,,Kurkime geresnį internetą kartu”
Šių metų Saugesnio interneto savaitės šūkis: ,,KURKIME GERESNĮ INTERNETĄ KARTU”. Su mokiniais kalbėjome apie tai, kad kompiuteris ir internetas yra puikūs išradimai, bet ir apie tai, jog reikia mokėti jais saugiai naudotis. Kalbėjome, jog norėdami apsisaugoti nuo tam tikrų grėsmių internete turime žinoti ir laikytis taisyklių. Vaikai ir jaunimas gali padėti sukurti geresnį internetą, būdami malonūs ir pagarbūs kitiems internete, saugodami savo ir kitų reputaciją. Kaip ir kiekvienais metais, įsitraukėme į ,,Draugiško interneto” svetainės veiklas. Trečiokams labai patiko pamokėlės ,,Apuoko pamokėlių” kortelių žaidimas. Vyresnių klasių mokinai, kartu su klasių vadovais, diskutavo temomis:
,,Privatumas, nuotraukos internete”; ,,Socialiniais tinklai: kas tavo draugai?”; ,,Pažink netinkamą turinį internete” ir pan. Penktų klasių mokiniams paskaitą apie saugų internetą vedė bendruomenės pareigūnė Laura Šimonienė.
OPKUS diegimas mokykloje
OPKUS diegimas mokykloje: 
• Padeda išlaikyti progimnazijoje Olweus programos įgyvendinimo laikotarpiu pasiektus rezultatus; 
• Sudaro prielaidas pasinaudoti progimnazijos personalo kompetencijomis, įgytomis Olweus programos vykdymo metu;
 • Padeda sistemingai vykdyti patyčių prevenciją;
 • Suteikia galimybę atlikti mokinių apklausą Olweus klausimynu ir tokiu būdu stebėti patyčių lygio ir ypatumų kaitą mokykloje. 
Olweus apklausos duomenimis nuo 2017 m. patyčių atvejų mokykloje sumažėjo 18 %.
 • Padeda telkti progimnazijos bendruomenę imantis veiksmų prieš patyčias bei leidžia įvertinti tų veiksmų efektyvumą. 
Olweus patyčių ir smurto prevencijos programos tikslas: kurti saugią aplinką, gebėti pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
Pažink save
Visi pastebime, kokie staigūs kultūriniai, politiniai,
ekonominiai pokyčiai vyksta mūsų šalyje ir
pasaulyje. Todėl jau mokykloje siekiama, kad
mokiniai ne tik turėtų kuo daugiau žinių,
informacijos, bet ir būtų kūrybingi, mokėtų
diskutuoti, kritiškai mąstyti, gebėtų prisitaikyti prie
nuolat kintančių gyvenimo sąlygų. Taigi, mokykla
atlieka svarbų vaidmenį ugdant mokinių socialinius
įgūdžius. Socialiniai įgūdžiai padeda kurti
efektyvius santykius bei prisitaikyti prie aplinkos,
elgtis pagal priimtinas elgesio normas ir taisykles.
Svarbiausia yra tai, kaip jaučiamės viduje ir ką su jausmais darome. Vaikai, norintys išmokti būti
laimingais, liūdnais, piktais, nedrąsiais, džiugiais, užsispyrusiais, atvirais, renkasi į tikslinės socialinių
įgūdžių ugdymo grupės ,,Pažink save” užsiėmimus. Grupėje žaidžia, kalbasi, piešia, atlieka užduotis
ir puikiai leidžia laiką 3-4 klasių mokiniai. Grupės veiklų metu išbandyti būdus, padedančius nurimti,
mokytis laikytis taisyklių, priimtinais būdais spręsti konfliktus, ugdyti toleranciją bei pasitikėjimą
savimi, padeda mokyklos psichologė Raminta Beinerytė ir socialinė pedagogė, pradinių klasių
mokytoja Daiva Kudulytė.
Dažnai, po užsiėmimo grįždami į namus, vaikai parsineša užduotėlių, skirtų tėveliams. Jos primena,
kad tėvai nuolat būdami užimti, turi rasti laiko apkabinti savo vaiką, pasikalbėti, pasidžiaugti sėkme,
pasidalinti rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų ar tiesiog pabūti kartu…
,,Draugauk, bendradarbiauk, suprask, priimk, padėk, saugok”
    Šiuolaikiniame pasaulyje kasdien tenka bendrauti su aplinkiniais, priimti tam tikrus sprendimus, spręsti kylančias problemas. Labai svarbu ugdyti socialinius įgūdžius: jie padeda kurti efektyvius santykius bei prisitaikyti prie aplinkos, elgtis pagal priimtinas elgesio normas ir taisykles. Mokykloje labai svarbu mokytis tarpusavio santykių formavimo. Suvokti, ką jaučia kitas žmogus, mokėti džiaugtis, o kartais ir liūdėti. Išklausyti kitą, mokėti išbūti grupėje, atlikti bendras užduotis. Ieškoti ir rasti kompromisą konfliktinėse situacijose. Mokėti atsipalaiduoti, valdyti jausmus, kai kiti erzina, ginti savo teises, mokėti siekti užsibrėžtų tikslų.
     Jausmų supratimas, tinkama jų raiška, vertybės, tarpusavio bendravimas, komandinis darbas  – tai tik keletas emocinio intelekto komponentų. Ir tai  yra kasdieniai įrankiai, lavinami padedantys mums jaustis laimingais, spręsti sunkumus, mėgautis santykiu su savimi bei supančiu pasauliu. 
     Socialinių įgūdžių užsiėmimų metu kartu su mokiniais naudojamės ugdymo priemonėmis skirtomis tiek individualioms, tiek komandiniams užduotims atlikti. Žaidimų metu mokiniai atsipalaiduoja, mokosi lengviau pažinti jausmus, priimti tinkamus sprendimus.
Socialiniai partneriai
Vilniaus m. Vaiko teisių apsaugos skyrius 
 (Ševčenkos g. 26G, Vilnius ,  Vilniaus.miestas@vaikoteises.lt, 861351122)    
Vilniaus m. savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius (Konstitucijos pr. 3,Vilnius, tbks@vilnius.lt  8-52 112000) 
   Vilniaus SOS vaikų kaimas, nevalstybiniai vaikų globos namai 
 (Ozo g.37, Vilnius, info@sos-org.lt, 8-52 705091) 
   VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras  
(J. Matulaičio a. 3, Vilnius, matulaitis.biuras@gmail.com,  8-5 246 17 72)   
 Šv. Jono Bosko parapijos vaikų dienos centras 
 (Erfurto g. 3, Vilnius, 8-52 447666)    
 Vilniaus apskrities VPK,Vilniaus miesto penktasis policijos komisariatas 
 (Laisvės pr. 80, vilnius.5pk.bd@vrm.lt, 8-5 271 8105)   
 Vilniaus m. pedagoginė-psichologinė tarnyba 
 (A. Vivulskio g. 2A, rastine@ppt.vilnius.lm.lt, 8-5 265 0908)  
 Vaiko raidos centras 
(Santariškių g. 7, raida@santa.lt, 8-5 272 0570)
Skubi psichiatrinė pagalba teikiama visą parą  
Santariškių g. 7, tel. (8 5) 2757564, tel.  8  659 73007    
 VšĮ „Vaikų linija“ 
 Algirdo g. 31, Vilnius, vilnius@vaikulinija.lt, 116 111   
Tolerancijos dienos renginys ,,Draugystės iššūkiai”
KAS YRA TOLERANCIJA? Tolerancija – tai pakantumas, mandagumas,  pagarba kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei mes. Norėdamos plačiau pakalbėti apie toleranciją, lapkričio 14 dieną Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir muzikos mokytoja Lina Gubanovienė surengė Vilniaus m. 5-6 klasių mokinių kūrybos ir žinių konkursą ,,Draugystės iššūkiai”. Džiaugėmės sulaukę mokinių komandų iš Vilniaus ,,Ryto”, ,,Gerosios Vilties”, Simono Stanevičiaus progimnazijų. Stebėjome puikius komandų prisistatymus, įnirtingą kovą protmūšių metu, taip pat komandoms reikėjo pasirungti įveikiant judriąsias užduotis. Mokinių pasirodymus, atsakymus į klausimus stebėjo ir vertino Vilniaus m. 5-ojo PK bendruomenių pareigūnės Kristina Bikbajeva ir Laura Šimonienė bei Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė.
Dėkojame šauniems renginio dalyviams bei jiems pasiruošti padėjusiems mokytojoms. Geros emocijos ir šypsenos lydėjo viso renginio metu.
Penktokų adaptacija
  Adaptacija – procesas, kurio metu siekiama įveikti prieštaravimus tarp mokinio ir naujos mokymosi aplinkos.
   Rugsėjis – penktokams adaptacijos mėnuo: mokytojai stebi jų integraciją į ugdymo procesą, klasių vadovai – nuolatos bendrauja su mokiniais individualiai, siekdami išsiaiškinti iškilusius sunkumus. Pagalbos mokiniui specialistai, administracija taip pat stebi ir domisi, kaip jiems sekasi, reikalui esant bendrauja su tėvais.
   Pasibaigus rugsėjui buvo atliktos mokytojų, klasės vadovų, mokinių apklausos, kad įsitikintumėme, jog adaptacijos laikotarpis praėjo sėkmingai ir kad mokiniai galėtų integruotis į pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą.
       Apklausos rezultatai parodė, kad klasių vadovai skyrė ypatingai didelį dėmesį savo auklėtiniams ir net 97 proc. respondentų įvardino gerus tarpusavio santykius. 83 proc. mokinių nurodė, jog turi bent vieną gerą draugą (-ę) savo klasėje. Mus ypatingai džiugina tai, kad 77 proc. mokinių savo klasę vertina kaip draugišką ir 10 proc. kaip labai draugišką.
       Iš anketų taip pat pavyko sužinoti, kad yra mokinių, kurie po pamokų jaučiasi pavargę – 54 proc., todėl dalykų mokytojai bendradarbiaudami tarpusavyje turėtų aptarti mokymosi krūvį.    
        Smagu, kad 51 proc. mokinių džiaugiasi būdami penktokais, o kiek daugiau nei trečdalis, t.y. 39 proc. norėtų būti šeštokais.    
       Džiugu, kad penktokų adaptacija sėkminga.                                                                                                                                  Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės!  
   Mokyklos psichologė Raminta Beinerytė
OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas
Mokinių kūrybos ir žinių konkursas ,,Draugystės iššūkiai”
Nauja nemokama skaitmeninė priemonė “Eismopolis”
     Ši virtuali mokymo(si) priemonė yra skirta formuoti vaikų ir paauglių saugaus elgesio kelyje įgūdžius, suteikti naudingos informacijos, įtvirtinti žinias, ugdyti gebėjimą atpažinti besivystančias pavojingas situacijas. Mokomoji priemonė tinkama tiek individualiam mokymuisi, tiek ir grupiniam darbui per pamokas, tiek vaikams, tiek suaugusiems. Šiuo projektu siekiame žymiai sumažinti nukentėjusių, ypač jauno amžiaus, eismo dalyvių skaičių.   
Keliaudamas po Eismopolį, žaidėjas aplankys 24 stoteles. Kiekvienoje stotelėje ras informacijos svarbiomis saugų elgesį užtikrinančiomis temomis, žinių pasitikrinimo testą, pavojingos situacijos vaizdo siužetą, žaidimą atsipalaiduoti. Atlikęs užduotis, žaidėjas gaus taškų. Jei rezultatas bus itin geras, gaus ir papildomų motyvacinių apdovanojimų – miesto kortelių. Tikimės, kad žaisminga patogi aplinka padarys mokymąsi įdomų ir smagų.  
 Priemonė nekomercinė, nemokama ir atvira visiems. Platesnė informacija – prisegta. Kviečiame naudotis ir dalintis! 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pristato naują, inovatyvią skaitmeninę mokymo(si) priemonę – Eismopolis.