Visos dienos mokyklos (VDM) grupių veikla
Nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. progimnazijoje pradeda veikti   visos dienos mokyklos
 (VDM) grupės pradinių klasių mokiniams.                
   VDM grupės organizuojamos, siekiant įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį, sudarant galimybę pradinių klasių mokiniams saugiai ir kokybiškai praleisti laiką po pamokų.
   Progimnazijoje įsteigtos 6 VDM grupės, atsižvelgus į Tėvų pateiktus prašymus.   
VDM grupės vykdo veiklą penkias darbo dienas per savaitę. 
VDM grupės darbo laikas:       
pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo grupės mokinio pamokų pabaigos  iki 18 .00 val.        penktadieniais ir prieššventinėmis dienomis – nuo grupės mokinio pamokų pabaigos iki 17.00 val.   VDM grupės veikla mokinių atostogų metu neorganizuojama.   
Pamokoms pasibaigus mokiniai sugužės į visos dienos mokykloje grupes. Čia jų lauks:  
įdomūs pokalbiai, aktyvios veiklos, smagūs žaidimai, įvairūs potyriai, veikla lauke ar lauko klasėse,  pasirinktų būrelių lankymas … bei mokymasis bendrauti.  
 Tikimės, kad buvimas grupėse teiks vaikams džiaugsmą.
Tarptautinis, ilgalaikis tyrimas “Įsitrauk !”
  Vilniaus “Spindulio” progimnazija viena iš šešių mokyklų dalyvavusių tarptautiniame, ilgalaikiame tyrime “Įsitrauk !”, bendradarbiaujant Mykolo Romerio (Lietuva) ir Javaskyla (Suomija) universitetams. Šis tyrimas buvo vykdomas tris kartus: 2017-ųjų metų pavasarį, 2017-ųjų metų rudenį ir 2018-ųjų metų pavasarį. Tyrime (tyrimo instrumentas anketos) dalyvavo priešmokyklinio ugdymo ir pirmų klasių mokiniai, jų tėvai, mokytojai, dirbantys šiose klasėse.
     Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokiu būdu tėvai ir mokytojai prisideda prie vaiko savijautos ir akademinių gebėjimų raidos pereinamojo laikotarpio iš darželio į pradinę mokyklą metu.
   Turime pasidžiaugti gautais rezultatais, kurie parodė, jog mokinių akademiniai pasiekimai (skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir savireguliacijos gebėjimai) buvo aukštesni už kitų tyrime dalyvavusių mokyklų mokinių.
     Tačiau siekiant, jog ir toliau rezultatai džiugintų, labai svarbu nepamiršti mokinių motyvacijos stiprinimo, bei glaudaus tarpusavio bendradarbiavimo tarp mokytojų ir tėvų.

                                             Ačiū už Jūsų bendradarbiavimą ! Visiems sėkmės !
Visoms mamoms
Atvirų durų diena ketvirtokų tėvams
Gerbiami ketvirtokų tėveliai, būsimieji penktokai!
Balandžio 10 d. (trečiadienį) 18 val kviečiame į 
atvirų durų dieną “Spindulio” progimnazijoje. 
Susitiksite su dalykų mokytojais, būsimais klasių vadovais, susipažinsite su dalykine sistema 5-oje klasėje.
Maloniai jūsų Laukiame!
Progimnazijos administracija
Saugumo mokymai antrų klasių mokiniams
   Pastaruoju metu ypatingai aktualus vaikų saugumo klausimas, todėl mūsų mokykloje, balandžio mėnesį, bus vykdomi SAUGUMO MOKYMAI antrų klasių mokiniams.
                                                           Mokymų tikslai ir uždaviniai yra šie:
  -  gebėti apsaugoti, apginti save;
  -  pasitikėti savimi;
  -  išmokti veikti rizikingose situacijose;
  -  stiprinti savo saugumą: fizinį, emocinį;
  -  išmokti apsisaugoti nuo seksualinio ir kito pobūdžio smurto;
  -  pranešti apie smurtą suaugusiems.
  Džiugu, kad tėvelių paskatintas į šiuos mokymus pareiškė norą aktyviai dalyvauti didelis antrokų būrys (47 mokiniai).
  Užsiėmimai vyks grupėse, todėl tikiuosi, kad naudojant praktines užduotis mokiniai įgys vertingų žinių ir patobulins bendrąsias kompetencijas.
Mokymų vadovė
Raminta Beinerytė
Rekomenduojamas renginys tėvams M. Romerio universitete
   Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas pradeda patyriminių mokymų ciklą tėvams. Mokymuose kviečiami dalyvauti visi, kurie nori geriau suprasti savo vaikus, padėti jiems suprasti save ir atrasti karjeros kelią bei priimti jiems aktualiausius karjeros sprendimus. Mokymų ciklo metu tėvai bus supažindinami su šiuolaikinės karjeros iššūkiais, savęs pažinimo svarba renkantis karjeros kelią, aukštųjų mokyklų priėmimo į studijas naujovėmis ir pan. 
 Pirmieji mokymai, tema „Efektyvus bendravimas: kaip rasti kelią į vaiko širdį“, skiriami tėvų kasdienio bendravimo su savo vaikais įgūdžių tobulinimui. Mokymų formatas – 1,5 val. patyriminis įgūdžių formavimo užsiėmimas, kurio metu praktiškai bus išbandomi įvairiausi  bendravimo modeliai. 
     Mokymų lektorės – MRU ESDI dėstytojos doc. dr. Violeta Jegelevičienė ir doc. dr. Asta Railienė. Violeta Jegelevičienė – edukologijos mokslų daktarė turinti 10 metų mokymų patirtį savęs pažinimo, karjeros valdymo įgūdžių formavimo temomis. Asta Railienė – edukologijos mokslų daktarė, turinti 20 metų patirtį vedant įgūdžių lavinimo grupinius užsiėmimus ir individualias karjeros konsultacijas karjeros valdymo temomis. 
      Mokymų data – 2019 gegužės 16 d.  Mokymų pradžia – 18.00 val. Mokymų vieta – Mykolo Romerio universitetas, Ateities g. 20 – 414 auditorija (I korpusas).            
Norintieji dalyvauti artimiausiu metu galės registruotis žemiau nurodytu adresu (individualiai): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspxid=SHPGoK96QEGcWjouBr8PDTYxWafcFIJCqAUpFBhWWVhUNURCM1NENFJTVEowM01DS1VFWUlNOVEzVS4u.
Tėvų dėmesiui!
Gerbiami Tėveliai!
Kovo 19 dieną (antradienį) 17.30 val.  mokyklos Aktų salėje vyks 
Visuotinis “Spindulio” progimnazijos Tėvų susirinkimas. 
Darbotvarkėje:
1. Mokinių koncertas.
2. Mokyklos veiklos ataskaita (pranešėja direktorė V. Mozurienė).
3. Kiti aktualūs klausimai.
18.45 val. salėje vyks lektorės Nomedos Marazienės paskaita“Emocinis atsparumas. Optimistinis mąstymo stilius, arba kas yra tikrasis optimizmas ? Optimizmo lavinimo būdai”
Laukiame Jūsų atvykstant!
“Spindulio” bendruomenės tėveliams ir mokytojams (nemokamai)
Jau trečius metus iš eilės “Spindulio” progimnazija organizuoja įdomias, aktualias ir vertę turinčias paskaitas Spindulio bendruomenei. Šiais metais jau antrą kartą kviečiame susitikti su lektore Nomeda Maraziene. Paskaitos tema “Emocinis atsparumas. Optimistinis mąstymo stilius, arba kas yra tikrasis optimizmas ? Optimizmo lavinimo būdai”
Sėkminga penktokų adaptacija
Mokykloje rugsėjo mėnesis skirtas penktokų adaptacijai. Mokiniai stebimi, o pasibaigus adaptaciniam laikotarpiui buvo atlikta penktų klasių mokinių, mokytojų, penktų klasių vadovų apklausa. Jos tikslas išsiaiškinti: ar sėkminga penktokų integracija mokykloje, sužinoti, su kokiomis socialinėmis, psichologinėmis problemomis susiduria penktokai, numatyti priemones ir parengti rekomendacijas  dėl sėkmingos adaptacijos tiems, kuriems ji dar tęsiasi. 
   Apklausos rezultatai parodė, jog dauguma penktokų sėkmingai adaptavosi mokykloje. Visų respondentų klasių vadovės sukūrė gerus santykius su savo auklėtiniais. 85 proc. mokinių nurodė, jog jau priprato prie naujovių ir pasikeitimų penktoje klasėje. Mokiniai palaiko gerus santykius su dėstančiais mokytojais. Keletas mokinių kaip sunkumą įvardijo didelį pamokų krūvį (31 proc.) ir griežtą tvarką (27 proc.).
Džiugu, kad mūsų penktokai sėkmingai integravosi į pagrindinio ugdymo programos pirmąją pakopą.   Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės!
Mokyklos psichologė
Raminta Beinerytė
Atvirų durų diena Tėvams lapkričio 12 d.
            Dienotvarkė: 
            17.00 – 18.45 val. mokyklos Aktų salėje paskaita – seminaras tėvams ir mokytojams                “Emocinė kultūra šeimoje. Arba, ką apie vaikų emocinio intelekto lavinimą turi                  žinoti tėvai ?”, lektorė Nomeda Marazienė.

            18.45 – 20.30 val. Tėveliai kviečiami į individualius pokalbius su mokytojais. 
             Kabinetai bus nurodyti I a. foje.
Maloniai kviečiame dalyvauti Atvirų durų dienoje!
Gerbiami Tėveliai,
š.m. lapkričio 12 dieną (pirmadienį)
“Spindulio” progimnazijoje skelbiama