Patarimai mokytojams ir tėvams, kaip padėti vaikams saugiai bei efektyviai mokytis internete
   Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai ypač daug laiko praleidžia internete. Šalia daugybės naudingų ir vertingų informacinių išteklių, darbo ir bendravimo įrankių, pramogų virtualioje erdvėje slypi ir grėsmių, tad suaugusiųjų pagalba ir priežiūra vaikams šiuo laikotarpiu ypač reikalinga. Ryšių reguliavimo tarnyba, vykdydama interneto karštosios linijos „Švarus internetas“ funkcijas, teikia rekomendacijas tėvams ir globėjams, kaip padėti vaikams būti saugesniems interneto erdvėje.
   Susidūrę su neteisėtu ar žalingu turiniu internete, praneškite www.švarusinternetas.lt
Virtualūs būreliai
Kompiuterių interneto pajungimo rekomendacijos
Rekomendacijos, sprendžiant vaizdo ir garso trūkinėjimo problemas  nuotolinio mokymosi metu. Daugumoje atvejų padeda tiems, kurie naudoja tik vietinį bevielį (WIFI) interneto ryšį namuose. Jei jūsų interneto tiekėjas užtikrina greitą interneto ryšį iki namų ar buto bevielio maršrutizatoriaus “routers”, o jūs  naudojate tik bevielį prisijungimą visiems įrenginiams, o dar tą patį, tuo pačiu metu daro ir kaimynai, turėkite omenyje, kad gali trūkinėti internetas,  dėl per didelio radio bangų skleidžiamo kiekio, ryšio klaidų ir panašaus dažnio eterio užimtumo. Trumpai tariant, šalia jūsų vyksta didelė radio bangų sumaištis. Viso to galima išvengti jungiant įrenginius interneto kabeliu. Tai patikimiau (be trukdžių), greičiau (nereikia koduoti-iškoduoti radio signalo) ir jokio spinduliavimo.
Dėl per didelės radio bangų sumaišties nuotolinio mokymosi metu
(t. y. vienu metu, vienoje vietoje) rekomenduojame kompiuterius jungti interneto kabeliu. 
Tuo metu nenaudokite internetą užimančių įrenginių, pvz. TV, ir neleiskite nereikalingų programų naudojančių internetą.
Lietuvos policija informuoja
Virtualaus bendravimo etiketas
  – Svarbiausia taisyklė internete – pagarba vienas kitam.                 - Nepamirškite pradėti pokalbį nuo pasisveikinimo, 
baigę pokalbį – atsisveikinkite.         
   - Prieš vaizdo pokalbį įsitikinkite, ar aplinka, drabužiai, šukuosena yra tvarkingi ir tinkami oficialiam bendravimui. 
   - Pašnekovas neturėtų matyti kambaryje išmėtytų daiktų, žaislų ir kitų dėmesį trikdančių dalykų.
   - Venkite daryti kelis darbus vienu metu. Pašnekovui skirkite visą laiką ir dėmesį.
   - Stenkitės nevartoti trumpinių ar slengo. 
   - Venkite rašyti didžiosiomis raidėmis -  tai prilyginama rėkimui. 
   - Tikrinkite rašybos klaidas. 
   - Nekelkite į internetą, nesiųskite nepadorių nuotraukų, vaizdo įrašų.
   - Nekelkite į internetą nuotraukų, vaizdo įrašų  be jame vaizduojamų žmonių sutikimo. 
   - Nevartokite necenzūrinių žodžių (nesikeikti).  
   - Jei virtualioje pamokoje dalyvauja daugiau kaip 2 žmonės, kalbėkite po vieną, kad būtumėte išgirsti. 
   - Nuotolinę pamoką filmuoti, fotografuoti griežtai draudžiama be mokytojo sutikimo.
   - Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių teisių apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.  
Virtualaus bendravimo etiketas
      Etiketa(pranc. etiquette – sąvoka žinoma nuo Liudviko XIV laikų) – visuotinai priimtos gero  elgesio, bendravimo viešumoje taisyklės.

      Taigi, keletas priminimų.
 • Svarbiausia taisyklė internete – pagarba vienas kitam.
 • Nepamirškite pradėti pokalbį nuo pasisveikinimo, baigę pokalbį – atsisveikinkite.
 • Prieš vaizdo pokalbį įsitikinkite, ar aplinka, drabužiai, šukuosena yra tvarkingi ir tinkami oficialiam bendravimui.
 • Pašnekovas neturėtų matyti kambaryje išmėtytų daiktų, žaislų ir kitų dėmesį trikdančių dalykų.
 • Venkite daryti kelis darbus vienu metu. Pašnekovui skirkite visą laiką ir dėmesį.
 • Stenkitės nevartoti trumpinių ar slengo. Jei naudojate trumpinius, jie turi būti suprantami pašnekovui.
 • Venkite rašyti didžiosiomis raidėmis -  tai prilyginama rėkimui.
 • Tikrinkite rašybos klaidas.
 • Nekelkite į internetą, nesiųskite nepadorių nuotraukų, vaizdo įrašų. 
 • Nekelkite į internetą nuotraukų, vaizdo įrašų  be jame vaizduojamų žmonių sutikimo.
 • Nevartokite necenzūrinių žodžių (nesikeikti).
 • Jei virtualioje pamokoje dalyvauja daugiau kaip 2 žmonės, kalbėkite po vieną, kad būtumėte išgirsti.
 • Nuotolinę pamoką filmuoti, fotografuoti griežtai draudžiama be mokytojo sutikimo.
 • Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių teisių apsaugos reikalavimų bei neperduoti suteiktų prisijungimų tretiesiems asmenims.
      Nuo pirmadienio visi – mokiniai, mokytojai, tėvai -  įžengėme į naują bendravimo etapą. Nors kasdienybėje laisvalaikiu, ne oficialioje aplinkoje  visi bendraujame  įvairiuose socialiniuose tinkluose, tačiau mokymą(si) perkėlus į virtualią erdvę, ypač aktualu (ir būtina) laikytis virtualaus bendravimo etiketo. 
Švietimo pagalbos teikimas nuotolinio mokymo(si) laikotarpiu
Švietimo pagalbą mokiniams teikia:
Psichologė Raminta Beinerytė
ramintabeineryte@yahoo.com    
tel.(8 612) 96243  
Esant poreikiui Zoom arba Messenger programėlėmis
Logopedė Kristina Urbutytė
Mano dienynas   
logopede.kristina@gmail.com  
tel. (8 629) 86369   
 Esant poreikiui Skype ir Messenger programėlės
Socialinė pedagogė Lina Povilionienė
Mano dienynas   
 soc.pedagoge.nuotolinis@gmail.com   
tel. (8 678) 29843   
Esant poreikiui Zoom arba Messenger programėlėmis
Socialinė pedagogė Daiva Kudulytė
Mano dienynas 
daiva.kudulyte@gmail.com    
tel. 8 616 20522 
Esant poreikiui Skype arba Messenger programėlėmis
Mokytojų padėjėjos pagalbą mokiniams nuotoliniu būdu teikia pagal atskirą grafiką.
Nuotolinio mokymo(si) rekomendacijos mokiniams
 Rekomendacijos  mokiniams 
       1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. reguliariai, nuosekliai ir atsakingai, būdami skirtingose vietose ir naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, turite mokytis nuotoliniu būdu, mokomi mokytojų ir savarankiškai.
         2. Atsiminkite, kad mokantis nuotoliniu būdu, labai daug atsakomybės tenka Jums.
    3. Labai netikėtai Jūs įžengėte į savarankiškumo etapą, tik nuo Jūsų gebėjimo planuoti, savarankiškai dirbti, drąsos klausti, kantrybės, priklausys ir rezultatas. Mokytojai pasirengę padėti, konsultuoti, tačiau mokytis privalote Jūs.
      4. Mokymosi turinį nustato mokytojai. Jūs privalote laiku atlikti jų paskirtas užduotis, o kilus sunkumams nuolat bendrauti ir konsultuotis.
      5. Peržiūrėkite kiekvieną dieną užduotis, gautus nurodymus, susipažinkite su mokomąja medžiaga, o konsultuodamiesi su mokytoju užduokite konkrečius klausimus, ko nesupratote.
        6. Su mokytojais aptarkite, kaip bus atliekamos užduotys, ką galite atlikti, kokios užduotys yra prioritetinės, kokie užduočių atlikimo terminai.
       7. Darbui (esant galimybėms) pasirinkite nuošalesnę vietą, kurioje būtų patogaus aukščio stalas ir kėdė. Jokiu būdu nedirbkite prie kavos staliuko, ant sofos ir pan. Darbo vietos patogumas yra itin svarbus fizinės sveikatos ir darbo našumo veiksnys.
         8. Laikykitės įprastos darbo rutinos. Darbo vietos neturėtų dažnai kisti – patariama dirbti prie to paties stalo, venkite pašalinių dirgiklių, tai padės greičiau ir tinkamai nusiteikti darbui.
          9. Dažnai vėdinkite darbo vietą, nes būsite žvalesni ir efektyviau dirbsite.
        10. Jei negalite dalyvauti nuotoliniame mokyme dėl ligos, privalote informuoti klasės vadovą ar mokomojo dalyko mokytoją.
        11. Prisiminkite, kad virtualioje aplinkoje, galioja tos pačios pagarbos kitam, bendradarbiavimo ir bendravimo taisyklės ir jų laikykitės.
         12. Tausokite save ir savo artimus.
Nuotolinio mokymo tvarka Vilniaus “Spindulio” progimnazijoje
Gerbiami tėveliai, mokiniai ir mokytojai,
     nuo 2020 m. kovo 30 d. mes, kaip ir visos ugdymo įstaigos visoje Lietuvoje, pereiname prie nuotolinio mokymo. Įprastas ugdymo(si) procesas keliamas į virtualią erdvę. Tai iššūkis mokytojams, mokiniams, tėvams, visai švietimo sistemaiDirbti virtualioje erdvėje mokysimės visi. Todėl labai svarbu  būti supratingiems, kantriems, geranoriškiems  ir vieni kitiems padėti.
     Per šias mokinių atostogas progimnazijos administracija, mokytojai labai intensyviai ieškojo būdų, programų, kaip kuo suprantamiau ir aiškiau būtų galima vesti nuotolines pamokas mokiniams, kad ugdymo(si) procesas būtų kokybiškas ir įdomus.
     Pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal įprastą tvarkaraštį, kuris paskelbtas el. dienyne.
     Keičiamas tik pamokų laikas. Pamokos prasidės nuo 9.00 val. Pamokos trukmė – 40 min., pertraukos po 15 min., ilgoji (pietų) pertrauka – 30 min.
     Nepamirškime saugaus interneto naudojimosi taisyklių ir virtualaus bendravimo etiketo.
     Įdomių ieškojimų, kūrybinių sprendimų, sėkmingo virtualaus mokymo(si) ir sveikatos!
Mokinius ir tėvus konsultuos dėl:
 • El. dienyno „Mano dienynas“                                                                                                                                                      matematikos mokytoja J. Zenevičiūtė, j.zeneviciute@gmail.com;
 • Virtualios mokymosi aplinkos 1-4 kl. –                                                                                                                     direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Petrikienė, petrikiene.spindulio@gmail.com;
 • Virtualios mokymosi aplinkos 5-8 kl. –                                                                                                           direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Simonaitienė, simonaitiene.spindulio@gmail.com;
 • Technologinių sprendimų –                                                                                                                                                                             IT specialistas A. Bliavas; spinduliotv@gmail.com;                                                                                     Skype: https://join.skype.com/bSfSOEv5AFtB
 • Organizacinių ir kt. klausimų                                                                                                                                     direktorė V. Mozurienė, spindulioprogimnazija@gmail.com, tel. 869845412
Prisegtuke – patvirtinta Vilniaus “Spindulio” progimnazijos nuotolinio mokymo tvarka.
Rekomendacijos „Spindulio“ progimnazijos bibliotekos skaitytojams
Koronavirusas vis didesnį nerimą kelia ir Lietuvoje.
Uždarytos visos mokymo įstaigos. Mokytojai ruošiasi
vaikų nuotoliniam mokymui. Uždarytos bibliotekos. Tačiau
viešoje erdvėje apstu pasiūlymų, kokias knygas rinktis
skaitytojams karantino metu. Šiuolaikinės bibliotekos taip
pat keičia savo skaitytojų aptarnavimo sąlygas. Dar
vykstant pamokoms mokykloje, dauguma mokinių jau
naudojosi „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos paslaugomis. Tad siekiant, kad nuotolinis
mokymas ir mokymasis būtų kuo patogesnis ir paprastesnis, „Vyturio“ leidykla paruošė detalią
instrukciją, kaip prisijungti prie „Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos, priregistruoti mokinius ir
efektyviai dirbti su tekstu. Ši informacija pateikta tiek raštu, tiek vaizdine medžiaga; instrukcijas taip
pat galima rasti paspaudus nuorodą:
Linkiu visiems būti pilietiškais, laikytis nurodytų bendrųjų rekomendacijų dėl esamos situacijos
ir…kuo daugiau skaityti naudojantis ir „Vyturio“ kruopščiai atrinkta Lietuvos ir pasaulio autorių
kūrinių kolekcija, kuri tampa laisvai prieinama koronaviruso pandemijos metu!
Bibliotekininkė Neringa
Tėvų linija
Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo 
 ir klausimų nei įprastai. 
„Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teikia nemokamas ir anonimines konsultacijas 
telefonu kaip įprasta – 
darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.