Integruota lietuvių kalbos ir dailės pamoka „Išdrįsk nebeklysti“
Lįsti ar lysti? Pažįstamas ar pažystamas? Šąla ar šala? Kodėl gęsta, bet geso? Kad ir kiek kartų
rašytume šiuos žodžius, visuomet prie jų stabtelime ir pagalvojame, kurią gi raidę vis dėl to reikia
rašyti? Tikriausiai ne vienas moksleivis pasakytų, jog viena sudėtingiausių lietuvių kalbos temų –
nosinių raidžių rašyba žodžių kamiene.
Dėl šios priežasties lietuvių kalbos mokytoja J. Perednienė ir dailės mokytoja metodininkė R.
Vaitkevičiūtė paruošė ir vedė atvirą integruotą pamoką, kurios tikslas – panaudojant antrines
žaliavas sukurti metodinę priemonę (plakatą) mokyklos mokiniams apie nosinių raidžių rašybą
žodžių kamiene. Pamokos metu norėta ne tik įtvirtinti sudėtingų žodžių rašybą, bet ir ugdyti
estetinę nuovoką, žadinti kūrybinę drąsą, skatinti komandinį darbą, mokytis vertinti save, išradingai
panaudoti antrines žaliavas.
Iš pradžių mokiniai pakartojo lietuvių kalbos pamokoje išmoktas taisykles, tuomet mokytoja R.
Vaitkevičiūtė mokiniams papasakojo apie tai, kokie vaizdai patraukia žmonių dėmesį, aptarė
konkrečius mokomųjų plakatų pavyzdžius. Tuomet mokiniai traukė korteles, kuriuose buvo užrašyti
sudėtingiausios rašybos žodžiai ir pradėjo kūrybinį procesą. Tai atsakingiausias ir kruopščiausias
pamokos darbas, šnekučiuotis laiko tikrai nebuvo, reikėjo veikti greitai ir užtikrintai.
Kadangi plakatai buvo gaminami naudojant įvairias technikas, o pagrindinę jo dalį užėmė darbas
guašu, jam reikėjo leisti išdžiūti. Tad pirmąją pamoką mokiniai plakatą dailino guašu, o jau kitą
dieną atliko baigiamuosius darbus – naudojo antrines žaliavas. Šios pamokos metu mokiniai taip
pat pristatė savo darbus, pasakojo apie darbo eigą, ar jiems pavyko atlikti šią užduotį. Pasakojant
būtinai reikėjo pavartoti bent 5 terminus: antrinės žaliavos, plakatas, taikomoji dailė, ekologija,
aplikacija, kompozicija, šriftas, linija, spalva, saikas.
Mokytojų manymu, pamoka pavyko šauniai, o mokytojams didžiausias įvertinimas – tai po
pamokos mokinių ištarti žodžiai: „Mokytoja, kaip smagu, kad jūs mėgstate netradicines pamokas“.
Meninio skaitymo konkursas
      „<…> visos mūsų galvos ir idėjos, ir sistemos yra tik niekas, tik niekas. Niekas, palyginant su širdimi, švelniu geru žodžiu, švelniu palietimu, pabučiavimu, žmogaus su žmogumi susitikimu, atviru žodžių pasikeitimu, padrąsinimu, draugyste.“                                                                                                                                              Jonas Mekas
       Šių metų spalio 22 d. mokyklos aktų salėje vyko 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas 
„Meile aš tikiu…“. Popietės tema pasirinkta neatsitiktinai – šiuo sunkiu mums periodu norėta atkreipti dėmesį į svarbiausias žmogaus vertybes: meilę mamai, artimiesiems, Tėvynei, savajai kalbai, draugams.     
     Konkurse dalyvavo daugiau nei 30 mokinių. Buvo skaitomi lyrikos, prozos kūriniai ne tik lietuvių, bet ir anglų, vokiečių kalbomis. Skaitovus pagal iš anksto numatytus kriterijus vertino komisija: pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė, istorijos mokytoja ir bibliotekininkė Neringa Vaitiekūnienė, lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė. Komisija vertino skaitovo gebėjimą žodžiu ir emocija veikti klausytojus, gebėjimą perteikti kūrinio mintį, sceninę laikyseną tartį ir kirčiavimą.      
     Konkursą pradėjo 8b klasės mokinys Lukas Povilenskas, kuris su D. Opolskaitės kūriniu „Ir vienąkart, Riči“ praeitais metais atstovavo mūsų mokyklai Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse. Pastebėjome, jog dauguma mokinių rinkosi puikiai žinomų autorių – J. Degutytės, V. Mačernio, S. Nėries, K. Kasparavičiaus – kūrybą. Tačiau įdomu, jog šiais metais turėjome galimybę išgirsti ir mūsų mokyklos auklėtinių – Evelinos Beliajevos (8b), Tado Gerulskio (8a) – kuriamas eiles. Žodis ir muzika neatsiejami, tad ir šiame renginyje pertraukų metu skambėjo fortepijono (Jokūbas Pažūsis (7a)) bei smuiko melodijos (Viktorijos Michnevič (7a)).       
     Konkurso pabaigoje 7a klasės mokinė Neda Gudžiūnaitė perskaitė ištrauką iš Anos Frank ,,Dienoraščio“, kurią ruošėsi sakyti Kauno IX-ojo forto muziejuje organizuojamame  meninio skaitymo konkurse ,,Tylios sienos žodžių paliestos“. Deja, dėl COVID-19 pandemijos renginys buvo atšauktas.     
      Šiais metais labai sunku buvo apsispręsti, kas atstovaus mūsų mokyklai miesto konkurse, nes dalyviai tikrai atrodė lygiaverčiai, puikiai pasiruošę. Vis dėlto komisija nutarė, jog šiais metais mokyklos konkurse geriausiai pasirodė 8b klasės mokinės Gabija ir Gustė Kasilovskytės, pristačiusios kompoziciją iš A. De Sent Egziuperi ,,Mažasis princas“. II-osios vietos laimėtoja – 5b klasės mokinė Akvilė Šakalytė, kuri perskaitė K. Kasparavičiaus ,,Trys knygos“. III-ąją vietą laimėjo 6c klasės mokinė Paulina Burokaitė, žaismingai perkaičiusi K. Kasparavičiaus ,,Ginčas“. Sveikiname laimėtojus!      
      Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams!                                                                                                                                      Konkurso organizatorės
Atvira integruota technologijų ir fizinio ugdymo pamoka „Klasės žaidimo priemonės“
Spalio 14 d. 8.00 val. į technologijų 110 kabinetą atėjo 7a klasės visi mokiniai ir trys mokytojai.
Vyko atvira integruota technologijų ir fizinio ugdymo dalykų integruota pamoka „Klasės žaidimo
priemonės“. Pamokos pradžioje technologijų mokytojas Rolandas Matulevičius pakomentavo
pamokos uždavinius, priminė saugaus darbo taisykles. Technologijų mokytoja Irma Zmejauskaitė
papasakojo apie žaidimo priemenių – žiedų dekoravimo būdus.
Mokiniai dirbo pasiskirstę į dvi grupes: pirmoji grupė – mergaitės atliko žiedų dekoravimą,
antrojo grupė – berniukai braižė žiedus ir su siaurapjūkliu išpjovė po tris skirtingus žiedus iš faneros.
Pamokos metu buvo labai darbinga atmosfera: daug įrankių keliamo triukšmo, nes vyko pjovimas,
gręžimas, šlifavimas. Mergaitės diskutavo apie papuošimus, derino įvairias formas ir spalvas.
Fizinio ugdymo mokytoja Eglė Beneš pamokos viduryje išdalino asmeninio siekio lapelius,
kuriuose mokiniai įsivertino savo darbus. Mokytoja paaiškino klasės žaidimo taisykles ir
pademonstravo kaip reikia mesti žiedus ant tiesių virbų. Mokiniai pasiskirstė į dvi komandas ir
aktyviai su teigiamomis emocijomis dalyvavo žaidime.
Pamokos pabaigoje vyko pamokos refleksija: apibendrinti rezultatai, mokiniai atsakė į mokytojų
pateiktus klausimus. Visi mokiniai pasigamino žaidimo priemones, kurias kūrybiškai, originaliai ir
puikiai dekoravo!
Atvira integruota lietuvių – anglų kalbos pamoka ,,Susipažinkime – esu Viljamas Šekspyras“.
2020 m. spalio 09 d. vyko atvira integruota lietuvių ir
anglų kalbų pamoka 8b klasėje ,,Susipažinkime – esu
Viljamas Šekspyras“. Grojant Renesanso epochos melodijai,
mokiniams buvo pristatyti pamokos tikslai ir uždaviniai.
Visų mokinių, “žurnalistų”, dalyvaujančių spaudos
konferencijoje tikslas – susipažinti su netrukus atvyksiančiu
svečiu V. Šekspyru ir parašyti apie jį straipsnį. Jie nekantriai
laukė susitikimo su poetu, dramaturgu, vienu iš
paslaptingiausių ir svarbiausių anglų ir Vakarų Europos
Renesanso epochos rašytojų. Ir štai garbingasis svečias,
Viljamas Šekspyras, jau beldžiasi į duris ir savo gimtąja
anglų kalba pristato savo svarbiausius gyvenimo faktus ir
kūrybinį palikimą. Šekspyras savo kalbą vainikavo
garsiuoju posakiu: “Pasaulis yra didžiulė scena, o mes
esame tos scenos pagrindiniai veikėjai”. Po svečio kalbos,
žurnalistai dirbdami grupėse kūrė lietuvių kalba straipsnius
pateiktomis temomis, pristatė juos įmantriais pavadinimais.
Po rimtų straipsnių pristatymų, atėjo laikas linksmesnei
bei kūrybiškesnei užduočiai. Lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė pristatė vieną žymiausių –
116 sonetą. Mokiniai perskaito jį anglų ir lietuvių kalbomis. Ir štai mokiniams netikėtumas – 116
sonetą reikės padainuoti lietuvių – anglų kalbomis! Mokiniai čiupo įvairiausius muzikos
instrumentus: gitaras, būgnus, lazdas, barškučius. Kiekvienas drąsiai lipo ant scenos ir muzikaliai
bei žaismingai padainuoja sonetą. Po pasirodymų V. Šekspyras pasakytų savo garsųjį posakį:
„Muzika užgožia liūdesį“, o liūdėti žurnalistams tikrai nebuvo kada… Ir paskutinioji pamokos dalis –
mokinių įsivertinimas. Pamokos pabaigoje kiekvienas mokinys įvertino savo indėlį pamokos
veiklose ir pažymėjo įsivertinimo ,,picoje“ procentinę išraišką. Mokiniai pripažino, kad darbas
grupėse buvo įdomus ir naudingas, o pamokos metu gavo ne tik žinių, bet ir nepamirštamų
įspūdžių.
Pamoką vedė:
lietuvių k. mok Evelina Blaškienė
anglų k. mok. Renata Ziminskienė
Programavimo savaitė ketvirtokams
    Šių metų spalio 9 dieną ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Lietuvoje ir ES vykstančioje iniciatyvoje ES programavimo savaitėje (Code week).  Ši savaitė yra visuomeninė iniciatyva, kurios tikslas – visus sudominti programavimu ir skaitmeniniu raštingumu. Kartu su mokiniais mes diskutavome, kaip kompiuteris gali koduoti paveikslėlį vien tik skaičiais. Diskusija galėjo likti tik diskusija, jeigu ne ketvirtokų noras patiems pabandyti atkoduoti paslėptą paveikslėlį. Gavę užduotį, vieni susitvarkė labai lengvai, o kitiems reikėjo pasitarti su draugu.  Juk programuoti nėra taip paprasta. 
Sporto, turizmo ir sveikatingumo diena
Spalio 1 dieną pamokos vyko kitaip.
Minint pasaulinę turizmo dieną (rugsėjo 27 d.
) vyko edukacinė „Sporto, turizmo ir
sveikatingumo“ diena. Ta proga trys šaunūs
mokytojai Lina Mažukėlė, Eglė Beneš ir Gytis
Mockus, suorganizavo 5-8 klasėmis žygį po
Pilaitės miškus, apylinkes. Organizatoriams
labai padėjo ir su vaikais kartu žygiavo klasių
vadovai bei dalykų mokytojai.
Prieš žygį mokiniams buvo duotos kelios
užduotis: susigalvoti šūkį bei susikurti vėliavą.
Vėliavos ir šūkiai buvo skirti sveikatingumo
temai, tad 5-8 klasių vėliavose galėjome
matyti labai daug sveikų maisto produktų.
Namuose atlikę visas užduotis, spalio 1 dieną apie 9 valandą išsirikiavome mokyklos kieme ir
iškeliavome į žygį. Mokiniai ne tik žygiavo, bet ir turėjo matuoti savo žingsnius, širdies dažnį bei
pulsą, atsakyti į klausimus apie Pilaitėje esančius objektus bei pažymėti vietas, kurias aplankėme.
O pats žygis buvo nuostabus. Oras – kaip užsakytas ir visi labai linksmai vorele keliavome po
miškingus siaurus takus, kilome ir leidomės įvairiomis kalvomis, bridome per upelį. Žygis nebuvo
lengvas ir kai kuriuose vietose mokiniai padėjo vieni kitiems pereiti, prireikė pagalbos net
mokytojams. Po dviejų valandų žygio mūsų pirmas sustojimas buvo prie Salotės ežero, kuriame
mokiniai ir mokytojai sustojo pailsėti ir pasistiprinti. Beje, penktokų laukė netikėtumas. Aštuntokai
buvo sugalvoję užduotis mūsų naujiems penktokams, kurie jas turėjo atlikti ir taip pažymėti
išvykimą iš pradinių klasių.
Pasistiprinę keliavome toliau: aplankėme nuostabų vėjo malūną, kuris čia stovi jau beveik 100
metų, nuo 1923 m. Negana to, sugebėjome pakilti ir į piliakalnį, kuriame anksčiau stovėjo lietuvių
pilis. Kadangi nuo viršaus garsas sklinda geriau, dėl to būdami ant piliakalnio visos klasės labai
garsiai skandavo savo šūkius, o keli pradinukai net minėjo, jog šauksmą buvo galima girdėti ir
mokykloje. Galiausiai, kai jau kojos šiek tiek pavargo, nusprendėme eiti tiesiai į mokyklą ir
pasidalinti savo įspūdžiais. Keletas mokinių įspūdžių iš žygio:
“Buvo graži gamta, aplinka. Pamatėme „Šreko“ tualetą. Buvo gan sunku ir skauda kojas, bet tikrai
buvo linksma. Džiaugiamės, kad gavome progą praleisti laiką su klase.”
8b kl. Gabija, Gustė, Silvija ir Austėja M.
“Eidami pamatėme daug įvairių ežerų, pavyzdžiui Salotės. Vėliau kopėme į stačias kalvas. Patiko
stebėti krentančius lapus, paukščius.”
8b kl. Lėja, Austėja G., Simonas, Nojus ir Lukas P.
“Išvyka buvo labai įdomi ir gera, nes ėjome pasivaikščioti bei matėme visokiausius dalykus. Tikrai
labai faina buvo eiti pro miškus. Labai norėtųsi daugiau tokių išvykų, su daugiau aktyvesnių
užduočių.”
7a kl. Milana, Urtė, Adomas, Benediktas ir Matas B.
Tarptautinis projektas “ENO TREE”
Jau antri metai Vilniaus “Spindulio” progimnazija dalyvauja
tarptautiniame projekte Eno tree. Tai „Environment Online“ – ENO
yra pasaulinio darnaus vystymosi mokyklų ir bendruomenių
tinklas, kuris rūpinasi aplinkos išsaugojimu. Šiame projekte
dalyvauja 10000 mokyklų, 157 šalyse. Šis projektas prasidėjo prieš
20 metų ir tęsiasi iki šių dienų kviesdamas kuo daugiau žmonių
susiburti, susijungti į bendruomenes ir augmenija atgaivinti mūsų
žemę, kuri mumis rūpinasi ir maitina.
Ši veikla, gimusi mažoje Suomijos mokykloje, išaugo į didelį
judėjimą ir mūsų mokykla džiaugiasi galėdama savo darbais
prisidėti prie šio kilnaus projekto.
Šiais metais medelių sodinimo akcijoje dalyvavo visi pradinių
klasių mokiniai, jų tėveliai bei mokyklos administracija. Pasikvietę į
pagalbą medelyno “Sodink sodą” darbuotojus, galėjome išsirinkti
mums patinkančius augalus, sužinoti apie jų augimo technologijas,
priežiūrą, pasižadėjome savo augaliukus laistyti ir jais rūpintis. Mokyklos kieme bendromis jėgomis
kūrėme kompozicijas.
Pirmokams labiausiai patiko hortenzijos, tai smulkių žiedų krūminė gėlė, kuri vertinama kaip
prabangus augalas. Hortenzijas turbūt drąsiai galima vadinti tiek vienu dailiausių, tiek sunkiausiai
nuspėjamų žydinčių krūmų.
Antrokėliai sodino azaliją, pluoštinę juką ir tują. Kiekvieną krūmelį apdėliojo kankorėžiais.
Trečiokai sodino kačiuką, “Conica” eglutę ir hortenziją. Jie patys pirmieji pradėjo rūpintis gyvuoju
kampeliu, nes rūpestingai palaistė augalus, papuošė kankorėžiais.
Ketvirtokai sodino kadagį. Jie sužinojo, kad tai daugiametis, visžalis, dekoratyvinis augalas.
Nereiklus dirvožemiui, labiau mėgsta sausesnes, saulėtas vietas. Siūlinę tują – neaukštą, lėtai
augantį medelį, tankia, plačia konusine laja.
Apie kiekvieną augalą mokiniams buvo smulkiai papasakojama, leidžiama prie jo prisiliesti, užuosti
jo kvapą.
Tik su tokios šaunios komandos pagalba mes sukūrėme nuostabų gamtos kampelį, papuošėme
mokyklos kiemelį ir sudalyvavome tarptautiniame gamtosaugininkų projekte.
Dėkojame administracijai, ūkio dalies personalui, mokinių tėveliams, mokytojams ir mokiniams.
Mylėkime ir saugokime gamtą! Bendradarbiaukime visi kartu! Būkime šauni komanda!
Vasara su knyga
Sveiki sugrįžę į mokyklą! Džiaugiamės, kad vasarą puikiai
pailsėjote ir dabar esate pasiruošę siekti naujų tikslų ir
žinių. Nuoširdžiai linkime jums sėkmės!
Norime padėkoti visiems 5-8 klasių moksleiviams,
dalyvavusiems asmenukių konkurse ,,Vasara su knyga”.
Jūs įrodėte, kad skaitymas yra puikus laisvalaikio leidimo
būdas, kuris netrukdo net sportuoti! Jūs įrodėte, kad
knygą galima skaityti ne tik namuose, savo kambaryje ar
vonioje (!), bet ir stovyklaujant, snaudžiant hamake ar
patogiai įsitaisius medžio viršūnėje :) Jūs įrodėte, kad
vasarą galima ilsėtis su knyga.
Norime pasveikinti originaliausių fotografijų autorius: Gabrielę Gineikaitę (6a), Gytenį Vilių (6a),
Danielių Vaškevičių (6a) ir Nedą Gudžiūnaitę (7a). Jūsų laukia žadėtieji prizai: knygų skirtukai, raktų
pakabukai bei originalūs rašikliai su mokyklos inicialais. Taip pat dėkojame visiems kitiems konkurso
dalyviams, nepabijojusiems fotografo rankos. Jūsų taip pat laukia paguodos prizai. Iki!
Jūsų lietuvių kalbos mokytojos Jurgita ir Evelina
5B klasės mokiniai pirmoje technologijų pamokoje
Šie mokslo metai penktųjų klasių mokiniams yra ypatingi. Prasideda dalykinis ugdymas, kai
įvairius dalykus moko skirtingi mokytojai. Rugsėjo 7 d. 8.00 val. pirmieji į technologijų 110 kabinetą
atėjo 5B klasės mokiniai, kuriuos palydėjo klasės vadovė Jurgita Zenevičiūtė į pirmąją technologijų
pamoką. Įspūdžiai keliantys nuostabą: koks didelis technologijų kabinetas! Dideli stalai –
darbastaliai! Kabinete daug elektra valdomų mechanizmų: elektrinės gręžimo staklės, medžio
tekinimo staklės, medžio degintuvai – pirografai! Mes atliksime praktinius medžio įvairius darbus!
Technologijų mokytojas paaiškino darbų saugos taisykles atliekant rankinius medžio apdirbimo
darbus, pademonstravo kaip veikia elektrinės gręžimo ir medžio tekinimo staklės, parodė kaip
naudotis medžio drožlių nusiurbimo mechanizmu.
Mokiniai pamokos pradžioje atidžiai išklausė mokytojo paaiškinimų kaip saugiai gaminti padėklą,
kuris skirtas karštiems puodams ir keptuvėms, kad nesugadinti stalo paviršiaus. Padėklas
gaminamas iš spygliuočių medžių medienos, todėl karštas puodas ar keptuvė ant padėklo skleidžia
magišką sakų kvapą! Mokiniai užsidėjo apsaugines pirštines ir pradėjo matuoti detalių ilgius. Po to
mokiniai nuosekliai atliko technologines darbo operacijas: pjovė ir šlifavo padėklo detales, nušlifavo
kvadrato formos plokšteles, ant apsauginės stalo plokštės sudėtos padėklo detalės buvo
suklijuotos.
Darbo metu buvo puiki nuotaika, daug įspūdžių išbandant įvairius įrankius bei elektrines
gręžimo stakles, elektrinį medžio drožlių nusiurbimo mechanizmą! Dvi pamokos prabėgo labai
greitai, mokiniai antros pamokos pabaigoje susitvarkė savo darbo vietas. Po savaitės penktųjų
klasių mokiniai gamins naują dirbinį – žaisliuką, suktuką ant pagaliuko. Kelionė penktoje klasėje
prasideda!
Pirmoji technologijų pamoka 7A klasėje
Rugsėjo 2 d. 8.00 val. pirmieji į technologijų 110 kabinetą puikiai nusiteikę atėjo 7A klasės
mokiniai. Įspūdžiai patys geriausi: pagaliau technologijų pamoka kabinete! Mes pjausime medį!
Mes su elektrinėmis gręžimo staklėmis padarysime skyles! Mes atliksime praktinius darbus!
Mokiniai pamokos pradžioje atidžiai išklausė mokytojo paaiškinimų kaip saugiai gaminti
konstrukciją – saldaininę, užsidėjo apsaugines pirštines ir pradėjo matuoti detalių ilgius. Po to
mokiniai nuosekliai atliko technologines darbo operacijas: pjovė ir šlifavo konstrukcijos detales,
pažymėtose vietose išgręžė skyles. Darbo metu buvo puiki nuotaika, daug įspūdžių ir prisiminimų iš
šeštos klasės, karantino bei vasaros laikotarpių!
Dvi pamokos prabėgo labai greitai, mokiniai antros pamokos pabaigoje susitvarkė savo darbo
vietas. Po savaitės bus tęsiamas pradėtas praktinis darbas.
Po antros pamokos valytoja dezinfekavo darbastalių ir spaustuvų rankenas, technologijų
mokytojas išvėdino kabinetą, nes kiti mokiniai nekantriai laukė prie kabineto durų. Mokykloje
prasideda ugdymo procesas!