Olweus patyčių ir smurto mažinimo pragrama
Spalio 27 d.ir spalio 30 d. Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje vyko OLWEUS patyčių ir smurto mažino programos mokymai.
OLWEUS patyčių prevencijos programa (OPPP) – tai norvegų profesoriaus Dan Olweus sukurta ilgalaikė prevencinė programa, kuri  įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus programą mokyklose padeda įgyvendinti norvegų paruošti lietuvių instruktoriai, kurie dirba su mokyklos bendruomene institucijos, klasės bei individualiame lygmenyse. Į programos vykdymą įtraukiamas visas mokyklos personalas, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Programos įdiegimas vienoje mokykloje truks 18 mėnesių. Ją sudaro: mokyklos personalo, mokinių, tėvų atstovų apmokymai,  klasės valandėlės patyčių tematika, renginiai. 
Prevenciniai užsiėmimai apie viešąją tvarką
Rugsėjo 26, 28 dienomis progimnazijoje 6-7 klasių mokiniams vyko užsiėmimai apie viešąją tvarką, kuriuos vedė Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus specialistės. Mokiniai sužinojo, kas yra vieša erdvė, vieša tvarka bei kokia atsakomybė laukia už padarytą žalą. Išklausytas teorinias žinias, pritaikė praktinėse užduotyse, aptarė įvairias situacijas. Po užsiėmimų mokiniai gavo dovanų: raktų pakabukus su Vilniaus miesto savivaldybės logotipais.
,,Olweus” patyčių ir smurto mažinimo prevencijos programa
      Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje nuo šių mokslo metų pradedama įgyvendinti ,,Olweus” patyčių ir smurto mažinimo prevencijos programa. 
     Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
       Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).
,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ’
Kovo 14-18 dienomis ,,Spindulio“ pagrindinėje mokykloje praūžė ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Veiksmas prasidėjo nuo ,,Draugiškiausio mokytojo rinkimų“. 5-10 klasių mokiniai rinko draugiškiausią juos mokantį mokytoją. Kiekvienos klasės išrinktas mokytojas buvo apdovanotas pačių mokinių sukurtomis „Draugystės gėlėmis”. Šios gėlės įteiktos lietuvių kalbos mokytojoms Kristinai Žukienei ir Aušrai Krukonienei, rusų kalbos mokytojai Ninai Dineikienei, kūno kultūros mokytojai Jūratei Blažonienei.
Mokinių tėvams buvo paruoštas informacinis lankstinukas patyčių tema. Lankstinuke aiškinama, kaip atpažinti patyčias, kaip padėti patyčias patyrusiam vaikui, ką daryti, jei vaikas šaiposi iš kitų, kaip tėvams bendradarbiauti su mokykla. Didžiausią įspūdį pradinių klasių mokinukams padarė diskusija „Kaip susirasti draugų?“. Mokyklos septintokės, aplankė visas pradinukų klases, kuriose kartu su siūtų lėlių herojais sekė pasaką patyčių tema. Vėliau diskutavo, kaip kurti draugiškus santykius su aplinkiniais bei susirasti draugų. 
Mokyklos mokiniai kalbino mokytojus ir skatino pasidalinti gerąja patirtimi apie bendravimą, draugiškumą, jaukios, kūrybingos aplinkos kūrimą.
Visos savaitės veiklas vainikavo ypatingųjų žodžių stendas. Mokiniai, kartu su mokytojais ir tėveliais, galvojo ir kūrė keletą ypatingų žodžių ar frazių, kuriuos norėtų patys apie save išgirsti ar kitam pasakyti. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ir specialiosiose klasėse vaikai su savo auklėtojų ir socialinės pedagogės L.Povilionienės bei psichologės L.Muralytės pagalba kūrė „Draugiško bendravimo  pažadus“. Mokiniai po pažadais pasirašė savo pirštukų  antspaudais.   
,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016″ sutelkė tūkstančius vaikų ir suaugusiųjų stabdyti patyčias ne ik šią savaitę, bet ir nuolatos.  Prie šios akcijos prisidėjo ir mūsų mokykla, kuri sulaukė PADĖKOS iš akcijos iniciatorių ,,Vaikų linijos”.
Prisegti failai