Dėmesio! Tarpiniai pažangiausios klasės projekto rezultatai
Skelbiame I pusmečio pažangiausios klasės projekto 
“Vienas už visus, visi už vieną” tarpinius rezultatus
                                     I vieta 1A ir 2B
                                     II vieta 2A, 3B ir 4A
                                     III vieta 1B ir 3A 
                                     IV vieta 1C 
                                      V vieta 4B
   
Pažangiausios klasės projekto ,,VIENAS UŽ VISUS, VISI UŽ VIENĄ” I-ojo trimestro rezultatai
Projektas “Visi už vieną – vienas už visus” įsibėgėjo. Komisija vertina nuo mažiausių Spindulio mokyklos mokinukų iki dešimtokų: pasiruošimą pamokoms, mokymosi pažangumą, sąsiuvinių, knygų, pratybų tvarką,  elgesį mokykloje pamokų ir pertraukų metu, valgykloje ir renginiuose. Vertinama  taškų sistema. Kiekviena klasė tikrinimo metu gauna taškus už išvardintus kriterijus. Patikrinimai yra netikėti, jų laikas ir vieta yra žinomi tik vertinimo komisijos nariams. 
Praėjus trims mėnesiams klasių rezultatai labai aiškūs, pamažu išsiskiria lyderiai. Spinduliečiai labai nori laimėti pagrindinį prizą – kelionę į užsienį.
Prisegti failai
Projektas ,,Vienas už visus, visi už vieną”
Mokslo metai jau įsibėgėjo, taip pat įsibėgėjo ir projektas ,,Vienas už visus, visi už vieną”. Nuolat tikriname ar visi mokiniai pasiruošę pamokoms, ar aplenkti vadovėliai, ar nevėluojama į pamokas, kaip elgiamasi pamokų ir pertraukų metu, valgykloje. Keletas mokinių jau yra gavę pastabas, tačiau tikrai dar nevėlu pasistengti!
Būkite aktyvūs, paraginkite savo klasės draugus atsakingai žiūrėti į šį projektą, nes pati pažangiausia klasė  bus apdovanota kelione į užsienį!
Projektas “Visi už vieną, vienas už visus”
2015 m. rugsėjo mėn. prasidėjo projektas “Visi už vieną, vienas už visus”. Jo metu komisija vertina moksleivių pasiruošimą pamokoms, sąsiuvinių, knygų, pratybų tvarką,  elgesio kultūrą mokykloje pamokų ir pertraukų metu, valgykloje ir renginiuose. Vertinama  taškų sistema. Kiekviena klasė tikrinimo metu gauna taškus už išvardintus kriterijus. Patikrinimai yra netikėti, jų laikas ir vieta yra žinomi tik komisijos pirmininkei. 
Taigi, pasiruošę pamokoms, susitvarkę ir deramai elgtis turime nuolat. 
Kviečiame kartu  pasižiūrėti pirmųjų patikrinimų akimirkas pradinėse klasėse ir linkime toliau sėkmingai dalyvauti projekte. Sėkmės!