Kelionė į 1 klasę
Gegužės mėn. „Spindulio “ progimnazijoje lankėsi priešmokyklinių
grupių svečiai iš Vilniaus l./d. „Medynėlis “ ir l./d. „Šilelis “. Vieni jų
mokykloje apsilankė pirmą kartą, todėl viskuo smalsavo, kiti – jau kiek
pažinojo, kas yra mokykla, dalinosi savo sesių ar brolių patirtimi.
Pažintį su mokykla pradėjome apžvalgine ekskursija po progimnazijos
gatves ir aikštes. Taip taip, mūsų progimnazija turi savo gatves, skverus,
prospektus, aikštes ir net miestelį. Susipažinę su visomis gatvėmis,
biblioteka, valgykla, sporto sale, mažieji užsuko ir į progimnazijos
pramogų užkampį, kuriame vyko aktyvi šokių pamoka. Išgirdę aktyvios
muzikos ritmus ir šokių mokytojo paraginti, svečiai drąsiai prisijungė
aktyviau pajudėti. Tai suteikė mažiesiems nepakartojamą įspūdį ir
supratimą, kad mokykloje tiesiog verda gyvenimas.
Vėliau priešmokyklinukai ėjo pasimatuoti mokyklinio suolo ir keliavo po 4-okų klases, susipažino su
mokytojomis, mokiniais ir įvairiausiomis veiklomis. Ketvirtokai patys pristatė mažiesiems draugams,
ką jie veikia mokykloje. 4 b klasės mokinė Miglė pristatė krepšinio būrelį, papasakojo apie sporto
pasiekimus. 4 b kl. mokinė Karolina pristatė keramikos būrelį, Rūta, Lėja ir Goda – ukulelės būrelį
bei pagrojo. 4 c klasės mokinė Smiltė – dailės būrelį. Mokiniai pristatė kelis savo projektus, o vėliau
davė patiems priešmokyklinukams padirbėti praktiškai su kompiuterinėmis mokymo programomis.
Vainikuojant pažintį ir užbaigiant ekskursiją, 4c klasės mokiniai surengė mažą koncertą. 4 c klasės
mokinys Lukas grojo sintezatoriumi, Smiltė ir Austėja dainavo, Sandra šoko. Prie šokių prisijungė ir
mažieji svečiai. Išeinant visi svečiai gavo padėkas už dalyvavimą ir kvietimą rinktis pirmą klasę
„Spindulio “ progimnazijoje.
Laukiame jūsų rugsėjo 1-ąją dieną, mūsų mažieji spinduliukai!
Integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Mano širdies himnas“
    Himnas, giedamas per įvairias šventes ir apeigas, visuomet telkė ir vienijo žmones, teikė stiprybės ir pasididžiavimo. Šiandieninėje laiko perspektyvoje, giedant V. Kudirkos „Tautišką giesmę“, ji skamba kaip malda, kurioje sudėti kertiniai laisvos valstybės akmenys – stiprybė, vienybė, tiesa ir dora.

Ugdant mokinių socialinę – pilietinę savimonę bei akcentuojant himno svarbą kiekvieno piliečio gyvenime, bendroms veikloms pakvietė lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė ir muzikos mokytoja Lina Gubanovienė. Balandžio 29d. 6a klasės mokiniai bei mokyklos bendruomenės nariai galėjo sudalyvauti atviroje integruotoje lietuvių kalbos ir muzikos pamokoje „Mano širdies himnas“.
Šeštokai per keletą literatūros ir muzikos pamokų susipažino su V. Kudirkos biografija ir asmenybe, jo nuveiktais darbais. Sužinojo Lietuvos himno sukūrimo istoriją, analizavo tekstą ir diskutavo apie vertybes.
Integruotos pamokos metu šeštokai sužinojo, kas yra neoficialus himnas, kuo jis skiriasi nuo valstybinio ir kūrė savo klasės himną. Dirbdami grupėse, rinkosi skirtingas mokyklos erdves ir dalyvavo „pamokoje be sienų“. Pristatydami kūrybinę užduotį, naudojo muzikinį ir kūno ritmikos pritarimą. Taip ugdė savo kūrybiškumą, stiprino komandinio darbo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino, dalijosi savo patirtimi, kaip sekėsi susitarti tarpusavyje, ar buvo lengva surasti kūrybinius sprendimus. Kokie buvo 6a klasės himnų variantai, įvertinkite patys.
Atvira pamoka „Dovana mamai“ 5a klasėje
Balandžio 27 d. technologijų 110
kabinete vyko atvira pamoka „Dovana
mamai“ . Trečios pamokos pradžioje
technologijų mokytojas mokiniams
perskaitė poeto Petro Vaičiūno eilėraštį
„Gyvenimo saulė“. Po to mokiniai atsakė
į pateiktus mokytojo klausimus apie
eilėraštį, kada ir kaip Lietuvoje
švenčiama Motinos diena. Mokiniai į
technologijų sąsiuvinius užsirašė
pamokos temą, uždavinius, vertinimo
kriterijus. Visi mokiniai atidžiai braižė
gėlių žiedlapių eskizus. Mokytojas
aiškino matematinių figūrų braižymą,
praktiškai demonstravo žiedlapių formos
kirpimą iš medžio lukšto. Dauguma
mokinių užbaigė gaminti gėles ir po to
gamino vazas: ant pasirinkto medžio
paviršiaus piešė papuošimų raštus ir praktiškai su dildėmis dekoravo plokštumas.
Šios gėlės ir vaza yra puiki dovana mamai! Pamokos pabaigoje vyko refleksija – apibendrinimas:
mokiniai pristatė savo dirbinius ir pasitarė su mokytoju kaip sveikinti mamą Motinos dienos proga.
Motinos dienos šventė yra gegužės pirmąją dieną, tad 5a klasės mokiniai pasirūpino dovanomis
mamai.
Atvirą pamoką stebėjo progimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Lina Mažukėlė,
technologijų mokytoja Irma Zmejauskaitė.
Gyvenimo saulė
Motinos akys kaip saulė šviesiausia –
Viską pamato ir viską supranta.
Jų išlydėtas, bevilčiai neklausi,
Kaip beišeiti į švintantį krantą.
Motinos veidas kaip vasaros rytas
Džiaugsmo ramybe pasaulį nudažo…
Virsta žvaigžde ant jo ašara kritus…
Jam atvaizduoti spalvų žemėj maža!
Motinos rankos tai tūkstančiai rankų,
Mokančių skaidrint gyvenimo kelią
Globia jos širdį, kai skausmas ją tranko,
Neša, jos laimę, iš nuodėmių kelia…
Motinos balsas – lyg arfa prabilus…
Jam suskambėjus, gyvent mes pabundam…
Motinos žodžiai – tai atodūsiai gilūs.
Amžiais jie grumias su žemės pagundom…
Motinos meilė – kaip dangiškos ugnys,
Skaidriai liepsnodama, guodžia pasaulį.
Motinos meilė – tai skausmas bedugnis,
Nešantis žemei gyvenimo saulę…
Petras Vaičiūnas
Mokinių sveikinimas su Šv. Velykomis
 Mūsų progimnazijos šeštokai sveikina visus mokytojus, mokinius, tėvelius bei draugus su artėjančiomis Šv. Velykomis vokiečių ir rusų kalbomis!

Budinkite savo idėjas, dalinkitės išmintimi ir visi kartu kilniai siekite prasmingų darbų!

Liebe Lehrer, Eltern und Schüler, wir wünschen Ihnen erholsame Ferien und frohe Osterfeiertage! 

Поздравляем Вас со светлым праздником Пасхи!
Viktorina „Žemė – mano namai“
    2022 m. kovo 29 d. vyko 8b klasės moksleivių integruota gamtos mokslų viktorina „Žemė – mano namai“, skirta paminėti Pasaulines Žemės ir Vandens dienas. Viktorinos tikslas – taikant praktikos įgūdžius, stiprinti gamtos mokslų teorijos ir veiklos ryšį, sudaryti galimybę mokiniams atskleisti savo gebėjimus, skatinti mokinių norą giliau pažinti supančią aplinką, tenkinti saviraiškos poreikius. 
    Viktorinos metu buvo pateikti 43 klausimai,  susiję su gamta ir aplinkosauginiais projektais, kurie padėjo prisiminti darnaus vystymosi tikslus ir galimybes pačiam gerinti savo aplinką. 
    Vykstanti tarpdalykinė integracija suteikė moksleiviams galimybę gilinti teorines žinias, jas susieti su praktika.   
    Sveikiname viktorinos nugalėtojus: 
I vieta – komanda „Energija“ 
II vieta – komanda „Oro balionas“ 
III vieta – komanda „Miestiečiai“ 

Dėkojame visiems dalyviams už aktyvų dalyvavimą. 
Organizatoriai: 
Marytė Papinigienė, biologijos-chemijos mokytoja metodininkė 
Ramunė Goberienė, fizikos vyresnioji mokytoja 
Kūrybinis darbas „Žaisliukas – kubas“ 5a klasėje
Balandžio 6 d. 5a klasės mokiniai technologijų pamokose atliko
kūrybinį darbą „Žaisliukas – kubas“. Ši žaidimo priemonė naudojama
įvairiuose stalo žaidimuose ir dažnai gamykliniai ridenimo kauliukai
būna maži bei namų, mokyklos aplinkoje pasimeta.
Žaidimų kauliukai – daugiasieniai objektai, ridenami ranka atsitiktinio
sveiko skaičiaus išridenimui. Žinomiausi yra šešių taškų kauliukai,
generuojantys sveikus skaičius nuo 1 iki 6.
Technologijų pamokose mokiniai puikiai pritaiko matematikos dalyko
žinias: braižo kvadratus, įstrižaines, tiksliai ant nubraižytų įstrižainių
reikia pažymėti skirtingus taškus.
Po to vyksta nuoseklūs ir saugūs technologiniai procesai: ant
spygliuočių medžių kubų, kurių briaunos ilgis 3 cm, mokiniai
pažymėtose vietose su elektrinėmis gręžimo staklėmis įgręžia 3 mm
gylio duobutes. Šiame procese ypač reikalingas didelis susikaupimas ir
atidumas. Visos 5a klasės mergaitės pirmąją užduotį atliko puikiai.
Antra užduotis: kampų, briaunų ir plokštumų šlifavimas. Šlifavimas
reikalingas tam, kad kauliukas būtų dinamiškas ir galėtų elegantiškai
ridentis. Trečia užduotis – kūryba: visų šešių plokštumų dekoravimas ir
išgręžtų skylių paryškinimas. Visos mokinės pasirinko įvairiausių formų,
raštų bei kitų puošybos elementų įvairovę! Visi kubai nuspalvinti
išskirtinai kūrybiškai ir meniškai!
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
Pastarųjų dienų pasaulio įvykiai ne vieną privertė susimąstyti apie didžiausią žmogaus
gyvenimo vertybę – Tėvynę. Juk vos tik gimęs žmogus sukuria stiprų, dažnai neišskiriamą ryšį su
tėvais, gimtaisiais namais ir kalba. Žinoma, kalba, nes tik ji yra žmogaus išskirtinumo pagrindas.
Kovo 23 d. 5-8 klasių mokiniai savo jėgas išbandė lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje.
Renginyje dalyvauti buvo pakviesti net 45 mokiniai, kurių žiniomis ir aktyvumu nuolat stebimės
lietuvių kalbos pamokose. Moksleiviai turėjo galimybę pasitikrinti savo jėgas tarp bendraamžių,
įsivertinti, taip pat pasikartoti prieš artėjantį Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą.
Sveikiname 2022 m. Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiados pirmųjų vietų laimėtojas:
Gabiją Steponkutę (5c),
Kariną Gubanovaitę (6b),
Karoliną Lukšonytę (7b),
Nedą Gudžiūnaitę (8a).
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams ir tikimės sulaukti jūsų kitais metais. Sėkmės!
Lietuvių kalbos mokytojos
Gandrinės
Seniai labai seniai, kai dar paukščiai nemokėjo skraidyti, į žemę nukrito didelis degantis kiaušinis. Visi paukščiai bijojo prie jo prieiti. Tik gandras buvo drąsus. Priėjo prie kiaušinio ir pradėjo kojomis stumdyti. Nudegė gandras kojas. Puolė į balą atsivėsinti. Nuo to laiko gandro kojos raudonos ir jis vis po balas vaikšto. Po kiek laiko kiaušinis atvėso. Atėjo antis, aptūpė kiaušinį ir išperėjo angelą. Angelas sumosavo sparnais, pakilo į orą ir pasakė: „Kad jūs mane išperėjote ir davėte man gyvybę, aš jums dovanoju galimybę skraidyti.“ ​ Nuo to laiko visi paukščiai skraido.
Kovo 25 d. Lietuvoje minimos Gandrinės.  Prie gandrų laukimo prisijungė ir 2 -3 klasių mokiniai su savo mokytojomis. Linksmas pavasario ir geros nuotaikos pasitikimas vyko ,,Spindulio” progimnazijos stadione ir klasėse. Prisimindami seną lietuvišką tradiciją- Gandrines, mokiniams pasakojome senuosius protėvių papročius  ir tradicijas.
Senoliai sako, kad šią dieną meškos ritasi iš guolio. ​
Pasirodo- Lietuvoje šventė vadinta Blovieščiais, nuo slaviškų žodžių „blagaja vestj“ („geroji žinia“). Šis pavadinimas buvo paplitęs Mažojoje Lietuvoje, Žemaitijoje, o dabar jis vartojamas visoje Lietuvoje. Tai susiję ne tik su gražiu lietuvišku pavadinimu, tačiau ir su šventės turinio kaita – šventė siejama su lietuvių ikikrikščioniška religija ir mitologija.
Tikėta, kad pirmą kartą pamatytas gandras gali daug nulemti visiems metams: ​ ·                       
  •  Jei pirmą kartą pamatai gandrą skrendantį – viskas puikiai ir sparčiai seksis. ​ ·                        
  • Jei pirmą kartą pamatai gandrą tupintį – viskas šiemet eisis iš lėto. ​ ·                        
  • Netekėjusios merginoms pamatytas skrendantis gandras reiškė, kad jos šiemet ištekės.  
  • ​Tupintis – kad dar tebetupės savo tėvų namuose. ​ ·                       
  •  Mokiniui skrendantis gandras – kad sėkmingai „perskris“ į kitą klasę. ​ ·                       
  •  Stovintis – kad pasiliks toje pačioje klasėje antriems metams.
Be to, kažkada Gandrinės buvo laikomos prosenoviškais Naujaisiais metais. Tad ne veltui šią dieną svarbūs spėjimai ir tikima, kad kokios pirmos naujų metų dienos, tokie ir visi metai.
Žmonės iki šiol tebesako:​ ·                      
  • Jeigu gandras yra purvinas, bus lietaus, o jei švarus – bus giedra.​
  •  Jei į lizdą neša šiaudus, šapus – bus lietaus, o jei virbus – bus giedra.​  
  •  Jei, pradėjus lyti, gandras dar murzinas – lis ilgai.​  
  •  Jei anksti išskrenda gandrai – lauk šaltos žiemos.
Džiaugiamės, kad galėjome mokiniams papasakoti apie tradicinę senovinę lietuvišką šventę. Daug naujų žinių ir smagių akimirkų prisisotinę mokiniai savo įspūdžiais dalijosi dar ilgai. Patys mėgino save sutapatinti su gandru, mėgindami atkartoti jo judesius. 
Dainuodami tradicines liaudiškas dainas, mokyklos stadione, vis žvalgėsi į dangų – gal pamatys parskrendančius gandrus, kurie ant savo sparnų parneša laimę ir sėkmę. Kiekvienas tikėjosi pirmą kartą pamatyti skrendantį laimės nešėją, kad visi metai būtų aktyvūs ir kūrybingi.
Ačiū šauniosioms 2-3 klasių mokytojoms Jūratei Mineikienei, Jolantai Vasilevskienei, Alinai Pesliak, Vilmai Tuganauskienei, Virginijai Lučunienei ir Karolinai Čiževskajai už lietuviškų tradicijų puoselėjimą ir etnografijos skleidimą.
Kviečiu popietės akimirkomis pasimėgauti nuotraukų galerijoje.
IT žinių pritaikymas 4 klasėje
   Panaudojome ir anksčiau išmoktas sąvokas bei įgūdžius: koordinačių, ciklų, matematikos ir jutimo komandas. Laivų mūšis – žaidimas, kurio metu mėginama nušauti visus priešininko laivus. Šiame projekte kūrėme supaprastintą žaidimo versiją. Žaidėjas buvo tik vienas. Spėliojome laivo koordinates, o Scratch programa mums parodė, atspėjome ar ne. Visa tai pritaikėme ir matematikos pamokoje.
   Mokiniams patiko įgytas žinias  Scratch platformoje pritaikyti kuriant savo žaidimus. Svarbiausia, kad šalia kiekvieno žaidimo jie patys sukūrė ir taisykles.
Dar vienas labai patikęs projektas tai morkų derlius. Šis projektas skirtas ciklų cikluose praktiniam pritaikymui. Šis sprendimas ypač praverčia tada, kai reikia išdėlioti objektus tam tikra tvarka, keliomis kryptimis, pvz., eilutėmis ir stulpeliais.Projekte auginamas morkų derlius.
   Kadangi savo žinias gebame pritaikyti programuojant su Scratch, šiuo metu pradėjome mokytis programuoti pagal naują Tinkercad programą, susipažinome su  Scribble funkcija, 2D konvertavimu į 3D. Šio projekto metu modeliuosite ne realų fizinį objektą, o įsivaizduojamą (t.y. objektą į trimatę erdvę turėsime perkelti iš savo vaizduotės arba iš nuotraukos, kur jis – dvimatis, o ne pamatuojant realų, prieš akis esantį trimatį objektą). 
   Užsiėmimo pradžioje  atlikome trumpą pratimą, kai mokiniai per 1 minutę turėjo išvardyti kuo daugiau 2D objektų, kuriuos būtų galima paversti 3D objektais. Pavyzdžiui, perkelti galima įvairius piešinius: gyvūno, namo, saulės ir pan. Mums pavyko suprogramuoti daug nuostabių 3D objektų, kuriais pasidalinome Tinkercad programoje.
  Jau antri metai mokomės su mokiniais programuoti. Daug darbelių atlikome taikydami Scratch programą. Išmoktas veiklas integravome į pamokas. Iš pradžių aptariame kaip vieną ar kitą programą galima panaudoti realiame gyvenime, nusipiešiame objektus popieriaus lape, o vėliau, pasinaudodami informacinėmis technologijomis visai tai pavaizduojame kompiuterio ekrane. Vienas iš patikusių programavimo pamokų buvo Laivų mūšis.  Šiame projekte kūrėme interaktyvų žaidimą – laivų mūšį. 
Nepaprastos paukščių kelionės
Jau trečia savaitė dalyvaujame Erasmus projekte „STEAMulate
your school“. Šį kartą tyrinėjome gyvūnų pasaulį, paukščių
anatomiją, ekosistemas, kuriose gyvena paukščiai, migraciją ir
paukščių nykimo priežastis. Projektą integravome į pasaulio
pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos ir dailės technologijų
pamokas.
Pasinaudoją interneto platybėse pateikta medžiaga,
analizavome kur paukščiai gyvena, ar tai nendrėse ar pievose,
pelkėse, miškuose ar prie ežerų, tyrinėjome kokiuose lizduose
peri, kuo minta ir ar mityba priklauso nuo paukščio snapo.
Kodėl vieni minta musėmis, kirminais, o kiti žuvimi?
Diskutavome kodėl vieni paukščiai pasilieka žiemoti Lietuvoje, o
kiti išskrenda? Į kokį žemyną jie skrenda? Naudodami išmanųjį plakatą klausėme paukščių
išleidžiamų garsų, bandėme juos pamėgdžioti, o atsisiuntę išmaniąją programėlę stebėjome
migracijos kelius.
Paukščiai daug laiko praleidžia skraidydami. Mes apskaičiavome, kad gandras įveikia 8-10
tūkstančių kilometrų kol nuskrenda į Afriką.
Per dailės technologijų pamoką, panaudodami džiovintus augalus, kūrėme pasirinkto paukščio
portretą.
Šis projektas labai pagyvino mūsų pamokas, vaikams patinka tyrinėti, ieškoti atsakymų į klausimus
naudojant išmaniuosius įrenginius.