Tolerancijos dienos renginys ,,Draugystės iššūkiai”
KAS YRA TOLERANCIJA? Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Norėdamos plačiau pakalbėti apie toleranciją, lapkričio 14 dieną Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir muzikos mokytoja Lina Gubanovienė surengė Vilniaus m. 5-6 klasių mokinių kūrybos ir žinių konkursą ,,Draugystės iššūkiai”. Džiaugėmės sulaukę mokinių komandų iš Vilniaus ,,Ryto”, ,,Gerosios Vilties”, Simono Stanevičiaus progimnazijų. Stebėjome puikius komandų prisistatymus, įnirtingą kovą protmūšių metu, taip pat komandoms reikėjo pasirungti įveikiant judriąsias užduotis. Mokinių pasirodymus, atsakymus į klausimus stebėjo ir vertino Vilniaus m. 5-ojo PK bendruomenių pareigūnės Kristina Bikbajeva ir Laura Šimonienė bei Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė.
Dėkojame šauniems renginio dalyviams bei jiems pasiruošti padėjusiems mokytojoms. Geros emocijos ir šypsenos lydėjo viso renginio metu.
Penktokų adaptacija
  Adaptacija – procesas, kurio metu siekiama įveikti prieštaravimus tarp mokinio ir naujos mokymosi aplinkos.
   Rugsėjis – penktokams adaptacijos mėnuo: mokytojai stebi jų integraciją į ugdymo procesą, klasių vadovai – nuolatos bendrauja su mokiniais individualiai, siekdami išsiaiškinti iškilusius sunkumus. Pagalbos mokiniui specialistai, administracija taip pat stebi ir domisi, kaip jiems sekasi, reikalui esant bendrauja su tėvais.
   Pasibaigus rugsėjui buvo atliktos mokytojų, klasės vadovų, mokinių apklausos, kad įsitikintumėme, jog adaptacijos laikotarpis praėjo sėkmingai ir kad mokiniai galėtų integruotis į pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą.
       Apklausos rezultatai parodė, kad klasių vadovai skyrė ypatingai didelį dėmesį savo auklėtiniams ir net 97 proc. respondentų įvardino gerus tarpusavio santykius. 83 proc. mokinių nurodė, jog turi bent vieną gerą draugą (-ę) savo klasėje. Mus ypatingai džiugina tai, kad 77 proc. mokinių savo klasę vertina kaip draugišką ir 10 proc. kaip labai draugišką.
       Iš anketų taip pat pavyko sužinoti, kad yra mokinių, kurie po pamokų jaučiasi pavargę – 54 proc., todėl dalykų mokytojai bendradarbiaudami tarpusavyje turėtų aptarti mokymosi krūvį.    
        Smagu, kad 51 proc. mokinių džiaugiasi būdami penktokais, o kiek daugiau nei trečdalis, t.y. 39 proc. norėtų būti šeštokais.    
       Džiugu, kad penktokų adaptacija sėkminga.                                                                                                                                  Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės!  
   Mokyklos psichologė Raminta Beinerytė
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas
Mokinių kūrybos ir žinių konkursas ,,Draugystės iššūkiai”
Nauja nemokama skaitmeninė priemonė “Eismopolis”
     Ši virtuali mokymo(si) priemonė yra skirta formuoti vaikų ir paauglių saugaus elgesio kelyje įgūdžius, suteikti naudingos informacijos, įtvirtinti žinias, ugdyti gebėjimą atpažinti besivystančias pavojingas situacijas. Mokomoji priemonė tinkama tiek individualiam mokymuisi, tiek ir grupiniam darbui per pamokas, tiek vaikams, tiek suaugusiems. Šiuo projektu siekiame žymiai sumažinti nukentėjusių, ypač jauno amžiaus, eismo dalyvių skaičių.   
Keliaudamas po Eismopolį, žaidėjas aplankys 24 stoteles. Kiekvienoje stotelėje ras informacijos svarbiomis saugų elgesį užtikrinančiomis temomis, žinių pasitikrinimo testą, pavojingos situacijos vaizdo siužetą, žaidimą atsipalaiduoti. Atlikęs užduotis, žaidėjas gaus taškų. Jei rezultatas bus itin geras, gaus ir papildomų motyvacinių apdovanojimų – miesto kortelių. Tikimės, kad žaisminga patogi aplinka padarys mokymąsi įdomų ir smagų.  
 Priemonė nekomercinė, nemokama ir atvira visiems. Platesnė informacija – prisegta. Kviečiame naudotis ir dalintis! 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pristato naują, inovatyvią skaitmeninę mokymo(si) priemonę – Eismopolis.
Bendradarbiavimas su Vilniaus m. 5-uoju policijos komisariatu
Šių metų rugsėjo 20 d. Vilniaus m. 5-ojo PK  bendruomenės pareigūnė Laura Šimonienė mūsų progimnazijos mokiniams priminė, kaip saugiai elgtis kelyje, sankryžose ir viešose vietose. Mokinukai aktyviai dalyvavo diskusijoje, žiūrėjo prevencinį filmuką apie eismą. Pareigūnė priminė kokią didelę svarbą tamsiu paros metu turi šviesą atspindintys elementai. Vaikai mokėsi kaip tinkamai nešioti atšvaitą. Džiaugiamės bendradarbiavimu su 5-ojo PK pareigūnais.
Elkimės kultūringai ir rodykime vienas kitam tinkamą pavyzdį.
OPKUS – Olweus programos užtikrinimo sistema


Vilniaus ,,Spindulio” progimnazija nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio pradeda diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą-OPKUS
 OPKUS diegimas mokykloje: 
 - Padeda išlaikyti mokykloje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus;               - Sudaro prielaidas pasinaudoti mokyklos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;                      
-Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;                  
-Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje;                     
-Padeda telkti mokyklos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą.
Vaikų vasaros dieninė stovykla ,,Kartu-2019″
Vasara, atostogos  – pats smagiausias metų laikas…..      
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje 2019 m. birželio 7-13 vyko nemokama vaikų vasaros dieninė stovykla (Vilniaus m. savivaldybės lėšomis) ,,Kartu 2019″. Stovykloje dalyvavo  tikslinė grupė - 3-4 klasių socialiai remtini ir bendravimo įgūdžių grupę lankantys mokiniai. Stovykloje sulaukėme svečių iš Animacijos mokyklos: kūrėme filmą apie vasarą, dalyvavome Švietimo ir mokslo ministerijos projekto ,,Saugesnis internetas” organizuotoje paskaitoje. Keliavome Energetikos ir technikos muziejų, Pilaitės malūną, boulingą, Bernardinų sodą, mokykloje žaidėme smagias estafetes. Vaikai sakė, jog labai greitai prabėgo dienos stovykloje. Atrodo dar tik susitikome, o jau laikas atsisveikinti…. Norisi tikėti, kad ekskursijos, edukacinės pamokos, komandiniai žaidimai, sportinės varžybos, kiti įvairūs užsiėmimai bei atminimo dovanėlės dar ilgai neleis vaikams pamiršti gražių ir prasmingų stovyklos akimirkų.   
Bendravimo įgūdžių grupė “Kartu”
    Dažnai vaikams reikia pagalbos kuriant tarpasmeninius santykius tiek su bendraamžiais, tiek su suaugusiais žmonėmis, todėl mes, mokyklos psichologė Raminta Beinerytė ir socialinė pedagogė Lina Povilionienė,  ėmėmės iniciatyvos ir pabandėme sukurti grupę, kurioje saugiai ir nevaržomai savo nuomonę galėjo išreikšti kiekvienas.
    Mokėmės saugiai išreikšti pyktį, baimę ir kitus jausmus. Stengėmės perprasti tarpusavio bendravimo subtilybes, koreguoti požiūrį į save, savo santykius su draugais, tėvais ir mokytojais. 
   Nepasitikintys savimi, bandė atrasti geresnį savęs vertinimą, na, o siekiantys dominuoti – stengėsi padėti turintiems mažesnę savivertę. 
  Saugi ir nuosekliam darbui sukurta aplinka, skatino mokinių įsitraukimą ir aktyvumą, o susitarimai ir grupės taisyklės davė siekiamą rezultatą.
    Džiaugiuosi, kad šis pasirinktas grupės veiklos metodas ypatingai padėjo mokiniams atsiskleisti ir tapti drąsesniais. Susitikimai neprailgo.
    Manau, kad tokio pobūdžio grupines veiklas  ir toliau vykdysime ateityje.
Mediacija
Žodis mediacija yra kilęs iš lotynų kalbos (lot. mediatio – tarpininkavimas) ir reiškia tarpininkavimą ginče. Mediatorius – tarpininkas, dalyvaujantis kitų šalių ginče. Mokyklinė mediacija yra konfliktų, kylančių mokykloje, valdymas. Viena aktualiausių šiuolaikinės mokyklos problemų yra konfliktai ir nesugebėjimas veiksmingai jų spręsti. 
Dažnai konfliktams spręsti mokiniai pasirenka nekonstruktyvius sprendimo būdus: smurtą, agresiją, patyčias. Mokyklinė mediacija gali pasiūlyti konfliktus spręsti konstruktyviai. Atsižvelgiant į skirtingus mokyklinių konfliktų dalyvius, skirtinga ir mokyklinės mediacijos įvairovė: ji gali vykti sprendžiant mokinių, tėvų ir mokinių, tėvų ir mokytojų, mokytojų ir mokinių, mokytojų tarpusavio konfliktus. Mediacijos proceso metu konfliktuojantys asmenys aptaria konflikto priežastis, aiškinasi poreikius ir kartu ieško problemos sprendimo. 
Mokyklos socialinė pedagogė Lina Povilionienė dalyvavo 5 dienų mediacijos mokymuose, kurie vyko Vilniaus m. pedagoginė-psichologinėje tarnyboje.
Tikimės, kad mokyklinei mediacijai, kaip naujovei, bus atviri mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Mokyklinė meditacija – tai nauja galimybė mokytis bendrauti kitaip: gerbiant vienam kitą, ugdant aktyvaus klausymo įgūdžius, empatiją, prisiimant asmeninę atsakomybę už savo veiksmus, ugdant kritinį mąstymą ir problemų sprendimą.