15 val.    
7.50 – 7.55 val. mokiniai su mokytojais susirenka į klases. Ties kiekvienu kabineto langu padedama po žvakę. Kabinete pastatoma tiek žvakių, kiek yra langų. Žvakės turi būti kelių centimetrų aukščio, kad lango rėmas jų neužgožtų. 
8.00 val. mokiniai kartu su mokytojais uždega  žvakes. Kabinetuose penkiolikai minučių užgesinama šviesa. 
Apie Sausio 13 –ąją, Laisvės gynėjų dieną, siūlome pakalbėti sausio 11 d. pirmos pamokos metu. Praėjus 28 metams nuo nepavykusio valstybės perversmo ir visos tautos pasipriešinimo, daugelis mokinių nedaug žino apie tai, kas įvyko 1991 metais. Būtų labai prasminga ir įdomu, jei sausio 11 –osios rytą mokiniai papasakotų  savo klasės draugams ir mokytojams apie tai, ką išgirdo ir sužinojo iš savo tėvų, senelių, giminaičių ar pažįstamų, ką jie atsimena apie tų dienų įvykius, ką tuomet mąstė, ką jautė. Tokia mokinių sužinota informacija bus įdomesnė ir įsimintinesnė patiems mokiniams.  Minėdami Laisvės gynėjų dieną nepamirškime įsisegti neužmirštuolės žiedą. „Neužmirštuolė“ – tai popierinės gėlės žiedo simbolis. Jis pasirinktas norint pagerbti kovotojus už laisvę, o pačios neužmirštuolės pavadinime užkoduota mintis, jog kovotojai yra nepamiršti ir šiandien. 
II -asis Konstitucijos egzamino etapas įveiktas
   Penktokas Benediktas Užkuraitis buvo vienintelis mokyklos mokinys patekęs į II-ąjį Konstitucijos egzamino etapą (I etape dalyvavo dvidešimt du 5-8 klasių mokiniai). Tad spalio 18 d. antrajame etape Benediktas varžėsi su 623 geriausias žinias pademonstravusiais dalyviais iš visos Lietuvos. 
  Primename, kad I-ame egzamino etape Konstitucijos žinias tikrinosi virš 32 tūkst. žmonių įvairiose amžiaus grupėse. Benediktas varžėsi tarp 5-7 klasių mokinių. Šį kartą reikėjo atsakyti į 19 testinių klausimų ir vieną atvirą klausimą. Teste Benediktas nepadarė nei vienos klaidos. O 20-ąjį (atvirąjį) klausimą vertino centralizuota vertinimo komisija. Deja, bet 20-oji užduotis ir “pakišo” koją penktokui. Įdomu, ar visi galėtumėte išsamiai atsakyti į šį klausimą? - “Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyti šeimos, motinystės, tėvystės ir vaikystės apsaugos pagrindai. Prašome įvardyti keletą iš jų”.
   O kokie paties Benedikto Užkuraičio įspūdžiai po Konstitucijos egzamino?
Apie šį egzaminą nieko nežinojau, kol jo nepristatė istorijos mokytoja, pasiūliusi dalyvauti jame. Aš sutikau, nes man tai pasirodė įdomu.  Nesu dalyvavęs panašiuose konkursuose. Šiais metais pirmą kartą sužinojau apie Lietuvos Konstituciją ir skaičiau ją. Iki pirmo Konstitucijos egzamino etapo ją perskaičiau vieną kartą, praėjęs pirmą etapą perskaičiau dar du kartus. Lietuvos Konstitucijoje man viskas buvo nauja ir labai įdomu. Ką sužinojau naujo? Supratau, koks Lietuvoje valdymas, kokias pareigas atlieka valdžioje dirbantys asmenys, kokias mes, piliečiai, turime pareigas bei teises. Visiems mokytojams ir  mokiniams patarčiau perskaitykite bent vieną kartą svarbiausią Lietuvos dokumentą, o kitais metais pabandykite sudalyvauti Konstitucijos egzamine ir parneškite pergalę į “Spindulio” progimnaziją. Tai bus nepakartojamas ir nepamirštamas įspūdis”.
Konstitucijos egzaminas
LR Konstitucijos egzamino akimirka
Spalio 4 d. pirmą kartą Lietuvos Respublikos  Konstitucijos 
egzaminą laikė 22 mūsų mokyklos  5-8 klasių mokiniai.
Ačiū visiems dalyvavusiems. 
Manau didžiausias laimėjimas, kad  šie mokiniai 
perskaitė visą Lietuvos Respublikos Konstituciją. 
Pasak vaikų, buvo labai įdomu skaityti, nes sužinojo daug naujo. Gal čia auga būsimi politikai ir teisininkai !?
 Pirmame  egzamino etape reikėjo atsakyti į 30 testinių klausimų. O norint patekti į II-ąjį etapą, galima padaryti ne daugiau kaip 5 klaidas. Nemažai mokinukų buvo arti šio rezultato, tačiau tik vieninteliam penktokui Benediktui Užkuraičiui pavyko patekti į II etapą, kuris vyks spalio 18 d.
Laimėtojų apdovanojimai vyks spalio 25 d. Prezidentūroje.                        Sėkmės Benediktui gilinantis į teisines subtilybes.            
Konstitucijos egzaminas
LIETUVIŲ TAUTA
– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ.
                                                                                                                                 
 Progimnazijos direktorė,
istorijos mokytoja metodininkė
Vilija Mozurienė
Spalio 25-ąją Lietuvoje minima Konstitucijos diena. 
Tai pagrindinis ir pamatinis mūsų valstybės dokumentas, 
svarbus kiekvienam piliečiui. 
Šia proga mūsų mokyklos 5-8 klasių mokiniai pirmą kartą dalyvaus
 Konstitucijos egzamine, kuris vyks keliais  etapais:
                            I etapas – spalio 4 d.  mokykloje;
                            II etapas – spalio 18 d. mokykloje;
                            Spalio 25 d. – nugalėtojų apdovanojimas LR Prezidentūroje.
Egzaminą organizuoja LR Teisingumo ministerija kartu su egzamino
 globėja – Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite.
Smulkesnė informacija: http://konstitucijosegzaminas.lt/
Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulė: