Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų,
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.
Janina Degutytė
Gegužės 7 dieną Lietuva švenčia Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos dieną. Kodėl tai mums svarbu diskutavome su 1b klasės mokiniais. Pirmokai
susidomėję klausėsi pasakojimo apie 40 metų trukusį spaudos draudimo laikotarpį. Bandė
įsivaizduoti, kaip turėjo mokytis tuometiniai pirmokai, kai vadovėliai lietuviškais rašmenimis buvo
draudžiami. Išmoko žemėlapyje parodyti didžiausią Lietuvos upę – Nemuną ir sužinojo, kodėl upė
buvo gyvybiškai svarbi tuometiniams Lietuvos gyventojams, geidusiems skaityti lietuviškas knygas.
Vaikai sužinojo kas buvo knygnešiai. Kodėl jais didžiuojamės ir esame dėkingi.
Kiekvieną penktadienį pirmokai pristato per savaitę perskaitytas knygas, mokosi pasakoti, skaito
dialogus vaidmenimis. Ir šimtais skaičiuoja perskaitytus puslapius! Džiugu, kad mūsų šeimose
aukšta skaitymo kultūra, kad vaikai skatinami laisvalaikį leisti su knyga, kad rūpinamasi namų
bibliotekų turiniu.
Pirmokai pasidalino mintimis, kodėl skaityti yra svarbu:
Jeigu skaitysi, būsiu gudrus, sužinosiu daug naujo ir įdomaus;
Skaitymas lavina atmintį;
Jeigu daug skaitysiu – gerai rašysiu;
Skaitymas lavina kalbą;
Tapsi protingas;
Daug išmoksi;
Daug sužinosi apie praeitį, išmoksi istoriją;
Jeigu daug skaitysi, galėsi įdomiai papasakoti;
Skaityti gali išmokti tik tuomet, jeigu skaitysi;
Kuo daugiau skaitysi, tuo greičiau skaitysi;
Išmoksi daug naujų dalykų;
Gražiai kalbėsi;
Smagu skaityti, nes knygelėse būna daug gražių paveikslėlių;
Džiaugiuosi kai skaitydamas sužinau ko nežinojau;
Jeigu daug skaitysi, išmoksi gražiai rašyti rašinėlius, mokėsi fantazuoti.
Viktorina “Paukščių žinovas”
      Pavasaris vis dar netriuškina žiemos, bet savo ženklus jau siunčia – daugiau saulės ir šilumos, ilgėja dienos, išnyksta paskutiniai sniego lopinėliai, kalasi pirmieji žiedai, pasirodo ir pirmi sparnuotų keliauninkų būriai, sugrįžę iš šiltų kraštų.       
    Balandžio 26 ir 28 dienomis mūsų mažieji priešmokyklinukai dalyvavo virtualioje viktorinoje „Paukščių žinovas“. Skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių ugdymo įstaigų, viktorinoje buvo pakviesti  dalyvauti l/d „Medynėlis“ priešmokyklinių grupių ugdytiniai.  Nors ir tokiu neįprastu būdu, bet vaikai turėjo puikią progą pamatyti vieni kitus, pademonstruoti savo sukauptas žinias apie Lietuvos sparnuočius ir smagiai praleisti laiką. 
 Viktorina prasidėjo nuo staigmenos, kuri buvo paslėpta virtualioje dėžėje. Vaikai ilgai neužtruko ir atspėjo, kad ten slepiasi paukštis. Pašto balandis, kuris išskrido iš dėžės atnešė vaikams laišką nuo gandro, kuriame paukštis kviečia vaikus patikrinti savo žinias apie paukščius. Viktorinos metu vaikai atsakinėjo į klausimus pasirinkdami teisingą atsakymą iš dviejų įmanomų variantų. Vaikai, kurie dvejojo dėl atsakymo galėjo pažiūrėti trumpus filmukus  ir galutinai apsispręsti. 
 Viktorinos dalyviai gavo diplomus ir kvietimą mokytis mūsų mokykloje. 
 Viktorina buvo sukurta www.genial.ly platformoje, naudojant smagias vaikiškas animacijas ir vaizdo įrašus. 
     Manome, kad šiais laikais, kai neturime galimybės organizuoti vaikams kontaktinių susitikimų, tai buvo gera patirtis abiem ugdymo įstaigoms, jų pedagogėms ir, aišku, vaikams.   
Dovana Mamai – sveikinimo atvirukas
5 – 7 klasių mokinės per nuotolines vaizdo technologijų pamokas balandžio 19 – 21 dienomis
gamino dovanas mamai – sveikinimo atvirukus. Mokinės nuoširdžiai ir su meile gamino spalvingus
atvirukus, kuriuos puošė ir dekoravo įvairiais gėlių žiedais ir plasnojančiais drugeliais. Dauguma
mokinių šią užduotį atliko kūrybiškai: derino įvairių spalvų žiedlapius, rinko atviruko pagrindinę
formą bei spalvą.
Ypatingai nustebino 5a klasės mokinė Aurėja, kuri pati sukūrė dizainą ir savaip, originaliai
pagamino dovaną mamai – sveikinimo atviruką! Aurėja išskirtinai kūrybiškai nupiešė žiedlapius ir
drugelius, kuriuos puikai iškirpo ir suklijavo ant atviruko!
Visos mokinės sukūrė ir pagamino spalvingas, šventines dovanas savo mamai – atvirukus.
Lietuvoje šiais metais Motinos dienos šventė yra gegužės antrąją dieną. Pasveikinkime mamas!
Kas švelnumą, kas paguodą
Man kiekvieną dieną duoda?
Kas man atneša jaukumą
Per žiemos sidabro dūmą?
– Tyliai žingsnį žengdama,
Meiliai žodį tardama,
Ir švelnumą,
Ir jaukumą –
Viską atneša mama.
Kas išmokė pirmą žodį,
Pirmą raidę kas parodė?
Kas lyg skrynią man atvožė
Tėviškėlės mielą grožį?
– Tyliai žingsnį žengdama,
Meiliai žodį tardama,
Visą žemę,
Visą žemę –
Man juk atneša mama.
(Eilėraščio autorius – Ramutė Skučaitė)
Noriu sužinoti, patirti, išbandyti
Mūsų PM1 ,,Spinduliukų“ grupės auklėtiniai mėgsta žaisti, smalsauti
ir tyrinėti. Todėl praėjusią savaitę pasiūlėme paversti smagia atradimų
ir eksperimentų savaite.
Šiame priešmokykliniame amžiuje aktualūs trumpalaikiai ir
momentiniai eksperimentai, kur svarbiausias yra procesas ir rezultatas.
Pasirinkome tokius bandymus, kurie vaikui leistų veikti pačiam, jam
būtų įdomu ir nesudėtinga. Taip pat visi žinome, kad patirti gerų
emocijų irgi nebūna per daug.
Kadangi viena grupės dalis ugdosi klasėje, o kita namie, reikėjo
prisitaikyti prie esamos situacijos. Bet tiek vieniems, tiek kitiems
puikiai pavyko.
Klasės ir namų erdves trumpam pavertėme į eksperimentines
laboratorijas. Pasilikusieji namuose, pasitarę ir padedant šeimos nariui
iš kasdienių, buityje naudojamų daiktų ir priemonių, o klasėje- su mokytoja ir grupės draugais,
eksperimentavome. Eksperimentams atlikti vaikai pasirinko orą, vandenį, magnetus, žvakę,
popierių, balionus, kiaušinius. Vaikai vieni kitiems demonstruodami bandymus per Teams
platformą mokėsi komentuoti kaip viską atlieka, įvertinti galutinį rezultatą, padaryti išvadas ir
atsakinėti į draugų užduodamus klausimus. Tuo pačiu, atliekant bandymą skatinome atkreipti
dėmesį, kokius pojūčius panaudoja ir patiria.
Mažieji tyrinėtojai sužinojo ir praktiškai išbandė sąvokas ,,plūduruoja“, ,,skęsta“, plaukia“, ,,dega“, ,,
užgęsta“, ,,burbuliuoja“, ,,garuoja“, ,,pučiasi“ ir t.t. Eksperimentus pavadino ,,Burbulais“, ,,Oro
balionas“, ,,Vulkanas“, ,,Vaivorykštė“, ,,Tornadas“.
O mes, pedagogės padarėme išvadą: eksperimentų dėka vaikai lavina savo pojūčius: regėjimą,
lytėjimą, klausą, akies –rankos koordinaciją, mokosi ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdosi sumanumą,
lavina reakciją, kaupia patirtį, diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, mokosi
spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį. Patobulėjo mokinių socialiniai,
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Poezijos šventė “Tėvyne, tau gražiausi žodžiai”
     Poezija – neatsiejama kalbinės raiškos dalis – ypač svarbi ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje. Visi suprantame, kad kalbos ugdymas grindžiamas savo tautos kultūros pažinimu ir puoselėjimu ir yra neatsiejamas nuo vaiko asmenybės, vertybinių nuostatų formavimosi – klausytis, kalbėti gražia kalba išreiškiant save, bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.
       Kovo mėnesį trys mūsų PM1 grupės ugdytinės dalyvavo Kauno l/d „Šarkelė“ organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje poezijos šventėje 
„TĖVYNE, TAU  GRAŽIAUSI ŽODŽIAI“. Justina Daškevičiūtė  deklamavo P. Panavo eilėraštį „Tėvynė“, Gabija Sviackevičiūtė nežinomo autoriaus eilėraštį „Ačiū, Tėvynė“, Ugnė Šimelevičiūtė K. Kubilinsko eilėraštį „Gražiausioji šalis“. Mergaitės puikiai pasirodė ir gavo padėkas.
       Poezijos šventės įrašus galite rasti adresu: https://www.sarkele.lt .
Gyventi sveikai – gera!
   Mūsų progimnazijos 3b klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame konkurse „Gyventi sveikai – gera!“, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – informavimas apie veiksmų programą“. Konkurso tikslas – populiarinti sveiką gyvenimo būdą, kūrybiškai tarp vaikų formuoti gerus sveikos gyvensenos elgsenos įpročius. 
    Lapkričio-vasario mėnesiais konkurso dalyviai, žiūrėdami vaizdo filmukus, atliko šešias įvairias užduotis, kurias organizatoriai parengė su sveikatos priežiūros specialistais. Visi vaizdo filmukai-užduotys susiję su vis kita sveiko gyvenimo būdo tema:  sveika mityba, fiziniu aktyvumu ir grūdinimusi, mankšta vaikams, rankų higiena ir kosulio etiketu, streso mažinimu ir emocijomis, dienotvarke bei žalingų įpročių ir priklausomybių prevencija. 
   Visi sužinojo daug įdomybių apie grūdinimąsi, sveiką mitybą, dantų higieną, poilsį, taisyklingą dienotvarkę, apie saugų ir nesaugų ekraną, žalingus įpročius. O svarbiausia aktyviai įsitraukė į visas veiklas ir daug sportavo, gamino sveikus užkandžius, leido laiką lauke, kūrė kūrybiškus darbus.
   Kviečiame visą Spinduliečių bendruomenę aktyviai palaikyti mūsų mokinius  ir aktyviai balsuoti tinklapyje https://www.gyventisveikaigera.lt/kategorija/dalyviai/  Balsavimas prasidėjo balandžio 1 d. ir tęsis iki balandžio 22 d.

Spalvų simfonija – margučio savaitė
   Priešvelykinis laikotarpis mūsų mokykloje nušvito visomis pavasario spalvomis.  Paskelbus Margučio savaitę visa mokyklos bendruomenė  nuo pirmadienio iki penktadienio kiekvieną dieną puošėsi vis kita spalva.  
Pirmadienis nušvito geltonai,  antradienis nusidažė mėliu
 trečiadienį akis džiugino išsiilgta žalia spalva, ketvirtadienį pakvipo violetiniai, rožiniai,
 o Didįjį penktadienį pasiruošėme iškilmingai raudonai
   Kiekviena diena tapo malonia staigmena, nuoširdžiu stebuklo laukimu ir nepaprastu mūsų bendruomeniškumo pavyzdžiu: ir mokyklos administracija, ir pedagogai, ir mokiniai su savo šeimomis nuoširdžiai įsitraukė į šią pavasarinę spalvų simfoniją. Sulaukėme padėkų, pagyrimų, pastebėjimų, kad kameras įsijungti vengę mokiniai vis dažniau norėjo aktyviai dalyvauti pamokose.   
   Margučio savaitė savo tikslą pasiekė – suteikėme vieni kitiems pasitikėjimo, motyvacijos būti aktyvesniems, pradžiuginome vieni kitus, paįvairinome nuotolinį mokymąsi, susikūrėme šventę sau ir kitiems, o svarbiausia – pasitvirtinome:  
                         mūsų „Spindulys“  – vieninga, draugiška ir stipri bendruomenė!
Velykų belaukiant
Kiekvienais metais mes laukiame Velykų kaip šviesos, šilumos
ir atgimimo šventės. Tai tarsi prisikėlimas po sunkios ir šaltos
žiemos. Puošiame namus puokštėmis, dekoracijomis, pamokų
metu lankstome viščiukus, komponuojame velykines
puokštes. Jau senovėje kiaušinis buvo laikomas ne tik
pavasario, gamtos atgimimo simboliu, bet ir kiekvieno gyvio
pradžios simboliu.
Velykų belaukiant 3c klasės mokiniai su savo klasės mokytoja
pradėjo mokytis programuoti su scratch programa ir jiems
taip patiko, kad netgi sudalyvavo Vilniaus kolegijos
Pedagogikos fakulteto ir VšĮ „Mokslo šviesa“organizuotoje
kūrybinių darbų parodoje „Skaitmeninis Velykų margutis
2021“. Visiems dalyviams organizatoriai atsiuntė
margaspalves padėkas. Vaikai labai laimingi, nes tai jų pirmieji programavimo darbai.
Per dailės ir technologijų pamokas mokiniai lankstė dekoracijas savo velykiniam stalui, panaudojo
antrines žaliavas ssavo darbelių gamybai, rašė sveikinimus savo draugams iš Kretingos ir surengė
velykinių darbelių parodą mokykloje. Tegul net ir šiuo sunkiu laikotarpiu mokykla mirga nuo
mokinių darbelių ir suteikia džiaugsmo mokykloje esantiems darbuotojams.
Tegul Velykos dovanoja, paukštelių giesmę laukuose,
Tegul pavasaris užgroja, o šventę papuošia gamta.
Spalvingi būkim kaip margučiai, sveiki kaip saulė danguje,
Tegul Velykos atskubėję, palieka džiaugsmo širdyje.
Margučio savaitė
5b klasės mokiniai susidomėjo ir aktyviai dalyvavo VKG pasiūlytoje akcijoje „Margučio savaitė“. Apsidžiaugė sužinoję, kad bus galimybė visą savaitę kiekvieną dieną pasipuošti tam tikros spalvos drabužiais. Prieš Velykas žmonės nuo seno susitvarkydavo ir pasipuošdavo namus, tai  penktokai savo spintose ieškojo tam tikrų spalvų drabužių, akcesuarų, prisiminė seniai dėvėtus drabužius. Šios savaitės metu mokinių nuotaikos buvo puikios, kiekviena diena buvo kitokia. Mokinių nuomonės apie šią akciją: 
„Patiko, norėčiau kada nors gyvai, kad taip būtų.“ (Ugnė)   
„Man patiko, nes buvo visai linksma žiūrėti į vienos spalvos klasiokus.“ (Austėja)     
„Man labai patiko šita savaitė. Norėčiau, kad ir kitais metais būtų šitaip. Linkiu visiems gražių šv. Velykų“. (Akvilė)   
„Patiko, nes buvo spalvų įvairovė.“ (Samuelis)    
 „Man patiko, nes buvo dienos įvairios ir tai suteikia kažkiek džiaugsmo. Linkiu, kad visi laimėtų margučių lenktynėse  ir stalas būtų spalvotas.“ (Titas)
Pokštų ir juokų diena
Vienintelę metuose dieną – balandžio 1-ąją –
susiduriame su keistu paradoksu – galime meluoti
legaliai. Kita vertus, nieko čia nuostabaus, nes
balandžio 1-oji – Melagių diena. Išdaigų ir juoko
diena nuo seno yra minima ne tik Lietuvoje, bet ir
Europoje. Seniau „melagio, arba šido, diena“ buvo
siejama su kiekvieno žmogaus sėkmės tiems
metams būrimu. Manyta, kad „jeigu tą dieną nieko
neprigausi, tau bus nelaimingi metai“. Užtat tądien
visi verčiasi per galvas stengdamiesi sukurpti kuo įtikinamesnį melą ir taip šmaikščiai apgauti savo
bičiulį ar giminaitį. Juk taip norisi smagiai sušukti: „Su balandžio 1-ąja!“
Šiemet trečių pradinių klasių mokytojos sugalvojo paįvairinti nuotolines pamokas ir šiek tiek
pašmaikštauti. Apsikeitusios vietomis, kiekviena iš mokytojų prisistatė mokiniams, kad nuo šiol
mokys ne savo klases. Vaikų reakcijos buvo įvairios, net šalia esantys tėvai priėjo arčiau kamerų
pasižiūrėti, kas gi čia vyksta, kokia mokytoja prisistato nuo šiol būsianti jų vaikų mokytoja: vieni
nustebo ir kurį laiką negalėjo patikėti, ką išgirdo, kiti gal kiek pasipiktino, buvo nuliūdę, o treti
šyptelėjo nepatiklia šypsena. Kai mokytojos prisipažino ir šypsena pasipuošusiame veide
nuskambėjo „su balandžio 1-ąją“, vaikai iš karto perprato ir lengviau atsiduso, jog tai buvo tik
pokštas. Mokytojos priminė apie šios dienos minėjimo tradicijas, bet tuo pačiu aptarė melo
pasekmes. Mokiniai prisiminė skaitytas pasakas „Melagių pilis“ „Mikė melagėlis“, „Agė melagė“,
pasakėčia „Piemens juokai“, taip pat žinomas patarles „ Melagiu būdamas toli nenuvažiuosi“, „Melo
kojos trumpos“, „Yla visuomet iš maišo išlenda“ ir kitas.
Smagiai pradėta pamoka mokytojos pokštu neapsiribojo. Visą dieną kitose pamokose mokiniai
išradingai bandė „apgauti“ ir mokytoją bei sušukę „su balandžio 1-ąja“ iškart prisipažindavo.
Pokštai ir juokas lydėjo visą dieną, o svarbiausia, kad mokiniai supranta melo pasekmes ir vertina
nepiktybinį pokštą, moka prisipažinti, atsiprašyti ir netgi pasijuokti.
Juokaukite atsakingai ir juokitės į sveikatą :)