Ilgalaikis mentoriavimo projektas „Ką šnabžda knygelė?“
„Spindulio“ progimnazijoje pradedamas įgyvendinti ilgalaikis mentoriavimo projektas „Ką šnabžda
knygelė? Projektas skirtas skaitymo skatinimui ir ankstyvojo teksto suvokimo ugdymui lavinti.
Kiekvieną trečiadienį po trečios pamokos 3b klasės mokiniai apsilanko pas mūsų priešmokyklinukus
ir drauge su būsimaisiais progimnazijos pirmokais atlieka skaitymo pratybas. Užduotys parengtos iš
kelių dalių, padedančių ugdyti skaitymo įgūdžius. Užsiėmimo metu taikomas sklandaus
skaitymo-pakartojimo metodas. Taip lavinami priešmokyklinukų skaitymo ir klausymo įgūdžiai.
Trečiokai užduoda teksto suvokimui parengtus klausimus. Jie yra susiję su išklausyto teksto išvadų
formulavimu, teksto interpretavimu. Pateikiamos užduotys, skirtos lavinti regimojo teksto suvokimą,
smulkiąją motoriką. Atlikus visas užduotis priešmokyklinukai įsivertina, o trečiokai pasirašo
užduočių lape. Trečiokai jaučiasi labai atsakingai: ruošiasi užsiėmimas, yra kantrūs aiškindami
užduotis, noriai padeda atlikti paruoštas užduotis, konsultuoja, mokosi išklausyti, neprimesti savo
nuomonės.
Jau ne vienerius metus „Spindulio“ progimnazijoje gaji
stipri mentoriavimo tradicija „mokinys-mokiniui“.
Trečiokų noras mentoriauti, prisiimti atsakomybę už
priešmokyklinio ugdymo vaikų literatūrinį prusiminimą
ir ankstyvąjį teksto suvokimo ugdymą – akivaizdi to
iliustracija.
Gegužės mėnesį projektui „Ką šnabžda knygelė?“
pasibaigus priešmokyklinukai bus sukaupę asmeninius
aplankalus, kuriuose ras visas projekto metu atliktas
užduotis su atsakymais apie „Ką šnabžda knygelė?“.
Meninio skaitymo popietė “Stebuklo belaukiant”
Artėjant gražiausioms metų šventėms visi laukiame stebuklo. Gaila, kad noras pasidalinti tuo laukimo džiaugsmu liko neįgyvendintas dėl užklupusio viruso. Tačiau sausio 11-ąją dieną stebuklas įvyko ir visi meninio žodžio gerbėjai rinkosi į meninio skaitymo konkursą išgirsti skaitovų parengtų pasirodymų.
5-8 kl. meninio skaitymo popietės metu nuskambėjo 25 meninės kompozicijos. Pasiruošti mokiniams padėjo lietuvių kalbos mokytojos E.Blaškienė, I. Jančioraitė Tichomirova, N.Kaselytė, S.Pušinskienė. Muzikinėmis kompozicijomis konkurso dalyvius ir svečius džiugino 6b klasės mokinys Matas Petruška.
Šiemet mokinių lūpomis skambėjo D.Čepauskaitės, Z.Gaižauskaitės, J.Marcinkevičiaus, V.Palčinskaitės, V.Mykolaičio-Putino, J.Aisčio, S.Nėries, B.Brazdžionio, R.Skučaitės,  J.Erlicko poezija, meniškai skaitomos Bruno Ferero istorijos. Dalyviai stengėsi įtaigiu žodžiu, kūno kalba, perduoti savo emocijas ir paveikti klausytojus bei vertinimo komisiją. Taisyklingai tarė ir kirčiavo, aiškiai ir raiškiai deklamavo pasirinktus kūrinius.
Vertinimo komisijos nuomone, geriausiai atskleisti meninio žodžio grožį pasisekė 8a kl. mokiniui Ainiui Gedvilui,  kuris skaitė Vinco Mylolaičio – Putino eilėraštį ,,Gruodis”. Jam patikėta ginti „Spindulio“ progimnazijos garbę Vilniaus miesto mokyklų meninio skaitymo konkurse. II – ąja vieta pasidalino du skaitovai: Ieva Bimbirytė (8a), kuri skaitė S.Nėries eilėraštį „Skausmas“ ir Simonas Mikulskis (5b), kuris šmaikščiai pasakojo apie save ir augintinį A.Jonyno eilėraštyje „Aš ir mano šuo“. III – ąją vietą meninio skaitymo konkurse iškovojo Dorotėja Melis Surucu (6b) papasakojusi visiems Bruno Ferero istoriją „Oskaro troškimas“ ir Dovilė Kirlytė (8c), atskleidusi tikrąsias žmogaus vertybes pamokančioje  Bruno Ferero istorijoje „Varguolis“.
Visi konkurso dalyviai gavo padėkas, o prizinių vietų laimėtojai diplomus ir  knygas.
Dar kartą sveikiname visus meninio skaitymo konkurso dalyvius, o nugalėtojui Ainiui Gedvilui  linkime sėkmės Vilniaus miesto mokyklų meninio skaitymo konkurse.
Mylėkime ir puoselėkime lietuvišką žodį, nes tai - brangiausia, ką turime. Lauksime sugrįžtant su naujomis meninėmis kompozicijomis ir kitais metais!
Organizatorės
Išmanūs, aktyvūs ir kūrybingi pirmokai
    Pravėrę mokyklos duris pirmokai susiduria su daug iššūkių: nauja veikla, nauja aplinka, nauji žmonės, nauji reikalavimai, naujos pareigos, naujas statusas. Susitvarkyti su tiek daug iššūkių iš tiesų yra labai sunkus uždavinys, o be pagalbos neretai ir neįmanomas.
    Būti pirmoku nėra lengva, juk reikia palikti žaislus namuose, išmokti savarankiškai susidėti knygutes, patiems apsirengti, susitvarkyti savo daiktus mokykloje, laikytis tam tikrų taisyklių. Kad vaikas norėtų eiti į mokyklą, reikalingas tamprus bendradarbiavimas su klasės mokytoja, tėvais ir pačiu vaiku. Turime supažindinti  vaiką su mokyklos, klasės bendruomenės kultūra,  tradicijomis, įtraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą. 
    Noriu pasidžiaugti 1c klasės mokinių aktyvia veikla dalyvaujant konkursuose, olimpiadose, atliktomis užduotimis eduten playground platformoje, puikiu darbu atliekant užduotis su kompiuteriukais pamokų metu ir dideliu noru atlikti užduotis su išmaniąja lenta.  Visi klasės mokiniai dalyvavo Kings olimpiados kvalifikaciniame etape,  12 iš jų dalyvavo finale. Taip pat 15 mokinių dalyvavo Olympis konkurse. Džiugu, kad mokiniai puikiai valdo išmaniąsias technologijas. 
   Nuo lapkričio mėnesio pamokas paįvairino klasei nupirkta išmanioji lenta. Jos dėka pamokos tapo įvairesnės, įtraukiančios mokinius į aktyvią veiklą joje atliekant užduotis. 
   Per lietuvių kalbos pamokas naudojame eduka, wardwall, liveworksheets, plickers ir eduten playground  interaktyvias užduotis. Per lietuvių kalbos pamokas, dėka išmaniosios lentos, mokiniai gali rašyti žodžius, sakinius, pažymėti įrašytas raides, pabraukti skiemenis, paryškinti klaidas.
Labai patinka patiems pasirinkti, į kokio dydžio langelius jiems patogiau rašyti, mokytis taisyklingai užrašyti skaičius,  taisyklingai rašyti į sąsiuvinį.
    Dar tik keletą mėnesių pirmokai vaikšto į mokyklą, bet jau spėjo sudalyvauti Tarptautiniame kūrybinių darbų vaikų konkurse ,,Rieduliukas” ir savo darbeliais pradžiuginti kitų mokyklų mokinius. 
Daugiau nei pusė klasės mokinių nupiešė ir su tėvelių pagalba pasiuvo, nulipdė ar sukonstravo savo svajonių žaislą konkursui ,,Svajonių žaislas”.
   Džiaugiuosi 1c klasės mokinių  aktyviu dalyvavimu įvairiose veiklose bei puikiu tėvelių bendradarbiavimu.
Atvira integruota gamtos ir žmogaus, technologijų pamoka „Ten, kur gyvena vabzdžiai“
Lapkričio 16 d. trečią pamoką į technologijų 110 kabinetą atėjo 5b klasės antros grupės mokiniai
ir du mokytojai. Vyko atvira integruota gamtos ir žmogaus, technologijų dalykų pamoka „Ten, kur
gyvena vabzdžiai“.
Pamokos pradžioje gamtos ir geografijos mokytoja Lina Mažukėlė pasakė pamokos uždavinius ir
temos aktualumą, paaiškino, kokios yra vabzdžių funkcijos ekosistemoje ir kas gyvena vabzdžių
„viešbutyje“. Mokiniai aktyviai atsakinėjo į mokytojos pateiktus klausimus ir puikiai nusiteikę
suskirstė į tris darbo grupes, o grupėje patys mokiniai pasirinko konkrečius darbus: medienos
pjovimą, skylių gręžimą medienoje, vinių kalimą namelio rėmuose.
Technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius mokiniams priminė saugaus darbo taisykles ir
praktiškai pademonstravo kaip taisyklingai pjauti medį, išgręžti ilgas skyles medienos šerdyje,
pažymėtose namelio rėmo dalyse įkalti vinis, kurios reikalingos vielų pritvirtinimui.
Mokiniai praktinius darbus atliko ir ketvirtoje pamokoje: vyko puikus bendradarbiavimas darbo
grupėse, kai mokiniai vieni kitiems padėjo ir patarė, kaip geriau išgręžti skyles ar tiesiau prikalti
vinis. Pamokos metu buvo labai darbinga atmosfera: daug įrankių keliamo triukšmo, nes vyko
pjovimas, šlifavimas, vinių kalimas, skylių gręžimas su elektrinėmis gręžimo staklėmis.
Ketvirtos pamokos pabaigoje gamtos ir geografijos mokytoja apibendrino atliktus darbus:
pasidžiaugė įrengtu nameliu „viešbučiu“ vabzdžiams, mokiniai atsakė į mokytojos pateiktus
klausimus. Technologijų mokytojas išdalino įsivertinimo lapelius, kuriuose mokiniai įsivertino savo
atliktus darbus.
Pagaminti nameliai „viešbučiai“ vabzdžiams bus tobulinami: stogo dangos tvirtinimas, natūralių
gamtinių medžiagų tvirtinimas naudojant vielą. Visi mokinių pagaminti nameliai „viešbučiai“ bus
pastatyti progimnazijos teritorijoje.
Atvirą pamoką stebėjo progimnazijos direktorė Vilija Mozurienė, direktorės pavaduotoja ūkio
reikalams, specialioji pedagogė Daiva Čižikienė, pradinio ugdymo mokytoja Inesa Jančioraitė
Tichomirova, prancūzų kalbos mokytoja Alma Raudonienė.
Edukacinė “Sporto ir Turizmo diena”
Rugsėjo mėnesį Bražuolės stovyklavietėje vyko “Spindulio” progimnazijos 5-8 klasių mokinių
edukacinė Sporto ir Turizmo diena.
Ankstyvą rytą į Vilniaus geležinkelio stotį rinkosi 5-8 klasių moksleiviai ir mokytojai. Su plačia
šypsena ir pakilia nuotaika visi lipo į traukinį, kurio maršrutas Vilnius – Lazdėnai. Lazdėnuose laukė
pirmasis iššūkis – 3 kilometrų žygis iki Bražuolės stovyklavietės, kurį mokiniai įveikė skambant
muzikai ir juokui. Įsikūrus pavėsinėse, pailsėjus, papusryčiavus, padarius energingą kolektyvinę
mankštą, visi dalyviai iškeliavo į 1 valandos žygį mišku, aplankė Bražuolės šaltinį. Sugrįžus jų laukė
komandinės užduotys: iš gamtinių medžiagų padaryti klasės simbolį ir sugalvoti šūkį. Išradingi klasių
mokiniai skraidino raganą ant šluotos, iš kankorėžių sudėliojo ežiuką rūke, puošė rudens medį,
sudėjo didelę širdį, pergalės deivės Viktorijos simbolį, miške rastą rąstą panaudojo savo klasės “B”
raidei, iš gamtoje rastų šiukšlių sudėjo medį, kuris buvo labai nusiminęs.
Artėjant pietų laikui kiekvienos klasės mokiniai rūpinosi malkomis, mokėsi saugiai užkurti laužus,
juos prižiūrėti. Improvizuotame miško stadione buvo paruoštas kliūčių ruožas: reikėjo porose nors
du kartus peršokti sukamą šokdynę, su kartimi peršokti per “griovį”, Limbo būdu pralysti po kartele,
iš kairės į dešinę ir atvirkščiai perdėti akmenis, peršokti ar pralįsti įvairiuose aukščiuose laikomas
šokdynes ir visai komandai draugiškai iš bendros krūvos atskirti eglės ir pušies kankorėžius. Kliūčių
ruožą įveikė ne tik mokiniai, aktyviai dalyvavo ir klasių auklėtojai.
Laikas prabėgo nepastebimai. Susitvarkius stovyklavietę, laukė kelias atgal į Lazdėnus, o iš ten
traukiniu į Vilnių. Visi grįžo džiaugdamiesi puikiu oru, nuostabia rudeniška gamta, su nedideliu
nuovargiu, bet su daug įspūdžių ir labai patenkinti.
Mokinių refleksija:
“Po dienos praleistos Bražuolėje pasijutau, kaip ką tik gimus, nes diena praėjo efektyviai ir
smagiai. Labai patiko eiti į žygį ir kliūčių ruožai bei kurti klasės simbolį su klase. Nieko nebuvo kas
nepatiktų. Diena praėjo labai greitai! Įspūdžiai buvo labai geri”. Adrė Š., 6c klasė
“Man labai patiko kelionė. Dar tokios su klase nesu turėjusi. Pirmą kartą važiavau su traukiniu.
Labai patiko kurti laužą ir kepti zefyrus, dešreles. Nustebino estafetės. Jos nuostabios! Man nelabai
patiko, kad ne visi turėjo savo laužą, reikėjo dalintis”. Lėja Z., 5b klasė
“Kelionė buvo visai nebloga. Nors keltis mano manymu reikėjo per anksti. Vaizdai buvo labai
gražūs, ypač saulėtekis. Smagu buvo kepti zefyrus ant laužo, nes man tai gražino laimingus
prisiminimus”. Gabija B., 7c klasė
“Bražuolės stovyklavietėje labai patiko estafetes(žaidimai). Patiko važiuoti su traukiniu, pamačiau
labai gražių vaizdų. Labai patiko ne prie mokyklinių suolų nuobodžiai sėdėti”. Goda P., 5b klasė
“Kelionė be galo patiko, labai didelį tašką padėjo mokyklos gyvenime. Patiko tai, kad galėjome
kurti laužą, kepti maistą, pasigrožėti Lietuvos gamta, keliauti traukiniu. Tokių edukacinių dienų
norėtųsi daugiau”. Titas M., 7b klasė
“Man labai patiko Bražuolės stovyklavietėje. Buvo labai smagu būti su draugais, kalbėtis su jais,
buvo smagu ir vaikščioti po mišką. Aš manau, kad be gero oro ir visų pramogų ir estafečių nebūtų
taip smagu. Po viso pasivaikščiojimo po mišką daug geriau jaučiausi, nes grynas oras miške yra
sveikata”. Dovydas B., 6b klasė
“Man išvyka labai patiko. Patiko su draugais būti, eiti į žygį. Norėčiau, kad būtų daugiau tokių
išvykų”. Narimantas R., 6b klasė
“Labai rekomenduoju visiems nuvykti į Bražuolę. Bražuolėje labai gražūs miškai, sutvarkyta
stovyklavietė, vandens šaltinis. Buvo labai linksmos sugalvotos veiklos, kaip žygis į mišką, estafetės,
zefyrų ir dešrelių kepimas ant laužo, mankšta ir iš rudens gėrybių klasės simbolio ir šūkio kūrimas”.
Gabija S., 6c klasė
“Smagi buvo kelionė. Patiko ten žaisti, važiuoti. Pirmiausia, tai atrakcija važiuoti traukiniu. Ne
visi ir ne dažnai naudojam šią transporto priemonę. Smagios buvo estafetės, įdomu buvo
pasižiūrėti kaip istorijos mokytojas sportuoja. Buvo tikrai smagu, bet daug vaikščioti buvo sunku.
Labai patiko kepti zefyrus ir dešreles ant laužo. Net vieną dešrelę ir į namus parnešiau. Buvo smagu
kai geografijos mokytoja paleido muziką ir mes galėjom šokti, kai bėgiojom ir darėm mūsų klasės
inicialus. Labai patiko žiūrėti į kitų klasių inicialus, ypač 5 klasių. Eiti reikėjo tikrai daug ir po to aš
buvau labai pavargusi”. Dorotėja S., 6b klasė.
Organizatoriai:
fizinio ugdymo mokytojos Rasa Buzienė, Alberta Byštautienė,
geografijos mokytoja Lina Mažukėlė
Opa opa per Europą!
Rugsėjo 26 d. Europa mini kalbų įvairovės dieną. Lietuvoje Europos kalbų dienos šventė yra švenčiama nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Europos kalbų dienos tikslai: parodyti visuomenei, kaip svarbu mokytis kalbų, raginti daugiau išmanyti bei vertinti visas kalbas ir skatinti mokytis visą gyvenimą.
Projektinė diena prasidėjo pokalbiu apie Europos kalbas. Po to mokiniai kartu su mokytojais piešė plakatus įvairiais Europos šalių pavadinimais ir papuošė mokyklą. Visiems buvo smagu sudalyvauti viktorinoje „Europos kalbos“, klausytis dainų ir atspėti jų kalbą.
Dėkui (čekų kalba – dekuji) visiems mokiniams ir kalbų mokytojams!
Tokie renginiai skatina kalbų mokymosi įvairovę, ugdo pagarbą visoms Europos kalboms ir kultūroms įvairiomis kalbomis. Mokiniai turi galimybę tobulėti, motyvuotai mokytis užsienio kalbos.
 Lietuvių liaudies išmintis sako: „Ką jaunas išmoksi, visą amžių žinosi“. Tad nepraleiskite progos išmokti ką nors naujo! Gal tai bus nauja kalba?

Organizatoriai: mokytojos Natalija Labakojienė ir Daiva Kvederienė
Bonjour les amis
Prancūzų kalbos mokytoja 
Alma Raudonienė
Mokinių atostogos 2022-2023 m.m.
Vadovaujantis “Spindulio” progimnazijos Ugdymo plano 8.3 punktu mokiniams atostogos skiriamos

Rudens atostogos – 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d. 
Kalėdų atostogos  – 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos – 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d. 
Velykų atostogos – 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d. 
Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 9 d. – rugpjūčio 31 d. 
Vasaros atostogos 5-8 klasių mokiniams – 2023 m. birželio 23 d. – rugpjūčio 31 d
VDU doktorantai iš Kinijos muzikos pamokose
     Balandžio, gegužės mėnesiais Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje lankėsi  Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos muzikos doktorantai iš Kinijos, kurie atliko disertacinius tyrimus mūsų progimnazijoje. Doktorantai stebėjo muzikos pamokas pradinėse  klasėse ir analizavo muzikos mokymo ir mokymosi metodus. Pamokas vedė muzikos mokytoja metodininkė Lina Gubanovienė. Disertacijų temos: “Primary school pupils’ learning to learn music” ir  “Creating positive emotional experience of primary school learners in the process of singing”. Gauti duomenys bus panaudoti tik rengiant daktaro disertacijas. Svečiai išvyko sužavėti muzikos pamokomis. 
Kuriame haiku
    Kaip užfiksuoti akimirką, kai keliaujame, švenčiame, gėrimės aplinka, į kokią kasdieninę rutiną esame įsisukę. Kas mus džiugina, liūdina, dėl ko jaučiamės pakylėti ar nelaimingi? Fotoaparato blykstė neleidžia nieko pamiršti, tačiau viską galima fiksuoti ir poezijos pagalba. Puikiausiai tam tinka japoniškasis haiku. Tik 3 eilutės, 17 skiemenų (5-7-5) stipriai, įtaigiai, emocingai užfiksuos TĄ akimirką.  Kaip tai paprasta, bet kartu ir taiklu, ir stipru išmėgino 7c klasės mokiniai.
7-okai sukūrė haiku apie savo rytą, dienos veiklą, vakaro apmąstymus, nuotaiką, savaitgalio įspūdžius, vasaros dieną ar žiemos smagią akimirką ir kt.
    Dalinamės 7c klasės mokinių darbais.