„Etno kaimas 2022“. Malūnai
   Atradimų diena – STEAM veikla 4b klasėje vyko lapkričio 10 dieną.  Mokiniai buvo pasiruošę iššūkiui – pasaulio pažinimo, matematikos, technologijų pamokose įgytas žinias pritaikyti praktiškai STEAM veikloje, mokantis integruotai. Tai smagus ugdymas, sužadinantis kūrybiškumą, vaizduotę, skatinantis bendravimo ir bendravimo įgūdžių ugdymąsi. Dalyvaudami STEAM veikloje vaikai: tobulina savo mąstymo įgūdžius, mokosi argumentuotai kalbėti, samprotauti, diskutuoti, sprendžia problemas, stiprina pasitikėjimo savimi jausmą. 

    Veiklos pradžioje mokiniai išsiaiškino, kas yra STEAM, koks yra šios dienos tikslas. Susipažino su vėjo bei vandens malūnais, kaip jie konstruojami.
    Netrukus ketvirtokai pradėjo darbą kaip architektai, dirbdami iš karto taikė gamtos mokslų, matematikos, inžinerijos, technologijų ir menų žinias. Mokiniai, naudodami Įvairias medžiagas, projektavo, kūrė, ieškojo inžinerinių sprendimų, dirbdami grupėse gamino malūną (vandens ar vėjo). Keletas akimirkų iš kūrybinio proceso nuotraukų galerijoje.
Edukacinė “Atradimų diena”
Lapkričio 10 d. progimnazijoje vyks edukacinė “Atradimų diena”. 

Šios dienos tikslas įtraukti mokinius į aktyvią (STEAM) tiriamąją ir kūrybinę veiklą, atskleisti mokymosi tyrinėjant praktinio taikymo galimybių įvairovę, parodyti ryšį tarp įvairių mokomųjų dalykų. 
Mokinių laukia:
 įtraukiančios ir praktiškos pamokos; 
integruoti mokomieji dalykai;
interaktyvus komandinis darbas;
pamokos kitose mokyklos erdvėse. 
Atradimai 6c klasėje
  Spalio 21-ąją, Atradimų dieną mokykloje 6c klasės mokiniams pamokų tvarkaraštis buvo neįprastas: pirmas dvi pamokas šeštokai „atradimus“ darė savo klasėje, o po to vyko į Vilniaus senamiestyje esančias „Menų spaustuves“. 
  Per dvi pamokas mokiniai trumpai susipažino su mūsų mokyklos istorija. Šeštokams atradimas buvo, kad kažkada mokykla dirbo dviem pamainom, antroji pamaina prasidėdavo apie vidurdienį, kad kiekvieną darbo dieną į pamokas ėjo virš 1000 mokinių, kad kelis kartus keitėsi mokyklos pavadinimas, kad 2021 metų rugsėjo 1-ąją dieną mokykla šventė 43-iąjį gimtadienį…Išgirdę daug istorinių faktų, mokiniai kibo į darbą: karpė, piešė, lipdė „Mokyklos istorijos medį“. Buvo pasirinktas ąžuolo medis, nes jis visada simbolizuoja stiprybę, tvirtumą ir ilgaamžiškumą. Ant ąžuolo lapų „išdygo“ dvylika mokyklos istorijos sakinių. Medžio „kūrimo“ darbams vadovavo 6c klasės mokinės Marija ir Gabija. Truputį pailsėję mokiniai kartu su klasės vadove Ramune Goberiene nuvyko į „Menų spaustuves“. Jose šeštokams vyko edukacinis renginys „Teatro dirbtuvės: Kūrybiškumas“. Su užsiėmimo vadovės pagalba mokiniai lavino aktorinius instrumentus: balsą ir kūną, vaizduotę ir emocijas, intuiciją ir gebėjimą improvizuoti. Tai dalykai, kurie, vadovės žodžiais, teikia didelį džiaugsmą teatre ir kartu gali būti naudingi kasdieniame gyvenime. Manome, kad šeštokai šią šiltą spalio dieną laiką praleido linksmai, kūrybiškai ir daug ką sužinojo apie save ir savo mokyklą.
Atradimų diena. Robotas mokykloje.
    Robotai – kažkada buvę tik mokslinės fantastikos herojai, šiandien tapo kasdieninio gyvenimo palydovais ir jau nieko nebestebina. O kokių robotų būna ir ar bet kurios profesijos atstovus jie galėtų pakeisti jau šiandien?  5c klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja – lietuvių kalbos mokytoja – Atradimų dieną nutarė labiau pasidomėti robotų pasauliu, t.y. susipažinti plačiau su jų rūšimis, aptarti panaudojimo galimybes ir, žinoma, pamėginti sukurti robotą – mokyklos darbuotoją.
Dienos veikla buvo aktyvi, įvairiapusiška. Pirmiausia, išklausę pristatymo internetinėje svetainėje ugdome.lt apie robotus, mokiniai
kartu su mokytoja aptarė, kokius robotus patys yra matę, įvardijo tų robotų funkcijas. Labiausiai mokiniai susidomėjo socialiniais robotais, robotais – androidais, t.y. robotais, kurie panašūs į žmogų. Ir ne tik išvaizda… Vieną tokį pavyzdį mokytoja 5-okus pakvietė patyrinėti literatūroje. Mokiniai klausydami skaitomo V. Žilinskaitės apsakymo ,,Robotas ir peteliškė”, turėjo atpažinti roboto žmogiškumo elementus. Mokiniai radijo įrašo klausėsi aktyviai, o kai kada net ir emocingai. Ypatingai juoką vaikams kėlė roboto užprogramuoti atsakymai, kurie buvo sakomi ne visada laiku ir ne visada vietoje. Tačiau kitaip ir būti negalėjo, juk kalbantysis – robotas. Visgi žmogiškumo detalių šiame mechanizme būta. Tai emocijos, reiškiamos jaustukais, kojos treptelėjimu. Bet ir tai nekėlė nuostabos, juk žmogiškumo elementai taip pat buvo užprogramuoti, o kaipgi kitaip, juk robotą sukūrė žmogus. Tačiau tikrasis žmogiškumas čia neįmanomas, juk robotas – mechaninis aparatas, galintis atlikti tik tai, kas užprogramuota.
    ,,Sukurkime ir užprogramuokime ir mes robotą – mokyklos darbuotoją!“ – lietuvių kalbos mokytoja pasiūlė 5-okams. Mokiniai sutiko su šia idėja. O kokį mokyklos darbuotoją šiandien robotas galėtų pakeisti? Mokiniai įvardijo net keletą profesijų (budėtoją, raktininką, valytoją, valgyklos darbuotoją, medicinos darbuotoją). Visgi nutarta, jog aktualiausias šiandien mokykloje robotas – medicinos darbuotojas. Tad prie darbo! Mokiniai buvo suskirstyti į grupes. Kiekviena grupė turėjo atlikti jai paskirtą užduotį. Vieni konstravo patį robotą, kiti rašė jo naudojimo instrukciją, treti kūrė reklamą, likę galvojo robotui užduodamus klausimus, ,,programavo“ atsakymus. Kadangi sukurtas robotas galėtų pagelbėti ne tik mūsų šalies, bet ir kitų valstybių mokyklose, klausimai – atsakymai buvo formuojami dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Pabaigoje kiekviena grupė pristatė atliktą darbą ir įsivertino – įvardijo, ką naujo sužinojo šios dienos pamokose, kas labiausiai įsiminė, įvertino savo indėlį dirbant grupėje.
    Visi 5c klasės mokiniai aktyviai dalyvavo Atradimų dienos veiklose. Kiekvienas išbandė save tam tikrame vaidmenyje (inžinieriaus, vadovo, redaktoriaus, reklamos agentūros darbuotojo, vertėjo, dailininko, maketuotojo ir kt.). Šios dienos veiklos išlaisvino mokinių kūrybiškumą, leido labiau pažinti savo gebėjimus, lavinti įgūdžius dirbant komandoje ir individualiai. Dar ilgai mokiniai džiaugėsi savo kūryba, stoviniavo prie roboto, ,,kalbino“ jį.
  Mūsų sukurtas robotas – medicinos darbuotojas – laukia ir Jūsų kasdien prie 205 kabineto.

                                                      Kartu su 5c klasės mokiniais Atradimų dienos veiklose dalyvavo
                                                      lietuvių kalbos mokytoja  Evelina Blaškienė.
QR – kas tai?
21 d. “Spindulio” progimnazijoje buvo kitokia.
Mokiniai dalyvavo ne pamokose ir mokėsi iš vadovėlių,
o turėjo galimybę pabūti jaunaisiais mokslininkais ir
patys atrasti kažką naujo. 5b klasės mokiniai su
nekantrumu laukė Atradimų dienos, nes auklėtoja iki
paskutinės minutės nesakė, ką veiksime tą dieną.
Lentoje užrašyta QR užuomina sulaukė didžiulio
mokinių susidomėjimo. Penktokai spėliojo, šifravo,
laužė galvas, bandydami įminti šį galvosūkį. Pasitelkę
minčių lietaus metodą, aptarė visus galimus su šiuo
kodu susijusius variantus: skanavimą, skenavimą,
piešimą, kodavimą, šių raidžių dekoravimą ir labai
apsidžiaugė sužinoję, jog patys kurs QR kodus tam
tikriems mokykloje esantiems kabinetams, kuriais
naudojasi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.
Susiskirstę grupelėmis ir pasiraitoję rankoves, jaunieji kūrėjai kibo į darbus. Kiekviena grupė gavo
po 2- 3 kabinetus, kuriems reikėjo sugalvoti aprašymą, kuris bus užkoduotas QR kodu. Mokiniai
pasitelkdami kūrybiškumą eiliavo, rašė, savo patirtis siejo su konkrečiu kabinetu, o jeigu dar nebuvo
tekę apsilankyti tame kabinete, informacijos apie jį ieškojo internete. Užbaigus kūrybinę užduotėlę,
visų laukė atokvėpio pertraukėlė, kurios metu mokiniai gėrė arbatą, užkandžiavo, diskutavo
tarpusavyje.
Toliau sekė informacinių technologijų integruota dalis. Mokiniai į atsiųstą programėlę (QR &
Barcode Scanner) mobiliuosiuose telefonuose, įkėlė savo sukurtus tekstus apie kabinetus ir kūrė QR
kodus, kuriuos užklijavo ant kabinetų.
Mokiniams ši užduotis patiko, nes kuriant QR kodus, kiekvienas mokinys galėjo atsiskleisti, būti
naudingas ir iniciatyvus.
O Jūs, ar mokate sukurti QR kodą?
Matematikos mokytoja Laura Daniškevičienė,
informacinių technologijų mokytoja Jolita Bačkienė
Atradimų diena
Spalio 21 d. “Spindulio” progimnazijoje“ vyko Atradimų diena.
Moksleiviai ir mokytojai nėrė į žinių gelmes ir įvairius
bandymus. Visą rytmetį penktokai, šeštokai, septintokai ir
aštuntokai gliaudė užduotis.
5A klasės mokiniams tai buvo pirmoji tokio pobūdžio
edukacinė diena, kuri paliko daug įspūdžių. Penktokai sužinojo
apie vandens naudą žmogaus organizmui, vandens apytakos
ratą, taip pat apie taisyklingą laikyseną.
Mokiniai „Atradimų dieną“ klasėje su klasės vadove ir anglų k.
mokytoja Ilma Stoniene žiūrėjo vaizdinę medžiagą „ Lašelio
kelionė“, „Kas tai yra vanduo“. Atliko pateiktas užduotis, pildė
klausimyną. Daug diskutavo apie reikalingą vandens kiekį
žmogui, kas kiek vandens išgeria. Dalinosi savo istorijomis.
Atliko du eksperimentus bei kūrybinį darbą lauke iš gamtinių
medžiagų.
Visi noriai dirbo grupelėmis, stengėsi padėti vieni kitiems,
negailėjo pagyrimų už gražius meno kūrinius.
Grįžę iš lauko į klasę toliau kalbėjo apie taisyklingą laikyseną, diskutavo, kodėl tai yra svarbu.
Atidžiai žiūrėjo vaizdinę medžiagą ir atsakinėjo į klausimus. Demonstravo kaip reikia taisyklingai
sėdėti.
Ši „Atradimų diena“ įtraukė mokinius į bendrą veiklą, suteikė daug gerų emocijų. Dėkojame už
pagalbą anglų k. mokytojai ir vaikams.
Pirmokų atradimai
Spalio 21 d. mokykloje vyko Atradimų diena. Pirmokams tai
buvo neįprasta diena. Vieni jos laukė klausinėdami, ką darysime?
Kiti stebėjosi, kaip vyks pamokos be vadovėlių ir sąsiuvinių?..
Atradimai – tai per mokinių patirtį suvoktas dalykas bei reakcijos,
kurias šie atradimai sukėlė mokiniams ir mokytojoms.
Pirmiausia buvo išsiaiškinta, kas yra žemės menas, kad jis
atsirado XX a. septintajame dešimtmetyje iš noro ugdyti
ekologinį sąmoningumą. Žemės meno atstovai meninius
objektus kuria gamtoje iš čia pat randamų medžiagų: sausuolių,
žabų, lapų, akmenų, smėlio, molio. Čia pat, gamtoje, jie ir
eksponuojami.
Mokiniai taip pat rinko ir į klasę atsinešė gamtinės medžiagos:
kaštonų, gilių, šermukšnio uogų, akmenukų, pagaliukų ir kt.
Nors dar ne visiems pirmokams lengvai sekasi rašyti sąsiuvinyje,
tačiau parašyti ant kaštono skaičių ar raidelę buvo dar sunkiau.
Nemažai kūrybiškumo pareikalavo akmenukų puošimas. Jie virto
saulytėmis, boružėlėmis, vorais ir kt. Daugiausia kantrybės
prireikė guašu gražinant medžio sausas šakeles.
Iš likusių medžiagų po klasių langais visi kartu sukūrėme
mandalas. Vienos buvo spalvingos, kitos su ryškiais raštais.
Svarbiausia visos labai gražios! Pradėjus lynoti lietui, klasėje kiekvienas mokinys dekoravo savo
mandalą popieriuje.
Daug smagių akimirkų patyrus sėkmę ir mažų nusivylimų gavus rezultatą ne tokį apie kokį
svajojome, buvo šią dieną. Svarbiausia, dieną praleidome įdomiai, draugiškai ir kiekvienas
patyrėme savo sėkmę.
Atradimų diena – „Aš – robotas“
    Spalio 21 d. “Spindulio” progimnazijoje vyko Atradimų diena. Žodis “Atrask” tą dieną skambėjo kaip šūkis, kuris ragino mokinius eksperimentuoti, būti smalsiais, atrasti bei plėtoti savo asmenines idėjas.
   6a klasės mokiniams tai buvo pirmoji tokio pobūdžio edukacinė diena, kuri pranoko visus lūkesčius: šeštokai sužinojo apie mokykloje veikiančią Novatoriją, susipažino su projektavimo pradmenimis, padedami mokyklos IT specialisto ir projektuotojo A. Bliavo, kūrė lipdukus skaitmeninių įrenginių pagalba bei sužinojo apie projektuotojo profesijos galimybes ir ateities perspektyvas.
   Mokiniai tądien koncentravosi į roboto konstravimą. Dirbdami grupėse atliko jiems paskirtas užduotis, lavino santykių įgūdžius, bendradarbiavimą. Buvo smagu žiūrėti, kaip mokiniai sprendė problemas, ieškojo bendrų sprendimų, komunikavo vieni su kitais, stiprino socialines kompetencijas.
  Vieni mokiniai kūrė skaidres apie robotus, peržvelgdami robotų atsiradimo istoriją ir jų populiarumą šiandien, kiti – diskutavo apie profesijas, kurias pakeis robotai mūsų mokykloje ir pasitelkdami kūrybiškumą darė plakatą. Trečioji grupelė kūrė roboto naudojimo instrukciją. O finalinę užduotį atliko visi mokiniai, ir padedami mokyklos projektuotojo A. Bliavo, konstravo robotą iš antrinių žaliavų, dekoruodami jį pačių sukurtais lipdukais ir elektronikos detalėmis.
   Pasirinktas roboto humanoido modelis šeštokams atrodė įdomiausias, nes turėjome kitą slaptą misiją – nusifotografuoti mokykloje su tų profesijų atstovais, kuriuos pakeis robotai. Gaila, jog ne visi sutiko dalyvauti šeštokų iššūkyje, tačiau be galo dėkojame tiems, kas į tai pasižiūrėjote su šypsena ir prie mūsų prisijungėte.
   Atradimų diena įtraukė mokinius į bendrą veiklą, atnaujino mokymo strategiją ir svarbiausia, leido patirti sėkmę kiekvienam. O sėkmę ir atradimus ne tik kartu aptarėme, bet ir sočiai pasivaišinome bendru susitarimu užsisakę picas.
7C klasė “Pistacijos”
Kūrybiškumas visada aplanko tuos, kurie nuoširdžiai tiki, kad man pavyks… Įsileisti kūrybiškumą į savo klasę, nustebinti draugus ir artimuosius  nutarė mūsų 7C klasės mokiniai – jų pačių pagaminti lotoso žiedai patiks visiems! Šių metų “Atradimų diena” virto kūrybinėmis dirbtuvėmis. Kol mokiniai gliaudė riešutus, riešutų kevalus tvarkingai dėjo į dėžutes ir mėgavosi riešutų skoniu, anglų kalbos mokytoja Renata Ziminskienė  pasakojo mokiniams įdomių faktų apie pistacijas.  Mokiniai intensyviai ieškojo anglų kalba informacijos, receptų, istorijos apie pistacijas. Kai visi pasisotino riešutų teikiamais vitaminais, dailės mokytoja Rima Vaitkevičiūtė kartu su mokiniais pistacijų kevalus panaudojo labai gražioms gėlėms sukurti. Lotoso žiedai mokiniams gavosi puošnūs bei įvairiaspalviai. Kūrybinis darbas suteikė mokiniams daug džiaugsmo, jie suprato, kad nereikia skubėti išmesti daiktų –  šiek tiek kūrybiškumo, gražių idėjų, darbo ir daiktai  vėl gali atgyti. Pakabinę savo darbelius ant stendo, mokiniai  tikisi, kad jų žiedai suteiks daugiau šypsenų veiduose, praskaidrins niūrias rudenines dienas ir bus patys  gražiausi ir brangiausi, nes sukurti jų pačių rankomis.
 Dėkojame  7C klasės mokiniams už kūrybiškumą ir nuoširdų darbą pamokoje! Pamokos refleksija: visi mokiniai pataria taupyti pistacijų lukštus, nes iš jų gimsta puošnūs, kūrybiški bei įdomūs darbai.     
 Anglų kalbos mokytoja Renata Ziminskienė, 
 dailės mokytoja Rima Vaitkevičiūtė
Atradimų diena
Jau tradicija tapo, kad kasmet progimnazijoje vyksta edukacinė Atradimų diena. 
 Spalio 21 d. progimnazijoje vyks netradicinės-integruotos pamokos. Atradimų dieną moksleivius kviesime pažinti, išbandyti ir patirti. 

Mokytojai mokiniams pasiūlys: 
  • įtraukiančių ir praktiškų pamokų; 
  • į mokymosi procesą pažvelgti kitaip ir kūrybiškiau; 
  • mokytis kitose mokyklos erdvėse.