Mokyklos istorija
PRIEŠ 35-ERIUS METUS…
„SPINDULYS“  ŠIANDIEN…
     Mūsų ateities planai – išugdyti kritiškai mąstančią, atsakingą ir kūrybingą asmenybę.
Karoliniškėse, Sudervės upelio slėnyje, Viesulo gatvėje 1978 m.
rugsėjo 1-ąją dieną duris atvėrė 47-oji vidurinė mokykla. Mokinius,
jų tėvelius pasitiko pirmasis mokyklos direktorius Pranciškus Tupikas
bei gausus mokytojų kolektyvas.
Prasidėjo kasdienis darbas ir ilga kelionė kūrybiškumo,
profesionalumo link… Kiekvienais metais į mokyklą sugužėdavo virš
1000 mokinių, kurie mokėsi gausiose klasėse dviejomis pamainomis.
Mokinius mokė nuolat pasipildantis puikių specialistų būrys. 1982
metų pavasarį mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Iš viso 47-ta
vid. mokykla išleido 20 abiturientų laidų, kuriose – net 37 aukso ir
sidabro medalininkai. Mokykla garsėjo aukštais mokymosi
pasiekimais, darbiniu ugdymu, etnografinėmis vakaronėmis,
spektakliais.
Prasidėjus Lietuvos atgimimui, direktorius P. Tupikas tapo
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu. 1989 m. buvo išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį
Seimą.
Tuo metu mokyklai vadovauti pradėjo Laima Traškienė, po metų – Vitalijus Drėgūnas.
Prasidėjus tautinės mokyklos kūrimui, mokyklą palietė švietimo reformos, buvo diegiamos
naujos mokymo programos, nauji vadovėliai. Mokykla užaugino pirmąją Nepriklausomos Lietuvos
jaunų žmonių kartą.
2000 m. mokykla reorganizuojama į „Spindulio“ pagrindinę
mokyklą.
Prie mokyklos ,,vairo” stojo direktorė Vilija Mozurienė.
Ir prasideda didžioji kelionė į plačiuosius vandenis:
Bendrųjų programų kaitos, bendruomenės stiprinimo laikas;
kūrybingo ir išradingo mokytojo iniciatyvumas; IKT diegimo,
mokinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymo metas; veiklų
įvairovė, įvairių dalykų integruoti projektai; mokyklos įvaizdžio
ir kultūros kūrimas: atributikos, interjero, internetinės svetainės, tradicijų formavimas bei
puoselėjimas.
Didžiuojamės mokinių laimėjimais mokyklos, miesto, šalies dalykinėse olimpiadose, menų
konkursuose, šaškių ir sporto varžybose. Daug dėmesio skiriame mokinių pilietiškumui, lietuvių
kalbos, technologijų ugdymui, projektinei veiklai.
Mokykla garsėja Vilniaus m. lietuvių kalbos olimpiadomis 3,4,6 klasių mokiniams, gabiųjų 3-4
klasių mokinių konkursu „Mano mažasis pasaulis“, pilietinio ugdymo konkursu „Karys ir daina“.
Mokyklos bendruomenė vykdo įvairius integruotus projektus: „Kelionė į penktą klasę“, „Pieštuko
kelionė“, „Senovės Egipto ir Graikijos kultūra“, „Viduramžiai“, „Sveika, Europa“, „Lietuva
šimtmečiams bėgant“, „Sveika gyvensena“, Kaziuko mugės,
„Bulviagalvio“ , šeimos šventės.
Džiaugiamės profesionaliai dirbančiais mokytojais
metodininkais, vyr.mokytojais, kurie parengė metodines
priemones, knygas, kuria užduotis miesto olimpiadoms,
konkursams, veda seminarus, skaito pranešimus, dalyvauja
įvairiuose projektuose ir kitur.
Stipri mokyklos savivalda – mokytojų metodinė, mokinių
tarybos.
2006 – 2012 m. dalyvaujame ŠMM „Mokyklų tobulinimo
programos” (MTP, MTP plius) projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas”. Mokykla
aprūpinta nauja įranga ir baldais: kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos, nauji mokykliniai baldai,
dokumentų lentynos, spintos, kompiuteriai, projektoriai, spausdinimo, kopijavimo aparatai,
interaktyvios, magnetinės lentos ir kt.
2009-2011 m. vyksta „Spindulio” mokyklos pastato renovacija ES lėšomis: apšiltintos išorės
sienos, pakeista stogo danga, langai, rekonstruota sporto salė, šildymo, vėdinimo, apšvietimo
sistemos.
2010-2013 m. mokykloje vyksta vidaus patalpų remonto darbai, finansuojami Vilniaus m.
savivaldybės:
suremontuojami
mokyklos koridoriai,
keičiamos kabinetų
durys, santechnika,
rūbinės, įrengtos
priešmokyklinių
grupių patalpos.
Esame kūrybiški, atviri naujovėms, nebijantys iššūkių.