Chemijos laboratorijos naujienos. Nevienalyčio ir vienalyčio mišinio išskirstymas
Chemijos praktinis darbas “Nevienalyčio ir vienalyčio mišinio išskirstymas”
vyko 2018 metų lapkričio 5 dieną Vilniaus Spindulio progimnazijos 8a
klasėje. Pamoką vedė chemijos vyr. mokytoja M. Papinigienė. Iki šios
pamokos mokiniai buvo išsiaiškinę nevienalyčio ir vienalyčio mišinio
išskirstymo būdus ir jų pritaikymą gyvenime. Ši pamoka skirta mokinių
praktiniams gebėjimams tobulinti, pažinimo ir mokymosi mokytis
kompetencijoms ugdyti. Pamokos uždavinį aštuntokai įgyvendino
skirtingomis priemonėmis ir būdais, po to aptarė, kuris būdas yra
veiksmingesnis. Aštuntokai dirbo bendradarbiaujančiomis grupėmis,
konsultavosi vienas su kitu, formulavo bendras išvadas. Darbo buvo daug.
Reikėjo išgryninti medžiagas, atlikti chromatografiją, nustatyti, kokie
pigmentai yra pelargonijos lape. Mokiniai pasidalino į grupes. Ypač
išradinga buvo berniukų grupė, jie tuoj pat suprato, kad darbo daug, o
laiko mažai… Pasidalino darbais ir juos atliko pirmieji. Kitoje pamokoje
grupės išradingai pristatė savo darbus PowerPoint programa.
Mokiniai ne tik pagilino žinias apie chromatografiją (vieną mišinių išskirstymo būdų), bet ir
praktiškai atliko įdomų tyrimą – išskirstyti gamtinius mišinius chromatografijos metodu. Atlikę
tyrimą, sužinojo atsakymus į klausimus: „Ką slepia žalia palergonijos spalva?“, „Ar medžiagos
vienodai tirpsta skirtinguose tirpikliuose?”
Dailiojo rašto konkursas ,,Spalvotas ruduo“
Spalio 15 d. mūsų mokykloje vyko 2-4 klasių mokinių dailiojo rašto konkursas ,,Spalvotas ruduo‘‘,
kurį organizavo mokytojos Jūratė Mineikienė ir Vilija Poškienė. Iš kiekvienos klasės dalyvavo po 2-3
dailiausiai rašančius mokinius. Į konkursą susirinko 38 mokiniai, kurie varžėsi savo klasių grupėse.
Konkurso metu mokiniai turėjo nurašyti tekstą, atitinkantį jų amžiaus grupę. Vertinimo komisija,
rinkdama dailiausius darbus, žiūrėjo į taisyklingą raidžių rašymą ir tvarką.
Antrų klasių grupėje laimėjo :
2a kl. mokinė Indrė Rapnikaitė, 2a kl. mokinė Urtė Saliutaitė ir 2b kl. mokinė Glorija Žilinskė.
Trečių klasių grupėje laimėjo:
3a kl. mokinė Miglė Juknevičiūtė, 3a kl. mokinė Indrė Juknevičiūtė ir 3a kl. mokinys Vakaris
Petrauskas.
Ketvirtų klasių grupėje laimėjo:
4a kl. mokinė Elija Šilinskaitė, 4a klasės mokinė Saulė Gamzunovaitė ir 4a kl. mokinė Ugnė Švilpaitė.
Dailiausio rašto nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais, o visi kiti rašiusieji padėkos raštais.
Sveikiname gražiausiai rašančius mokinius ir linkime jiems neprarasti šios vertybės šiais
technologijų laikais.
5A klasės mokinių kūryba gaminant žaislus
Rugsėjo – lapkričio mėnesiais 5A klasės mokiniai  technologijų pamokose gamino įvairius žaislus: suktukas ant pagaliuko, žaisliukas – kubas, suktukas ant siūlo. Mokiniai iš faneros ir kitų medžių konstravo paprastų formų žaislus: braižė įvairias matematines plokštumos ir erdvines figūras, spalvino gaminių plokštumas. Šie žaislai yra praktiškai pritaikomi. Įdomiausia ir laukiama 5A klasės mokinių tema yra žaislai – vėžliai, kurie yra žinomi iš animacinio filmo „Vėžliukai – nindzės“.  Tai dinamiški, judantys ir spalvingi animacinio filmo herojai. Mokiniai kūrė įvairių formų ir spalvų vėžlių formas, kurias piešė ant faneros. Visas reikalingas dalis mokiniai išpjovė su siaurapjūkliais, detales šlifavo ir tam tikrose vietose reikėjo išgręžti mažas skylės. Per skyles su viela buvo daromi sujungimai.  Judesiui išgauti rankos ir kojos buvo sutvirtintos storais siūlais, o prie kūno – pagrindo sutvirtinta su viela.
Matematika ketvirtokų kūryboje
Nustatėme projekto taisykles (kaip gi matematika be taisyklių), pakartojome geometrines sąvokas ir leidomės užvaldomi matematinio mąstymo bei fantazijų. Kvadratas, stačiakampis, apskritimas, skritulys, kampas, kraštinė, ilgis, plotis, centras, spindulys, skersmuo, perimetras, plotas, planas, ilgio matai. Visa tai turėjo “atsirasti” kambario projekte. 
Pasyvių stebėtojų ir žiūrovų nebuvo. Braižėme, mąstėme, skaičiavome, samprotavome visi. Aktyvumas buvo beribis. Ir klasės lentoje, ir baltuose lapuose vienas paskui kitą “dėliojosi” keturkampiai, apskritimai, atkarpos, t.y. langai, durys, spintos, lovos, stalai, kėdės, kilimai ir kiti labai svarbūs kambario interjero elementai. Reikėjo apgalvoti tiek poilsio, tiek darbo zonas. Ar lango dydis netrukdys pastatyti spintą šalia lovos? Ar bus vieta pažaisti su draugu? Ar televizorius nebus per arti darbo stalo? Išmatavome sienų, baldų ilgius, apskaičiavome perimetrus ir plotus, prisiminėme įvairiausius ilgio matavimo vienetus, įtvirtinome braižymo skriestuvu ir liniuote įgūdžius. 
Mastelio nesilaikėme, nežinome dar šios sąvokos. Tikslas mūsų buvo kitas – pažinti matematiką naudojant realaus pasaulio/gyvenimo/buities kontekstą, išmokti taikyti geometrines sąvokas, taisykles praktikoje per kūrybinį procesą. Didžiuodamasi savo ketvirtokais drąsiai teigiu, kad šį tikslą pasiekti mums pavyko. Gal vieniems silpniau, kitiems stipriau, bet kiekvienam pavyko individualiai pagal jo paties gebėjimus. Geriausi ir pagal visas taisykles atlikti darbai buvo iškabinti visų klasės draugų peržiūrai bei geriausio projekto išrinkimui. Vyko balsavimas. Ir labai džiugu, kad balsavimas buvo ne dėl “draugystės”, bet dėl “profesionalumo”. Įvertinti objektyviai išmokome! 
Nugalėtojai išrinkti, šokoladai įteikti, rankos paspaustos! 
O man, mokytojai, didžiausia šios pamokos vertė – pasakyti vieno mano judraus mokinuko žodžiai: 
“Pasirodo, matematika iš tikrųjų būna reikalinga!” :)
Projektas “Mano svajonių kambarys”
Ar lengva matematiką paversti kūryba?
Į šį klausimą bandėme atsakyti kartu su 4b ir 4c klasės
mokiniais jų eilinėje matematikos pamokoje. O gal ir ne
eilinėje, hmm… Mat tą dieną, tą matematikos pamoką ant
stalų gulėjo ne vadovėliai, pratybos, sąsiuviniai langeliais.
Aplinką ir matematinę nuotaiką kūrėme kitaip.
Pasiklojome pačius didžiausius piešimo lapus, į rankas
pasiėmėme smailiai nudrožtus pieštukus, liniuotes,
skriestuvus ir leidomės į kūrybinį procesą – “Mano svajonių
kambario projektas”.
Edukacinė sveikatingumo diena Asvejos regioniniame parke
     Spalio 4 dienos rytą mes, 5-8 kl. mokiniai, išvykome mokytis į Asvejos regioninį parką. Mokiniai “susitalpino” į tris autobusus. Kelionė truko maždaug 1 valandą.
 Atvykę į parką pasiskirstėme grupelėmis ir visi pasukome į skirtingas puses. Vieni nuėjo Jurkiškio upelio pažintiniais takais, kiti aplankyti Dubingių piliavietės, o mūsų grupė, tyrinėti Gurakalnės aukštapelkę. Iki jos mums teko eiti apie 6 km. Edukacijos metu sprendėme užduotis, žaidėme žaidimus. Sužinojome, kad pelkę maitina tik krituliai ir paviršinis vanduo, mineralinių medžiagų yra labai mažai. Todėl čia auga tik labai rūgščią terpę mėgstantys augalai. Susipažinome su pelkės augalais: viržiais, vaivorais (girtuoklės), kiminais, spanguolėmis. Sužinojome kurie augalai tinka sveikatai palaikyti.  Ėjome per pelkę įrengtu mediniu taku, galėjome iš arčiau pažinti ir stebėti čia augančius augalus. Turėjome ir vandens grūdinimosi procedūrą. Pelkėje mums leido pabraidyti po ledinį vandenį. Kas norėjo su batais , kas norėjo be batų. Netgi komandoms teko daryti lizdus kiaušiniams sudėti ir juos slėpti miško arduose. 
7A klasės mokinė Ieva Kairytė

7A klasės mokinio Eriko Rutavičiaus ispūdžiai:
“… ėjome nemažą kelio gabalą iki pačios pelkės. Matėme daug įvairių ir dar nematytų augalų. Linksmiausia dalis buvo braidymas po pelkę basomis. Vėliau žaidėme žaidimus ir keliavome namo.”

6A klasės mokinio Edgaro Adžgausko ispūdžiai:
“Išvykoje buvo smagu. Gidė leido pabraidyti pelkėje, sužinojau daug naujo apie pelkes ir jos augalus.”

Tokios pamokos mokiniams duoda daug naudos, leidžia žinias susieti su praktine veikla, didina mokinių motyvaciją, skatina mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. Štai taip puikiai ir prasmingai praėjo diena Asvejos regioniniame parke. 

Geografijos, gamtos mokytoja Lina Mažukėlė
Kaip mes mokomės gamtos pamokoje
Gamtos mokslų pamokose praktinio tyrimo atlikimas yra itin reikšmingas ugdant mokinių gebėjimus ir kompetencijas. 
Ši veikla leidžia teoriją taikyti praktikoje, moksleiviai įtraukiami į kolektyvinį darbą, mokosi išklausyti ir toleruoti kitų nuomones, motyvuoti savąją, ieškoti ir rasti bendrą kompromisą, mokymas pakeičiamas į mokymąsi, didinama mokinių mokymosi motyvaciją. 
 Atlikdami praktinį tiriamąjį darbą mokiniai mokosi kelti klausimus, problemas ir formuluoti hipotezes. 
 Akimirkos iš pirmojo penktų klasių mokinių  praktinio – tiriamojo darbo „Medžiagų savybių nustatymas“.
Geografijos, gamtos mokytoja Lina Mažukėlė
Tradicinės edukacinės dienos “Spindulio” progimnazijoje
Vadovaujantis Vilniaus “Spindulio” progimnazijos Ugdymo planu 2018-2019 m.m.,  
edukacinei, kultūrinei, pažintinei veiklai šiais mokslo metais skiriama 15 mokslo dienų per metus.
Jų metu kiekviena klasė, kiekvienas mokinys ir mokytojas  mokysis ir mokys kitoje erdvėje, ves integruotus užsiėmimus, vykdys projektinę ar kitą veiklą.
1. Mokslo metų pradžios šventė.                                      2018 m. rugsėjo 3 d.
2. Sveikatingumo projektas ,,Bulviagalvis‘‘ .                    2018 m. spalio 4 d.
3. Vilniaus pažinimo dienos (2 dienos).                            2018 m. spalio 26 d., balandžio 1 d.
4. Atradimų diena.                                                               2018 m. lapkričio 19 d.
5. Bendruomenės šventė ,,Labas rytas, Spinduly‘‘.        2018 m. gruodžio 8 d.
     (Šventė skirta mokyklos 40-čiui)                                  
6. Žiemos šventė.                                                                 2019 m. sausio ar vasario mėn.
7. Pilietiškumo diena.                                                          2019 m. vasario 14 d.
    (skirta Lietuvos Nepriklausomybei)                              
8. Sveikatingumo diena.                                                     2019 m. kovo 28 d.
9. Mokinių konferencija „Mano sėkmė“.                        2019 m. gegužės 16 d.(1-4 kl.), 17 d.(5-8 kl.)
10. Sporto diena.                                                                 2019 m. birželio 3 d. (1-4 kl.), 19 d. (5-8 kl.)
11. Turizmo diena.                                                               2019 m. birželio 5 d. (1-4 kl.), 11 d. (5-8 kl.)  12. Edukacinės dienos.
     (3 dienos kiekvienai klasei)                                          Pagal suderintą tvarkaraštį
Nuotraukų galerijoje – akimirkos, ką veikėme per šias edukacines dienas ankstesniais metais.
Smulkesnė informacija prisegtame dokumente.
Netradicinės gamtos pamokos progimnazijoje
    Socialinis projektas „Gyvūnai darbe“ skatina įmones būti draugiškomis augintiniams. Atliktų tyrimų duomenimis buvo pastebėta, kad dirbdami aplinkoje, kurioje yra gyvūnų, darbuotojai tampa kūrybiškesni, labiau motyvuoti, lengviau išgyvena stresines situacijas. Kolektyvas, kuriame kartu laiką leidžia kolegos su savo augintiniais tampa vieningesnis, o mikroklimatas – labiau skatinantis bendradarbiavimą.
O kodėl mums to neįgyvendinus mokykloje?
Jau 2 metus penktose klasėse vyksta projektas „Mano augintinis“. Šio projekto tikslai:
  • Ugdyti meilę ir rūpinimąsi gyvūnais;
  • Skatinti savarankiškai globoti gyvūnus;
  • Supažindinti mokinius su naminių gyvūnų gyvenimo būdu, elgsena, mityba;
  •  Ugdyti savarankiškumą, draugiškumą.
   Šis mokymosi būdas įgalina geriau įsisavinti mokymo turinį, plėtoja mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, taikyti įgytas žinias praktikoje. Mokiniai pamokoms ruošė pranešimus, mokyklos bendruomenėje atliko tyrimą “KOKIA REIKŠMĘ TURI ŠUO MŪSŲ GYVENIME“, vyko netradicinės gamtos pamokos su savo augintiniu.  
                                               Gamtos mokytoja Lina Mažukėlė

5 b klasės mokinių  įspūdžiai iš projekto “Mano augintinis”:  
    Man labai patiko pamokos, kai reikėjo pristatyti savo gyvūną ar jį atsivesti. Kiekvienas pristatymas buvo savaip išskirtinis, įdomus, o kiekvienas gyvūnas buvo labai mielas ir gražus. Per pristatymus aš sužinojau naujų šunų veislių. Pirmą kartą aš paglosčiau sfinksą. 
                                                                                                                               Augustė Stonytė 5b klasė
      Man pamoka su gyvūnėliais labai patiko! Pamačiau daug gyvūnų, paglosčiau daug gyvūnų. Šita pamoka buvo viena iš mano mėgstamiausių. Aš norėčiau, kad daugiau tokių pamokų būtų. 
                                                                                                                               Evelina Beliajeva 5b klasė
     Buvo naudinga. Sužinojau daugiau apie draugus ir jų augintinius. Buvo linksma. Norėčiau daugiau tokių pamokų. 
                                                                                                                                  Matas Stapulionis 5b klasė
     Mokykloje pamokose labai patiko matyti įvairius gyvūnėlius ir ypač savo. Tikiuosi, kad kitais metais šeštokai galės pakartoti šį nuostabų projektą. Nuostabi buvo pamoka, ačiū mokytojai !
                                                                                                                               Gabrielė Noreikaitė 5b klasė
Pamokų trumpinimas
Gerbiami mokytojai, mokiniai, tėveliai,
dėl tvyrančių didelių karščių nuo pirmadienio (birželio 4 d.) trumpinamos mokykloje pamokos:
1 pamoka. 8.00 – 8.35 val.
2 pamoka. 8.45 – 9.20 val.
3 pamoka. 9.30 -10.05 val.
4 pamoka. 10.15 – 10.50 val.     
    Ilgoji (pietų) pertrauka
5 pamoka. 11.10 – 11.45 val.
6 pamoka. 11.55 – 12.30 val.
7 pamoka. 12.40 – 13.15 val.

Primename, kad  pamokas galima vesti Lauko klasėse, 
taip pat pertraukų metu mokyklos kieme veiks fontanas, bus galima atsivėsinti.
Nepamirškite galvos apdangalų bei geriamo vandens.
Lauko klasė 2
Kaip ir žadėjome, atidarėme dar vieną Lauko klasę!
Abiejų klasių užimtumas – 100 procentų!
Lauko pamokų tvarkaraštyje nebetelpa visos klasės…
Gerbiami, Tėveliai, 
gal galite padėti “praplėsti” Lauko klasės sienas?
Reikalingi dar bent 4-5 mediniai padėklai/paletės. 
Jeigu turite savo rūsiuose, garažuose ar soduose nereikalingų palečių - 
mes mielai joms suteiksime “mokyklinio suolo” statusą.
(kad, kiek įmanoma daugiau “sutalpintume” Jūsų vaikų) 
Rašykite: 
spindulioprogimnazija@gmail.com arba paletes vežkite tiesiai į mokyklos vidinį kiemą.