Ką daryti tėvams elektroninių patyčių atveju?
Bendravimo įgūdžių grupė ,,KARTU”
Šiais mokslo metais mūsų progimnazijoje socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir psichologė Raminta Beinerytė veda socialinių įgūdžių grupę ,,KARTU”.
Grupėje mokomės kas yra bendravimas, kaip ir kodėl mes bendraujame. Mokomės kaip suvaldyti pyktį ir kitas neigiamas emocijas. Praktikos užsiėmimai padeda įgyti patirties bendraujant su bendraamžiais.
Dirbdami grupėje vaikai lavina savo komunikacinius, bendradarbiavimo gebėjimus. Artimas bendravimas ir veiklų vykdymas užsiėmimų metu ugdo savitarpio supratingumą. 
Mokome vaikus matyti konfliktą ne kaip grėsmę, o kaip galimybę. Skatiname vaikus garsiai išsakyti problemas, įvardyti konflikto priežastis. 
Atviras bendravimas – geriausia problemų prevencinė priemonė ir tinkamiausias susidariusių konfliktinių situacijų sprendimo būdas.
Olweus programos įdiegimas
Džiaugiamės sėkmingai įdiegę patyčių ir smurto mažinimo programą Olweus mūsų mokykloje, programos diegimo trukmė 1,5 metų. Įveikėme nemažą etapą ir įdėjome daug darbo.
Dalyvaudami programoje siekiame užtikrinti sistemingą darbą su patyčių prevencija ir toliau palaikyti saugią ir tarpusavio bendradarbiavimu paremtą atmosferą mokykloje. 2018 m. lapkričio mėnesį vykdėme Olweus mokinių apklausą, kurioje dalyvavo 268 trečių-aštuntų klasių mokiniai (87 % ).
Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, jog mokykloje bendras vaikų, patiriančių patyčias, rodiklis sumažėjo 15 %. Apklausos rezultatai parodė, kad padaugėjo mokinių, kurie stengiasi padėti mokiniui, iš kurio tyčiojamasi, padidėjo savitarpio supratimas, nebijojima išsakyti problemas.
2019 m. I pusmetį mokykla toliau tęs Olweus programos veiklas: mokytojai renkasi į tęstinį darbą Mokymosi ir supervizijų grupėse, mokiniams toliau bus vedamos klasės valandėlės patyčių prevencijos temomis, vykdomos sistemingos patyčių stebėjimo ir intervencijos tvarkos.
Olweus patyčių prevencijos programa yra viena geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų pasaulyje. Šios programos autorius profesorius Dan Olweus iš Bergeno universiteto Norvegijoje vienas pirmųjų pradėjo tyrinėti patyčių reiškinį dar septintajame dešimtmetyje. OPPP paremta daugiau nei keturiasdešimt metų trunkančiais tyrimais ir yra taikoma ne tik Norvegijoje, bet taip pat ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje bei kitose šalyse. Nuo 2008 metų Olweus patyčių prevencijos programa pradėta sėkmingai taikyti ir Lietuvos mokyklose. Olweus programa siekiama ilgalaikio poveikio – saugios, draugiškos, pasitikėjimu grįstos aplinkos mokykloje sukūrimo ir palaikymo. Mokslinių tyrimų metu nustatyta, jog šios programos dėka mokinių, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, sumažėja 20 – 70 proc., taip pat sumažėja asocialaus elgesio, tokio kaip vandalizmo, vagysčių, pamokų praleidinėjimo apraiškų; klasėje pagerėja socialinis mikroklimatas, padaugėja tvarkos ir disciplinos, atsiranda geresni tarpusavio santykiai, stiprėja teigiamas požiūris į mokyklą. Olweus programa, visų pirma, yra unikali tuo, kad į jos vykdymą įtraukiama visa mokyklos bendruomenė – mokyklos administracija, mokytojai, techninis personalas, mokiniai, tėvai.
Visi mokiniai žino ir turi laikytis 4 taisyklių, nukreiptų prieš patyčias; kiekviena mokykla pasirengia ,,nuobaudų kopėčias“, taikomas pasikartojantiems patyčių atvejams ir kt. 
Tikimės nuo 2019 rugsėjo dalyvauti tolimesniame patyčių prevencijos programos etape – siekiant OLWEUS mokyklos vardo –  ir diegti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS), kuri taptų ne tik veiksminga patyčių prevencijos priemone, bet ir prisidėtų prie teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimo bendruomenėje. 
Konferencija „Prevencinės programos mokinių akimis ir priemonių idėjos“
Lapkričio 27 dieną, Vilniaus m. savivaldybės Tarybos posėdžių salėje vyko mokinių konferencija, tema „Prevencinės programos mokinių akimis ir priemonių idėjos“. Konferenciją organizavo Pilaitės gimnazija kartu su Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi. Sveikinamąjį žodį susirinkusiems sakė ir sostinės meras Remigijus Šimašius. 
Konferencijos metu Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 7A klasės mokiniai Aistė Liukomavičiūtė ir Erikas Rutavičius skaitė pranešimą apie OLweus patyčių ir smurto mažinimo programos veiklų įgyvendinimą mokykloje tema ,,MAŽAIS ŽINGSNELIAIS TIKSLO LINK”. Kartu su Aistė ir Eriku į konferencija vyko ir 6-8 klasių mokinių komanda. Mokiniai pasidalino savo patirtimis su kitų mokyklų mokiniais, sėkmingais pavyzdžiais ir teikė siūlymus, ką dar reiktų tobulinti ar keisti vykdant prevencines programas mokyklose. 
DŽIAUGIAMĖS, DIDŽIUOJAMĖS AISTĖS IR ERIKO SĖKME, ŠAUNUOLIAI.
Kas yra TOLERANCIJA?
Lapkričio 16-ąją minėjome TOLERANCIJOS dieną, šių metų simbolis-RAKTAS. 1-4 klasių mokinukai, kartu su mokytojomis gamino tolerancijos raktus, kuriuose rašė tolerantiškus žodžius.
Tolerancija – tai paprasčiausiai supratimas, kad jie yra tau lygūs, kad jie – tokie patys žmonės, piliečiai, asmenybės, ir turi vienodas teises kaip ir tu. Tolerancija yra leidimas žmogui būti savimi ir gyventi taip, kaip jis nori. Tačiau tas žmogus, jo gyvenimo būdas, elgesys ir kalbos neturi pažeisti kito žmogaus teisių ir laisvių – pavyzdžiui, šmeižti ar skatinti susidoroti su juo.Tolerancija nėra absoliuti – ji baigiasi tada, kai pažeidžiamos kito žmogaus teisės ar užsiimama kitokia nusikalstama veikla.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta apklausa atskleidė, kad maždaug 80% Lietuvos gyventojų laiko save tolerantiškais. Tačiau šiuo skaičiumi galima suabejoti – apklausa taip pat parodė, kad dauguma iš tų 80% negalėtų dirbti su „kitokiais“. Labai paplitusi tokia nuomonė: „Aš esu tolerantiškas, kol JŲ nematau ir negirdžiu“, arba „Toleruoju, kol tai manęs neliečia“. Tačiau tai parodo tik abejingumą kitokiems žmonėms, o ne toleranciją. 
Jei visi būtų vienodai: stiprūs, gabūs, drąsūs, išpažintų vieną religiją, turėtų vienodas vertybes ir požiūrį, kalbėtų viena kalba – viskas būtų labai paprasta.Deja, pasaulis nevienalytis, labai skirtingas ir greitai besikeičiantis. Gyventi šių dienų pasaulyje nėra lengva, tačiau labai įdomu, jei esi pasirengęs būti šalia kitaip: mąstančių, kalbančių, atrodančių, gyvenančių ir esi atviras užmegzti abipusiai pagarbų dialogą.

•TOLERUOKIME… 
•NENUSIGRĘŽKIME… 
•PADĖKIME…  
•NEBŪKIME ABEJINGI… 
•JEI NORI, KAD PASAULIS KEISTŲSI – KEISKIS PATS.
• JEI GERAS TU – GERI IR KITI.
Ką daryti, kad būtum saugus internete
Kompiuteris ir internetas kartais padeda padeda pasiruošti pamokoms, o ir namų darbus kartais tenka atlikti kompiuteriu. Kompiuteris ir internetas yra puikūs išradimai, tik reikia mokėti jais saugiai naudotis.

SVARBU, keletas taisyklių naršant internete:
 • susitarti su suaugusiuoju, kiek laiko praleisi prie kompiuterio, žaisdamas žaidimus ar naršydamas internete;
 • nesilankyti naujuose, nepažįstamuose interneto puslapiuose, prieš nepasitarus su suaugusiais;
 • internete neskelbti savo asmeninės informacijos;
 • pasakyti suaugusiems, jei internete nutiko kažkas netikėto: gavai nemalonią žinutę ar pamatei nemalonių, šokiruojančių vaizdų.
Kartu kurkime saugią mokyklą
   Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga. Mokytojai daug dėmesio skiria mokiniams, kartu dalyvauja veiklose. Mokykloje yra aiškiai susitarta dėl teisingų ir tvirtų elgesio ribų bei nuosekliai taikomų priemonių, kuomet ribos yra peržengiamos. Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – gebėti atpažinti patyčias bei mokėto tinkamai į jas reaguoti.
  Tačiau be tėvų pagalbos negalėsime sukurti problemų sprendimo rato. Tėvai gali padėti kurti saugią mokyklą. Kad ir kokį vaidmenį atliktų Jūsų vaikas – skriaudėjo, nukentėjusiojo ar stebėtojo – svarbiausia, kad spręsdami patyčių problemą tinkamai informuotumėte apie tai mokyklos darbuotojus.   
PATARIMAI TĖVAMS:
 • Aptarkite su savo vaiku mokyklos tvarką. Parodykite, kad gerbiate taisykles, ir padėkite vaikui suprasti, kodėl jos yra būtent tokios. 
 • Įtraukite savo vaiką į tinkamo elgesio namie taisyklių kūrimą. 
 • Kalbėkite su savo vaiku apie prievartą, agresiją, kurią jis mato per televiziją, vaizdo žaidimuose, ir pan. 
 • Padėkite savo vaikui suvokti agresyvaus elgesio padarinius, žalą. 
 • Mokykite savo vaiką spręsti problemas ne smurtu. 
 • Padėkite savo vaikui rasti būdų, kaip išreikšti pyktį nežeidžiant kitų žmonių nei žodžiu, nei fiziškai. 
 • Atkreipkite dėmesį į bet kokį savo vaiko elgesį, keliantį nerimą.
 • Būkite atviri bendrauti su savo vaiku. 
 • Išklausykite savo vaiką, jei jis dalijasi savo rūpesčiais. 
 • Būkite įsitraukę į savo vaiko mokyklos gyvenimą, bendraukite su jo mokytojais, lankykitės susirinkimuose. 
 • Įsitraukite į įvairią mokyklinę veiklą, kuria sprendžiama smurto, patyčių problemas.   
 Šiais mokslo metais mokykla ir toliau tęsia OLWEUS patyčių ir
smurto mažinimo programos veiklas. Klasės auklėtojai veda prevencines klasių valandėles, kartu su mokyklos specialistais nagrinėja patyčių atvejus.
,,Kai žinai-esi saugus”
     Ketvirtadienio rytas  Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje prasidėjo pamokėlėmis apie saugų eismą, 1-2 klasių mokiniams. Vaiko aplinka turi būti saugi ne tik namų, šeimos apsuptyje, bet ir už jos ribų. Todėl Vilniaus miesto 5-ojo PK bendruomenių pareigūnė Kristina Bikbajeva vedė prevencines pamokėlės apie saugų eismą, supažindino su svarbiausiomis Kelių eismo taisyklėmis, kurių reikia laikytis pakeliui į mokyklą ar grįžtant iš jos.   Mokinukai sulaukė svarbių patarimų, kad kelyje neištiktų nelaimė ir kiekvienas iš mūsų laimingai pasiektume kelionės tikslą. Dar kartą priminė, kaip taisyklingai pereiti gatvę pėsčiųjų perėjoje ir šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje, kaip eiti užmiesčio keliu, priminė, kaip taisyklingai naudoti atšvaitus, mokė pažinti kelio ženklus. 
Skatinkime vaikus saugiai elgtis kelyje.
Saugus eismas
Viena pagrindinių suaugusiųjų užduočių ruošiantis rugsėjui-pasirūpinti vaikų saugumu. Svarbiausia, vaikams priminti, kad kelyje reikia būti atidiems ir neskubėti.
Obuolio draugai
  Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas. Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.
 Sėkmingai baigus programą mokiniams įteikti diplomai.
  “Spindulio”progimnazijos pradinukai šiais mokslo metais dalyvavo tarptautinėje prevencijos programoje “Obuolio draugai”.  Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra  programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas  8 – 10 metų mokiniams. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.