Žygio ir rikiuotės konkursas, skirtas Vasario 16-ajai
Viens – Du – Trys
Žengia ,,Spindulio” būrys!
Vasario 13 d. 13 val. aktų salėje 
vyko 6 – 10 klasių komandų
 ,,Žygio ir rikiuotės konkursas”
Renginys skirtas paminėti 
Vasario 16 -ąją - 
Lietuvos valstybės Nepriklausomybės dieną
                                                                
Atsiliepdami į Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės paskelbtą akciją „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“, nusprendėme taip ir padaryti. Vasario 13 dieną, penktadienį, mokyklos aktų salėje surengėme Žygio ir rikiuotės konkursą, skirtą paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 97-ąsias metines. Panašius konkursus “Karys ir daina” ruošėme jau ne vienerius metus, o toks konkursas mūsų mokykloje buvo  surengtas pirmą kartą, todėl 6-10 klasių komandos, o ypač šių komandų kapitonai, labai jaudinosi. Visą mėnesį mokiniai mokėsi žygiavimo, rikiuotės pratimų, kūrė skanduotes. Į pagalbą pakvietėme jaunuosius šaulius Mantą Denisovą, Martyną Gulbinavičių, Eugenijų Tarasovą.  Vasario 13-ąją – konkurso dieną – jaudinosi visi: ir dalyviai, ir klasių vadovai,  ir net kompetentinga vertinimo komisija – pirmininkas, Lietuvos kariuomenės kapitonas Dainius Judžentis, nariai vyresnysis puskarininkis Jonas Sipavičius, mūsų mokyklos kūno kultūros mokytoja Jūratė Blažonienė.  Po kiekvienos komandos pasirodymo ir aptarimo komisijos pirmininkas surengė netikėtą mini konkursą komandų kapitonams. Laimėjo 6a klasės komandos kapitonė Saulė Moisiejenko. Kol vertinimo komisija tarėsi, mokyklos Dainų studijos mergaitės pakiliai sudainavo dainą „Viešpaties lelija“.       
Vertinimo komisijos sprendimą paskelbė komisijos pirmininkas D. Judžentis: 
    I vieta skiriama 6a klasės komandai (kapitonė Saulė Moisiejenko), 
II vieta – 8a klasės komandai (kapitonas Ričardas Jenkelevičius), 
     III vieta – 7a klasės komandai (kapitonas Edvinas Krupovnickas).      
Padėkas už dalyvavimą gavo 10a klasės komanda (kapitonas Jonas Joelis Šereika) ir 7b klasės komanda (kapitonė Greta Kazlauskaitė) bei šio renginio organizatorės Direktorės pavaduotoja Lina Gubanovienė ir istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė.
Žygio ir rikiuotės konkursas mokykloje įžiebė tikrą patriotizmo liepsną: ėmėme dėlioti, kaip kitąmet Vasario 16-ąją papuošime ne tik rikiuote, žygiavimu, bet ir daina – patriotine daina.

                                                                                                            Istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė
Netradicinė dešimtokų klasės valandėlė
Sausio 22 d. mūsų dešimtokai ruošėsi gana neįprastai klasės valandėlei – susitikimui su jaunaisiais šaulių sąjungos kariais. Susitikimo tikslas – išskirtinis: ne tik išgirsti, ką veikia jaunieji šauliai, kaip ir ko išmoksta, bet ir pamokyti dešimtokus … žygiuoti. Taip taip, žygiuoti. Nes mūsų mokyklos mokiniai ruošiasi žygio ir dainos konkursui, kuris vyks  Vasario 16-osios išvakarėse. Vėliau dalyvausime ir Vilniaus miesto panašiame konkurse. O dešimtokai labai nori būti patys geriausi… Iš salės su svečiais mūsų mokyklos vyriausieji išėjo įraudę, kiek sutrikę, bet labai patenkinti.
Sausio 13-oji: tada ir dabar
Tokių rimtų ir susikaupusių aš jų dar nemačiau. Mūsų mokinių, kai
vakar prisiminėme 1991 metų sausio 13-osios įvykius.
Reikia ir galima dabartinei, vadinamai Z kartai (tokio amžiaus yra
mūsų mokiniai) kalbėti, skaityti, rodyti pačius brangiausius,
pamatinius mūsų tautos ir valstybės dalykus: meilę tėvynei, pareigą
ją saugoti ir ginti, atsakomybę už savo žodį ir veiksmą. Ir jie tą puikiai
išgirsta ir suvokia. Tik reikia mokėti jiems tai pasakyti. Ne formaliai,
ne pompastiškai, ne biurokratiškai, ne prievarta suvarant į mitingus
ar sales. Reikia kalbėti jų (Z kartos ) kalba, reikia prisitaikyti prie jų
tempo, bet kartu aiškiai, ramiai ir paprastai išdėstyti, parodyti bei
patiems laikytis pilietinių įpareigojimų ir įsipareigojimų, be kurių
neįmanoma didžiausia vertybė – Žmogaus, Tautos, Valstybės Laisvė.
Mūsų vaikus, jau gimusius Laisvėje, reikia mokinti toje Laisvėje ir
gyventi, ir ją vertinti.
Tada, 1991 metais, mūsų, suaugusiųjų, niekas nemokė pilietiškumo,
tą naktį, tas dienas “veikė” mūsų širdys, prie bokšto, parlamento
bėgome vedini sunkiai nusakomo vienybės, išgyvenimo,
pasididžiavimo jausmo, susivokimo, kad galime būti laisvi, kad
turime gintis ir žinojome, ką turime ginti. Vieni – tiesiog intuityviai,
kiti – iš šeimų ir senelių atsinešę istorinę atmintį. Bet visi vieningi.
Taip, kaip šiomis dienomis išdidi prancūzų tauta – 4 milijonai vienoje
vietoje susikibusių už rankų prieš smurtą, už Laisvę. Taip, kaip šiandien kovoja ukrainiečiai.
Sausio 13-osios įvykius šiais metais mokykloje paminėjome ne tik žvakučių liepsna languose ir
apsilankymu Kryžių kalnelyje prie TV bokšto, bet ir rimtu, akademiniu renginiu kamerinėje
aplinkoje.
Į istorijos kabinetą mokiniai rinkosi skaityti Sausio 13-osios įvykių liudininkų atsiminimų, to meto
užsienio spaudos vertinimų. Visi rimti, susikaupę. Buvo įdomu ne tik patiems skaityti ir klausyti
prisiminimų ištraukų, bet ir išgirsti gyvo tų įvykių liudininko pasakojimo – renginio svečio, Seimo
nario Manto Adomėno, kai prie bokšto naktį stovėjo nedaug vyresni mokiniai už čia klasėje
sėdinčius…
Popietė baigėsi Justino Marcinkevičiaus eilėmis ir lietuvių kalbos mokytojos Bronės Gudauskienės
išsakytais žodžiais “Jeigu yra Juodoji teisė pulti, tai turi būti ir Baltoji teisė gintis” (J. Marcinkevičius).
Ir tylūs žodžiai, ir susitvenkusios akyse ašaros liudijo viena – mes vertiname tai, ką dėl mūsų padarė
kiti.
Kaip priešmokyklinukai supranta Laisvės gynėjų dieną?
Šiandien galime jau 24-tą kartą pasidžiaugti jog esame laisvi, todėl svarbu neužmiršti tų, kurie dėl to kovojo. Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
ir mes, priešmokyklinukai, siūlome viso to nepamiršti. 
Šį rytą kalbėjome savo vaikams apie Sausio įvykius. 1991 metais prie televizijos bokšto apie 600 taikių ir neginkluotų žmonių pareiškė protestą prieš okupantus. 14 jų žuvo. Ir visa tai dėl mūsų, tų, kurie dabar gyvena laisvoje Lietuvoje. 
Pasigaminę su vaikais vėliavėles ėjome pagerbti mūsų Laisvės gynėjų prie Televizijos bokšto. Uždegėme žvakutes jų atminimui. 
Svarbu kalbėti ir prisiminti, dėl ko esame laisvi!
Svečiuojamės Šalčininkų rajono lietuviškose mokykose
2014 m. kovo 12 dieną “Spindulio” pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai drauge su Martyno
Mažvydo progimnazijos mokiniais svečiavosi rytų Lietuvoje, Šalčininkų rajono lietuviškose
mokyklose – Lietuvos 1000-mečio vardo gimnazijoje ir Butrimonių pagrindinėje mokykloje.
Važiavome ne šiaip pažiūrinėti, o
buvome pakviesti kartu paminėti
Lietuvos Nepriklausomybės dieną
Butrimonių mokykloje bei
apsilankyti Kaziuko mugėje.
Mokiniams didelį įspūdį padarė
Šalčininkų Lietuvos 1000-mečio
vardo gimnazija – ir savo dydžiu, ir
baseinu. Mokyklos darbuotojai mums surengė tikrą ekskursiją: parodė mokomuosius kabinetus,
sporto, gimnastikos, aktų sales ir, žinoma, visiems taip patikusį baseiną. Na, o po gero
pusvalandžio jau buvome ir Butrimonyse. Pasitiko mus lietuviškos Butrimonių pagrindinės
mokyklos direktorė Vilija Žutautienė, tikybos mokytoja Danutė Bruzgienė ir gražus būrys mokyklos
mokinukų bei mokytojų. Nedidelėje, bet jaukioje mokyklos salėje sutilpome visi: klausėmės
butrimoniečių dainų, pasakojimų ir šokių, toliau koncertą tęsė svečiai: Martyno Mažvydo
progimnazijos mažieji šokėjai ir mes, “Spindulio” mokyklos “Dainos studijos” merginų ansamblis
(vadovė Lina Gubanovienė). Manau nei vienas sėdintis salėje žiūrovas neliko abejingas merginų
balsams – kai užtraukė dainas apie Lietuvą, šiurpuliukai po kūną bėgiojo. Po koncerto visi
skubėjome į Kaziuko mugę, čia pat, mokyklos antro aukšto foje. Savo gaminius ir kepinius ant stalų
išsidėliojo ne tik butrimoniečiai, bet ir spinduliečiai. Technologijų mokytoja Danguolė Namirskienė,
tokių mugių žinovė, savo mokinėms visuomet pataria, kaip savo prekę reikia pareklamuoti, pateikti,
nebijoti derėtis bei pavaišinti. Ant stalo puikavosi pačių mokinių daryti rankdarbiai, siuviniai,
keramikos, dekupažo dirbiniai, kepti pyragai ir žolelių arbatos.
Šis mūsų susitikimas su butrimoniečiais jau ne pirmas. Rudenį Butrimonių pagrindinės mokyklos
mokiniai ir mokytojai svečiavosi “Spindulio” mokykloje “Bulviagalvio” šventėje, tad tikimės ir
daugiau bendrų projektų bei susitikimų. Vieni kitiems tikrai turime ką parodyti ir ko pasimokyti
vieni iš kitų.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę švęsime ir namuose, ir svečiuose
        Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui skirto mokyklos mokinių koncerto klausėmės kovo 10 dieną mokyklos aktų salėje.
       Nuskambėjus Lietuvos Respublikos himnui, Kovo 11-osios šventės proga sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė, istorijos mokytoja Vilija Mozurienė, dainavo “Dainos studijos” merginos, pirmokų choras (mokytoja Lina Gubanovienė), eiles skaitė mokytojos Bronės Gudauskienės paruošti mokiniai. Šventę organizavo istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė.
       Kovo 12 dieną “Spindulio” pagrindinės mokyklos mergaičių ansamblis”Dainos studija” kartu su Martyno Mažvydo progimnazijos mažaisiais dainininkais vyks į Šalčininkų rajono Lietuvos 1000 -mečio vardo gimnaziją bei Butrimonių pagrindinę mokyklą. Aplankysime mokyklas, koncertuosime, o vėliau dalyvausime Kaziuko mugėje. Vešime ne tik dainas, bet ir pačių rankomis pagamintas vilnietiškas verbas, keptus pyragus ir kitas grožybes. Atsakingos mokytojos: Lina Gubanovienė ir Danguolė Namirskienė
Su Lietuvos Nepriklausomybės diena!
                                               Vertinkime Laisvę, 
                                          didinkime Atsakomybę, 
                                              mylėkime Lietuvą!

                            
Pilietinė akcija mokykloje sausio 13-ąją
KVIEČIAME Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paminėti visuotine
pilietine akcija „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“.
Pilietinė akcija skiriama prisiminti prieš 23 metus Lietuvos piliečių vieningą
siekį apginti atkurtos valstybės Nepriklausomybę ir bendrą pilietinę poziciją,
padėjusią atsilaikyti prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją,
bandymą karine jėga įvykdyti perversmą. 2014 m. pilietinė akcija „Atmintis
gyva, nes liudija“ Lietuvos mokyklose vyks jau septintą kartą.
„Spindulio“ pagrindinės mokyklos bendruomenė paminėjo žuvusiųjų 1991
m. sausio 13 d. atminimą ir jau septintą kartą dalyvauja pilietinėje akcijoje
„Atmintis gyva, nes liudija“: ant mokyklos palangių buvo uždegtos atminimo
žvakutės. Pirmos pamokos metu klasėse vyko diskusija „Ar aš
prisimenu, kodėl esame laisvi?“. Kiekvienas prie savo širdies
įsisegėme atminties ir pagarbos ženklą – NEUŽMIRŠTUOLĖS ŽIEDĄ.
Pertraukų metu iš mokyklos SPINDULIO TV skambėjo patriotinės
dainos apie Lietuvą, laisvę.
Karoliniškiečiai pagerbė Laisvės gynėjus
               2014 m. sausio 11 dieną (šeštadienį) “Spindulio” mokyklos Aktų salėje 
Karoliniškių bendruomenė paminėjo Laisvės gynėjų dieną (programos vadovas Juozas Timas). Renginyje koncertavo Karoliniškių Bočių  kolektyvas (meno vadovas Bronislavas Jankauskas), Naujininkų Bočių kolektyvas (vadovas Leonas Pamernėckis).  Į Laisvės gynėjų dienos  minėjimą karoliniškiečiai pakvietė sausio 13-ąją prie bokšto žuvusiųjų artimuosius,  LR Seimo narį Liną Balsį bei Karoliniškių seniūnę Violetą Gedminaitę. Pagerbdami Laisvės gynėjus Tylos minute bei žvakelių šviesa, savo programą Bočiai tęsė  dainuodami lietuviškas, patriotines dainas.
Pilietiškumo pamoka mokiniams
2013 m. gruodžio 13 d. 5-10 klasių mokiniams vyko pilietiškumo pamoka. Ją vedė buvęs “Spindulio”
mokyklos (buv. 47 vid.) mokinys, poetas Julius Žėkas. Jis pristatė instaliaciją “Tautiška giesmė”.