Sveikiname geografijos olimpiados dalyvius
Šiais metais geografijos olimpiada vyko kiek kitaip – nuotoliniu būdu. Olimpiadoje dalyvavo 39 mūsų “Spindulio” progimnazijos 6-8 klasių mokiniai besidomintys geografijos mokslu. Dalyviai rungėsi savo klasės kategorijose ir turėjo išspręsti 30 iliustruotų klausimų. 

 Dėkojame visiems moksleiviams, kurie dalyvavo olimpiadoje ir džiaugiamės kartu su nugalėtojais.  Linkime toliau domėtis geografijos mokslu. 
SVEIKINAME:
      šeštokų grupėje daugiausiai taškų surinko ir pirmąją vietą užėmė 6a  klasės mokinys Ivaras Liepisantrąją vietą užėmė 6a klasės mokinys Ainius Gedvilas; 
 trečioji vieta užėmė du mokiniai surinkę vienodą skaičių taškų – 6a klasės mokinė Ula Juknevičiūtė ir 6b klasės mokinys Danielis Baršauskas;   
   septintokų grupėje pirmoji vieta atiteko 7a klasės mokiniui Benediktui Užkuraičiui
 antrą vietą užėmė du mokiniai surinkę vienodą skaičių taškų – 7a klasės mokinė Kamilė Jurgutytė ir 7b klasės mokinys Žilvinas Dirsė;
 trečioji vieta atiteko taip pat dviems mokiniams surinkusiems vienodą skaičių taškų – 7a klasės mokinei Smiltei Jorūnei Rečiūgaitei ir 7a klasės mokinei Nedai Gudžiūnaitei.    
      aštuntokų grupėje pirmoji vieta atiteko 8a klasės mokiniui Rokui Mikelioniui;  
 antrą vietą užėmė tos pačios klasės du mokiniai surinkę vienodą skaičių taškų  - Nerijus Tomkus ir Tadas Gerulskis;
 trečią vietą užėmė 8a klasės mokinys Gustas Dzasperas Rove.
Geografijos mokytoja 
   Lina Mažukėlė    
Paslaptingas sakmių pasaulis
Sakmių pasaulis nepaprastas ir paslaptingas. Jomis galime gėrėtis, žavėtis ir netgi daug išmokti apie gyvenimą ir jo tiesas. O tos tiesos tieselės nuo senų senovės nesikeičia. Tai liaudies sakmės. Ir po jų platybes nardė 6c klasės mokiniai ir netgi patys įsijautė į kūrėjus. Parašė savo sakmes, praturtino jas gyva muzika. Autorinės sakmės žavios jose veikiančiais gyvūnais bei augalais, kurie veikia kaip simboliai. Skatina gerbti mylėti ir pajusti gyvūnijos svarbą. Jog jie tokie patys kaip mes, turi savo kasdienybę ir sprendžia jiems svarbius klausimus. Galime labai daug iš jų pasimokyti. 
    3a klasės mokiniai būtent ir bandė perprasti Leonardo Gutausko sakmeles, gilinosi į jas, analizavo veikėjus. Mokiniai išsirinko jiems mėgstamiausias. Sakmes animavo ir kūrė su informacinėmis technologijomis, programėle Scratch.
    Visą kūrybinį procesą vainikavo 6c ir 3a klasių mokinių pasidalinimo darbų vaisiais pamoka „Paslaptingas sakmių pasaulis“, kurią vedė mokytojos Evelina Blaškienė ir Rūta Šileiko. Integruotoje atviroje lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamokoje vieni iš kitų daug išmokome ir pasisėmėme įkvėpimo nesustoti kurti. Mokymosi kelionė yra nepaprastas nuotykis, kurio nesustabdys niekas.
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Gimtųjų žodžių apkabintas 
 Aš gyvas kalboje. 
 Sakau: esi man kaip žibintas 
 Pasaulio tamsoje. 

 (Just. Marcinkevičius „Gimtoji kalba“)
      Tėvų žemė, papročiai ir gimtoji kalba – tai esminiai tautą jungiantys dalykai. Gimtąja kalba mus pasitinka tik atėjusius į šį pasaulį, ja mes ištariame pirmuosius savo žodžius. Gimtoji kalba mus lydi nuo kasdienio buitinio bendravimo, mokslo ar darbo reikalų iki poezijos ar maldos, todėl ir yra mums tokia brangi ir mylima.    
      2021 m. kovo 25-ąją dieną šeštų klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti „Spindulio“ progimnazijos 6-ų klasių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. Šio renginio tikslas – patikrinti ir įvertinti lietuvių kalbos ir literatūros žinias ir gebėjimus, ugdyti mokinių domėjimąsi gimtąja kalba, skatinti mokinius puikiai mokėti lietuvių kalbą ir tuo didžiuotis. Be to, mokiniai ruošdamiesi olimpiadai pakartojo pagrindines lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisykles, prisiminė pagrindinius Lietuvos istorijos faktus ir asmenybes. Mokytojoms šis renginys – puiki galimybė išsiaiškinti mokinių lietuvių kalbos žinių lygį. 
      Džiaugiamės, jog šiais metais prizinėmis vietomis dalinasi net keli mokiniai, surinkę vienodą taškų kiekį. 
 I-osios vietos laimėtojos – Greta Bankauskaitė (6a) ir Dovilė Kirlytė (6c), 
               II-osios vietos laimėtojos – Ula Juknevičiūtė (6a), Karolina Lukšonytė (6b), Laura Čeberiakaitė (6c), 
   III-osios vietos laimėtojos – Ugnė Zagorskaitė (6b) ir Eisvilė Leontjeva (6c). 
 
      Sveikiname ir linkime sėkmės kituose renginiuose!
                                                                               Lietuvių kalbos mokytojos
 J. Perednienė ir E. Blaškienė
Pasaulinė Žemės ir Vandens diena
2021 m. kovo 18 d. vyko 8a ir 8b klasių moksleivių integruota gamtos mokslų viktorina „Kelionė į gamtos pasaulį“, skirta paminėti Pasaulines Žemės ir Vandens dienas. 
Jos tikslas – taikant praktikos įgūdžius, stiprinti gamtos mokslų teorijos ir veiklos ryšį, sudaryti galimybę mokiniams atskleisti savo gebėjimus, skatinti mokinių norą giliau pažinti supančią aplinką, tenkinti saviraiškos poreikius. 
Viktorinos metu buvo pateikti 38 klausimai Kahoot.it elektroninėje erdvėje, susiję su gamta ir aplinkosauginiais projektais, kurie padėjo prisiminti darnaus vystymosi tikslus ir galimybes pačiam gerinti savo aplinką. 
Vykstanti tarpdalykinė integracija suteikė moksleiviams galimybę gilinti teorines žinias, jas susieti su praktika.   
Sveikiname viktorinos nugalėtojus: 
                   8a klasė           
        I vieta – Otonas Vainys                              II vieta – Gustas Dzasperas Rove     III vieta – Justė Gutauskaitė     
                   8b klasė                                    
          I vieta – Martynas Aleksiejūnas
          II vieta – Lėja Kirlytė 
          III vieta – Augustė Stonytė 
Dėkojame visiems dalyviams už aktyvų dalyvavimą. 
Organizatoriai:
 Marytė Papinigienė, biologijos-chemijos mokytoja metodininkė
 Ramunė Goberienė, fizikos vyresnioji mokytoja 
Pirmokai paminėjo Pasaulinę Žemės dieną
Kovo 20 d. į Žemę atkeliavo astronominis pavasaris.
Dienos ir nakties ilgumas tapo vienodas visuose Žemės
rutulio kampeliuose. Senovės lietuviai tikėjo, kad
pavasario lygiadienio rytą išsimaudžius upėje, tekančioje
iš rytų, visus metus būsi tyras ir sveikas. Jau bemaž pusę
amžiaus kovo 20 d. žmonija švenčia Pasaulinę Žemės
dieną. Prieš 28 metus Žemės diena oficialiai įteisinta ir
Lietuvoje.
Ta proga visi mūsų mokyklos pirmokai kūrė Žemės
vėliavą. Integruotų veiklų metu siekėme mokinių
supratimo, jog meilė sau, šalia esančiajam, meilė gamtai
yra ugdoma per pažinimą ir asmeninę patirtį. Tikslingai
parinktos mokomosios medžiagos pagalba stengėmės,
kad pirmokai pajustų gamtos vientisumą ir harmoniją. Veiklų metu diskutavome, kaip numatyti
savo veiksmų padarinius gamtai bei jų grįžtamąjį poveikį. Siekėme suvokimo, kad ne vartotojo
požiūris į gamtą, bet pagarba bet kokiai gyvybės rūšiai ir atsakomybė už ją turi tapti mūsų
pagrindine vertybine nuostata.
Mokiniai žiūrėjo filmą „Mūsų planeta“, diskutavo, kaip galime padėti savo planetai. Kalbėta apie
miškų saugojimą, buitinės chemijos saikingą naudojimą, atsinaujinančius energijos šaltinius, atliekų
rūšiavimą. Tikimės, jog veiklos skirtos Žemės dienos minėjimui buvo reikšmingos mūsų pirmokų
gamtosauginių žinių įtvirtinimui.
Projektas ,,Mokiniai – mokiniams”. Kuriame sakmes.
    Senų senovėje žmonės neturėdami jokių mokslinių paaiškinimų, iš kur atsirado pasaulis, gamtos reiškiniai, susirgę ar susidūrę su įvairiais sunkumais, bandydavo save nuraminti, paguosti, susigalvodavę įvairių pasakojimų, kuriuos perduodavo iš kartos į kartą. Šiandien pasaulis ir jo suvokimas kitoks, bet mes su ankstesniuoju galime susipažinti skaitydami tautosakos kūrinius – sakmes, padavimus. Be to, šie kūriniai virtę šaltiniais, teikiančiais mums žinių  apie protėvių buitį, papročius, tikėjimą.
    6c klasės mokinės Eisvilė Leontjeva, Agnė Tarasevičiūtė ir Dovilė Kirlytė, paskatintos lietuvių kalbos mokytojos, nutarė pasidalyti su 4d klasės mokiniais turimomis žiniomis apie sakmes, papasakoti savo pačių sukurtus šio žanro kūrinius ir
pagaliau pateikti keletą patarimų, kaip sukurti įdomią sakmę.   
    6-okės, jau turinčios viešojo kalbėjimo patirties, tad vos prisijungusios į nuotolinę pamoką, drąsiai prisistatė ir įvardijo pamokos temą, pasiteiravo, ar mokiniai yra ką girdėję apie sakmę ir jos veikėjus. Džiugu, jog pradinių klasių mokiniai bendravo ir dalijosi žiniomis labai aktyviai. 6-okės, sekdamos savo sukurtas sakmes, reikšminių pauzių, intonacijų pagalba sukūrė ryškius veikėjų paveikslus, tad nenuostabu, jog paprašius įvardyti pagrindinius sakmių veikėjus ir juos apibūdinti, 4-okai be papildomų užuominų puikiai tai atliko.
    Ar tikrai 4d mokiniai viską suprato ir ką naujo išmoko šioje pamokoje, vyresniųjų klasių moksleivės nutarė patikrinti, pasiūlydamos mažiesiems draugams dalyvauti viktorinoje, kuri buvo sukurta el.kahoot programėlėje. Smagu vaikams buvo net tik pasitikrinti savo žinias, bet ir varžytis.
Sveikiname 4-okę Mildą, greičiausiai ir teisingiausiai atsakiusią į pateiktus klausimus!
    Antroje pamokos dalyje 6-okė Eisvilė priminė mokiniams sakmės struktūrą ir pateikusi keletą patarimų, kaip sukurti įdomią, originalią sakmę, palinkėjo sėkmės kūrybiniame darbe.
4-okai sukūrė išties puikių darbų, o kai kurie net juos iliustravo.
    6-okių patirtys:
,,Man patiko vesti šią pamoką. Truputį bijojau, bet viskas išsisklaidė, kai mokiniai su manimi pradėjo bendrauti. Maloniai nustebino, jog vieni kitiems padėjo, o prireikus palaukdavo. Bijojau, kad suklysiu sekdama sakmę, bet viskas ėjo pagal planą. Labai džiaugiuosi.“ Eisvilė Leontjeva  
,,Kai pasakojome sakmes ketvirtokams, buvo iš pradžių baisu, nes niekada anksčiau nepasakodavau, bet po to jau drąsiau. Ir pridursiu, jog man patiko.“ Agnė Tarasevičiūtė
     Projektas ,,Mokiniai – mokiniams“ skatina mokinių savarankiškumą, atsakomybę, lavina viešojo kalbėjimo įgūdžius. O ir mokytis vaikams iš draugų smagu!
Tad kviečiame ir kitų klasių mokinius aktyviai dalyvauti šiame projekte.
                                                           6-okes konsultavo 
lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Atvira pamoka ,, Draugystė”
Pirmosios pavasario dienos 2A klasėje prasidėjo turiningai ir draugiškai.
 Vyko nuotolinė atvira integruota etikos ir tikybos pamoka ,, Draugystė“. 
      Pamokos iniciatorės:
      pradinių klasių mokytoja Vilma Tuganauskienė ir tikybos mokytoja Danutė Bruzgienė .
     Draugas, draugystė, draugiškumas- šie žodeliai jau kuris laikas yra primiršti ne tik tarp pradinukų, bet ir tarp suaugusių. 
    Geriausiai vaikai mokosi bendraudami su mokytoju ir su savo bendraamžiais. Toks bendravimas perauga į draugystę, kuri, kaip teigia psichologas Robert Selman, prasideda jau nuo 3 metų. 6 – 12 metų vaikai draugystę supranta kaip „paslauga už paslaugą”. Ir jei vaikas padaro ką nors gero savo draugui, jis tikisi ko nors panašaus gauti iš savo draugo. Šiame amžiuje vaikams labai svarbu sąžiningumas, abipusiškumas ir pačių vaikų nusistatytų (kartai gan sudėtingų) taisyklių laikymasis. Taigi, draugystė vaikams padeda augti, pažinti pasaulį, atskleisti save, leidžia kartu smagiai leisti laiką, dalintis paslaptimis, patirtimi ir patarimais, suteikia daugybę progų ir drąsos įgyvendinti įvairius sumanymus ir įsitraukti į įdomias veiklas. 
    Vadovaujantis šiais principais, stengėmės vaikams perteikti žinias ir informaciją, kaip galima atskirti tikrą draugystę, kaip būti pačiam draugu, kokias savybes turi patikimas ir tikras draugas. 
      Integruota pamoka prasidėjo nuo istorijos, pamokančio kūrinio apie du draugus. 
 Bruno Ferrero ,,Du draugai“ :
 ,,Du draugai ėjo per dykumą, susipyko ir vienas trenkė kitam antausį. Patyręs skausmą, bet nieko nesakęs, pastarasis parašė ant smėlio: ” Šiandien gavau antausį nuo geriausio savo draugo”. Jiedu keliavo toliau, priėjo oazę ir nusprendė išsimaudyti. Tas, kuris buvo gavęs antausį, pradėjo skęsti, tačiau draugas jį išgelbėjo. Atgavęs sąmonę jis išraižė ant akmens: “Šiandien geriausias mano draugas išgelbėjo man gyvybę”. Tas, kuris buvo trenkęs antausį ir paskui išgelbėjęs savo draugą, paklausė: -Kai tave įskaudinau, tu apie tai parašei ant smėlio, kai tave išgelbėjau, parašei ant akmens. Kodėl? Draugas atsakė: - Tas, kuris mus užgauna, rašome ant smėlio, kad skriaudą užglaistytų atleidimo vėjai. Tačiau apie tuos, kurie mums padaro gero, išgraviruojame ant akmens, kad joks vėjas negalėtų nutrinti.” 
    Po kūrinio klausymo vyko diskusija ir aptarimas. Vaikai noriai ir su entuziazmu dalijosi savo mintimis, apie du draugus, samprotavo, aiškinosi: 
    ‚,Šis kūrinys pasakoja apie tai, kad negalima daryti kitam bloga, nes ir pačiam taip gali nutikti.“ Labiausiai antrokams patikusi užduotis – grupinis darbas kambariuose. Mokydamiesi nuotoliniu būdu mokiniai labai pasiilgsta darbo mažose grupėse. Microsoft Teams programa suteikia galimybę dirbti uždaruose kambariuose susibūrus į mažesnes grupeles. Taip pradinukai skatinami bendradarbiauti, yra lengviau diskutuoti pateikta tema. Ir ši pamoka ne išimtis – „nukeliavome į kambarius“,  kur mokiniai diskutavo, aptarė ir parašė, kas jiems yra TIKRA DRAUGYSTĖ
 Svarbus ne tik diskutavimas grupėse (ir bendro sprendimo priėmimas), bet ir individuali nuomonė.
      Naudojantis pateiktais pavyzdžiais, antrokai mėgino patys tapti Tikrais draugais ir pritaikyti jam tinkančias draugiškumo savybes. Kas aš esu – Tikras draugas. Tokia užduotis verčia vaikus susimąstyti ir pasakyti, kokias gerąsias savybes, kaip draugai, jie turi.
     Į šią užduotį taip pat pasižiūrėjome kūrybiškai. Mokiniai pokalbio lange savo savybes turėjo išreikšti emocijomis:
  •  Jeigu esu bendraujantis – spaudžiu ,, like “
  • Jeigu esu draugiškas, spaudžiu ,,širdelę“
  • Jeigu esu pasidalinantis – spaudžiu ,,šypseną”                                                                                
    Ir Pokalbių langas nusidažė gražiausiomis spalvomis ir linksmiausiomis emocijomis. 
Mokiniai taikė sau pačias geriausias draugo savybes, ir ne po vieną, o po keletą… Įsivertino antrokai taip pat nuotaikingai, integruojant ne tik įsivertinimą, etiką, tikybą ir draugiškumą, bet ir fizinio aktyvumo pratimus – pritūpk, suplok ir nusišypsok… Skambant dainai „Reikia draugą turėti“ – ir turime improvizuotą šokį.   
Kuriame komiksą. K. Donelaičio poema ,,Metai”.
      ,,Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
     Ir, žiemos šaltos trūsus pargriaudama, juokės.“
                                                                 (K. Donelaitis ,,Metai“, ištrauka iš,,Pavasario linksmybės“)

     Šios eilutės iš pirmojo lietuviško grožinės literatūros kūrinio. Ir jas tikrai puikiai prisimena mokinių tėvai ir seneliai. Su šiuo kūriniu pagal programą šiemet šiek tiek plačiau turėjo susipažinti jau ir 6-okai. Tai unikalus kūrinys, įtrauktas į UNESCO paveldo sąrašą, išverstas į 14-iolika kalbų. Žinoma, šiuolaikiniam mokiniui jį skaityti ir suprasti nėra taip paprasta, nes poemoje daugybė archaizmų (senųjų, mūsų kalboje nebevartojamų žodžių), perteikiamos tuometinio gyvenimo realijos, tad pirmiausia dera prisiminti turimas istorines žinias ir to laikotarpio ypatumus. Ir, žinoma, perteikti K. Donelaičio pasaulio suvokimą, idėjas, poemos kūrimo principą. Po šių paruošiamųjų darbų mokiniai greitai perprato skaitomo kūrinio mintį, pajautė nuotaiką ir tai perteikė ne tik žodžiai, bet ir vaizdu – sukūrė komiksą.
     Darbai galėjo būti kuriami piešiant ranka arba naudojantis kadruočių kūrimo skaitmenine programa storyboard.com. Vaizdus turėjo lydėti veikėjų kalba. Tokiu būdu mokiniai prisiminė, įtvirtino rašybos ir skyrybos žinias. 6-okų darbuose  vaizduojama bundanti gamta, jos gyvastis, būrai, pasitinkantys pavasarį, besiruošiantys darbams. Kai kurie mokiniai puikiai perteikė tinginio Slunkiaus požiūrį į darbą, teisingojo Lauro gyvenimo filosofiją.
     Kaip pavyko? 
     Kviečiame žvilgtelėti.
     6c klasės mokinių sukurti komiksai pagal K.Donelaičio ,,Metai” perskaitytą ištrauką iš ,,Pavasario linksmybės”.
Ar mūsų smegenims reikia bulvių traškučių? Sveikos mitybos pranešimas
Smegenys – ypatingai sudėtingas žmogaus organas. Gerai veikiančios smegenys mums leidžia
jaustis laimingais, sėkmingai mokytis ir kurti. Didele dalimi smegenų sveikata priklauso ir nuo mūsų
mitybos. Štai todėl rinkdamiesi, ką valgyti turime galvoti ne tik apie tai, ko norime mes, bet ir apie
tai, ko reikia mūsų smegenims. Kokia mityba yra tinkamiausia mūsų smegenims 8 b klasės sužinojo
išklausę Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės Renaldos Baužytės
parengtą pranešimą.
Dažnai girdime, kad riebalai yra nesveika ir todėl mūsų vartojami produktai turi būti kuo liesesni.
Tai tiesa, tačiau tik iš dalies. Mūsų smegenims riebalai yra ypatingai svarbūs. Ar žinojote, kad 70
procentų mūsų smegenų sudaro riebalai ir kad smegenys suvartoja 20 procentų energijos, kurią
gauname su maistu? Tačiau kokie riebalai yra tinkamiausi mūsų smegenims – galbūt mes
protausime ir mokysimės geriau, jei valgysime daugiau kiaulienos karbonadų, o gal mus reikia
dažniau užkandžiauti riebaluose keptais bulvių traškučiais?
Tam, kad suprastume, kokia mityba yra sveika, turime pažinti ir atskirti riebalus. Vieni jų mūsų
sveikatą veikia teigiamai, kiti – neigiamai. Turime stengtis savo mityboje bloguosius riebalus
pakeisti geraisiais, kurie yra ypatingai naudingi smegenimis. Pranešimo metu mokiniams buvo
paaiškinta, kad žmogui sveikiausi yra nesotieji riebalai, gaunami iš tokių produktų kaip žuvis,
riešutai, avokadas, alyvuogių aliejus, sojos gaminių. Tuo tarpu blogieji riebalai (prisotinti ir trans
riebalai), kurių reikėtų vartoti kuo mažiau, yra kiaulienoje, riebiuose pieno gaminiuose (leduose),
skrudintose bulvytėse, masinės gamybos konditeriniuose gaminiuose.
Šios žinios padės vaikams formuoti sveikos mitybos įgūdžius ir išlaikyti smegenis sveikas, darbingas
ir laimingas.
Knygnešio dieną minint
      Kalbame ir skaitome gimtąja kalba,  ir neretai nesusimąstome, kokie esame laimingi, kad galime tai daryti. Stabtelėkim… Ir kieno dėka? Žmonių, kurie spaudos draudimo laikotarpiu (1864-1904 m.) nepabūgo priešintis, kovoti už spaudos laisvę. Kovoti  ne tiesiogiai, ne ginklu, bet tyliai gabenant ir platinant slapta spausdintus leidinius gimtąja lietuvių kalba. Turbūt, jau supratote, jog kalbama apie knygnešius. Ir jų nuveikti darbai verti atminties, tad šiandien, kovo 16-ąją –  Knygnešio dieną, didžiai lenkiame galvas prieš šiuos žmones ir išreiškiame jiems padėką laiškais į praeitį, kuriuos parašė 6c klasės mokiniai.

   
2020-03-16, Vilnius
 Iliustracijos autorė Jolita Bičkienė.
Šaltinis – D.Giniuvienė ,,Pašešupio knygnešiai”.
  Brangus knygnešy,     
 noriu padėkoti už tavo narsą ir atsidavimą Lietuvai! Kai Caro valdžia buvo užėmusi Lietuvą, draudė lietuviškas mokyklas, tu kovojai už laisvę skaityti lietuviškai ir už tai, kad žmonės nepamirštų gimtosios kalbos.  Tavo knygnešio veikla yra labai svarbi mūsų tautai. Jūs, knygnešiai, gabenote į slaptas lietuviškas mokyklas knygas ir rizikavote savo gyvybe. Jus persekiojo ir baudė, bet tai nesutrukdė jums kovoti už mūsų spaudos laisvę.  Būtent jūsų dėka mes galime laisvai kalbėti lietuviškai ir nieko nebijoti. Knygas galime nusipirkti bet kurioje parduotuvėje, lietuviškų knygų pilnos bibliotekos. Galime skaityti jas visur, kur norime ir dovanoti vieni kitiems. Pažvelgęs į praeitį, suprantu, kaip mes laisvai ir gerai gyvename.                                                                                                                                                                                                                                                               Ervinas
2021-03-16, Vilnius
Mielas knygnešy,         
visų pirma, norėčiau pasakyti, jog tu esi vienas svarbiausių Lietuvai žmonių. Tavo padarytas milžiniškas darbas nenuėjo veltui, nes dabar knygos yra laisvai spausdinamos ir skaitomos. Nebereikia slėptis ir vargti dėl jų gavimo. Tai, ką padarei tu ir tavo draugai, yra nuostabu, juk jei nebūtumėte to darę, aš dabar nė žodžio neparašyčiau ir neištarčiau lietuvių kalba. Todėl norėčiau ištarti didelį, didelį ačiū, nes be jūsų nebūtų ir mūsų gražiosios kalbos.    
Su pagarba Dovilė Kirlytė
2021-03-16, Vilnius 
Brangus knygnešy,   
pirmiausia, noriu Tau padėkoti, kad šiandien turime laisvą lietuvišką spaudą.   1864-1904 m. buvo draudžiama lietuviška spauda, tačiau žmonės kovojo už laisvę skaityti lietuviškai. Caro valdžiai uždarius lietuviškas mokyklas, lietuviai ėmė kurti slaptąsias mokyklas, kuriose daraktoriai mokė vaikus skaityti ir rašyti lietuvių kalba. Knygų ir laikraščių jie gaudavo slapta iš knygnešių. Vienas iš pasiaukojusių lietuviškam žodžiui buvo Motiejus Valančius. Jis netgi perdavė į Prūsiją pinigų lietuviškoms knygoms spausdinti. Už lietuviško žodžio saugojimą daraktorius ir knygnešius žandarai persekiojo ir baudė, todėl aš asmeniškai labai vertinu, kad Tu, knygnešy, neišsigandai žandarų bausmių ir  trėmimo iš Lietuvos. Tavo dėka turim laisvą lietuvišką žodį. Dabartiniu metu yra leidžiama labai daug, įvairaus žanro knygų. Galime rinktis knygynuose ir bibliotekose sau patinkančią knygą. Ir tai turėtume vertinti.  
Viso geriausio, brangus knygnešy!                                                                                                                                                                                                                                                                           Airijus Tkačiov