Medžio darbų būrelio mokinių veikla
Medžių darbų būrelį po pamokų lanko  5 – 8 klasių mokiniai. Būrelį lanko tie mokiniai, kurie po pamokų turi polinkį kūrybiškai gaminti įvairius ir sudėtingus dirbinius. Tai yra galimybė mokiniams papildomai įtvirtinti technologinių gebėjimų įgūdžius. 5 ir 6 klasių mokiniai modeliuoja ir konstruoja burinius laivus. 7 ir 8 klasių mokiniai ruošiasi dalyvauti Vilniaus miesto mokytojų ir mokinių kūrybinių darbų parodoje „Vilnius – mano miestas“. Šia paroda siekiama pagilinti žinias apie Vilniaus miesto istoriją, puoselėti kultūrinį ir meninį palikimą, ugdyti kūrybinį mąstymą. Mokiniai rinkosi įvairias meninės išraiškos formas, gaminius puošė šiuolaikiškomis formomis. Šis projektas skatina mokinius realizuoti savo gebėjimus, ugdyti estetinę ir kultūrinę kompetenciją.   
Paroda vyks gruodžio 14 d. – sausio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto ekspozicijų salėje, kurioje bus eksponuojami gražiausi medžio darbų būrelio mokinių kūrybiniai darbai.
Kūrybiniai eksperimentai
Smagūs kūrybiniai užsiėmimai, 
orientuoti į procesą ir smagų atradimą. 
Smalsumą ir vaizduotę  žadinantys įvairūs eksperimentais 
su įvairiomis priemonėmis. 
Būrelio vadovė Asta kviečia 1 ir 2 klasių mokinius.
Užsiėmimai vyks 201 kabinete, pirmadieniais po penkių pamokų.
Mokytoja Asta Aleksienė
Dailės būrelis “Teptukas”
Tyrinėtojų būrelis
Jogos būrelis
Pastaba. Kol mokyklos aktų salėje vyksta remontas, pasportuosime II a. foje.
Kulinarijos paslapyts
           Būrelis  “Kulinarijos paslaptys” kviečia  4 -6 klasių mokinius   išmokti susitepti savo sukurtą sumuštinį, išsikepti skanių sausainių, tai pat pažinti maisto produktus, saugiai elgtis su stalo ir kitais virtuvės įrankiais, pasigaminti įvairių  patiekalų. 
Užsiėmimai vyks 108 kabinete  
penktadieniais  per 6- 7 pamoką. 
Technologijų mokytoja
Irma  Zmejauskaitė
Dailės būrelis “Išdykusios spalvos”
Jei mėgsti piešti, turi neišsemtų ir nerealizuotų idėjų ir nori jas įgyvendinti, ateik pas mus. Kviečiame kartu pakeliauti po turtingą dailės ir fantazijos pasaulį, kur patirsite netikėtų džiaugsmų atradimo ir pažinimo akimirkų.
 Piešime, tapysime, kursime, išbandysime įvairias 
technikas ir medžiagas.
 Į būrelį kviečiami 3-8 kl. mokiniai.
 Esate laukiami ketvirtadienį per  7-8 pam. 108 kab.
Naujiena. TURISTŲ BŪRELIS
Medžio darbų būrelis
 Mieli mokiniai, kviečiu į medžio darbų būrelį!  
Būrelio veikla yra puiki galimybė praleisti laisvą laiką po pamokų 4 – 8 klasių mokiniams!      
       Medžio darbų kurso platesniam išdėstymui nepakanka technologijų pamokų, todėl 4 – 8 klasių mokiniams papildomai šio dalyko žinias, mokėjimą ir įgūdžius galima įtvirtinti šiame būrelyje.        
                                                   Medžio darbų būrelio veiklos tikslas – įtvirtinti technologijų dalyko                                                              žinias, formuoti įgūdžius bei nuostatus, leidžiančius saviraiškos poreikius                                                    tenkinti, leidžiančius suvokti protinio ir fizinio darbo vertę žmogui,                                                                šeimai ir visuomenei; funkcionaliai, ekonomiškai  ir estetiškai planuoti,                                                        organizuoti ir tvarkyti namų ūkį, supažindinti su daiktų ir daiktinės                                                        aplinkos principais, ugdyti kūrybingą asmenybę gebančią mąstyti,      sugebančią spręsti gyvenimo problemas.
              Technologijų mokytojas ekspertas,
              technikos mokslų magistras, Rolandas Matulevičius
Būrelių tvarkaraštis 2018 – 2019 m. m.
Progimnazijoje 2018 – 2019 m. m. veikia šie nemokami būreliai