5A klasės mokinių kūryba gaminant žaislus
Rugsėjo – lapkričio mėnesiais 5A klasės mokiniai  technologijų pamokose gamino įvairius žaislus: suktukas ant pagaliuko, žaisliukas – kubas, suktukas ant siūlo. Mokiniai iš faneros ir kitų medžių konstravo paprastų formų žaislus: braižė įvairias matematines plokštumos ir erdvines figūras, spalvino gaminių plokštumas. Šie žaislai yra praktiškai pritaikomi. Įdomiausia ir laukiama 5A klasės mokinių tema yra žaislai – vėžliai, kurie yra žinomi iš animacinio filmo „Vėžliukai – nindzės“.  Tai dinamiški, judantys ir spalvingi animacinio filmo herojai. Mokiniai kūrė įvairių formų ir spalvų vėžlių formas, kurias piešė ant faneros. Visas reikalingas dalis mokiniai išpjovė su siaurapjūkliais, detales šlifavo ir tam tikrose vietose reikėjo išgręžti mažas skylės. Per skyles su viela buvo daromi sujungimai.  Judesiui išgauti rankos ir kojos buvo sutvirtintos storais siūlais, o prie kūno – pagrindo sutvirtinta su viela.
Matematika ketvirtokų kūryboje
Nustatėme projekto taisykles (kaip gi matematika be taisyklių), pakartojome geometrines sąvokas ir leidomės užvaldomi matematinio mąstymo bei fantazijų. Kvadratas, stačiakampis, apskritimas, skritulys, kampas, kraštinė, ilgis, plotis, centras, spindulys, skersmuo, perimetras, plotas, planas, ilgio matai. Visa tai turėjo “atsirasti” kambario projekte. 
Pasyvių stebėtojų ir žiūrovų nebuvo. Braižėme, mąstėme, skaičiavome, samprotavome visi. Aktyvumas buvo beribis. Ir klasės lentoje, ir baltuose lapuose vienas paskui kitą “dėliojosi” keturkampiai, apskritimai, atkarpos, t.y. langai, durys, spintos, lovos, stalai, kėdės, kilimai ir kiti labai svarbūs kambario interjero elementai. Reikėjo apgalvoti tiek poilsio, tiek darbo zonas. Ar lango dydis netrukdys pastatyti spintą šalia lovos? Ar bus vieta pažaisti su draugu? Ar televizorius nebus per arti darbo stalo? Išmatavome sienų, baldų ilgius, apskaičiavome perimetrus ir plotus, prisiminėme įvairiausius ilgio matavimo vienetus, įtvirtinome braižymo skriestuvu ir liniuote įgūdžius. 
Mastelio nesilaikėme, nežinome dar šios sąvokos. Tikslas mūsų buvo kitas – pažinti matematiką naudojant realaus pasaulio/gyvenimo/buities kontekstą, išmokti taikyti geometrines sąvokas, taisykles praktikoje per kūrybinį procesą. Didžiuodamasi savo ketvirtokais drąsiai teigiu, kad šį tikslą pasiekti mums pavyko. Gal vieniems silpniau, kitiems stipriau, bet kiekvienam pavyko individualiai pagal jo paties gebėjimus. Geriausi ir pagal visas taisykles atlikti darbai buvo iškabinti visų klasės draugų peržiūrai bei geriausio projekto išrinkimui. Vyko balsavimas. Ir labai džiugu, kad balsavimas buvo ne dėl “draugystės”, bet dėl “profesionalumo”. Įvertinti objektyviai išmokome! 
Nugalėtojai išrinkti, šokoladai įteikti, rankos paspaustos! 
O man, mokytojai, didžiausia šios pamokos vertė – pasakyti vieno mano judraus mokinuko žodžiai: 
“Pasirodo, matematika iš tikrųjų būna reikalinga!” :)
Projektas “Mano svajonių kambarys”
Ar lengva matematiką paversti kūryba?
Į šį klausimą bandėme atsakyti kartu su 4b ir 4c klasės
mokiniais jų eilinėje matematikos pamokoje. O gal ir ne
eilinėje, hmm… Mat tą dieną, tą matematikos pamoką ant
stalų gulėjo ne vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai langeliais.
Aplinką ir matematinę nuotaiką kūrėme kitaip.
Pasiklojome pačius didžiausius piešimo lapus, į rankas
pasiėmėme smailiai nudrožtus pieštukus, liniuotes,
skriestuvus ir leidomės į kūrybinį procesą – “Mano svajonių
kambario projektas”.
Edukacinė sveikatingumo diena Asvejos regioniniame parke
     Spalio 4 dienos rytą mes, 5-8 kl. mokiniai, išvykome mokytis į Asvejos regioninį parką. Mokiniai “susitalpino” į tris autobusus. Kelionė truko maždaug 1 valandą.
 Atvykę į parką pasiskirstėme grupelėmis ir visi pasukome į skirtingas puses. Vieni nuėjo Jurkiškio upelio pažintiniais takais, kiti aplankyti Dubingių piliavietės, o mūsų grupė, tyrinėti Gurakalnės aukštapelkę. Iki jos mums teko eiti apie 6 km. Edukacijos metu sprendėme užduotis, žaidėme žaidimus. Sužinojome, kad pelkę maitina tik krituliai ir paviršinis vanduo, mineralinių medžiagų yra labai mažai. Todėl čia auga tik labai rūgščią terpę mėgstantys augalai. Susipažinome su pelkės augalais: viržiais, vaivorais (girtuoklės), kiminais, spanguolėmis. Sužinojome kurie augalai tinka sveikatai palaikyti.  Ėjome per pelkę įrengtu mediniu taku, galėjome iš arčiau pažinti ir stebėti čia augančius augalus. Turėjome ir vandens grūdinimosi procedūrą. Pelkėje mums leido pabraidyti po ledinį vandenį. Kas norėjo su batais , kas norėjo be batų. Netgi komandoms teko daryti lizdus kiaušiniams sudėti ir juos slėpti miško arduose. 
7A klasės mokinė Ieva Kairytė

7A klasės mokinio Eriko Rutavičiaus ispūdžiai:
“… ėjome nemažą kelio gabalą iki pačios pelkės. Matėme daug įvairių ir dar nematytų augalų. Linksmiausia dalis buvo braidymas po pelkę basomis. Vėliau žaidėme žaidimus ir keliavome namo.”

6A klasės mokinio Edgaro Adžgausko ispūdžiai:
“Išvykoje buvo smagu. Gidė leido pabraidyti pelkėje, sužinojau daug naujo apie pelkes ir jos augalus.”

Tokios pamokos mokiniams duoda daug naudos, leidžia žinias susieti su praktine veikla, didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. Štai taip puikiai ir prasmingai praėjo diena Asvejos regioniniame parke. 

Geografijos, gamtos mokytoja Lina Mažukėlė
Kaip mes mokomės gamtos pamokoje
Gamtos mokslų pamokose praktinio tyrimo atlikimas yra itin reikšmingas ugdant mokinių gebėjimus ir kompetencijas. 
Ši veikla leidžia teoriją taikyti praktikoje, moksleiviai įtraukiami į kolektyvinį darbą, mokosi išklausyti ir toleruoti kitų nuomones, motyvuoti savąją, ieškoti ir rasti bendrą kompromisą, mokymas pakeičiamas į mokymąsi, didinama mokinių mokymosi motyvaciją. 
 Atlikdami praktinį tiriamąjį darbą mokiniai mokosi kelti klausimus, problemas ir formuluoti hipotezes. 
 Akimirkos iš pirmojo penktų klasių mokinių  praktinio – tiriamojo darbo „Medžiagų savybių nustatymas“.
Geografijos, gamtos mokytoja Lina Mažukėlė
Tradicinės edukacinės dienos “Spindulio” progimnazijoje
Vadovaujantis Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Ugdymo planu 2018-2019 m.m.,  
edukacinei, kultūrinei, pažintinei veiklai šiais mokslo metais skiriama 15 mokslo dienų per metus.
Jų metu kiekviena klasė, kiekvienas mokinys ir mokytojas  mokysis ir mokys kitoje erdvėje, ves integruotus užsiėmimus, vykdys projektinę ar kitą veiklą.
1. Mokslo metų pradžios šventė.                                      2018 m. rugsėjo 3 d.
2. Sveikatingumo projektas ,,Bulviagalvis‘‘ .                    2018 m. spalio 4 d.
3. Vilniaus pažinimo dienos (2 dienos).                            2018 m. spalio 26 d., balandžio 1 d.
4. Atradimų diena.                                                               2018 m. lapkričio 19 d.
5. Bendruomenės šventė ,,Labas rytas, Spinduly‘‘.        2018 m. gruodžio 8 d.
     (Šventė skirta mokyklos 40-čiui)                                  
6. Žiemos šventė.                                                                 2019 m. sausio ar vasario mėn.
7. Pilietiškumo diena.                                                          2019 m. vasario 14 d.
    (skirta Lietuvos Nepriklausomybei)                              
8. Sveikatingumo diena.                                                     2019 m. kovo 28 d.
9. Mokinių konferencija „Mano sėkmė“.                        2019 m. gegužės 16 d.(1-4 kl.), 17 d.(5-8 kl.)
10. Sporto diena.                                                                 2019 m. birželio 3 d. (1-4 kl.), 19 d. (5-8 kl.)
11. Turizmo diena.                                                               2019 m. birželio 5 d. (1-4 kl.), 11 d. (5-8 kl.)  12. Edukacinės dienos.
     (3 dienos kiekvienai klasei)                                          Pagal suderintą tvarkaraštį
Nuotraukų galerijoje – akimirkos, ką veikėme per šias edukacines dienas ankstesniais metais.
Smulkesnė informacija prisegtame dokumente.
Netradicinės gamtos pamokos progimnazijoje
    Socialinis projektas „Gyvūnai darbe“ skatina įmones būti draugiškomis augintiniams. Atliktų tyrimų duomenimis buvo pastebėta, kad dirbdami aplinkoje, kurioje yra gyvūnų, darbuotojai tampa kūrybiškesni, labiau motyvuoti, lengviau išgyvena stresines situacijas. Kolektyvas, kuriame kartu laiką leidžia kolegos su savo augintiniais tampa vieningesnis, o mikroklimatas – labiau skatinantis bendradarbiavimą.
O kodėl mums to neįgyvendinus mokykloje?
Jau 2 metus penktose klasėse vyksta projektas „Mano augintinis“. Šio projekto tikslai:
  • Ugdyti meilę ir rūpinimąsi gyvūnais;
  • Skatinti savarankiškai globoti gyvūnus;
  • Supažindinti mokinius su naminių gyvūnų gyvenimo būdu, elgsena, mityba;
  •  Ugdyti savarankiškumą, draugiškumą.
   Šis mokymosi būdas įgalina geriau įsisavinti mokymo turinį, plėtoja mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias praktikoje. Mokiniai pamokoms ruošė pranešimus, mokyklos bendruomenėje atliko tyrimą “KOKIA REIKŠMĘ TURI ŠUO MŪSŲ GYVENIME“, vyko netradicinės gamtos pamokos su savo augintiniu.  
                                               Gamtos mokytoja Lina Mažukėlė

5 b klasės mokinių  įspūdžiai iš projekto “Mano augintinis”:  
    Man labai patiko pamokos, kai reikėjo pristatyti savo gyvūną ar jį atsivesti. Kiekvienas pristatymas buvo savaip išskirtinis, įdomus, o kiekvienas gyvūnas buvo labai mielas ir gražus. Per pristatymus aš sužinojau naujų šunų veislių. Pirmą kartą aš paglosčiau sfinksą. 
                                                                                                                               Augustė Stonytė 5b klasė
      Man pamoka su gyvūnėliais labai patiko! Pamačiau daug gyvūnų, paglosčiau daug gyvūnų. Šita pamoka buvo viena iš mano mėgstamiausių. Aš norėčiau, kad daugiau tokių pamokų būtų. 
                                                                                                                               Evelina Beliajeva 5b klasė
     Buvo naudinga. Sužinojau daugiau apie draugus ir jų augintinius. Buvo linksma. Norėčiau daugiau tokių pamokų. 
                                                                                                                                  Matas Stapulionis 5b klasė
     Mokykloje pamokose labai patiko matyti įvairius gyvūnėlius ir ypač savo. Tikiuosi, kad kitais metais šeštokai galės pakartoti šį nuostabų projektą. Nuostabi buvo pamoka, ačiū mokytojai !
                                                                                                                               Gabrielė Noreikaitė 5b klasė
Pamokų trumpinimas
Gerbiami mokytojai, mokiniai, tėveliai,
dėl tvyrančių didelių karščių nuo pirmadienio (birželio 4 d.) trumpinamos mokykloje pamokos:
1 pamoka. 8.00 – 8.35 val.
2 pamoka. 8.45 – 9.20 val.
3 pamoka. 9.30 -10.05 val.
4 pamoka. 10.15 – 10.50 val.     
    Ilgoji (pietų) pertrauka
5 pamoka. 11.10 – 11.45 val.
6 pamoka. 11.55 – 12.30 val.
7 pamoka. 12.40 – 13.15 val.

Primename, kad  pamokas galima vesti Lauko klasėse, 
taip pat pertraukų metu mokyklos kieme veiks fontanas, bus galima atsivėsinti.
Nepamirškite galvos apdangalų bei geriamo vandens.
Lauko klasė 2
Kaip ir žadėjome, atidarėme dar vieną Lauko klasę!
Abiejų klasių užimtumas – 100 procentų!
Lauko pamokų tvarkaraštyje nebetelpa visos klasės…
Gerbiami, Tėveliai, 
gal galite padėti “praplėsti” Lauko klasės sienas?
Reikalingi dar bent 4-5 mediniai padėklai/paletės. 
Jeigu turite savo rūsiuose, garažuose ar soduose nereikalingų palečių - 
mes mielai joms suteiksime “mokyklinio suolo” statusą.
(kad, kiek įmanoma daugiau “sutalpintume” Jūsų vaikų) 
Rašykite: 
spindulioprogimnazija@gmail.com arba paletes vežkite tiesiai į mokyklos vidinį kiemą.
Mokymasis lauke
Skubame pranešti, kad “Spindulio” progimnazijos Lauko klasė jau atidaryta!
Pirmieji pasaulio pažinimo pamoką Lauko klasėje išbandė 3 a klasės mokiniai ir mokytoja Kristina Budrytė. Mokinių mokymosi motyvacija lauke  pasiekė aukščiausią lygį.
Greitu laiku mūsų pušynėlyje bus atidaryta ir antroji Lauko klasė.
Laukite tęsinio ir įspūdžių!
Pirmieji trečiokų įspūdžiai: 
“Man fantastiškai patiko Lauko klasėje. Mokėmės apie kompasą”;
“Man labiausiai patiko sėdėti lauke suoluose”;
“Kaip pirmą kartą – tai smagu”;
“Lauko klasė yra geriausia klasė. Mokėmės pasaulio kryptis. Žaidėm žaidimą – koks vaikas, kurioje pasaulio šalyje (pagal kompasą) sėdėjo”;
“Mokytis gamtoje labai smagu, o ypač, kai girdi paukščių giesmes”.

P.S. …žmonės kalba, kad esame viena pirmųjų mokyklų Vilniuje, turinti  Lauko klases…
Pamokoms ne mokykloje – “Taip”
Prieš atostogas, kovo 30 d.,  6 a, 6 b ir 8 a klasės mokiniai mokėsi keliaudami į Medininkus. Integruotos istorijos, geografijos, tikybos ir kūno kultūros pamokos vyko už mokyklos ribų. 
Mokiniai išvykai ruošėsi labai atsakingai, rinko informaciją apie lankomus objektus, stebėjo orų prognozes.  Integruotų pamokų tikslas buvo pagilinti gautas žinias pamokų metu ir 
pritaikyti jas praktikoje tyrinėjant gimtąjį kraštą.
  Geografijos pamokoje mokiniai sužinojo, kad Medininkai – kaimas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, į pietryčius nuo Vilniaus nutolę tik 31 km ir 2 km nuo Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija. Prisimintas ir paskutinysis ledynas, prieš 10-15 tūkst. metų uždengęs visą Lietuvą, kuris  neįveikė Medininkų aukštumos. Nėra šioje aukštumoje nei vieno ežero, liko tik kalvos. Geografams itin svarbi aukščiausia Lietuvos vieta – Aukštojo kalnas, esanti Medininkų aukštumoje. Kalvos aukštis siekia 293,84 m virš Baltijos jūros lygio. Visai šalia šios kalvos dunkso Juozapinės kalnas (292,83 m), anksčiau laikytas aukščiausiu Lietuvos tašku. 
Nemėžio kaime, Nemėžio medinėje mečetėje turėjome tikybos pamoką. kurią vedė religinės bendruomenės pirmininkas. Jis mums papasakojo apie totorių tradicijos, tikėjimą ir papročius. Mokiniai daug klausinėjo, diskutavo. Taip pat turėjo galimybę rankose palaikyti šventąja islamo knygą – Koraną.  
   Istorijos pamokoje mokiniai pamatė atstatytą Medininkų pilį, architektūros ir istorijos paminklą. Tai seniausia gardinio tipo pilis Baltijos šalyse, vienas iš svarbiausių gynybos nuo kryžiuočių ir totorių punktas. Su Medininkų pilimi yra susiję labai daug vardų, garsėjusių Lietuvos ir Lenkijos istorijoje. Pasak istorikų, kadaise čia būta Lietuvos centro. Šiandienos istorijoje Medininkų vardas mena  ir tragiškus 1991 metų vasaros įvykius. Aplankėmė pasienio postą, kuriame buvo sušaudyti Lietuvos valstybės pareigūnai.  
   Kūno kultūros pamoka – šaudėme iš lankų. Tai sporto šaka, kurios pagrindiniai įrankiai yra lankas ir strėlės. Sportinio šaudymo iš lanko istorija prasideda nuo 1900 metų, kai ši sporto šaka buvo įtraukta į vasaros olimpinių žaidynių programą. Šaudymas iš lanko ugdo bei lavina įvairias žmogaus fizines bei psichologines savybes. Ant Aukštojo Kalno yra įrengtas medinis apžvalgos bokštas, į kurį užlipę įveikėme nemažai laiptelių ir buvome 300 metrų virš jūros lygio. 
 Tokios netradicinės pamokos naudingos, nes tokioje pamokoje tobulėja mokinys, geriau įsimenama nauja informacija, didėja mokinių mokymosi motyvacija. Mokiniai mokosi bendrauti. 
 Geografijos mokytoja Lina Mažukėlė
6 b klasės mokinio Vytauto  Bitino įspūdžiai iš Medininkų:   
 Mes su geografijos mokytoja keliavome į Medininkus. Žinosiu, kad Vilniaus rajone, Nemėžio kaime yra totorių mečetė. Čia pamaldos vyksta tik tais penktadieniais, kai būna jaunas mėnulis. Pirmą kartą apsilankiau Medininkuose ir Medininkų pilyje. Dabar aš žinau, kad pilį sudaro 4 bokštai, 1,8–1,9 m storio ir iki 15 m aukščio sienos ir gynybiniai grioviai. Už 1–2 km į pietvakarius nuo Medininkų plyti Medininkų aukštuma. Čia stūkso aukščiausios Lietuvos kalvos – Aukštojas (293,84 m) ir Juozapinė (293,60 m). Aplankėme ir labai liūdną, tačiau istoriškai svarbią vietą – Medininkų pasienio postą. 1991 m. liepos 31 d. jame sovietų milicijos ypatingosios paskirties būrio OMON smogikai iš Rygos užpuolė ir sušaudė pasienio darbuotojus. Išvyka buvo labai įdomi. Daug ką sužinojau, ir dabar galiu papasakoti kitiems”.