Atvirų durų diena tėvams
Vaiko mokymosi sėkmė priklauso nuo keleto faktorių. Svarbiausi iš jų – mokinio motyvacija ir  kokybiškas mokytojo bei tėvų dialogas (pagal Jacky  Simon, 2002), pagrįstas pasitikėjimu ir pagarba. Glaudus tėvų bendradarbiavimas su mokytojais, individualūs pokalbiai, nuolatinis domėjimasis savo vaiko mokymosi rezultatais, laiku pastebėtos mokymosi spragos ar  socialiniai emociniai pasikeitimai, teisingiausio sprendimo radimas  bei “darbas” kartu su mokytoju vardan vaiko gerovės – tai raktai į sėkmingą mokymąsi. 
Tad lapkričio 12 d. progimnazijoje vyko Atvirų durų diena tėvams. Aktų salėje tėvelius pasveikino muzikuojantys bei dainuojantys vaikai (mokytoja Lina Gubanovienė) ir progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė. Vėliau vyko individualūs tėvų pokalbiai su mokytojais dalykų kabinetuose. 
Progimnazijos direktorė savo pranešime pristatė mokyklos veiklas, mokinių ugdymo(si) rezultatus, statistinius duomenis apie mokinių skaičiaus didėjimą mokykloje, vykdomus projektus bei 2% GPM ataskaitą. Labiausiai džiugina ES projektas „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, kuris vykdomas jau antrus metus iš eilės: atliktas patalpų remontas, įsigytos inovatyvios mokymo priemonės ir baldai muzikos, technologijų kabinetams, rekonstruota aktų salės scena, sumontuota  moderni vaizdo, garso technika aktų salėje, kabinetuose, nupirkta nauja  sporto įranga, rekonstruota biblioteka, kurioje bus 10-ties  vietų kompiuterizuota skaitykla bei visiškai naujai įrengta moderni kompiuterizuota laboratorija. 
Ačiū mokytojams  ir visiems tėvams, dalyvavusiems Atvirų durų dienoje.
Seminaras tėvams ,,Psichoaktyvios medžiagos”
Kviečiame 1-8 klasių tėvelius į seminarą apie psichaktyvias medžiagas. 
Seminaras vyks lapkričio 19 d. 18 val. 105 kabinete. Seminaro lektorė Loreta Juravičienė

„Mano vaikas paauglys: ką turėčiau žinoti apie psichoaktyvias medžiagas (PAM)?“ Alkoholis, tabakas ir kitos šiuolaikinės PAM yra dažnas svečias paauglystėje. Kodėl taip norisi pabandyti? Kodėl ne visi jaunuoliai svaiginasi? Kaip užbėgti problemoms už akių? Kada, kaip ir kokia informaciją pateikti skirtingo amžiaus vaikams? Kokie svarbiausi elgesio principai įtarus, kad paauglys vartoja? Kokią prevencija įmanoma šeimoje? Šie ir dar daug kitų klausimų, bus nagrinėjami paskaitoje. 
Lapkritis – Tėvų mėnuo
Gerbiami tėveliai, 
kviečiame Jus aktyviai dalyvauti lapkričio mėnesį įvairiuose “Spindulio” 
progimnazijos tėvams skirtuose renginiuose:
Lapkričio 5d. – paskaita “Kibernetinis saugumas”, 18.00-20.00 val. 105 kab., 
lektorė psichologė K.Puzaitė.
Lapkričio 12 d. – Atvirų durų diena Tėvams (mokinių koncertas, individualūs pokalbiai su mokytojais, specialistais), 17.30 val. aktų salėje, nuo 18 val. – mokytojų kabinetuose.
Lapkričio 19 d. – paskaita “Psichoaktyvios medžiagos”, 18.00-20.00 val., 105 kab.
Taip pat vyksta Tėvų valandos (pagal individualų tvarkaraštį) http://spindulioprogimnazija.lt/?cat=182#post-4383
Seminaras tėvams ,,Kibernetinis saugumas”
Visos dienos mokyklos (VDM) grupių veikla
Nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. progimnazijoje pradeda veikti   visos dienos mokyklos
 (VDM) grupės pradinių klasių mokiniams.                
   VDM grupės organizuojamos, siekiant įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį, sudarant galimybę pradinių klasių mokiniams saugiai ir kokybiškai praleisti laiką po pamokų.
   Progimnazijoje įsteigtos 6 VDM grupės, atsižvelgus į Tėvų pateiktus prašymus.   
VDM grupės vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. 
VDM grupės darbo laikas:       
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos  iki 18 .00 val.        penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17.00 val.   VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.   
Pamokoms pasibaigus mokiniai sugužės į visos dienos mokykloje grupes. Čia jų lauks:  
įdomūs pokalbiai, aktyvios veiklos, smagūs žaidimai, įvairūs potyriai, veikla lauke ar lauko klasėse,  pasirinktų būrelių lankymas … bei mokymasis bendrauti.  
 Tikimės, kad buvimas grupėse teiks vaikams džiaugsmą.
Tarptautinis, ilgalaikis tyrimas “Įsitrauk !”
  Vilniaus “Spindulio” progimnazija viena iš šešių mokyklų dalyvavusių tarptautiniame, ilgalaikiame tyrime “Įsitrauk !”, bendradarbiaujant Mykolo Romerio (Lietuva) ir Javaskyla (Suomija) universitetams. Šis tyrimas buvo vykdomas tris kartus: 2017-ųjų metų pavasarį, 2017-ųjų metų rudenį ir 2018-ųjų metų pavasarį. Tyrime (tyrimo instrumentas anketos) dalyvavo priešmokyklinio ugdymo ir pirmų klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, dirbantys šiose klasėse.
     Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokiu būdu tėvai ir mokytojai prisideda prie vaiko savijautos ir akademinių gebėjimų raidos pereinamojo laikotarpio iš darželio į pradinę mokyklą metu.
   Turime pasidžiaugti gautais rezultatais, kurie parodė, jog mokinių akademiniai pasiekimai (skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir savireguliacijos gebėjimai) buvo aukštesni už kitų tyrime dalyvavusių mokyklų mokinių.
     Tačiau siekiant, jog ir toliau rezultatai džiugintų, labai svarbu nepamiršti mokinių motyvacijos stiprinimo, bei glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo tarp mokytojų ir tėvų.

                                             Ačiū už Jūsų bendradarbiavimą ! Visiems sėkmės !
Visoms mamoms
Atvirų durų diena ketvirtokų tėvams
Gerbiami ketvirtokų tėveliai, būsimieji penktokai!
Balandžio 10 d. (trečiadienį) 18 val kviečiame į 
atvirų durų dieną “Spindulio” progimnazijoje. 
Susitiksite su dalykų mokytojais, būsimais klasių vadovais, susipažinsite su dalykine sistema 5-oje klasėje.
Maloniai jūsų Laukiame!
Progimnazijos administracija
Saugumo mokymai antrų klasių mokiniams
   Pastaruoju metu ypatingai aktualus vaikų saugumo klausimas, todėl mūsų mokykloje, balandžio mėnesį, bus vykdomi SAUGUMO MOKYMAI antrų klasių mokiniams.
                                                           Mokymų tikslai ir uždaviniai yra šie:
  -  gebėti apsaugoti, apginti save;
  -  pasitikėti savimi;
  -  išmokti veikti rizikingose situacijose;
  -  stiprinti savo saugumą: fizinį, emocinį;
  -  išmokti apsisaugoti nuo seksualinio ir kito pobūdžio smurto;
  -  pranešti apie smurtą suaugusiems.
  Džiugu, kad tėvelių paskatintas į šiuos mokymus pareiškė norą aktyviai dalyvauti didelis antrokų būrys (47 mokiniai).
  Užsiėmimai vyks grupėse, todėl tikiuosi, kad naudojant praktines užduotis mokiniai įgys vertingų žinių ir patobulins bendrąsias kompetencijas.
Mokymų vadovė
Raminta Beinerytė
Rekomenduojamas renginys tėvams M. Romerio universitete
   Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas pradeda patyriminių mokymų ciklą tėvams. Mokymuose kviečiami dalyvauti visi, kurie nori geriau suprasti savo vaikus, padėti jiems suprasti save ir atrasti karjeros kelią bei priimti jiems aktualiausius karjeros sprendimus. Mokymų ciklo metu tėvai bus supažindinami su šiuolaikinės karjeros iššūkiais, savęs pažinimo svarba renkantis karjeros kelią, aukštųjų mokyklų priėmimo į studijas naujovėmis ir pan. 
 Pirmieji mokymai, tema „Efektyvus bendravimas: kaip rasti kelią į vaiko širdį“, skiriami tėvų kasdienio bendravimo su savo vaikais įgūdžių tobulinimui. Mokymų formatas – 1,5 val. patyriminis įgūdžių formavimo užsiėmimas, kurio metu praktiškai bus išbandomi įvairiausi  bendravimo modeliai. 
     Mokymų lektorės – MRU ESDI dėstytojos doc. dr. Violeta Jegelevičienė ir doc. dr. Asta Railienė. Violeta Jegelevičienė – edukologijos mokslų daktarė turinti 10 metų mokymų patirtį savęs pažinimo, karjeros valdymo įgūdžių formavimo temomis. Asta Railienė – edukologijos mokslų daktarė, turinti 20 metų patirtį vedant įgūdžių lavinimo grupinius užsiėmimus ir individualias karjeros konsultacijas karjeros valdymo temomis. 
      Mokymų data – 2019 gegužės 16 d.  Mokymų pradžia – 18.00 val. Mokymų vieta – Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20 – 414 auditorija (I korpusas).            
Norintieji dalyvauti artimiausiu metu galės registruotis žemiau nurodytu adresu (individualiai): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=SHPGoK96QEGcWjouBr8PDTYxWafcFIJCqAUpFBhWWVhUNURCM1NENFJTVEowM01DS1VFWUlNOVEzVS4u.