Teisinių žinių konkursas ,,TEMIDĖ”
Balandžio 9 d. Vilniaus miesto 5-ąjame policijos komisariate vyko teisinių žinių konkursas „Temidė.“  
Konkurso tikslas – skleisti teisines žinias, mokyti jas pritaikyti praktikoje, vykdyti jaunų žmonių pažeidimų prevenciją, ugdyti jų atsakomybę. 
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos komanda ,,Spinduliečiai”, kartu su kitų mokyklų komandomis dalyvavo I-ame konkurso etape.
Šiais metais dalyvavusio komandos žaidė protmūšį. Konkurso klausimai buvo labai įdomūs: vieni reikalavo teisinių žinių, kiti loginio mąstymo. Protmūšyje teko rungtis su septyniomis gimnazistų komandos, tad likome ketvirti, bet labai džiaugiamės , kad dalyvavome šiame konkurse. Susipažinome ir pabendravome su kitų mokyklų mokiniais. Buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.
Kovas – sąmoningumo mėnuo
Kasmet kovo mėnesį emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus. 2019 metų kovą „Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Ši iniciatyva pakeitė devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Švietimo ir ugdymo įstaigų atstovams nuo šių metų nebereikėjo registruotis kampanijos BE PATYČIŲ svetainėje – apie savo veiklą „Vaikų linija“ kvietė ugdymo įstaigas informuoti savo kanalais, kad informacija pasiektų mokinius, jų tėvus ir kitus vietos bendruomenės atstovus. Akcentuojama, kad kiekvienas iš mūsų gali prisidėti, kad patyčių mūsų šalyje būtų mažiau. Mūsų progimnazijoje šio mėnesio veikos buvo suskirstytos:

 1 savaitė: AR TIKRAI ŽINAU KAS YRA PATYČIOS ? 
 2 savaitė: KOMPIUTERIS IR INTERNETAS. AR TIKRAI JIE GERIAUSI DRAUGAI ? 
 3 savaitė: TAVO JAUSMAI .
 4 savaitė: DRAUGYSTĖ IR IŠ TO KYLANČIOS BĖDOS.

 Klasių auklėtojai kartu su mokyklos socialine pedagoge Lina Povilioniene, psichologe Raminta Beineryte, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Marta Vitiene klasių valandėlių metu kalbėjo apie kas yra tos tikrosios patyčios ir kaip jas atskirti, kaip saugiai naudotis internetu. Buvo parengtas ,,Pykčio termometras“, o paskutinę savaitę sužydėjo ,,Dėkingumo medis“. Mokyklos bendruomenei buvo parengtos kiekvienos savaitės veiklų rekomendacijos, kurios buvo rodomos I aukšto TV stende. 
Kovo 19 dieną vyko lektorės Nomedos Marazienės paskaita“Emocinis atsparumas. Optimistinis mąstymo stilius, arba kas yra tikrasis optimizmas ? Optimizmo lavinimo būdai”. Šio mėnesio veiklų metu, mokyklos bendruomenei dar kartą buvo priminta, kad bendromis pastangomis galime kurti ir palaikyti saugią mokyklos aplinką.   
Olweus patyčių ir smurto mažinimo programa įdiegimas
2017-2018 m.m. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje sėkmingai įdiegėme Olweus patyčių ir smurto mažinimo programą
2018 m. lapkričio mėnesį vykdėme Olweus mokinių apklausą, kurioje dalyvavo 268 trečių-aštuntų klasių mokiniai (87 % ).Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis sumažėjo 15 %. Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijoma išsakyti problemas.
Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. Nuo 2019 rugsėjo dalyvausime tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – sieksime OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegsime  Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taps ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidės prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019
Ši iniciatyva pakeis devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Šiemet, minint „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ dešimtmetį, „Vaikų linija“ nusprendė šią iniciatyvą transformuoti, išplėsti ir pakviesti visus, norinčius stabdyti patyčias ir kitokį skaudinimą, savo veiklomis ir idėjomis jungtis prie sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Visą kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas savo bendruomenėms organizuoti ir vykdyti veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Su patyčiomis turime dirbti visus metus, tačiau kovo mėnesį „Vaikų linija“ kviečia sutelkti vaikų ir suaugusiųjų dėmesį į patyčių problemos aktualizavimą ir jos sprendimo būdus.
Emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ kviečia švietimo ir ugdymo įstaigas prisijungti prie šiemet kovo mėnesį vyksiančio 
Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. 
Prevencinė 6A klasės valandėlė
Sąvoka atsakomybė apibrėžiama kaip moralinis įsipareigojimas atsakyti už savo pasirinkimų pasekmes. Atsakomybė – būtinybė, pareiga atsakyti už elgesį, veiklą. Teisinė atsakomybė gali būti suprantama ir kaip (teisinis) įsipareigojimas teisės subjektams garantuoti naudojimąsi savo teisėmis, atitinkamų pareigų vykdymu nurodant, kad tokių pareigų nevykdymas virs atitinkamų teisių praradimu. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 str: „įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.“ Jei Lietuvos Respublikos pilietis nesilaiko numatytų teisės aktų ir priimtų moralės normų, pareigūnas pagal pareiškimą ar faktą gali taikyti Lietuvoje galiojančius įstatymus, kad sudrausmintų tvarką pažeidusį asmenį, užkirstų galimybę vykdyti panašias ir analogiškas veikas bei nubaustų už jau padarytą veiką. Atsakomybė už padarytus teisės pažeidimus gali būti: civilinė, baudžiamoji, administracinė. 
Vasario 15 d. 6A klasėje vyko prevencinė klasės valandėlė tema “Atsakomybės prieš įstatymus“. Klasės valandėlę vedė Vilniaus m. 5-ojo PK bendruomenės pareigūnės Laura Šimonienė ir 
Kristina Bikbajeva. 
Mokiniai buvo labai susidomėję ir
 dėkojo už bendradarbiavimą.
Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju?
Bendravimo įgūdžių grupė ,,KARTU”
Šiais mokslo metais mūsų progimnazijoje socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir psichologė Raminta Beinerytė veda socialinių įgūdžių grupę ,,KARTU”.
Grupėje mokomės kas yra bendravimas, kaip ir kodėl mes bendraujame. Mokomės kaip suvaldyti pyktį ir kitas neigiamas emocijas. Praktikos užsiėmimai padeda įgyti patirties bendraujant su bendraamžiais.
Dirbdami grupėje vaikai lavina savo komunikacinius, bendradarbiavimo gebėjimus. Artimas bendravimas ir veiklų vykdymas užsiėmimų metu ugdo savitarpio supratingumą. 
Mokome vaikus matyti konfliktą ne kaip grėsmę, o kaip galimybę. Skatiname vaikus garsiai išsakyti problemas, įvardyti konflikto priežastis. 
Atviras bendravimas – geriausia problemų prevencinė priemonė ir tinkamiausias susidariusių konfliktinių situacijų sprendimo būdas.
Olweus programos įdiegimas
Džiaugiamės sėkmingai įdiegę patyčių ir smurto mažinimo programą Olweus mūsų mokykloje, programos diegimo trukmė 1,5 metų. Įveikėme nemažą etapą ir įdėjome daug darbo.
Dalyvaudami programoje siekiame užtikrinti sistemingą darbą su patyčių prevencija ir toliau palaikyti saugią ir tarpusavio bendradarbiavimu paremtą atmosferą mokykloje. 2018 m. lapkričio mėnesį vykdėme Olweus mokinių apklausą, kurioje dalyvavo 268 trečių-aštuntų klasių mokiniai (87 % ).
Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis sumažėjo 15 %. Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijojima išsakyti problemas.
2019 m. I pusmetį mokykla toliau tęs Olweus programos veiklas: mokytojai renkasi į tęstinį darbą Mokymosi ir supervizijų grupėse, mokiniams toliau bus vedamos klasės valandėlės patyčių prevencijos temomis, vykdomos sistemingos patyčių stebėjimo ir intervencijos tvarkos.
Olweus patyčių prevencijos programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Norvegijoje, bet taip pat ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse. Nuo 2008 metų Olweus patyčių prevencijos programa pradėta sėkmingai taikyti ir Lietuvos mokyklose. Olweus programa siekiama ilgalaikio poveikio – saugios, draugiškos, pasitikėjimu grįstos aplinkos mokykloje sukūrimo ir palaikymo. Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, sumažėja 20 – 70 proc., taip pat sumažėja asocialaus elgesio, tokio kaip vandalizmo, vagysčių, pamokų praleidinėjimo apraiškų; klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas požiūris į mokyklą. Olweus programa, visų pirma, yra unikali tuo, kad į jos vykdymą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – mokyklos administracija, mokytojai, techninis personalas, mokiniai, tėvai.
Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. 
Tikimės nuo 2019 rugsėjo dalyvauti tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – siekiant OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taptų ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidėtų prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 
Konferencija „Prevencinės programos mokinių akimis ir priemonių idėjos“
Lapkričio 27 dieną, Vilniaus m. savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko mokinių konferencija, tema „Prevencinės programos mokinių akimis ir priemonių idėjos“. Konferenciją organizavo Pilaitės gimnazija kartu su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi. Sveikinamąjį žodį susirinkusiems sakė ir sostinės meras Remigijus Šimašius. 
Konferencijos metu Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 7A klasės mokiniai Aistė Liukomavičiūtė ir Erikas Rutavičius skaitė pranešimą apie OLweus patyčių ir smurto mažinimo programos veiklų įgyvendinimą mokykloje tema ,,MAŽAIS ŽINGSNELIAIS TIKSLO LINK”. Kartu su Aistė ir Eriku į konferencija vyko ir 6-8 klasių mokinių komanda. Mokiniai pasidalino savo patirtimis su kitų mokyklų mokiniais, sėkmingais pavyzdžiais ir teikė siūlymus, ką dar reiktų tobulinti ar keisti vykdant prevencines programas mokyklose. 
DŽIAUGIAMĖS, DIDŽIUOJAMĖS AISTĖS IR ERIKO SĖKME, ŠAUNUOLIAI.
Kas yra TOLERANCIJA?
Lapkričio 16-ąją minėjome TOLERANCIJOS dieną, šių metų simbolis-RAKTAS. 1-4 klasių mokinukai, kartu su mokytojomis gamino tolerancijos raktus, kuriuose rašė tolerantiškus žodžius.
Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra tau lygūs, kad jie – tokie patys žmonės, piliečiai, asmenybės, ir turi vienodas teises kaip ir tu. Tolerancija yra leidimas žmogui būti savimi ir gyventi taip, kaip jis nori. Tačiau tas žmogus, jo gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių – pavyzdžiui, šmeižti ar skatinti susidoroti su juo.Tolerancija nėra absoliuti – ji baigiasi tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teisės ar užsiimama kitokia nusikalstama veikla.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta apklausa atskleidė, kad maždaug 80% Lietuvos gyventojų laiko save tolerantiškais. Tačiau šiuo skaičiumi galima suabejoti – apklausa taip pat parodė, kad dauguma iš tų 80% negalėtų dirbti su „kitokiais“. Labai paplitusi tokia nuomonė: „Aš esu tolerantiškas, kol JŲ nematau ir negirdžiu“, arba „Toleruoju, kol tai manęs neliečia“. Tačiau tai parodo tik abejingumą kitokiems žmonėms, o ne toleranciją. 
Jei visi būtų vienodai: stiprūs, gabūs, drąsūs, išpažintų vieną religiją, turėtų vienodas vertybes ir požiūrį, kalbėtų viena kalba – viskas būtų labai paprasta.Deja, pasaulis nevienalytis, labai skirtingas ir greitai besikeičiantis. Gyventi šių dienų pasaulyje nėra lengva, tačiau labai įdomu, jei esi pasirengęs būti šalia kitaip: mąstančių, kalbančių, atrodančių, gyvenančių ir esi atviras užmegzti abipusiai pagarbų dialogą.

•TOLERUOKIME… 
•NENUSIGRĘŽKIME… 
•PADĖKIME…  
•NEBŪKIME ABEJINGI… 
•JEI NORI, KAD PASAULIS KEISTŲSI – KEISKIS PATS.
• JEI GERAS TU – GERI IR KITI.