Sausio mėnesio veiklos planas
Gruodžio mėnesio veiklos planas
Lapkričio mėnesio veiklos planas
Spalio mėnesio veiklos planas
Rugsėjo mėnesio veiklos planas
Rugpjūčio mėnesio veiklos planas
    Rugpjūčio 27 d. – 2- ųjų  
klasių mokinių tėvų susirinkimai: 
 2 a klasė – 17.30 val. – 119 kab. 
 2 d klasė – 17.30 val. – 212 kab. 
 2 c klasė – 17.00 val. – 105 kab.
Rugpjūčio  28 d. 11 val.   -   Mokytojų tarybos posėdis
      Rugpjūčio  29 d . 8.30 – 11 val. -  Pirmokų mokyklėlė  (Aktų salėje)   
Rugpjūčio 26 – 30 d. 9-12 val., 14-16 val. – mokytojų individualūs pokalbiai su administracija dėl darbo krūvio (etatinio apmokėjimo)
Artimiausiu metu progimnazijoje vyks:
Smulkesnė informacija prisegtame faile.
Birželio mėnesio veiklos planas
Gegužės mėnesio veiklos planas
Balandžio mėnesio veiklos planas
Kovo mėnesio veiklos planas