Vasario 16-oji su vyrų choru “Aidas”
APIE MUS RAŠĖ:
Taip apie šventę rašo mokiniai:
Linda, 8a klasė
Kai koncertas prasidėjo, tiesą pasakius, nesitikėjau tokio įspūdingo renginio. Kai įėjo vyrų choras,
buvau „apšalus“. Renginys buvo nepakartojamas. Kai vyrai uždainavo, toks jausmas manyje
nuostabus buvo! Jaučiaus lyg pasakoje. Jaučiau euforiją. Lyg devintam danguj.
Norėjau atsistoti šalia ir dainuoti taip garsiai, kaip niekada nebuvau dainavusi. Nors dainų, kurias
jie dainavo nemokėjau, bet žodžiai patys spruko ir burnos. Dainavau kartu. Nepastebėjau, kaip per
mano skruostą riedėjo ašaros.
Buvau be galo laiminga, išgirdus kaip dainuoja žmonės, kurie gimė ir gyvena savo Tėvynėje. Salėje
buvę žmonės įsiaudrino.BUVO NEPAKARTOJAMA!!!
Evelina, 10a klasė
Labai gražu ir jausminga. Tiesiog fantastika! Žinojau visas vyrų choro dainas ,,Aidas‘‘. Patiko daina
apie meilę ir moteris. Ir vadovas, kuris mokėjo bendrauti su mumis. Kvietė kartu dainuoti ir
džiaugtis dainomis
Giedrė, 8a klasė
Iš pradžių į Aktų salę ėjom laimingi dėl to, kad nebus anglų kalbos pamokos, bet kai prasidėjo
renginys su Neringa „apšalom“ nuo to, kokie buvo vyrų balsai, tikėjomės visai ne taip, galvojom,
kad bus keisti senukai pensininkai, kurie susiburia sekmadieniais padainuoti.
Tačiau jų balsai buvo tokie stiprūs, galingi, vietomis per kūną ėjo šiurpuliukai. Žiūrovai atsistoję
pradėjo jiems ploti, nes jie to verti, galiu tik įsivaizduoti, kiek jie repetuoja. Man labai patiko! Super!
Dainius, 8a klasė
Buvo labai linksma. Visi dainininkai buvo energingi. Matėsi, kad visiems aplinkui linksma, net
Oskaras ,,užvedė‘‘ visus mūsų eilėje ir ,, prisidėjo‘‘ prie kiekvienos dainos, kurios galėjo.
Po koncerto visiems dar buvo likę puikūs įspūdžiai. Eidami į klases dar vis dainavome dainų
ištraukas. Labiausiai įsiminė ,,Meilė nerūdija‘‘ ir ,,Kareivėlio daina‘‘.
Raimundas, 10a klasė
Man labai patiko vakarykštis vyrų choras ,,Aidas‘‘, nes jis seniausias choras Lietuvoje. Gražiausios
jų dainos buvo ,,Jūreivio daina‘‘, S.Nėries ,,Kaip žydėjimas vyšnios‘‘ ir ,,Lakūno daina‘‘. Labiausiai
patiko, kad viskas buvo gyvai atliekama ir skambėjo labai puikiai.
Evaldas, 10a klasė
Mokykloje buvo linksmas renginys, skirtas Vasario 16-ai dienai. Į mūsų aktų salę suėjo visi
mokyklos mokiniai. Prasidėjo renginys nuo ,,Spindulio‘‘ himno, kurį dainavo mokyklos choras. Po to
maloniai klausėmės vyrų choro ,,Aidas‘‘. Suėjo 25 pagyvenę vyrai, jų dainos buvo nuostabios, taip
pat norėjosi kartu dainuoti. Net skyrė mūsų mokytojoms dainą, tai buvo labai malonu. Choro
vadovas, kuris turi profesoriaus laipsnį, labai gražiai vadovavo chorui. Jaučiausi po renginio
pagerbtas, jie labai pagerbė mūsų mokyklą.
Darius, 8a klasė
Man patiko jų uniformos. Buvo labai tvarkingos. Jų balsai tokie nuostabūs. Labai patiko, kai
vienas iš jų dainavo solo. Jų visos dainos patiko, bet labiausiai apie žirgelį, mes net atsistojom,
ploti pradėjom.
Lukas, 10a klasė
Renginys buvo linksmas, įspūdingas, toks neeilinis. Juk ne kiekvieną dieną pamatysi tokį chorą. Ir
pats vadovas ne bet koks, o profesorius. Ne bet kam gi duoda profesoriaus vardą.
Augustina, 9a klasė
Labai patiko dainuojantis vyrų choras ,,Aidas‘‘. Tokią šiltą atmosferą sukūrė jų muzika, jų
dainavimas. Taip pat labai stebėjausi mūsų mokykla. Kai mokiniai atsistodami palaikydavo juos
savo plojimais, ovacijomis. Reikėtų dažniau juos pakviesti į mūsų mokyklą.
Violeta, 10a klasė
Renginyje dalyvavo vyrų choras ,,Aidas‘‘, jie visai mokyklai pakėlė nuotaiką. Visa publika ir
mokyklos mokiniai dainavo linksmas dainas, vadovas labai gražiai kalbėjo, kėlė nuotaiką visiems,
visus mokinius su savo dainom net nuo kėdžių pakėlė.
Ne kiekvieną dieną sulauksi tokių nuostabių žmonių. Štai toks buvo mūsų linksmas ir šaunus
Vasario 16-osios minėjimas.
Mantas, 2a klasė
Patiko kaip dainavo Lietuvos himną karių choras.
Aivaras, 8 a klasė
Man šis renginys labai patiko, nuotaika tiesiog buvo neapsakomai puiki. Visą renginį tvyrojo puiki
emocija, mokiniai ir mokytojos audringai palaikė vyriškių chorą. Visą renginį nebuvo nė lašelio
nuobodu, nes choras atliko dainas tiesiog puikiai, tam net žodžių nėra…Norėčiau, kad šis choras
atvyktų į mūsų mokyklą dar kartą.
Karina, 8a klasė
Mums visiems pasirodymas labai patiko. Choro vadovas ir dirigentas prieš kiekvieną dainą
papasakodavo apie dainos turinį ir prasmę. Mes daug kartų jiems plojome. Per kiekvieną dainą.
Pabaigoje netgi dainuoti su choru pradėjom.
Paskutinė daina buvo V.Kernagio ,,Mūsų dienos, kaip šventė‘‘. Per ją visa publika buvo atsistojusi ir
dainavo.
Paulina, 8a klasė
Į mūsų mokyklą buvo atvažiavęs karių choras ,,Aidas‘‘. Labai smagu buvo. Kai ėjo pro duris į salę
toks jausmas, kad niekada nesibaigs jų ėjimas. Iš tikrųjų labai stiprūs balsai ir gera nuotaika! Buvo
smagu tada, kai dainavo visiems žinomą V.Kernagio dainą ,,Mūsų dienos kaip šventė‘‘. Visi
atsistojo, plojo ir dauguma dainavo kartu. Dar labai smagu buvo pačioje pabaigoje, kai kariai tris
kartus kariškiai sakė mums „VALIO! VALIO! VALIO!“. Ir po to mes jiems sušukom „VALIO! VALIO!
VALIO!“
Arminas, 2a klasė
Man patiko kaip įėjo kareiviai ir išėjo.
Ieva, 8a klasė
Vakar įvykęs koncertas paliko neišdildomą įspūdį. Tos gražios dainos apie karą, meilę tiesiog
užbūrė. O vyrų balsai buvo tokie galingi, jog net šiurpuliukai ėjo per visą kūną. Visi plojo atsistoję
bei dainavo kartu su vyrais. Kareiviai buvo pasipuošę kariškais drabužiais, kurie sustiprino visą
įspūdį. Tai tikrai neeilinis renginys.
Agata, 9a klasė
Vakarykštis koncertas man labai patiko, muzika, prasmingi žodžiai…
Viskas buvo tobulai gražu. Kelios dainos netgi skambėjo ausyse vakar visą dieną. Ir dabar
tebeskamba. Tiesiog tris kart VALIO! VALIO! VALIO!
Kotryna, 2a klasė
Man labai patiko dainos. Man patiko vyrų apranga.
Neringa, 2a klasė
Man labai patiko visos dainos. Ir kai dainavo, mes siūbavom rankomis.
Evelina, 8 a. klasė
Man labai patiko, kaip jie įėjo į mokyklos salę taip gražiai išsirikiavę. Paskui, kai pradėjo dainuoti,
kai kurios dainos net privertė apie kažką pagalvoti, susimąstyti…
Nepriklausomybės šventę Spindulys sutiko su trenksmu…
Lietuvos Nepriklausomybės dieną mokykloje šventėme su Lietuvos
kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vyrų choru “Aidas”!
Meno vadovas ir dirigentas Tadas Šumskas.
Mūsų mokykloje daug dėmesio skiriame mokinių pilietiškumo
ugdymui, mažo ir jauno piliečio brandai. Turime senas įvairių
valstybinių švenčių, minėjimų tradicijas, kurios lyg lakmuso popierėlis
parodo mūsų visuomenės pilietiškumo lygį.
Šių metų Lietuvos Nepriklausomybės dieną, Vasario 16-ąją, šventėme labai įspūdingai. Mokiniams
koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, meno
vadovas ir dirigentas Tadas Šumskas. Tai buvo išties puikus renginys. Džiugu buvo matyti, kaip
emocingai jaunoji karta sutiko vyresniąją kartą – karinį vyrų chorą. Ir atrodo vieni kitus puikiai
suprato: karta išgirdo kartą. Choristų balsai sudrebimo mūsų mokyklą, pakėlė nuo kėdžių ir
mokinius, ir mokytojus. Dainavo, plojo, ūžė visa salė. Seniai nebuvome matę tokio vaikų nustebimo
ir susižavėjimo. Žavėjo viskas: ir vyriški balsai, ir kariška apranga, ir puikiai parinktos dainos, ir
labai šiltas choro vadovo bendravimas su publika. Taip pat nustebino ir mūsų mokiniai, jų šiltos
emocijos, nuoširdi meilė lietuviškai dainai ir įsiliejimas į visuotinį balsų chorą.
Ačiū visiems – ir dainavusiems scenoje, ir dainavusiems salėje.
Ši šventė, kaip ir dera šventei, buvo linksma, labai tautiška ir su viltimi, kad auganti karta, supranta,
kas yra Laisvė, Tėvynė, Lietuva. Tikimės, kad ši karta sugebės saugoti ir tęsti tradicijas, puoselės
mums visiems brangias vertybes.
Mokyklos direktorė Vilija Mozurienė
Minime Laisvės gynėjų dieną
„Spindulio“ pagrindinės mokyklos bendruomenė sausio 11-ąją
(penktadienį) įsijungė į akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtą
tragiškiesiems sausio 13-osios įvykiams prisiminti. Tą rytą tylūs ir
susikaupę mokiniai uždegė languose žvakeles, klasėse stebėjo video
medžiagą iš lemtingųjų 1991-ųjų metų įvykių, klausėsi mokytojų
pasakojimų. Svarbiausias istorijos pamokų akcentas – atkurti tėvų ir
senelių pasakojimus apie 1991-ųjų metų sausio dienas. Visi 5-10 klasių
mokiniai užrašinėjo savo artimųjų atsiminimus, „Ką byloja mano šeimos
atmintis apie sausio 13-ąją“, darė reportažus.
Istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė
Pilietinio ugdymo konkursas “Karys ir daina”
2012 m. lapkričio 23-ąją mokykloje paminėjome
Lietuvos kariuomenės dieną. Aktų salėje susirinkę
mokiniai klausėsi istorijos mokytojos Neringos
Vaitiekūnienės pasakojimo apie Lietuvos
kariuomenės istoriją, savo kūrybos dainą apie
partizanus atliko svečias – Karoliniškių gimnazijos
3F klasės mokinys K. Ališauskas, Lietuvos laisvės
kovotojų dainas ir eiles deklamavo dainininkė Irena Bražėnaitė bei mūsų
mokyklos ketvirtokų ansamblis ir “Dainos studija” . Mokinius dainuoti mokė ir gitara pritarė
muzikos mokytoja Lina Gubanovienė.
Projekto „Piliečio žadintuvas“ apžvalga
2011-2012 m. mokykloje buvo vykdomas projektas “Piliečio žadintuvas”.
Projekto koordinatorės: socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir geografijos mokytoja Laura
Riškienė.
Žiūrėkite prisegtus failus.
Prisegti failai
Lietuvos vėliavos paradas ir istorijos viktorina „Mes – savosios tėvynės vaikai!“
Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataro P. Tupiko padėka ,,Spindulio” mokyklos mokiniams ir mokytojams
      Šią padėką rašau šiandien grįžęs po tokio minėjimo, kuris įvyko Vilniaus miesto “Spindulio” pagrindinėje mokykloje Kovo 11-osios šventės išvakarėse.
       Šiame minėjime aktyviai dalyvavo visi mokyklos mokiniai. Mokyklos vadovybė paskelbė konkursą, tad į iškilmingą renginį mokiniai turėjo atsinešti namie pasigamintą mūsų valstybės simbolį – Trispalvę vėliavą arba vėliavėlę. Sudaryta ekspertų komisija patikrino ir įvertino atliktus namų darbus. O originaliausieji per minėjimą buvo premijuoti.Į aktų salę moksleiviai su savos gamybos trispalvėmis žengė dainuodami. Po to kiekviena klasė paskyrė po keletą savo bendraklasių, kurie sėdo prie salėje esančių stalų ir raštu atsakė į jiems pateiktus istorijos, geografijos, įvairius patriotinius klausimus. Ekspertai patikrino ir įvertino atsakymus.Stebėjau mokinius – su kokiu užsidegimu jie dalyvavo šiame šventiniame renginyje. Jie patys buvo ir organizatoriai, ir veikėjai. Salėje vyravo puiki nuotaika, nuoširdumas.Labai dėkingas, kad mane pakvietė į šią šventę. Juk toje mokykloje okupacijos metu teko dirbti direktoriumi. Šitų moksleivių tėveliai buvo mano mokiniai. Jiems ir tada kildavo noras nupiešti Trispalvę savo sąsiuvinyje. Už tai keletą kartų vizitatoriai tramdė juos, baudė mane.Su kokiu pakilimu pradėjome Sąjūdį. Juk iš karto Trispalvė grįžo į mokyklą. Koks tautinis jausmas užvaldė visuomenę. Aš dėkingas karoliniškiečiams, kurie išrinko mane į Atkuriamąjį Seimą. Su nepaprastu džiaugsmu pasirašiau Nepriklausomybės Aktą, kad Lietuva būtų laisva.
          Aukščiau išsakytos mintys užvaldė mane šiandien “Spindulio” pagrindinėje mokykloje, kurioje direktorė Vilija Mozurienė su kūrybingais, tautiškai nusiteikusiais pedagogais ne tik veda pamokas, bet ir išradingai moka paminėti Lietuvos tautines šventes.
Ačiū “Spindulio” pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų kolektyvui, taip puikiai paminėjusiems 22-ąsias Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo metines ir kad taip mylite Lietuvą.
Nuoširdžiai Visada Jūsų Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras
PRANCIŠKUS TUPIKAS
Straipsnis paimtas iš lzinios.lt
Sveikiname gražiausias vėliavas pasigaminusius mokinius: 
 ELVINĄ ALIŠAUSKĄ (6a kl.), GABRIELĘ BARTOŠEVIČIŪTĘ (9a kl., )MARIŲ POCIŲ (10a kl.),  EDGARĄ LIUTKEVIČIŲ ir JUSTĄ SARUL (10a kl.),  INGĄ LIUTKEVIČIŪTĘ ir GINTARĘ TUBINYTĘ (10a kl.) , EDVINĄ SANKOVSKĮ  ir ANDREJ LUKINĄ (10a kl.)
2012 m. kovo 9 d. Vilniaus „Spindulio“ pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos vėliavos paradas ir
istorijos viktorina „Mes – savosios Tėvynės vaikai!“. Renginys, skirtas paminėti Lietuvos
Nepriklausomybės dieną – Kovo 11-ąją.
Prieš renginį mokykloje buvo paskelbtas konkursas „Pasitikit Kovo 11-ąją su Lietuvos trispalve
rankoje!“ Tad 1 – 10 klasių mokiniai kovo 9 d. į mokyklos Aktų salę didžiuodamiesi, skambant
maršams, įžygiavo nešini savo pačių pasigamintomis didelėmis ar mažomis vėliavomis: siūtomis,
pieštomis, karpytomis, netgi megztomis. Salėje puikavosi ir Sąjūdžio laikus menanti trispalvė. Ją
prieš 24 metus pati pasisiuvo tuomet dar studentė, būsima istorikė, dabar mūsų mokyklos
direktorė Vilija Mozurienė, kuri ir papasakojo mokiniams apie vėliavos ir kitų valstybės simbolių
reikšmę. Skambant būgnams iškilmingai į salę buvo įnešta ir Spindulio mokyklos vėliava.
Gražiausių vėliavų autoriai buvo apdovanoti knygomis.
Renginyje dalyvavo Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis „Spindulio“
pagrindinės mokyklos direktorius Pranas Tupikas. Svečias pasidžiaugė mokinių ir mokytojų
aktyvumu, salėje plevėsuojančių vėliavėlių jūra, trumpai prisiminė 1990 metų Kovo 11-ąją ir tuos
jausmus bei mintis , užplūdusius tąsyk.
Antroje renginio vyko istorijos viktorina „Mes – savosios Tėvynės vaikai!“, kurios metu mokiniai
atsakinėjo į klausimus, dėliojo dėliones, mėgino atpažinti įžymius žmones, Lietuvoje švenčiamas
šventes, apibūdinti senovinius darbo įrankius. Žiūrovai irgi nenuobodžiavo: viktorinos metu dainavo,
smagiai žaidė lietuvių liaudies žaidimus. Kartu su pradinių klasių mokiniais varžėsi ir svečiai iš
Vilniaus darželio-mokyklos „Žiburėlis“.
3-4 klasių viktorinoje nugalėtojais tapo Vilniaus darželio-mokyklos „Žiburėlis“ 4 klasės mokinių
komanda, antrą vietą laimėjo mūsų mokyklos 4b klasės komanda, trečioje vietoje liko mūsų
mokyklos 3b klasės mokinių komanda.
5-10 klasių mokinių viktorinoje nugalėjo 6a klasės komanda, antroje vietoje – 5a klasės mokinių
komanda, trečioje vietoje – 8a klasės mokinių komanda.
Kovo 11-ajai skirto renginio organizatoriai:
mokyklos direktorė ir istorijos mokytoja Vilija Mozurienė,
istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė,
muzikos mokytoja Ona Krutkevičiūtė,
bibliotekininkė Zina Bagdonavičienė.
Ačiū visiems dalyvavusiems.
Sausio 13-oji
„Sausio 13-oji… Tikra istorija, apie tikrus ir paprastus žmones.
Tie keturiolika, kurie žuvo čia, mūsų sostinėje, aną žiemos naktį, buvo
paprasti žmonės. Ne kariai, ne partizanai, ne išrinktieji politikai. Tiesiog
Lietuvos eiliniai. Jie nepretendavo į tautos didvyrius, nesvajojo apie
garbingus apdovanojimus.
Tą naktį prie televizijos bokšto ar prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų
žmones suvedė kažkas daugiau už pareigą. Gal svajonė. Gal tikėjimas. Gal
meilė.
Jie tai padarė dėl mūsų. Dėl laisvės. Dėl Lietuvos.”
Tokiais žodžiais sausio 13 dieną prasidėjo
matematikos pamoka aštuntokams…
Vėliau, po pamokų vaikai aplankė Laisvės
gynėjų amžino poilsio vietą – Antakalnio
kapines.
Konkursas “Karys ir daina”
2011 m. lapkričio 23 dieną mūsų mokykloje vyko Vilniaus miesto pagrindinių mokyklų,
progimnazijų mokinių pilietinio ugdymo konkursas „Karys ir daina”, skirtas Lietuvos kariuomenės
dienai. Konkursą organizavo istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė.