Solidarumo bėgimas 2022
       2022 rugsėjo 29 d. į mūsų mokyklą atvyksta Šaulių sąjungos nariai. Jie mokiniams paruošė įdomių rungčių, estafečių ir žaidimų. Mokyklos stadione susirinks priešmokyklinės grupės vaikai, pradinių klasių mokiniai ir mokyklos bendruomenės nariai. Po smagių estafečių visi draugiškai dalyvausime “Solidarumo bėgime 2022″.
 ”Spindulio” progimnazijos bendruomenė  prisideda
prie tarptautinės iniciatyvos  
“Solidarumo bėgimas 2022″
Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi!
   Kovo 10 dieną tradiciškai „Spindulio“ bendruomenė šventė Pilietiškumo dieną, skirtą Kovo 11-osios paminėjimui. Tądien vyko įvairios edukacinės pilietiškos veiklos, integruotos pamokos, organizuotos mokinių parodos bei pilietinės iniciatyvos.
  Šiemet Kovo 11 – toji buvo ypatinga ir visiškai suprantama kodėl. Švęsti laisvę ir įprasminti jos reikšmę norėjosi kiekvienam. Tad ruoštis šventei pradėta gerokai anksčiau. Kovo 9 d. minint Lietuvos vardo dieną, surengta mokinių darbų paroda. Mokiniai su mokytojais iš anksto puošė mokyklos erdves laisvės paukščiais, aktyviai jungėsi prie renkamos paramos Ukrainai, talkininkavo ir padėjo vieni kitiems bendrose veiklose.
  Pirmos pamokos pradžioje 5-8 kl. mokiniai, išėję į koridorių, vieningai giedojo V. Kudirkos Tautišką giesmę. Giedojo rimti ir susikaupę, su tokiu užsidegimu ir pasididžiavimu, jog himno žodžiai skambėjo kaip Odė Laisvei. Grįžę į klases su klasių vadovais kalbėjo apie Kovo 11-tosios svarbą ir rašė sveikinimus Lietuvai ant delniukų, kuriuos patys kirpo, rinkdamiesi vieną iš trispalvės spalvų. Mokiniai Lietuvai linkėjo stiprybės, vienybės, taikos, meilės, sveikatos ir didžiavosi būdami šios šalies piliečiais. Delniukai su linkėjimais mokyklos fojė nuvilnijo kaip svarbiausias šalies akcentas – Lietuvos trispalvė.
Vėliau mokiniai varžėsi tarpusavyje ir pasitikrino bei įgijo naujų žinių viktorinoje „Ką žinai apie Lietuvą?“. Istorijos mokytojas G. Mockus su bibliotekos vedėja N. Vaitiekūniene parengė Kahoot interaktyvią viktoriną, įprasminančią valstybei ir jos žmonėms svarbią dieną. Klausimai apie istorines datas, įvykius, asmenybes, nuopelnus Lietuvai – įtraukė mokinius į šventinį Protmūšį, kuriame mokiniai varžėsi, entuziastingai atsakinėjo į klausimus ir siekė būti geriausiais savo šalies istoriją, papročius ir kultūrą žinančiais piliečiais. Iš kiekvienos 5-8 kl. buvo renkami daugiausiai teisingų klausimų atsakę mokiniai, kurie buvo apdovanoti šventiniais diplomais.
  Tądien integruotas pamokas ir pilietiškas veiklas mokiniams dovanojo įvairių dalykų mokytojai. „Pilietiškumo kodo istoriniuose ženkluose“ kvietė ieškoti istorijos mokytojas G. Mockus, lietuvių kalbos mokytoja S. Pušinskienė bei anglų kalbos mokytoja I. Stonienė. Susipažinę su Lietuvos Nepriklausomybės Aktu, mokiniai turėjo sudėlioti tekstą iš sukarpytų minėto dokumento dalių ir iš kitu šriftu paryškintų raidžių sudėlioti pilietiškumo šūkį – „STRONG TOGETHER“ (Stiprūs Kartu).
   Nepamiršti Lietuvai svarbių herojų ir iškilių asmenybių kvietė lietuvių kalbos mokytoja E. Blaškienė, matematikos mokytoja L. Daniškevičienė ir dailės mokytoja R. Vaitkevičiūtė. Šiandien nesusimąstome, kokie esame laimingi, galėdami kalbėti ir rašyti gimtąja kalba, pažinti ir vertinti savo garbingą praeitį. O kas mums tai davė, sukūrė? Šiuos svarbius Lietuvai veikėjus, tapusius tautos herojais, mokiniai prisiminė pilietinėse veiklose. Pirmiausia jie sprendė rebusą, kuriame buvo paslėpti nusipelniusių Lietuvai žmonių vardai ir pavardės. Vėliau šiuos įrašus dailiai ir kūrybiškai užrašė. Mokinių darbais kviečiame pasigrožėti nuotraukų galerijoje.
  Prisiminti Lietuvos valstybės himną ir maldos “Tėve mūsų” žodžius mokiniai galėjo kitoje edukacinėje veikloje „Malda ir himnas žmonių širdyse“, kurią organizavo lietuvių kalbos mokytoja J. Perednienė, tikybos mokytoja D. Bruzgienė bei informatikos mokytoja J. Bačkienė. Mokiniai iš daugybės pateiktų žodžių turėjo išrinkti himnui ir maldai priklausančius žodžius bei juos sudėlioti į rišlų tekstą bei suklijuoti ant A4 formato lapo.
  Sukurti eilėraštį Lietuvai bei sudėlioti Lietuvos žemėlapio dėlionę, sudarant 10 populiariausių lankytinų vietų sąrašą Lietuvoje, kvietė geografijos mokytoja L. Mažukėlė, anglų kalbos mokytoja R. Ziminskienė bei fizikos mokytoja R. Goberienė pilietinėje veikloje „Lietuva – mano širdyje“.
   Kovo 10 dieną mokiniai dalyvavo ir sportinėse estafetėse “Tau, Lietuva”. 5-8 klasių mokiniai, varžėsi krepšinio kamuolio varymo, žiedo pernešimo estafetėse. Šventinę dieną sporto salėje skambėjo lietuviškos patriotinės dainos, iš rankų į rankas, lyg estafetinė lazdelė buvo perduodama Lietuvos trispalvė. Ore tvyrojo džiaugsminga ir pakili nuotaika, šventės dalyvius kaitino sportinis azartas, vienijo draugiškumas ir bendruomeniškumas.
  Pilietiškumo dieną vainikavo bendra šokių ir muzikinė veikla „Dainuoju ir šoku Lietuvai“, kurią organizavo muzikos mokytoja L. Gubanovienė ir šokių mokytojas K. Andrijevskis. Jos metu mokiniai grojo, šoko, dainavo ir šventiškai minėjo Lietuvos valstybingumo dieną. Skambėjo skirtingų žanrų šių dienų autorių kūriniai ir Lietuvai brangios lietuvių liaudies dainos. Ši veikla apjungė visus mokinius ir dar kartą parodė, jog lietuviai yra ne tik vieninga, darbšti, bet ir dainuojanti bei šokanti tauta.
  Ši Kovo 11-oji buvo aiškaus valstybingumo suvokimo, laisvės kainos išraiška. Šiandien visi supratome, kad Laisvė nėra duotybė, tai nuolatinė kova ir kiekvieno mūsų pareiga… Tad branginkime ir švęskime LAISVĘ!
 Dėkojame ,,Spindulio”  bendruomenei už paramą Ukrainai. 
Surinkta parama nuvežta į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją.   
   
                             Organizatoriai: Gytis Mockus, Sonata Pušinskienė, Neringa Vaitiekūnienė,                            Jolanta Vasilevskienė, Vilija Poškienė, Diana Petruškienė, Lina Gubanovienė, Kęstutis Andrijevskis.
              Koordinatorės: direktoriaus pavaduotojos ugdymui Lilija Simonaitienė ir Rasa Petrikienė.
Esame laimingi, nes esame laisvi!


Kovo 11-oji

       
Kovo 10 dieną „Spindulio“ progimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo bendramokykliniame
renginyje „Pilietiškumo diena“, skirtame Kovo 11-osios, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos, paminėjimui. Pirmos pamokos pradžioje visa mokyklos bendruomenė vieningai giedojo
Tautinę giesmę. Grįžę į klases su mokiniais kalbėjome, kuo mums svarbi Kovo 11-oji. Aiškinomės
Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo pasirašyto 1990 m. kovo 11 d. svarbą.
Mokiniai pasitikrino žinias viktorinoje „Ką aš žinau apie Lietuvą?“. Kiekvienos klasės laimėtojui buvo
įteiktas specialiai šiai progai sukurtas diplomas. Mokiniai kūrė bendrą kūrybinį darbą „Gėlės Taikai“
– ant delniukų trafaretų piešė Lietuvos ir Ukrainos vėliavas ir užrašė žodžius, simbolizuojančius
Taiką. Mokyklos fojė pasipuošė vilnijančia Lietuvos ir Ukrainos vėliavų spalvų stilizuota gėlių žiedų
pieva. Visi rašėme laišką-palinkėjimą Lietuvai. Kūrybinis darbas „Linkėjimai Lietuvai“ papuošė
mokyklos koridorius. Mažieji mokiniai Lietuvai linkėjo Taikos, stiprybės, vienybės, draugiškumo,
meilės… Nepaprastai sujaudino mokinių dainuojamos dainos, nuskambėję muzikiniai kūriniai,
kuriuos mokiniai atliko Aktų salėje muzikinės veiklos „Dainuoju ir šoku Lietuvai“ metu. Anglų kalbos
pamokos metu mokiniai žaidė žaidimą „Pilietiškumo bingo“. Mokėsi angliškai naujų žodžių, kurie
yra svarbūs kiekvienai tautai ir valstybei: tauta, kalba, gimtinė, pilietis, vėliava ir pan. Pilietiškumo
dieną vainikavo bendras kūrybinis darbas „Mūsų pilis“. Kiekvienas mokinys „pasigamino“ po
simbolinę „plytą“ ir pastatė simbolinę mūsų vienybės pilį, prie kurios plevėsuoja Lietuvos
valstybinė vėliava.
Darbinis šurmulys, dirbant bendrus kūrybinius darbus, šypsenos, rimtis ir susikaupimas,
klausantis, dalinantis, samprotaujant apie mūsų valstybingumo kelią keliaujant per visą šalies
istoriją, širdies virpesiu palydima daina ir linksmas šokis šiandien aidėjo mūsų „Spindulyje“. Esame
stiprūs ir vieningi, siekiantys bendro tikslo – ugdyti sąmoningą ir atsakingą mūsų mažąjį
SPIDNULIETĮ – Lietuvos pilietį.
Laisvės kaina
    Šiandien istorija – ne vadovėlyje, šiandien istorija – mūsų akyse.
   Žmogus, Šeima, Tauta, Kalba, Laisvė, Gyvybė, Tėvynė, Kova – tai tik 8 lietuvių kalbos žodžiai, bet jie patys reikšmingiausi, apibūdinantys kiekvieno mūsų esybę.
   Šiandien šie žodžiai, kaip niekada, pilni prasmės. Ir juos vienodai dabar supranta ir mažas, ir didelis.
    Prieš 32 metus mūsų tauta, drąsūs vyrai ir moterys, Kovo 11 dieną išplėšė Lietuvą iš sovietinės okupacijos gniaužtų. Pasukome į vakarus, kur laisvas pasaulis. Kūrėme, ėjome į priekį, kai kur gal klupome, vėl kėlėmės, dainavome, auginome vaikus ir kviečius, mokėmės gerbti save ir kitą.
    Bet dabar pamatėm ir supratom – to nepakanka. Laisvę reikia  branginti, už ją kovoti, o iškovojus – labai saugoti.
    Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1990 metų Kovo 11-ąją buvo pavyzdys daugeliui sovietinėje okupacijoje esančių tautų. Tąkart Laisvos tapo trys valstybės – Lietuva, Latvija, Estija.
     O šiandien mums pavyzdys – Ukraina ir jos didvyriškų žmonių kova. 
    Ir mes dar kartą dideli užaugome.
                           Būkime vieningi ir laisvi!  Ir tos laisvės palinkėkime kitiems!
Pilietiškumo diena – integruotos edukacinės veiklos, skirtos Kovo 11-osios minėjimui
2022 m. kovo 10 dieną organizuojama Pilietiškumo diena.
PM gr. vaikai, 1-8 klasių mokiniams vyks integruotos 
edukacinės veiklos, skirtos Kovo 11-osios minėjimui. 
Pilietiškumo dienos veiklos
  
   8.05 val. giedame Lietuvos Respublikos himną. 
   1 pamokos metuPM gr. vaikų, 1-8 klasių mokinių pokalbis su klasių vadovais, aptariant Kovo-11-osios svarbą. Kūrybinis darbas ,,Gėlės Taikai”. 
   2 pamokos metuPM gr. vaikams, 1- 8 klasių mokiniams istorinė viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?“ .
   3 – 5 pamokų metu vyks šios edukacinės veiklos: 
Piešinio autorė Gerda Ivanauskaitė (5a kl.)
   -  PM gr. mokiniams: užduotys Learningapps.org platformoje;
   - 1-4 klasių mokiniams: kūrybiniai darbai ,,Linkėjimai Lietuvai”,  ,,Mūsų pilis”, anglų kalbos veikla ,,Pilietiškumo bingo”, muzikinė veikla ,,Dainuoju ir šoku Lietuvai”;  
   - 5-8 klasių mokiniams: ,,Malda ir himnas žmonių širdyse”, ,,Nepamiršti Lietuvos herojai”, estafetės ,,Tau, Lietuva”, ,, Pilietiškumo kodas istoriniuose ženkluose”,  ,,Lietuva – mano širdyje” muzikinė veikla ,,Dainuoju ir šoku Lietuvai”.

   8-15 val. Iniciatyva – parama Ukrainai (progimnazijoje surinkta parama bus nuvežta į Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnaziją, kuri organizuos siuntos perdavimą Ukrainai).

 Aktyviai dalyvaukime ir būkime kartu, švęsdami valstybingumo šventę –Kovo 11-ąją!     
Istorijos pamoka apie Ukrainą – vasario 28 d. 8.00 val.
       Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) inicijuoja palaikymo Ukrainai akciją Lietuvos mokyklose ir kviečia visų dalykų mokytojus bei ugdymo įstaigų vadovus vasario 28 d. (pirmadienį), 8 val., skirti pirmą pamoką Ukrainos palaikymui ir istorijai. 
       Pamoka bus tiesiogiai transliuojama internetu, kurios metu LŠMPS pirmininko pavaduotojas ir istorijos mokytojas Audrius Jurgelevičius ves nuotolinę visuotinę istorijos pamoką apie Ukrainą, jos šimtmečių istoriją, valstybingumo šaknis. 

Su Lietuvos Nepriklausomybės diena!
Nuotraukų galerijoje – mūsų mokyklos įvairių metų Vasario 16-osios šventės renginiai.
             Prisiminkime.
Istorinių memų konkursas, skirtas Vasario 16 d.
     Balsavimas vyko taškas į tašką ir visi memai gavo bent po vieną tašką, o tarp antros ir pirmos vietos skyrė tik vienas balsas. Norime padėkoti visiems, kurie balsavo, taip pat ir memų autoriams, kurie pasitelkė savo fantaziją, istorines žinias bei džiugino mus savo išradingumu.
Ta pačia proga, kviečiame visus ,,Spindulio” progimnazijos bendruomenės narius linksmai ir su gera nuotaika pasitikti ir atšvęsti Vasario – 16 – osios šventę.
    Sveikiname 4a klasės mokinę 
Miglę Konarskytę, kurios memas balsavime užėmė pirmą vietą ir yra skelbiama Memų Karalienė. 
Miglės memas buvo labai paprastas, tačiau kartu ir labai šmaikštus, dėl to turbūt sakoma, kad genialumas slypi paprastume. Konkurse iš viso dalylavo 24 memai, o už juos balsavo beveik 200 ,,Spindulio” progimnazijos bendruomenės narių.
Pamokos skirtos vasario 16 – ajai
Lietuva, tėvyne mūsų, 
Tu brangi ir nuostabi. 
Myliu aš tave, gimtine, 
Tu laisva dabar esi.
Pamokos šiandien prasidėjo vaikų sukurtais ketureiliais apie Lietuvą. Mokiniai dalijosi mintimis,
kuo jiems brangi Lietuva, kokias įžymias vietas jie aplankė gyvendami Lietuvoje ir ką dar norėtų
aplankyti. “Lietuva – mano gimtoji šalis”, „Lietuva – tai tėvynė, šeima, aš“ , “Lietuvoje daug
senovinių pilių ir ją valdė daug kunigaikščių”, “Norėčiau aplankyti Neringą, Kretingą ir visus
miestelius prie jūros”. Piešė pilis, piliakalnius ir lankstė vėjo malūnėlius su Lietuvos atributika.
Dalyvaudami nuotolinėje “Didžiausia bendradarbiavimo pamoka vasario 16 – ajai paminėti”
pamokoje, mokiniai giedojo Lietuvos himną, klausė eilėraščių apie Lietuvą, stebėjo virtualią kelionę
po Jono Basanavičiaus progimnaziją.
Teko pakeliauti po Lietuvos etnografinius regionus ir išgirsti, kokia tarme kalba aukštaičiai, žemaičiai,
suvalkiečiai ir dzūkai. Kiekvieno regiono mokiniai savo tarme pasekė pasaką, papasakojo, kokie
patiekalai jų krašte mėgstamiausi, ką atvykę pas juos galėtume aplankyti ir kas jiems yra laisvė.
Mokinius sužavėjo minecraft kūrybinių darbų paroda, kurioje jie pamatė Gedimino pilį, vytį,
trispalvę ir įvairius valstybės simbolius. Šių vaizdų įkvėpti mokiniai patys planavo išbandyti šią
žaidimų platformą.
Pamokos baigėsi klausimu: Kas gi yra laisvė? Kaip aš jaučiuosi būdamas laisvas? Vieniems – tai laisvė
būti nuo nieko nepriklausomu, kitiems – tai laisvė kalbėti, skaityti ir rašyti lietuviškai, laisvė būti
nepriklausomam nuo kitų žmonių.
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną mes paminėjome prisimindami svarbiausius įvykius ir ugdydami
patriotiškumo, pilietiškumo ir tautiškumo dvasią, kuri leis mums ir toliau kurti, augti ir auginti
Lietuvą.
Pilietinė iniciatyva „Spindulio“ progimnazijoje
 Ankstyvas Sausio 13-osios rytas. Mokiniai, mokytojai, darbuotojai tyliai rinkosi mokykloje. Visi skubėjo sutartu laiku uždegti atminimo žvakutes tiems, kurie 1991 metų sausio 13-ąją už mūsų Laisvę atidavė gyvybes.
   Jau penkioliktąjį kartą mūsų mokykla su visa Lietuva jungėsi prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 8 valandą ryto visuose mokyklos languose suplazdėjusios  žvakių liepsnelės įrodė, kad  esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą Laisvę! 
 Sausio 13-ąją mokiniai su mokytojais paminėjo įvairiai: vieni pasidalino savo tėvų ir senelių prisiminimais apie 1991 metų sausio  įvykius, kiti žiūrėjo filmą apie sausio 13-ąją ir aptarė jį, treti ėjo prie TV bokšto uždegti atminimo žvakučių ir susipažinti su Televizijos bokšto muziejaus ekspozicija, 6b ir 7a klasės mokiniai piešė, o 8a klasės mokiniai, norėdami  daugiau sužinoti apie tuos tragiškus 1991 metų įvykius, sausio 14 dieną dalyvaus Lietuvos valstybės naujojo archyvo organizuojamame virtualiame renginyje „Atmintis gyva: Sausio 13-ąją prisimenant“.