Šeštų klasių mokinių pasiekimai technologijų pamokose nuotoliniu būdu
Kokie mokiniai iš 5 – 8 klasių mūsų progimnazijoje technologijų
sinchroninėse (vaizdinėse) pamokose nuotoliniu būdu Microsoft
Teams aplinkoje yra judrūs, puikiai nusiteikę darbui, žaismingi,
kūrybiški ir išradingi? Atsakymas labai paprastas, tai 6a, 6b, 6c
klasių berniukai. Šie mokiniai technologijų pamokose yra labai
aktyvūs: būna audringos diskusijos ir pokalbiai (vyksta balso
mutacija – yra natūralus brandos virsmas, todėl kai kam sunku
suvaldyti balsą bei pajausti jo stiprumą), visi nesusipratimai
išsprendžiami čia ir dabar greituoju būdu, naudojamos žaismingos ir
spalvingos, o kartais labai linksmos bei juokingos kompiuterio
ekrano užsklandos! Taigi, visos pamokos vyksta kitaip, kaip sakoma
naudojami įvairūs, neklasikiniai mokymo metodai!
Tad technologijų mokytojas dažnai būna pasiruošęs pamokos
planą A ir B, o kartais paruošiamas ir C. Juk ne visi mokiniai turi klijų (sausų arba PVA, lipalo) ir
žirkles, skriestuvą, balto popieriaus lapą. Dažnai praktinės užduotys atliekamos kūrybiškai iš to ką
mokiniai randa savo ar kitame kambaryje, dažnai mokymo priemonių paieškos vyksta triukšmingai
įtraukiant į procesą kitus šeimos narius, todėl mokytojas ir kiti mokiniai aktyviai bei linksmai
pataria kur surasti tas priemones: pažiūrėk antrame stalčiuje (buvo keli nutikimai, kai mokinys
antrame stalčiuje rado pieštuką ir skriestuvą), pažiūrėk už kompiuterio, žirklės turėtų būti virtuvėje..
. O tada, po 5 – 10 minučių, kai visi būna pasiruošę, prasideda kūryba.
Per pirmąsias pamokas nuotoliniu būdu buvo prisiminta mastelio taisyklė iš matematikos ir
geografijos pamokų bei pritaikyta lėkštės braižymui. Šis darbas truputį turi magijos, tai buvo
pirmasis praktinis darbas rugsėjo 8 d., kai mokiniai ant medžio plokštumos nubraižė mažėjančius
šešis kvadratus kas 5 mm, po to mokytojo pažymėtose vietose išgręžė skyles ir išpjovė skirtingus
atskirus, bet vientisus kvadratus, o įdomiausiai, kai klijuojami nuo mažiausio link didžiausio
kvadrato pasukus tam tikru kampu yra suformuojama erdvinė lėkštė į kurią galima sudėti vaisius,
riešutus, sausainius. Per nuotolines technologijų pamokas buvo braižomi įvairių dydžių lėkštės
taikant skirtingus mažinimo mastelius.
Kitas darbas per nuotolines pamokas buvo burinio laivo korpuso ir burių braižymas bei
spalvinimas. Spalvinimas yra viena iš laukiamų mokinių veiklų, kai mokiniai gali pasitelkti fantaziją
ir svajones! Labiausiai mokiniai save ir mokytoją nustebino išskirtinai kūrybiškais, originaliais
servetėlių dėklų šonų papuošimais!
Paskutinės gruodžio mėnesio pamokos vyko jau ramiau, nors buvo keli netikėti bei žaismingi
nutikimai 6a klasėje. Mokiniai gamino erdvinius Šv. Kalėdų eglutės papuošalus. Pamokos pradžioje
mokiniai pasiklauso Advento giesmių bei pamato naktinio Vilniaus senamiesčio spalvas bei
dekoracijas mokytojo pateiktose nuotraukose…Pamokos pradžioje reikalinga sukurti tam tikrą
nuotaiką ir būseną, kad vyktų darbas mąstant apie gražiausias metų šventes bei savo šeimos
artimus žmones…
Tobulai ir puikiai nubraižė kvadrato formos lėkštes, kūrybiškai nupiešė servetėlių dėklų
plokštumas, originaliai nuspalvino burinio laivo bures, tvarkingai pagamino Šv. Kalėdų žaisliukus šie
6a klasės mokiniai – Ainius, Gytenis, Matas, Povilas; 6b klasės mokiniai – Emilijus, Jokūbas, Algirdas,
Einoras; 6c klasės mokiniai – Airijus, Ervinas, Justinas, Kristijonas, Marius.
O dabar puikus laikas poilsiui, laikas bendrauti su šeima, draugais nuotoliniu būdu…
Saugokime vieni kitus… Dabar žiemos atostogos vyksta kitaip…
Aštuntų klasių mokinių sėkmės technologijų pamokose nuotoliniu būdu
Rugsėjo ir spalio mėnesiais technologijų kabinete aštuntų
klasių mokiniai pradėjo ir įpusėjo gaminti puikius šaukštus, kurie
yra ypatingi: braižymas buvo atliekamas taikant ašinės simetrijos
taisyklę, koto piešimas vyko analizuojant įvairius tautodailės
raštų papuošimus. Labai gaila, kad šaukštų gaminimas sustojo
spalio 21 d., o nuo lapkričio 3 d. prasidėjo technologijų
sinchroninės (vaizdinės) pamokos nuotoliniu būdu Microsoft
Teams aplinkoje.
Technologijų mokytojas nuosekliai pradėjo tautodailės
pagrindų mokymą – sudėtingi segmentinės drožybos aštuoni
skirtingi raštai. Po to vyko prieverpstės vieno elemento nr.1
braižymas ir prieverpstės projekto nr.1 piešimas. Šis tautodailės
kursas yra įdomus ir ypatingas keliais aspektais: tai apskritimo lanko viso ilgio dalinimas į lygias
šešias dalis ir centrinės simetrijos taško atžvilgiu taisyklės taikymas (integracija su matematikos
dalyku, sakome AČIŪ matematikos mokytojoms už išmokytas taisykles bei puikų skriestuvo
valdymą).
Nuotolinių pamokų metu vyko integracija su istorijos ir dailės dalykais (prieverpsčių raštų
simbolių reikšmė ir įvairovė Lietuvoje nuo XII a. iki XX a., menininkų – tautodailininkų sukauptų
darbų analizė). Technologijų mokytojas dažnai cituodavo arba atpasakojo ištraukas iš
M. Gimbutienės knygos „Senovės simbolika lietuvių liaudies mene“ (1994 m.).
Senoviniai verpimo įrankiai-medinė verpstė ir verpimo ratelis (jame pritvirtinta meniška
prieverpstė) yra mitologinis gyvybės ir pasaulio medžio vaizdinys. Įvairūs prieverpsčių simboliai
jungiami tarpusavyje įgaudavo prasmę, ilgainiui tapo savotišku raštu, leidžiančiu užfiksuoti bei
atkurti žmonių pastebėjimus. Atsirado senosios filosofijos pradmenys, prasidėjo vystytis visatos,
žmogaus gyvybės atsiradimo ir egzistavimo supratimas. Atsiradus erdviniam pasaulio suvokimui,
buvęs trisferis pasaulio modelis pasikeitė. Prieverpstėmis buvo išreiškiama gyvybės ir pasaulio
medžio jungtis ir jų žiedas – žmogus. Todėl ornamentą sudarė tik du ratai, mažesnysis, galvutė, kaip
augimo simbolis ir didysis, kuriame dangaus kūnai ir gyvūnai pradėti vaizduoti kartu. Mūsų
progimnazijos technologijų kabinete yra sukaupta ir saugoma unikali, vertinga ir nepaprasta
prieverpsčių kolekcija. Tai foto sienelė, prie kurios dažnai yra fotografuojami 5 – 8 klasių mokiniai,
kurie savo rankose laiko sukurtus ir pagamintus puikius dirbinius.
Ugdymo proceso metu per technologijų nuotolines pamokas aštuntų klasių mokiniai puikiai ir
labai gerai nubraižė ir savaip suprojektavo prieverpščių papuošimų raštus. Technologijų mokytojas
gali drąsiai konstatuoti faktą, kad per 27 darbo metus mokykloje, mūsų progimnazijos penki
mokiniai: Gustas, Nerijus, Rokas, Tadas (8a klasės) ir Lukas P. (8b klasė) prieverpstes ir jų elementus
nubraižė geriau už mokytoją!!! Tai yra mokytojo svajonė, kad mokiniai savo darbais pralenkia
mokytoją! Tobulai ir puikiai prieverpstes ir sudėtingus segmentinės drožybos raštus nubraižė: 8a
klasės mokiniai – Domas, Dominykas, Tautvydas, 8b klasės mokiniai – Faustas, Martynas. Lukas M.
Taigi, šie 2020 metai technologijų mokytojui padovanojo puikių akimirkų, kai per technologijų
pamokas aštuntų klasių mokiniai pasitikėdami savo gebėjimais sukūrė puikius dirbinius bei patyrė
sėkmę!
Kūrybinės dirbtuvės ,,Kalėdų laukimu”
    Gruodžio mėnesį pradinių klasių mokiniams  tikybos pamokose buvo pasakojama, kaip  pasaulio tautos švenčia  Kalėdas.  Mokiniams paaiškinta, kad Adventas, tai atėjimo, laukimo, pasninkavimo metas. Visi stengiamės būti geresniais, atlikti kuo daugiau gerų darbų, apkabinti savo artimuosius, pasakyti mamai arba tėčiui komplimentus, parašyti atvirutę draugui ar draugei, pasikalbėti su tėveliais apie jų vaikystės šventes. Išsiaiškinome, kad Adventinio vainiko keturios žvakės  – tai keturios advento savaitės.  Viena po kitos uždegamos žvakės reiškia artėjantį Jėzaus gimimą, šviesos pergalę prieš tamsą.  
Po pokalbio paskirta  kūrybinė užduotis. Per kūrybinius – praktinius darbelius mokiniams leidau pajusti tą ypatingą Kalėdišką dvasią, džiaugsmą  – paimti į rankytes eglių arba sakais kvepiančių pušies šakelių ir patiems kurti  Advento vainiką arba Kalėdinę kompoziciją, o ją galėjo gaminti ant medinių  ričių  ir dekoruoti savo surinktomis gamtinėmis medžiagomis, tai buvo gilės, uogos, kankorėžiai, riešutai, kriauklės. Kiekvienas mokinys savo kūrybinį darbelį sutvirtino su karštais klijais. Matėsi mokinių veiduose, kaip išgyvena tuo nuostabiu, pačių tikriausiu Kalėdiniu laukimu bei džiaugsmu..  Po pamokos mokiniai išsakė, kaip jautėsi pamokoje, tai jautė šilumą, susikaupimą, džiaugsmą, bendradarbiavimą, draugiškumą, švenčių artėjimą. Su savo darbeliais mokiniai iš mokyklos išskubėjo pasveikinti savo artimuosius su artėjančiomis šventėmis. Linksmų švenčių. Kalėdų šventėje daug paslapties, grožio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas kitam. Linkiu, kad šis nuostabus laikas būtų skirtas  įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui ir naujų planų kūrimui.
Segmentinė drožybos raštų abėcėlė
2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Etninės kultūros globos tarybos
siūlymui ir 2020 metus paskelbė Tautodailės metais. Segmentinės drožybos raštai yra labai susieti
su tautodaile. Nuo seniausių laikų mūsų seneliai ir proseneliai įvairius medžio gaminius puošė
įvairiais segmentinės drožybos raštais. Mūsų tikslas iš kartos į kartą perduoti tautinio paveldo lobius.
7 klasių mokiniai per sinchronines (vaizdines) ir asinchronines (savarankiško) darbo pamokas
nuotoliniu būdu Microsoft Teams aplinkoje lapkričio ir gruodžio mėnesiais mokėsi braižyti
segmentinės drožybos raštų abėcėlę. Ši technologijų dalyko tema „Segmentinės drožybos raštai“
yra susijusi su kitais dalykais: matematika (įvairių plokštumos figūrų braižymas), istorija (Lietuvos
liaudies meno raida istoriniame kontekste XVII – XX a.), dailė (dėžutės šonų puošimais įvairiais
raštais – tai mokinių kūryba taikant formų derinimą – dizaino pagrindai).
Technologijų mokytojas per pamokas mokiniams aiškino, parodė nuotraukas iš kelionių
Kretingoje Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios unikalų drožybos meną, iš
Palangos gintaro muziejaus medžio darbus, kuriuose yra drožybos raštai, demonstravo savo
sukurtus praktinius dėžutės šonų papuošimus. Atpasakojo ištraukas iš P. Dundulienės (1988 m.)
knygos „Lietuvių liaudies kosmologija“. Lietuvių liaudies mene daugiausia simbolių vienijanti
sistema yra pasaulio medis kaip kvadratas, turintis tam tikrą struktūrą. Šie simboliai gali reikšti ir
amžinybę, ir judėjimą, ir žemę, ir dar daug ką. Kvadrato kampai simbolizuoja ugnį, vandenį, akmenį,
vėją. Tai elementai, kuriems jungiantis tarpusavyje susikūrė visata. Pagrindiniai ir lietuvių kultūroje
dažnai minimi simboliai yra ugnis ir gamtos objektas – akmuo. Ugnis, kurią simbolizuoja vienas iš
pasaulio medžio – kvadratų kampų, reiškia gėrį, šviesą, tiesą, švarą, šventumą, šilumą, sotumą,
globą, energiją. Kitas kampo simbolis yra akmuo, kuris saugojo ir žymėjo konkrečias žmonių
gyvenamosios vietos ribas, buvo tvirtybės simbolis.
Per sinchronines (vaizdo) pamokas mokiniai, išklausę paaiškinimų ir stebėdami skaidrėse
pateiktas mokytojo sukauptas iš kelionių Lietuvoje nuotraukas, kuriose daug drožybos meno
pavyzdžių bei konkrečius brėžinius, puikai ir labai gerai nubraižė segmentinės drožybos raštus,
kuriuos nufotografuodavo ir per asinchronines (savarankiško darbo pamokas) įkeldavo į Teams –
bloknotas – sekciją „Namų darbai“ į konkretų mokytojo sukurtą puslapį. Tobulai nubraižė ir
išskirtinai kūrybiškus dėžutės šonų papuošimus sukūrė šie mokiniai iš 7a klasės: Benediktas,
Adomas, Kernius, Dominik ir 7b klasės: Elanas, Kevinas, Nedas.
7 klasių mokiniai ir technologijų mokytojas Rolandas sako nuoširdų AČIŪ visiems mūsų
progimnazijos matematikos, istorijos, dailės dalykų mokytojams už žinias ir suteiktas teorinius
dalykus, kuriuos praktiškai pritaikė technologijų pamokose!!! Visi mokiniai su nekantrumu laukia to
laiko, kai galės ateiti į technologijų pamokas mokykloje ir kabinete ant lietuviškų medžių drebulės,
liepos ar beržo ir kitų medžių pradės drožinėti segmentinės drožybos raštus ir praktiškai prakalbinti
medį! Pasibeldus į medžio vidų galima pamatyti daug nuostabių dalykų, visas medžio grožis viduje,
kurį mokiniai pamato išskaptavę jo vidų: medžio vidinio rašto įvairovė, linijų storis, labai graži
medienos spalva ir tekstūra, o kvapas, tai didžiulė kvapų paletė – ąžuolas, tai naminės keptos
duonos kvapas… liepa, tai lietuviško medaus saldus kvapas… eglė, tai sakų, spyglių raminantis
kvapas…
Reikia puoselėti viltį, tikėjimą, kad kažkada karantinas pasibaigs… Tada visi 7 klasių mokiniai
galės drožinėti ir praktiškai tęsti lietuvių liaudies tradicijas!
Užkoduotas sveikinimas
Algoritmai mus supa visur. Atlikdami daugelį rutininių
veiksmų net nesusimąstome, kokius veiksmus ir kokia tvarka
atliekame. Apie tai imame galvoti tik tuomet, kai norime
darbą pavesti kitam. Tuomet reikia nurodyti veiksmų seką –
aprašyti algoritmą.
Bandydami suprasti, kas yra algoritmas, kaip veikia
kompiuterinės bei mobiliosios programos ir robotai, 4-tų
klasių mokiniai paskutinio informacinių technologijų
užsiėmimo metu kūrė kodavimo lenteles, rašė sveikinimus,
kuriuos paslėpė.
Norėdami perskaityti sveikinimą, Jums reikės pasinaudoti mokinių sukurtomis kodų lentelėmis.
Snieguotų Kalėdų linkinti, IT mokytoja Laura
Mus supantys parazitai. Kaip nuo jų apsisaugoti.
Mes gyvename mikroorganizmais knibždančiame pasaulyje –
jų gausu ant mūsų odos ir rankų, ant mus supančių daiktų. Vieni
mikroorganizmai yra naudingi, o kiti gali susargdinti. Šiuolaikinėje ir
civilizuotoje visuomenėje turime neatsipalaiduoti ir nepamiršti, kad
parazitai vis dar yra šalia mūsų! Nors mūsų buitis ir gyvenimo
kokybė per daugelį metų yra pagerėjusi, tačiau parazitai knibžda
visur: dirvožemyje, vandenyje, veisiasi gyvūnuose, o patekę į mūsų
organizmą tampa tylūs organizmo okupantais.
Palietus rankomis mikrobais užterštą vietą, po to – nosies ar
burnos gleivines, užteršime maisto produktus ir nespėjus nė
apsidairyti ligų sukėlėjai jau „tryps pasiutpolkę“ organizme. Virusai
ir bakterijos gyvuoja praktiškai visur – prekybos centruose,
zoologijos soduose, kur galime paglostyti gyvūnus, maisto prekių
parduotuvėse, žaidimų aikštelėse, restoranuose. Jie išgyvena iki
dviejų valandų ant pirkinių krepšelių, eskalatorių turėklų, net durų
rankenų, kol randa kitą auką.
Tad kad netaptume dar viena parazitų auka, turime suprasti kaip nuo jų apsisaugoti. Turime
stiprinti imuninę sistemą, laikytis higienos ir sveiko gyvenimo būdo. Tada jokie parazitai mums
nebus baisūs!
„Vyturio” biblioteka nemokamai!
      Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos ir bibliotekininkė ragina šiuo sunkiu periodu nepamiršti knygų skaitymo naudos ir kviečia užsukti į mokyklos biblioteką pasiimti mėgstamiausių kūrinių. Tai padaryti galite darbo dienomis po pamokų (ateikite po vieną, pasirūpinkite saugos priemonėmis).  
      Taip pat norime priminti, jog dar praėjusiais metais Vilniaus miesto savivaldybė finansavo galimybę „Spindulio“ progimnazijos mokiniams skaityti ir naudingas, ir reikalingas
knygas tiesiog internetu. Lietuvių kalbos pamokų metu mokiniams buvo suteikta galimybė nemokai prisijungti prie internetinės bibliotekos vyturys.lt, kurioje knygos kruopščiai atrinktos vaikų literatūros ekspertų ir pačių vaikų (jeigu dar neturite prisijungimo, kreipkitės į savo lietuvių kalbos mokytoją).              Šiais metais vyturys.lt svetainėje atsirado keletas naujienų:
       1.     garsinės knygos tiems, kas neįsivaizduoja savo gyvenimo be ausinių! Skaitmeninės knygos su integruota klausymo funkcija (pavyzdys: http://bit.ly/3n6dfhM-VAIZGANTAS);
       2.     dėmesys disleksijos sutrikimą turintiems mokiniams. Konsultuojantis su disleksijos specialistais įdiegėme naujas funkcijas, leidžiančias:
       a.     pasirinkti specialius šriftus skaitymui; 
       b.     akims draugišką fono spalvą; 
       c.     vienu metu klausyti kūrinio garso įrašo ir sekti jį akimis. 
      Labai tikimės, kad mokiniai, mokytojai ir tėveliai pamils „Vyturį” tiek dėl platesnių galimybių skaityti knygas, tiek dėl galimybės lėšas, anksčiau skirtas grožinės literatūros įsigijimui, panaudoti tikslingiau.   
      Gražių minčių ir smagaus skaitymo!  

Konstitucijos egzaminas
Kaip ir kiekvienais mokslo metais, taip ir šiemet, mokiniai dalyvavo Konstitucijos egzamine. Nors
Konstitucijos diena yra minima spalio 25 dieną, tačiau šiemet dėl susiklosčiusių aplinkybių,
egzaminas vyko lapkričio 11 dieną. Šiais metais, kaip jau tampa įprasta, viskas vyko nuotoliniu būdu
ir mokiniai užduotis sprendė namuose prie savo kompiuterių, planšečių ar kitų išmanių įrenginių.
Vieniems mokiniams sekėsi geriau, kitiems, turbūt, sutrukdė jaudulys, tačiau svarbiausia, visi turėjo
progą prisiminti ir atsakyti į klausimus apie svarbiausią Lietuvos dokumentą – Konstituciją.
Egzamine dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.
Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 5 klasėse
     Informuojame, kad lapkričio 10–20 dienomis Nacionalinė Švietimo Agentūra (NŠA) vykdys nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus, tad kviečiame 5-ų klasių mokinius juose dalyvauti. 
     Testavimai bus vykdomi elektroniniu būdu, todėl juose bus galima dalyvauti tiek mokantis mokykloje, tiek nuotoliniu būdu iš namų. Penktokai galės atlikti skaitymo, matematikos, pasaulio pažinimo testus. Kiekvienam mokiniui ir kiekvienam skirtingo mokomojo dalyko testui bus skirtas atskiras prisijungimo kodas. Šiuos duomenis mokiniui išsiųs klasės vadovas, kai tik gausime konkrečią informaciją apie testavimui skirtas datas bei laikus. 
     Pagal NŠA rekomendacijas, 5 klasės skaitymo ir pasaulio pažinimo užduotis galima bus atlikti tiek kompiuteriuose, tiek planšetėse. Pagrindiniai techniniai reikalavimai: ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 8 coliai ir joje turi būti įdiegta Chrome naršyklė. Matematikos testo užduotis nepatogu atlikti planšetėje, nes įrašant atsakymą reikės naudotis klaviatūra, kuri dengia didelę dalį ekrano. 
     Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimas nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose yra neprivalomas, NŠA nepateiks jokių rezultatų palyginamųjų ataskaitų.
     Apie testavimo laiką informuosime papildomai.
Ugdymo procesas nuo lapkričio 2 d.
Gerbiami “Spindulio” progimnazijos mokiniai, mokytojai, tėveliai,
    informuojame, kad nuo lapkričio 2 d. progimnazijoje keičiasi ugdymo procesas ir pamokų laikas.
    1-4 klasių mokiniai, kaip ir įprastai, mokysis savo klasėse;
    5-8 klasių mokiniai mokysis nuotoliniu būdu.
    Dalykų mokytojai, turintys pamokų 1- 8 klasėse, dirbs mokykloje (nuotoliniu būdu mokys 5-8 klasių mokinius, kontaktiniu būdu -1-4 klasių mokinius).
    1-4 klasių mokiniams neformalus ugdymas (būreliai)  vyks tik mokykloje.
    Mokytojai, esantys saviizoliacijoje, pamokas ves nuotoliniu būdu (1-4 klasių mokiniams pamokos bus transliuojamos per TV ekraną).
    Pamokų laikas nuo lapkričio 2 d.:
   Prašome visų atkreipti dėmesį į pasikeitusias nuotolinio mokymo(si) taisykles ir nuotolinio mokymo(si) tvarką.
Dokumentai prisegtuose failuose.
  Likite sveiki ir saugokite vieni kitus!

Direktorė Vilija Mozurienė