Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių konferencija ,,Vaiko teisė į pareigas”
Gegužės 16 dieną Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijoje vyko mokinių konferencija ,,Vaiko teisė į pareigą“. Renginyje dalyvavo Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 5B klasės mokinių komanda kartu socialine pedagoge Lina Povilioniene. Konferencijos tikslas – ugdyti vaikų sąmoningumą, įgyvendinant savo teises ir pareigas, skatinti vaikus dalintis savo įžvalgomis apie teisių ir pareigų dermę. Po paskaitytų pranešimų, mokinių komandos dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. kurių metu mokiniai teises, pareigas piešė ant marškinėlių. Mokiniai sukūrė puikių darbų, kurie bus padovanoti  SOS Vaikų kaimo vaikų dienos centrui. Džiaugiamės galimybe bendradarbiauti su kitų progimnazijų bendruomenėmis.
Tolerancijos dienai prabėgus…
   Tolerancijos dienos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į žmonių įvairovę, skatinti draugiškumą, supratimą ir pagarbą bei atskleisti tos įvairovės privalumus. Tolerancija reiškia gebėjimą priimti ir gerbti žmones, kurių požiūriai, pomėgiai, išvaizda, kilmė, tikėjimas, šeimos sudėtis ir kiti dalykai skiriasi nuo mūsų.
Šių metų tolerancijos dienos simbolis-ŽIBINTAS, nešantis šviesą ir nugalintis blogį. 5B klasės mokiniai pasveikino mokytojus ir mokinius su Tolerancijos diena, dovanodami Tolerancijos žibintus. Klasių vadovai vedė klasės valandėles tolerancijos temomis, mokiniai žiūrėjo filmą ,,Gerumo stebuklas”.
Pasaulis yra kupinas stebuklų. Vienas iš jų – tai mes. 
Labai skirtingi, bet vienodi savo teise būti laimingiems.


Vilniaus m. 5-ojo PK informacija
8B mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto mokyklų prevenciniame renginyje ,,Sveikame kūne, sveika siela”
Š.m. gegužės 4 dieną progimnazijos 8b klasės mokinių komanda dalyvavo Vilniaus miesto mokyklų prevenciniame renginyje ,,Sveikame kūne, sveika siela”, renginys vyko Šv. Jono Pauliaus II gimnazijoje.
 Šis renginys yra vienas iš socialinio emocinio ugdymo programos „Draugystės tiltai“ inicijuojamų renginių. Renginys prasidėjo visų dalyvių ,,Belgų šokiu”, kurio pagalba visi susipažino, pradėjo lengviau bendrauti. Mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvės, žaidė protmūšį. Mokiniai džiaugėsi galėdami pabendrauti su kitų mokyklų mokiniais, dirbti komandose. 
Projektas “Paguodos skrynelė”
   Kovo mėnesį 4 klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus visuomenės sveikatos biuro bei VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos projekte „Paguodos skrynelė“. 
   Projekto tikslas – lavinti emocinio savireguliavimo įgūdžius. Užsiėmimų metu mokiniai aptarė kaip išreiškiame savo emocijas. Žaidė žaidimą „Simas sako“, kurio metu parodė, kaip atrodome linksmi, nustebę, sunerimę, pikti… 
   Visuomenės sveikatos specialistė skaitė pasaką ir kartu su mokiniais aptarė ką konkrečiose situacijose jautė pasakos herojai. Įvardiję jausmus mokiniai sudarė veiksmų planą ką galime daryti, kai jaučiame liūdesį, baimę, pyktį. Kiekvienas, užsiėmime dalyvavęs mokinys gavo skrynelės maketą, kurį išlankstęs ir padailinęs gavo savo paguodos skrynelę, kurią galės atsidaryti aplankius sunkiai nuotaikai. 
   Apžiūrėjęs skrynelėje sudėtus jam svarbius daiktus bei sąrašą su pagalbos būdais, mokinys galės sau padėti suvaldyti emocijas.
Tarptautinės socialinio ir emocinio ugdymo dienos minėjimas
    Kovo 24 dieną “Spindulio” progimnazijos bendruomenė paminėjo Tarptautinę socialinio ir emocinio ugdymo dieną.  Siekiant valdyti savo emocijas labai svarbu mokėti jas atpažinti ir įvardyti, tam buvo  pasitelktas emocijų termometras. 
  4A klasės mokiniai drauge su mokytoja Vilma Tuganauskiene paruošė puikių veidukų, kurių pagalba kiekvienam pavyko atrasti savo emociją. Tuo tarpu 8B klasės mokiniai paruošė termometrą emocijoms fiksuoti. Pertraukų metu Spindulio aikštėje netrūko šypsenų ir juoko, drąsūs ketvirtokai kvietė visus atpažinti ir užfiksuoti savo emociją plakate. Nuotaikinga muzika skambėjo ir kvietė visus prieiti arčiau termometro. 
Teisinių žinių konkursas ,,Temidė”
Kovo 3 d. dvi 8A klasės mokinių komandos dalyvavo Vilniaus m. 5-ojo policijos komisariato organizuotame teisinių žinių konkurse ,,Temidė”. 

Šio konkurso tikslas – ugdyti mokinių teisinį sąmoningumą, supratimą apie teisinę sistemą, vykdyti tarp mokinių ankstyvąją teisės pažeidimų, žalingų įpročių, smurto prevenciją. Suteikti mokiniams žinių, kuriant saugią aplinką, skatinti mokinių, mokytojų ir teisinių institucijų bendradarbiavimą.

Prizinių vietų šiais metais nelaimėjome, bet džiaugiamės turėję galimybę sudalyvauti šiame konkurse, pabendrauti su kitų progimnazijų ir gimnazijų mokiniais.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos sveikatos ugdymo projektas ,,Kaip sveikai gyventi?”
    Vasario 9-28 d. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-4 klasių mokiniai dalyvavo progimnazijos tęstiniame sveikatos ugdymo projekte ,,Kaip sveikai gyventi?”.  
 Fizinis aktyvumas reikalingas žmogaus organizmui kaip oras. Būtent fizinio aktyvumo metu:
  • mankštinami kūno raumenis, gerinama laikysena,
  • skatinami augimo procesai.
  • mažėja streso hormonų lygis kraujyje, 
  • išnaudojama daugiau energijos, todėl mažėja nutukimo rizika, 
  • gerėja nuotaika, mažėja vienatvės, nerimo jausmas, 
  • didėja protinis darbingumas, gerėja miegas,
  • auga pasitikėjimas savimi ir pasitenkinimas gyvenimu,
  • gerėja gebėjimas bendrauti ir socialinė adaptacija.                                                                       
  Aptarę fizinio aktyvumo svarbą, mokiniai turėjo progą atlikti pėdų mankštą, naudojant žaismingus, įvairių spalvų, formų ir tekstūros kilimėlius. Vaikštant kilimėliais stimuliuojamos pėdutės, gerėja kraujotaka, atsiranda lengvumo pojūtį. Klasių komandinio žaidimo įgūžiam lavinti žaidėme žaidimus su ,,Stebuklingu parašiutu”. Šis parašiutas lavina ne tik fizinius, bet ir mokinių emocinius gebėjimus. Už galimybę mankštinti pėdutes naudojant mankštos kilimėlius ir galimybę lavinti komandinio žaidimo įgūdžius naudojant parašiutą, esame dėkingi Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, kuris skatina vilniečius gyventi sveikiau.
Civilinės saugos pratybos
    Vasario 3 d.  mokykloje vyko civilinės saugos praktinės evakuacinės pratybos.  “Spindulio” progimnazijos priešmokyklinių grupių vaikai, mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai iš mokyklos evakavosi per 5 minutes! Evakuacinių pratybų tema – sprogmuo mokyklos valgykloje. Tikslas – užtikrinti tikslius veiksmus, saugų mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų evakavimąsi. Gavus pranešimą apie neaiškų paketą valgykloje, nuskambėjo garsinis perspėjimo signalas, kurį privalo žinoti kiekvienas “Spindulio” bendruomenės narys – 5 skambučiai 2 sekundžių intervalais. Apie  padėtą sprogmenį buvo nedelsiant pranešta trečiajame aukšte įsikūrusiai “Saulės” privačiai gimnazijai. O toliau viskas vyko griežtai pagal veiksmų planą.. Mokiniai, lydimi mokytojų, kolonomis pajudėjo link avarinių išėjimų. Atsakingi darbuotojai patikrino, ar mokyklos patalpose neliko mokinių ir kitų asmenų. Evakuacija praėjo sklandžiai, mokiniai vykdė mokytojų nurodymus ir elgėsi drausmingai. Atšaukus tariamą pavojų, visi grįžo į savo mokymosi ir darbo vietas.
Vasario 7-oji-saugesnio interneto diena
2023 m. vasario 7 d. daugelyje pasaulio šalių bus minima jau 20-oji Saugesnio interneto diena!
Dienos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Šių metų akcijos šūkis – Kurkime geresnį internetą kartu! Lietuvoje įvairios šviečiamosios saugesnio interneto veiklos vyksta visą savaitę – tam skirta Saugesnio interneto savaitė.