Evakuacija 2018
Balandžio 25 d. ryte per pirmą pamoką netikėtai suskambo penkių
signalų skambutis. Ir mokiniai, ir mokyklos darbuotojai žino, kad tai
pavojaus signalas kilus gaisrui. Išgirdę signalą, mokytojai paprašė tylos
klasėse ir pranešė, kad vykdoma žmonių evakuacija iš mokyklos pastato.
Mokytojai sustatė mokinius po du į koloną priešais klasės duris ir įsitikino,
kad joje yra visi klasės mokiniai. Ramiu balsu pranešė apie evakuacijos
tikslą ir priminė apie griežtą tvarką judant kolonoje per mokyklos
patalpas. Mokytojai turėjo priimti sprendimą pasirenkant trumpiausią ir
saugiausią kelią iš pastato.
Pratybų tikslas – užtikrinti tikslius veiksmus, saugų mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų
evakavimąsi.
Tikslą “Spindulio” progimnazija pasiekė. Visi mokyklos vaikai, mokiniai ir mokytojai saugiai ir greitai
evakavosi iš mokyklos ir susirinko stadione prie ženklo “Susirinkimo vieta”.
Ačiū visiems, per evakavimosi pratybas vykdžiusiems jiems pavestas funkcijas pagal veiksmų planą
kilus gaisrui.
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Daiva Čižikienė
Paklausykite tylos…
Balandžio 25 dieną paminėjome Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną,
vykdėme akciją ,,PERTRAUKA TYLOJE”.
Kasmet paskutinį balandžio trečiadienį visame
pasaulyje minima Tarptautinė triukšmo suvokimo
diena. Šios dienos minėjimo tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į triukšmo problemą ir priminti
visiems, kokia svarbi yra tyla. Šią dieną skatinama nurimti,
pagalvoti apie triukšmo žalą ir prisiimti atsakomybę už tylios
aplinkos kūrimą bei puoselėjimą. Akcijos ,,PERTRAUKA
TYLOJE” metu mokiniai buvo kviečiami netriukšmauti, garsiai
nesikalbėti, laiką leisti tyloje. Mokiniams buvo siūloma išeiti
pasivaikščioti, mankštintis, medituoti, piešti, skaityti knygą,
rašyti laiškus ar spalvinti mandalas.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis triukšmas gali
pažeisti mūsų klausą, sutrikdyti miegą, skatina streso
hormonų išsiskyrimą, gali sukelti nepasitenkinimo jausmą.
Intensyvus ir ilgalaikis ausų dirginimas triukšmu gali turėti
neigiamos įtakos kalbos suvokimui, protinių užduočių
atlikimui, socialinei elgsenai.
Projektas ,,Mokiniai-mokiniams”
…reikia turėti šviesą su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje… 
M.K.Čiurlionis

Tokiais žodžiais buvo pradėtas baigiamasis šių metų psichoaktyvių medžiagų projekto
 ,,Mokiniai-mokiniams” susitikimas, kuris vyko Vilniaus m. savivaldybės Jaunimo informacijos centre. Džiaugiamės ir didžiuojamės projekte dalyvavusiais Vilniaus ,,Spindulio’ progimnazijos 6A klasės mokiniais: Eriku, Joana, Kamilija, Aiste, Ieva ir Migle. Dalyviams buvo įteikti padėkos raštai.
PADĖKA
Šių metų „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ dalyvavo daugiau nei tūkstantis Lietuvos mokyklų, vaikų darželių, jaunimo centrų ir kitų ugdymo įstaigų, kurios savo bendruomenėse suplanavo įvairių su patyčių prevencija susijusių renginių ir veiklų, skatinančių draugiškus ir pagarbius tarpusavio santykius. Susipažinti su „Veiksmo savaitės“ dalyvių veiklomis galima „Vaikų linijos“ kampanijos „BE PATYČIŲ“ svetainėje .

Džiaugiamės, kad sulaukėme Vaikų linijos padėkos už dalyvavimą šioje akcijoje: „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“: efektyvus vaistas nuo patyčių – mūsų visų nepritarimas.
Veiksmo savaitei “Be patyčių” pralėkus
Atkreipdami dėmesį į patyčių problemą, Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokiniai, 
mokytojai, tėvai aktyviai įsitraukė į Veiksmo savaitės “Be patyčių” veiklas. 
 Renginio tikslas – ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio, vaikų bei suaugusiųjų santykius.   Visos savaitės metu netrūko įvairių veiklų:  2-4 klasių mokiniai savaitę pradėjo pindami draugystės apyrankes, kurias įteikė draugams.  Taip pat veikė Draugystės paštas: padėkok, palinkėk, atsiprašyk. Laiškus buvo dalinami penktadienį 2A klasės mokinukų.
Mokyklos psichologė Raminta Beinerytė, socialinė pedagogė Lina Povilionienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Marta Vitienė kartu su klasių auklėtojais  visą savaitę vedė temines pamokas
 ir klasių valandėles.
Vyko 4 Olweus taisyklių patvirtinimas pirštų antspaudais, visi mokyklos mokiniai 
pasižadėjo atsakingai jų laikytis.
Džiaugiamės, kad kiekvienos klasės mokiniai sukūrė taisykles: ,,Kaip padėti draugui?”,
 jas įrašė į žmogeliukų trafaretus ir jomis papuošėme mokyklą.

DĖKOJAME KIEKVIENAM PRISIDĖJUSIAM PRIE VEIKSMO SAVAITĖS BE PATYČIŲ VEIKLŲ. 
           Efektyvus vaistas nuo patyčių – mūsų visų nepritarimas:)
Dėmesio jau pirmadienį – kovo 19 dieną prasideda veiksmo savaitės „BE PATYČIŲ” veiklos!
Renginio tikslas – ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus, užkirsti kelią patyčioms, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio, vaikų bei suaugusiųjų santykius. 
 
Visos savaitės metu netruks įvairios veiklos:
  • Savaitę 2-4 klasių mokiniai pradės gamindami draugystės apyrankės, knygų skirtukus ir įteikdami juos savo draugams.                                                       
  • Taip pat mokykloje pradės veikti Draugystės paštas: padėkok, palinkėk, atsiprašyk.                                         (*Laiškai bus išdalinti penktadienį)            
  • Mokyklos specialistai bei klasių auklėtojai visą savaitę ves temines pamokas.
Kviečiame visus aktyviai dalyvauti organizuojamuose renginiuose! 
 Pirmadienio dienos tema – DRAUGAI. 
 Dienos akcentas – GELTONA SPALVA.
Saugesnio interneto diena
„Junkis, kurk ir dalinkis pagarbiai: geresnis internetas prasideda nuo tavęs!“ (angl. “Create, connect and share respect: a better internet starts with you”
 Šių metu šūkis kvietė atkreipti dėmesį į  pagarbų elgesį internete, ragino galvoti ką skaitome, 
ką kuriame ir kuo dalinamės elektroninėje erdvėje. 
Junkimės prie milijono Europos žmonių ir ieškokime efektyviausių
 metodų kaip galime spręsti internetinės saugos problemas.
2018 m. kovo 6 dieną, Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje, 
minėjome Tarptautinę Saugesnio interneto dieną Lietuvoje.
 5-8 klasių mokinių komandos dalyvavo Saugesnio interneto dienos viktorinoje, 
atliko įvairias užduotis. Tikimės, kad komandų dalyviai sulaukė naudingos informacijos!
3b klasėje mokomės įveikti pyktį
“Nusibodai man..” „Mane suerzino”… „Nenoriu tavęs matyti”… „Nustok, nes trenksiu…” “Tuoj gausi..” Kaip dažnai šias ar panašias mintis išsakome savo pašnekovams pokalbio metu? Mes dažnai pykstame. Pykti nėra blogai, tačiau svarbu kaip tai išreiškiame, kaip elgiamės. Blogiau jei pyktis tampa nekontroliuojamu, destruktyviu reiškiniu, kuris gali išprovokuoti problemas mokykloje, santykiuose šeimoje ir su draugais.
3B klasės mokiniai kartu su mokyklos psichologe mokėsi įvardinti pyktį, diskutavo kaip galima valdyti pyktį. Sprendė įvairias gyvenimiškas situacijas. Žiūrėjome labai įdomias skaidres, filmą ir atlikome  užduotis. Mokiniai gavo daug praktinių patarimų. 
Patyčios gali ir turi liautis
 KAS YRA PATYČIOS? 
 Trys kriterijai: 
 1. Agresyvus, tyčinis, siekiant užgauti ar įskaudinti; 
 2. Pasikartojantis 2-3 kartus per mėnesį ar dažniau, tęsiasi kurį laiką;
 3. Jėgos persvara (skriaudėjas psichologiškai ar fiziškai stipresnis, ir 
skriaudžiamasis negali savęs apginti).     
 Kiekvienas mūsų esame dalyvavę konfliktinėse situacijose. Konfliktas yra normali mūsų bendravimo dalis. Konfliktuoja ir vaikai, ir suaugę. Būtų keista, jei žmogus su niekuo nesipyktų. Gerą psichikos sveikatą rodytų tai, kad žmogus moka ne tiek vengti konfliktų, kiek moka konstruktyviai juos spręsti. Ar tinka konfliktų samprata patyčių elgesiui? Paviršutiniškai žvelgiant galima galvoti, kad ir patyčių, ir konflikto atveju vaikai pykstasi. Tačiau konfliktai ir patyčios yra skirtingi reiškiniai. 
Skirkime konfliktą nuo patyčių.
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje 
nuo šių mokslo metų įgyvendinama 
,,Olweus” patyčių ir smurto mažinimo prevencijos programa. Programos tikslas – sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos bendruomenę atpažinti, pastebėti patyčias ir 
tinkamai į jas reaguoti. 
“Draugystės tiltai”
Sausio 23 dieną 8 a klasės mokiniai Danielius, Dovydas, Samanta, Gabija, Rusnė ir Auksė dalyvavo Jono Pauliaus II gimnazijoje vykusiame prevenciniame 8-9 klasių renginyje „Nepritariu žalingiems įpročiams , nes… „. Tai vienas iš Vilniaus miesto mokyklų akcijos „Draugystės tiltai“ renginių. Akcija gyvuoja jau 11 metų, kasmet pritraukdama vis daugiau mokinių iš įvairių mokyklų. Akcijos tikslas skatinti mokyklų bendravimą ir bendradarbiavimą. Šiais metais į renginį susirinko daugiau nei 60 mokinių, atstovaujančių 10 mokyklų. Viso renginio metu netrūko įvairios veiklos: mokiniai turėjo progą išgirsti jau tradicine tapusią dainą „Reikia draugą turėti“ bei įvertinti savo bendraamžių muzikinius gabumus. 
Sudarę didelį ratą visi drauge sušoko belgų šokį, susiskirstę į mišrias komandas pamiklino protą protmūšyje „Rūkymo spąstai“ ir galiausiai „gyvosios raidės“ sudarė šūkį „Nepritariu žalingiems įpročiams, nes tai prieštarauja mano vertybėms“. 
Renginiui pasibaigus aštuntokai įsiamžino prie popiežiaus Jono Pauliaus II paminklo.
Šalia Jono Pauliaus II žodžiai – „Turite iš savęs reikalauti, net jei kiti iš jūsų nereikalauja“ .