7b klasė svečiavosi VDU Švietimo akademijoje
   Sausio 12d., Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijoje Vilniuje vyko renginys „Pilietiškumo klubas. Pokalbis su su karybos ekspertu, Lietuvos kariuomenės atsargos majoru Dariumi Antanaičiu”
  Pokalbį moderavo VDU Švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas dr. Mindaugas Nefas, atviroje paskaitoje buvo prisiminta Laisvės gynėjų diena, 1991 m. sausio 13-oji.
   Renginyje D. Antanaitis kalbėjo apie kario profesiją, karines misijas Afganistane ir Irake, civilio gyvenimą, karą Ukrainoje.
Atviroje paskaitoje dalyvavo ne tik mūsų mokyklos mokiniai, bet ir moksleiviai, mokytojai iš Vilniaus miesto, rajono bei Kaišiadorių mokyklų.
Klasės vadovė Laura Daniškevičienė
Pergalės šviesa
Paminėkime Sausio 13-ąją visuotine pilietine iniciatyva  „Pergalės šviesa“ 
(anksčiau žinoma pavadinimu „Atmintis gyva, nes liudija“).   Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.
Kviečiame visus kartu 2024 metų sausio 12-ąją (penktadienį) 8.00 valandą dešimčiai minučių mūsų mokyklos languose uždegti vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes. Tai bus minutės, kurios parodys mūsų progimnazijos bendruomenės pagarbą tiems Lietuvos žmonėms, kurie 1991 metų sausį apgynė atkurtos valstybės Nepriklausomybę.
Pilietinės iniciatyvos organizavimas: Ties kiekvienu lango viduriu pastatome po žvakę. Žvakės turi būti kelių centimetrų aukščio, kad lango rėmas neužstotų jų liepsnos. 8.00 valandą dešimčiai-penkiolikai minučių užgesiname šviesas ir uždegame žvakutes. Sėdėdami žvakių šviesoje prisimename 1991 metų sausio įvykius, bandome atsakyti į klausimus: Kokie buvo žmonės tada? Iš kur jie turėjo tiek drąsos? Jei aš būčiau buvęs ten – ką būčiau daręs? O jei taip nutiktų dabar, ar mes eitume, ar kovotume, ar savo kūnais gintume savo laisvę? Ar lengva išsaugoti laisvę?
Kovo 11- osios minėjimas „Spindulio“ progimnazijoje
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo diena – Kovo 11-oji – viena svarbiausių datų
Lietuvos valstybingumo kelyje. Šventės išvakarėse „Spindulio“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai
susitelkę po trispalve prisiminė nueitą tautos kelią į Laisvę. Progimnazijoje vyko šventinis minėjimas
ir koncertas. Visus pasveikino progimnazijos direktorė V. Mozurienė: „Ši diena – tai mūsų tautos
stiprybės, vienybės, nepalaužiamo ryžto ir laisvės simbolis. Jau 33 metus esame LAISVI!
Branginkime ir saugokime mūsų visų iškovotą LAISVĘ! Padėkime ir palaikykime tuos, kas šiandien
už savo Laisvę ir Nepriklausomybę kovoja…“.
Pasivaikščioti Lietuvos laukais ir kloniais, pasidžiaugti margais drobelių raštais pakvietė pirmokai,
atlikę dainą ,,Čia gimtinė Lietuva“. Antrų klasių mokiniai dainuodami papasakojo istoriją apie Vytį
ir trispalvę. Trečiokai kvietė susimąstyti atlikdami pagal J. Marcinkevičiaus eiles sukurtą dainą
„Atsidusėjimas“. Apie legendomis apipintą Lietuvą savo dainoje pasakojo ketvirtokai. Koncerto
dalyviai galėjo pasimėgauti muzika, šokiu, išgirsti lietuvių liaudies instrumento – birbynės skambesį,
akordeonu, kanklėmis, pianinu, gitaromis, ukulėlėmis atliekamų muzikinių kūrinių, dainų atliekamų
solo, pasiklausyti deklamuojamą M. Daukšos „Postilės“ ištrauką „Prakalbą į malonųjį skaitytoją“,
poetų J. Aisčio, J. Degutytės eilių.
Netradiciškai paminėjo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dieną priešmokyklinio
ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai. Visų pamokų metų buvo organizuotos edukacinės pilietiškumo
veiklos. Jų metu buvo skatinamas mokinių pilietiškumas ir bendruomeniškumas, per praktines
veiklas ugdomas mokinių pilietis sąmoningumas ir tautiškumas.   Mokiniai bendraudami ir
bendradarbiaudami, susibūrę į grupes ir dirbdami individualiai atliko įvairias užduotis: rašė
dailyraštį apie Lietuvą, kūrė rašinėlį Lietuvos tematika, dirbami su žodynais žaidė loginį žaidimą
„Braukažodis“, sprendė kryžiažodžius, šifravo patarles, atliko kūrybines veiklas ,,Mano Lietuva –
mano širdelė“ ir „ Žmogus, gyvenantis Lietuvoje“.
Šventiškai nusiteikę, su pakilia nuotaika, jausdami visos bendruomenės vienybę
„Spindulio“ progimnazijos mokiniai ir mokytojai
sveikina visus su Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Būkime LAISVI!
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
 Publikuojame Mykolo Romerio universiteto profesoriaus emerito dr. Vytauto Sinkevičiaus viešą paskaitą „Kovo 11-osios Akto rengimo kronika: įžvalgos, projektai, priimti dokumentai“. Renginys atviras visuomenei, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 
Nuoroda:
                               https://www.youtube.com/watch?v=ryGKymnwyA0&t=1972s

Progimnazijos direktorė 
Vilija Mozurienė 
  Prieš 33 metus  atkurta Lietuvos Nepriklausomybė – tai tąsa 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos  Nepriklausomybės akto, Nepriklausomybės kovų, partizanų pasipriešinimo, ištremtų į Sibirą žmonių sielvartų ir lūkesčių, disidentų kovos, Sąjūdžio laikų Tautos valios išraiška. Per šiuos 33 Laisvės metus gimė ir užaugo viena karta, netgi pusantros. Jauni tėveliai jau veda į mokyklą savo atžalas. Tegul šios ir ateities  kartos  niekada nepažins prievartos ir nelaisvės. 
  Džiaukimės ir branginkime Lietuvos Nepriklausomybę! 
  Ir padėkime kitiems eiti šiuo keliu. Padėkime apginti Ukrainos žmonėms tą saldų žodį Laisvė!

Integruotos edukacinės veiklos ir šventinis koncertas, skirtas Kovo 11-osios minėjimui
Kovo 10 d. „Spindulio“ bendruomenė kviečia
susiburti į istorinės dienos minėjimą ir
kviečia dalyvauti šventiniame Lietuvos
Nepriklausomybės dienai skirtame koncerte
 bei integruotose veiklose.
Šventinės dienos veiklos

1 pamokos metu – PM gr. vaikų, 1-4 klasių mokinių pokalbis su klasių vadovais, aptariant Kovo-11-osios svarbą.
2 pamokos metu – 1- 2 klasių mokiniai rašo dailyraštį apie Lietuvą, o 3-4 klasių mokiniai kuria rašinėlį Lietuvos tematika.
3 pamokos metu – 1-4 klasių mokiniai dirba su žodynais ir žaidžia loginį žaidimą „Braukažodis“.
4 pamokos metu – 1-4 klasių mokiniai atlieka įdomiąsias mokytojų parengtas užduotėles: sprendžia kryžiažodžius, šifruoja patarles, atlieka projektines veiklas ,,Mano Lietuva – mano širdelė, „ Žmogus, gyvenantis Lietuvoje“.
5 pamokos metu - 1-4 klasių mokiniai dalyvauja šventiniame koncerte, gieda Lietuvos valstybės himną.
6 pamokos metu – 5-8 klasių mokiniai dalyvauja Kovo 11-tosios dienai skirtame šventiniame koncerte.  
Švęskime Kovo 11-ąją ir dalyvaukime šventinės dienos veiklose kartu !
Su Vasario 16-ąja!
Tautiškumo savaitė, skirta Nepriklausomybės dienai
,,Gimtoji kalba – vertybė, nes, jei jos nebūtų,
mes kalbėtume kitomis kalbomis, neturėtume
savos tautos, liaudies dainų ir galiausiai mūsų
šalies nebūtų“ (Matas P., 6c).
Vasario 6–10 dienomis Tautiškumo savaitės,
kurią organizavo lietuvių k. mokytojos E.
Blaškienė, N. Kaselytė, S. Pušinskienė,
biologijos ir chemijos mokytojas V. Pavlovas,
bibliotekininkė N. Vaitiekūnienė, veiklos
džiugino šventine nuotaika. Šiomis dienomis
mokykla pasipuošė tautiniais atributais,
pertraukų metu buvo smagu matyti tautiniais
drabužiais pasipuošusius mokytojus. Lietuvybe
alsavo dažna pamoka.
PM grupės vaikai su mokytojomis D. Malkauskiene ir G. Žutautaite žaidė liaudies žaidimus, minė
mįsles, mokėsi skaičiuočių, kalbėjosi, iš kurio krašto kilę jų tėveliai ir seneliai. Antrosios PM grupės
vaikus mokytojos V. Strazdienė ir I. Pinkevičienė mokė gaminti vėliavos spalvomis margintus knygų
skirtukus ir kilimėlius, pradėjo tęstinį projektą, gamindami knygeles, kuriose fiksuoja informaciją
apie Lietuvą.
Smulkiosios tautosakos mokėsi ir pirmokai bei antrokai. Be to, 2b klasės mokinių, kuriuos moko
mokytoja D. Petraitienė, projektas „Nuotaikų „Lietuva“ bus tęsiamas visą vasario mėnesį.
4a (mokytoja V. Tuganauskienė) ir 4b klasių mokiniai (mokytoja V. Baranauskienė) susipažinę su
tarmėmis ir etnografiniais regionais sukūrė tarmių traukinukus.
Dvi dienas R. Buzienės integruotose fizinio ugdymo pamokose mokiniai teoriškai ir praktiškai
susipažino su keliais mūsų protėvių žaidimais: 4–8 klasių mokiniai žaidė „Katę ir pelę“, „Broleli,
gelbėk“, „Peršok per griovį“, „Aklą vištą“, „Pagalvių kautynes“ ir kt. Aptardami visus žaidimus,
mokiniai stebėjosi, kokie išradingi ir kūrybingi buvo lietuviai, kaip gyvenimiškose situacijose
susikurdavo gana paprastų, bet įdomių žaidimų. Mokiniai įvertino, kad žaidimai labai saugūs, šiek
tiek juokingi, juos gali žaisti visi.
Geografijos mokytojos L. Mažukėlės vadovaujami vaikai pristatė etnografinių regionų geografines
ribas, būdingas drabužių detales, architektūrą.
Per matematikos mokytojų L. Daniškevičienės, R. Dugnienės, L. Simonaitienės ir fizikos mokytojos
R. Goberienės pamokas mokiniai susipažino su senaisiais matavimo vienetais, kūrė plakatus,
kuriuos vėliau kabino mokyklos erdvėse.
Istorijos mokytojo G. Mockaus padedami vaikai aiškinosi, iš kur kilę jie arba šeimos nariai.
Antrąją užsienio – prancūzų, rusų, vokiečių – kalbą dėstančios mokytojos A Raudonienė, J. Balciul,
N. Labakojienė ir D. Kvederienė pasiūlė mokiniams išversti lietuvių mėgstamus patiekalus,
produktus į minėtas kalbas, užrašyti ir iliustruoti. Mokiniai pristatė savo surinktą medžiagą apie
Lietuvą ir per anglų kalbos pamokas.
Tikybos mokytoja D. Bruzgienė aptarinėjo su vaikais šeimos vertybes. Visi vieningai sutarė, kad tai
yra šeima, kuri yra ir tautos pagrindas. Šį suvokimą vaikai išreiškė pagamindami langą su langinėmis.
Dailės mokytoja R. Vaitkevičiūtė supažindino mokinius su tautiniais raštais, kuriuos vėliau margino
popieriuje.
8 klasių mokiniai kartu su muzikos ir matematikos mokytojomis L. Gubanoviene ir L. Simonaitiene
susijungė į muzikos ir matematikos tarpdalykinį projektą „Matematika sutartinių juostoje“.
Muzikos pamokose sutartinių muzikinius raštus sudėliojo Song-Maker programėlėje, kurioje natos
virto ne tik garsu, bet ir vizualia sutartinių juosta. Matematikos pamokose šį muzikinį sutartinių
raštą aštuntokai „perkėlė“ į popieriaus lapą, sukurdami tautišką juostą. Kiekvienai juostai buvo
sukurtas proporcingosios dalybos uždavinys, kurį išsprendę aštuntokai sužinojo tautinėje sutartinių
juostoje pasiskirsčiusių spalvotųjų garsų santykį.
Be to, muzikos mokytojos L. Gubanovienės dėka lietuvių liaudies dainų skambesys netilo ne tik
per pamokas, bet ir pertraukų metu. Jos pasiūlyta muzika ir vaizdai, taip pat mokytojos N. Kaselytės
paruoštas pristatymas tautiškumo tema nuolat keitėsi per mokyklos televiziją.
Lietuvių kalbos mokytojos pamokose kalbėjosi su mokiniais apie tautiškumo suvokimą, virtualiai
keliavo po skirtingus regionus, aiškinosi, kur gyvena donininkai, dūnininkai ir dounininkai, skaitė
tekstus apie gimtąją kalbą, nagrinėjo liaudies dainas. E. Blaškienės mokomi 6c klasės mokiniai
sutarė, kad gimtoji kalba yra vertybė: ,,Aš myliu Lietuvą, tad vertinu ir savo kalbą“ (Lukas J.);
“Lietuvių kalba yra vertybė, nes lietuvių kalbą yra sunku išmokti ir kai tie, kurie moka, turėtų
džiaugtis. Lietuvių kalba labai graži, o knygas lietuvių kalba tik praturtina“ (Kamėja S.).
Paskutinis savaitės renginys buvo mokytojų S. Pušinskienės, R. Vaitkevičiūtės, V. Pavlovo ir V.
Tuganauskienės aktų salėje pristatyta koncertinė kelionė per Lietuvą: mokiniai gėrėjosi tautiniais
šokiais, klausėsi liaudies dainų ir
žemaitiškai bei aukštaitiškai kalbančių
mokytojų. Apdovanoti Tautiškumo
savaitę vykusio Dailyraščio konkursai
nugalėtojai. Salę puošė skirtingiems
regionams priskiriami tautiniai kostiumai,
kurie visą mėnesį bus eksponuojami šalia
bibliotekos esančiose erdvėse.
Turininga savaitė baigėsi, tačiau tikrai
tikime, kad ji kartosis dar ne vienerius
metus, papildoma naujomis mintimis ir
neišblėstančia meile savam kraštui.
Diktantas, skirtas Vilniaus 700-ajam gimtadieniui
Diktantas 
Vilnius – Europos valstybės sostinė. Kadaise tai buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė, kurioje statomos pilys, bažnyčios, rūmai. Vilnių niokojo gaisrai, maro, epidemijos, griovė ir plėšė okupantai. Dėl istorinių nelaimių išnykdavo ne tik jo pastatai, gatvės, bet ir ištisos gyventojų grupės. Vis dėlto daugybę metų tai yra universitetinis meno, nuostabios architektūros miestas.
Nuo pirmojo rašytinio paminėjimo tūkstantis trys šimtai dvidešimt trečiųjų metų sausio dvidešimt penktąją Vilnius išaugo ir labai pasikeitė. Tiesą sakant, apie tai, koks jis buvo keturioliktame amžiuje, žinių daug neturime. Poetai apdainavo jo grožį, rašytojai apgyvendino savo kūrinių herojus, istorikai ieškojo tik faktų ir jais remdamiesi vis teberašo Vilniaus istoriją.
Vilnių matome įsikūrusį Neries ir Vilnios upių santakoje, apsuptą pušynais žaliuojančių kalvų. Miestą juosiančiame Panerių miške auga vienos didžiausių Lietuvos eglių, sostinės parkuose išlikę senų, saugomų medžių. Šalia Vilniaus yra geografinis Europos centras.
Mylėkime Vilnių, nes jis toks vienintelis. 
Pagal M. Baužienės „Pasižvalgymas po senojo Vilniaus mūrus“
Jau kurį laiką Vilniaus 700-ąjį jubiliejų švenčia
vilniečiai ir Vilniaus svečiai. Mūsų mokyklos
bendruomenė taip pat skuba paminėti šią
sukaktį. Tik savaip. Pirmadienį, per antrą
pamoką, 4–8 klasių mokiniai ir juos mokantys
mokytojai rašė Vilniui skirtą diktantą. Jį diktavo
lietuvių kalbos mokytoja Neringa Kaselytė.
Susikaupimas pynėsi su džiugia nuotaika –
rašėme ne pažymiui, o džiaugdamiesi miesto
švente. Be to, ne kiekvieną dieną diktantus rašo
ir mokytojai.
Kviečiame susipažinti su diktuotu tekstu. Galbūt tėveliai norėtų priimti iššūkį, kad vaikai
padiktuotų ir jiems?..
Pilietinė iniciatyva progimnazijoje
2023-iais metais Lietuva Sausio 13-ąją minėjo jau 32-ą kartą. Šiais metais Laisvės gynėjų diena buvo kitokia nei iki šiol – visi supratome, kad laisvė, nepriklausomybė, taika yra tokios trapios: Rusijos agresija Ukrainoje tai skaudžiai priminė.
Šešioliktąjį kartą mūsų mokykla su visa Lietuva jungėsi prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Dar sausio 12 dieną mokyklos mokinių tarybos narės papuošė klasių duris neužmirštuolių žiedais, dalino šių trapių gėlių žiedelius mokytojams ir mokiniams, kad prisisegtų prie rūbų Laisvės gynėjų dieną. Pilietinės iniciatyvos metu dalykų kabinetuose, kitose progimnazijos erdvėse ant palangių uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes, tyla ir rimtimi pagerbėme žuvusius už Lietuvos laisvę. Prisiminėme ir dar kartą įvertinome tragiškų ir lemtingų 1991 metų sausio dienų reikšmę, žmonių valią, tikėjimą ir stiprybę. Plazdenančių žvakučių liepsnelių šviesoje, tyliai skambant dainoms apie laisvę, mokiniai klasėse diskutavo, ką talpina žodis „laisvė“? Koks žmogus yra laisvas? Ar lengva išsaugoti laisvę? Ar šiandien esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę? Pradinių klasių mokiniai aiškinosi, kodėl neužmirštuolė kartą per metus Laisvės gynėjų dieną padaro išskirtinę? Priešmokyklinių grupių mokinukai keliavo prie Vilniaus televizijos bokšto uždegti atminimo, pagarbos žvakutes žuvusiems didvyriams. 8c klasės mokiniams prie TV bokšto vyko kitokia klasės valandėlė „Uždekime žvakutę už laisvę“, kurią vedė mokytoja Renata Ziminskienė. Turime saugoti, branginti ir vertinti tai, kas buvo iškovota prieš 32 metus!
Laiškas ateities draugui
    Kiekvienais  metais Sausio 13 d. pagerbiamas 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas, organizuojant visuotinę pilietinę iniciatyvą „Atmintis gyva, nes liudija“ ir languose dešimčiai minučių uždegamos vienybės ir atminimo žvakutės.
   Kiekvienas iš mūsų stengiamės nepamiršti, kiek kainavo mūsų laisvė ir skatiname mokinius domėtis šiais įvykiais, bet ne mažiau svarbu, kad ir jie gebėtų papasakoti apie šią dieną ateities kartoms. Šiemet 4c klasės mokiniai rašė laišką ateities draugui, kuriame pasakojo, ką jie žino apie Sausio 13-osios įvykius ir kokią reikšmę ši data turi visų mūsų gyvenime. Laiškuose mokiniai ne tik surašė informaciją, kurią rado įvairiuose šaltiniuose, jie linkėjo ateities draugams gyventi laisvoje šalyje ir saugoti  taip sunkiai iškovotą laisvę.