Kūrybinių darbų paroda ,,Gražiausios spalvos”
                  Trispalvė Lietuvai 
         Aš nupiešiau lape geltoną saulę, 
        Žaliuojančius laukus ir mišką žalią. 
   Mama man patarė nupiešk kažką raudoną
        Nes tai juk mūsų vėliavos spalva. 

             Aš nupiešiau raudoną gėlę, 
               Težydi amžiais ji visiems. 
          Trispalvės vėliavos brangiosios,
                   Aš nepamiršiu niekados.
                                                   (Lukas Bareikis)         

Minint Kovo 11-ąją vyko kūrybinių darbų paroda ,,Gražiausios spalvos“.
 ,,Spindulio“ progimnazijos antrokai ir jų tėveliai kūrė nuotaikingas ir kūrybingas Lietuvos trispalves. Kartu su pavasariu, su gamtos nubudimu, paukščių sugrįžimu į šalį atėjo ir Kovo 11- oji. Jau 31 kartą. Džiaugiamės, kad esame kartu, kad esame laisvi… 
 Pirmą kartą Lietuvos gimtadienis švenčiamas nuotoliniu būdu. 
Prie minėjimo prisidėjo ir  antrokų mokytojos Vilma Tuganauskienė, Virginija Lučunienė ir Karolina Čiževskaja, pamėginusios įpūsti daugiau džiaugsmo ir pilietiškumo savo mokinių šeimose.
 Visi mokiniai buvo kviečiami prisijungti prie nuotolinės parodos ,,Gražiausios spalvos“ ir savo namuose kurti trispalves. 
 Ačiū antrokams ir jų tėveliams už kūrybiškus ir išradingus darbeliu. 
Kviečiame pasigrožėti darbų paroda.
Integruota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Kalbos raida nuo „Katekizmo“ iki šių dienų“
   Kovo 10 d. “Spindulio” bendruomenė minėjo Pilietiškumo dieną nuotoliniu būdu. Tą dieną mokiniams vyko netradicinės su edukacinėmis veiklomis integruotos pamokos, skatinančios pilietiškumą ir ugdančios mokinių tautiškumą bei supratimą apie pamatines žmogaus vertybes: meilę kalbai, atsakomybę tėvynei bei tikėjimą žmogumi.

5a ir 5c klasės mokiniams integruotą lietuvių kalbos ir istorijos pamoką vedė istorijos mokytojas Gytis Mockus ir lietuvių kalbos mokytoja Sonata Pušinskienė.
  Pasirinkta kalbos raidos apžvalga nuo Biblijoje randamų kalbos genezės apraiškų, pirmą kartą paminėto Lietuvos vardo istoriniuose šaltiniuose, iki pirmųjų rašytinių paminklų ir kultūrinės revoliucijos – buvo tikslinė ir labai įdomi. Mokiniai turėjo galimybę ne tik diskutuoti, prisiminti turimas lietuvių kalbos ir istorijos žinias, bet ir sužinoti daug naujo, išgirsti kalbininkų ir istorikų vertinimus iš skirtingos laiko perspektyvos. Džiugu, jog mokiniai domisi istorija, žino iškiliausias lietuvių kalbos ir istorines asmenybes ir formuoja savo supratimą apie nueitą gimtosios kalbos istorinį bei literatūrinį kelią.
   Apžvelgti ir palyginti tarpusavyje svarbiausi mūsų šaliai dokumentai: Lietuvos valstybės bei Nepriklausomybės atkūrimo aktai. Paanalizuota kalbos situacija šiandien ir tykantys pavojai bei nauji reiškiniai, vykstantys su kalba.
   Mokiniai integruotos pamokos metu turėjo galimybę – įkūnyti prigimtinę žmogaus teisę ir papildyti Konstituciją 5 punktais. Štai keletas mokinių siekių ir užmojų:
 Vakaris:
  • Saugoti ir puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą.
  • Saugoti  teritoriją.
  • Saugoti ir puoselėti papročius.
  • Saugoti žmones. 
  • Kovoti su priešais ir ginti savo Tėvynę.   
  Mangirdas
  • Gerbti ir saugoti kalbą.
  • Laikytis susitarimų ir gero elgesio taisyklių.
  • Nevogti.
  • Nemeluoti.
  • Ginti tėvynę, jei puola priešai.
Pilietiškumo diena
2021 metų kovo 10 d. “Spindulio” progimnazijoje minėjome Pilietiškumo dieną, skirtą Kovo 11 – tosios paminėjimui. Minėjome kitaip, neįprastai, bet labai šiltai ir inovatyviai – elektroninėje Teams aplinkoje.
Progimnazija, siekdama netradiciškai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, organizavo edukacines veiklas skirtingų klasių mokiniams įvairiomis pilietiškumą ir tautiškumą skatinančiomis temomis.

5а ir 5c klasių mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir istorijos pamokoje tema: „Kalbos raida nuo „Katekizmo“ iki šių dienų“ kartu su mokytoja Sonata Pušinskiene ir Gyčiu Mockumi.
5b ir 6b klasių mokiniams vyko matematikos pamoka “Lietuva per matematinę prizmę” kartu su mokytojomis Lilija Simonaitiene ir Jurgita Zenevičiūte.
6a ir 6c klasių mokiniai dalyvavo integruotoje vokiečių – rusų kalbos, dorinio ugdymo bei informacinių technologijų pamokoje „Mano laisva šalis – Lietuva. Mano gimtasis miestas – Vilnius. Ką apie juos žinau?“. Mokiniai varžėsi tarpusavyje, dalyvavo viktorinoje, kūrė trispalvę informacinių technologijų pagalba kartu su šaunia progimnazijos mokytojų  komanda – Daiva Kvederiene, Natalija Petraitiene, Danute Bruzgiene, Žydrūnu Ožalu).
7a ir 7b klasių mokiniams vyko integruota geografijos ir muzikos pamoka “Vilniaus gatvių ir gatvelių muzika Lietuvai” kartu su mokytojomis – Lina Gubanoviene ir Lina Mažukėle.
O štai 8a ir 8b klasių mokiniai kūrė socialinę reklamą „Savanorystė – galimybė!?” su mokytojomis Evelina Blaškiene, Irma Zmejauskaite ir Egle Beneš.
Pradinių klasių vadovai organizavo mažiausiems piliečiams viktorinas savo klasėse apie Lietuvą.
Šventiškas Pilietiškumo dienos renginys, skirtas Kovo 11 – tosios paminėjimui, prasidėjo Lietuvos himno giedojimu drauge su muzikos mokytoja L.Gubanoviene. Visus progimnazijos bendruomenės narius, mokinius ir tėvelius pasveikino mokyklos direktorė Vilija Mozurienė. Renginio vedėjai: istorijos mokytojas Gytis Mockus ir pradinių klasių mokytoja Vilma Tuganauskienė koordinavo šventinį renginį ir užtikrino jo transliaciją nuotoliniu būdu.
Tądien skambėjo gražiausi žodžiai Lietuvai iš mokinių lūpų. Eilėraštį „Skambioji kalba“ deklamavo 2a klasės mokinė Viltė Mikelionytė, o šventinius muzikinius pasirodymus paruošė būrys „Spindulio“ progimnazijos mokinių. 6b klasės mokinys Džiugas Grumadas grojo skrabalais – tradiciniu lietuvišku mušamuoju instrumentu, o 3c klasės mokinys Lukas Petrauskas muzikinį kūrinį Lietuvai atliko grodamas skaitmeniniu klavišiniu pianinu. Lietuvą gimtadienio proga savo kūrybos kūriniu „Preliudas Es-dur“ pasveikino ir 8a klasės mokinys Tadas Gerulskis. Istorijos mokytojas G. Mockus trumpai ir linksmai pristatė Kovo 11-osios svarbą originaliame videoturinyje, naudodamas klausimų – atsakymų metodiką. G. Paškevičiaus dainą „Mano kraštas“ atlikusi muzikos mokytoja L. Gubanovienė atvėrė duris lietuvių kalbos mokytojos pranešimui „Apie lietuvių kalbos unikalumą ir jos svarbą pilietiškumui“.
Šventinius sveikinimus ir pranešimus vainikavo 8b klasės mokinių Gabijos ir Gustės Kasilovskyčių sumontuotas video, skirtas Pilietiškumo dienai „Kodėl man gera gyventi Lietuvoje? Mokiniai, mokytojai video sveikinime mielai dalinosi savo įžvalgomis ir siuntė Lietuvai šilčiausius linkėjimus gimtadienio proga.
Meilę Lietuvai Pilietiškumo dienos proga buvo galima išreikšti ir edukacinėje širdelės lankstymo pamokoje drauge su mokytoju Rolandu Matulevičiumi.
5 – 8 klasių mokiniai turėjo galimybę susipažinti ir užduoti klausimus Marijui Štiliniui Misija „Sibiras“ dalyviui, kuris vedė pilietiškumo pamoką vyresnių klasių mokiniams. Svečias dalinosi savo patirtimi, davė patarimus, aiškino pilietiškumo sąvoką, remdamasis gyvenimiškais pavyzdžiais. M. Štilinis akcentavo, jog pilietiškumas prasideda nuo mažų smulkmenų: pakeltos šiukšlės, atjautos kitam, bendruomeniškumo, aktyvaus dalyvavimo šalies gyvenime ir paprastų iniciatyvų. Jo žodžiai: „Tėvynę ne žodžiais, o darbais mylim“ nuskambėjo kaip pagrindinis akcentas šioje šventinio renginio programoje.
Pasitikrinti istorijos žinias 5 – 8 klasių mokiniai galėjo „Protmūšyje“, kurį rengė ir vedė istorijos mokytojas G. Mockus. Pasivaržyti tarpusavyje panoro daugiau nei 130 mokinių, kurie atsakinėjo į 31 klausimą, kokią sukaktį šventė ir Nepriklausoma Lietuva. Pirmąją vietą Pilietiškumo kovoje laimėjo – Ula Juknevičiūtė (6a klasė), antrąją vietą užėmė – Akvilė Šakalytė (5b klasė), o garbingą trečiąją vietą iškovojo – Titas Juknevičius (5b klasė).
Pilietiškiausių mokinių laukia vertingi prizai mokykloje, kuriuos įteiks mokyklos direktorė V. Mozurienė. Baigiamąjį žodį ir nuoširdų sveikinimą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo proga tarė direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Simonaitienė.
Pilietiškumo dienos popietė dar labiau suartino progimnazijos bendruomenę ir įskiepijo pilietiškumo pradą visų širdyse.
Pilietiškumo dienos organizatoriai:
Lilija Simonaitienė, Sonata Pušinskienė,
Gytis Mockus, Neringa Vaitiekūnienė,
Vilma Tuganauskienė, Lina Gubanovienė
Integruota geografijos – muzikos pamoka “Vilniaus gatvių ir gatvelių muzika Lietuvai”
Kovo 10 d. mokykloje vyko Pilietiškumo diena. Netradicinėmis pamokomis ir veiklomis
paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
7a ir 7b klasių mokiniams integruotą geografijos-muzikos pamoką “Vilniaus gatvių ir gatvelių
muzika Lietuvai” vedė muzikos mokytoja Lina Gubanovienė ir geografijos mokytoja Lina Mažukėlė.
Su malonumu visi prisimename tuos laikus, kai įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose visi
mokantys ir norintys išeina groti gatvėse, skveruose, aikštėse. Tądien miestų gatvės skęsta įvairios
muzikos garsuose, o žiūrovai gėrisi muzikantų kuriamais pasirodymais. Mokiniai pamokos metu
pabandė sukurti ir perteikti grojančių gatvių nuotaiką.
Prie daugelio Lietuvos kelių matyti skydų su užrašais “…apskritis“, „ …rajonas“, „…savivaldybė“.
Geografijos mokytoja mokiniams pristatė Lietuvos teritorinį administracinį suskirstymą,
supažindino su Vilniaus miesto teritoriniu paskirstymu. Muzikos mokytoja pristatė muzikos kūrimo
tinklalapį „Garsų sala“. Tuomet mokiniams buvo priskirti Vilniaus mikrorajonai ir savarankiškai
turėjo atlikti paskirtą užduotį- sukurti paskirto mikrorajono muzikinį kūrinį su realiomis gatvėmis.
Užduotis buvo siejama su dabarties aktualijomis, mokinių interesais ir mokiniams artima aplinka.
Mokiniai remdamiesi pateikta informacija turėjo susirasti, apdoroti ir išanalizuoti Pilaitės,
Karoliniškių, Lazdynų, Senamiesčio ir kitų mikrorajonų teritorinius planus, gatvės.
Susipažinus su programėlės „Garsų sala“ galimybėmis interpretuojant sukurti muzikinį kūrinį.
Ačiū mokiniams už puikius muzikinius kūrinius!
Su Kovo 11-ąją!
Kovo 10-ąją „Spindulio“ progimnazijoje vyko Pilietiškumo diena
6a ir 6c klasių mokiniams vyko vokiečių ir rusų kalbos, dorinio ugdymo bei informacinių technologijų pamokos  “Mano laisva šalis- Lietuva. Mano gimtasis miestas – Vilnius.
Ką apie juos žinau?” 
1 pamoka- Viktorina (45 min.) 
2 pamoka- Trispalvės ir Gedimino stulpų kūrimas IKT pagalba (30 min.), 
   Pamoką vedė mokytojai Daiva Kvederienė, Natalija Petraitienė, Dana Bruzgienė ir Žydrūnas Ožalas. 
    Pridedami I,II,III vietų diplomai
„Kuriame socialinę reklamą. Savanorystė – galimybė?!”
     Kovo 10-ąją dieną „Spindulio“ progimnazijoje vyko Pilietiškumo diena. 
     8a ir 8b klasių mokiniams lietuvių kalbos mokytoja  Evelina Blaškienė, technologijų mokytoja  Irma Zmejauskaitė ir fizinio ugdymo mokytoja Eglė Beneš vedė kitokią pamoką – ,,Kuriame socialinę reklamą. Savanorystė – galimybė?!”. 
     Pamokos metu buvo pristatytos savanoriškos organizacijos, aptariamos socialinės reklamos. Taip pat pamokos metu aštuntokai turėjo svečią – Lietuvos Šaulių sąjungos, Karaliaus Mindaugo Šventaragio kuopos 5 būrio 1 skyriaus vadę Indrę Šadvilaitę. Šaulių sąjungos narė pristatė savanorišką veiklą, pabrėžė ir išryškino savanoriavimo galimybes, pasidalino asmenine patirtimi savanoriaujant. Vaikai galėjo tiksliai sužinoti, kokias konkrečias veiklas atlieka savanoriai Šaulių sąjungoje.     
      Aštuntokai susipažinę su Lietuvoje veikiančių pilietinių, visuomeninių organizacijų veikla, istorija, nauda visuomenėje, narystės sąlygomis turėjo surasti informaciją viešuosiuose šaltiniuose, ją susisteminti, sukurti reklamą ir ją pristatyti.     
  Mokinių sukurtos išradingos reklamos, originalūs šūkiai kvietė prisijungti, gilintis prie jų rekomenduojamų organizacijų.    
  Visos pamokos metu buvo jaučiama šventinė nuotaika. Aštuntokai noriai dirbo, gilinosi į savanoriškas organizacijas ir sužinojo arba pagilino savo žinias apie šias veiklas, taip ugdydami viduje pilietiškumo jausmą. 
Kovo 10-oji – Pilietiškumo diena mokykloje
                                             Kviečiame Kovo 11-ąją,
 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 
 švęsti nuotoliniu būdu Teams aplinkoje! 
  Šią svarbią Lietuvai datą minėsime kovo 10-ąją (trečiadienį): progimnazijoje organizuojama Pilietiškumo diena. Vyks netradicinės pamokos bei įdomios edukacinės veiklos. Prisijungimai į veiklas bus išsiųsti kiekvienam atskirai. 
   Kviečiame į šventines pamokas jungtis pasipuošus tautine simbolika ne tik mokinius, bet ir jų tėvelius, senelius, brolius, seses. Pilietiškumo dienos programa ir pamokų tvarkaraštis prisegami.
                                                                                                                           Organizatoriai
Mentoriavimas. Mokinys – mokiniui. Apie Vasario 16-ąją.
            Siekiant paminėti Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją bei kuo labiau  Lietuvos istorija sudominti mokinius, vasario 9 – 11 dienomis 6A klasės mokiniai Ieva, Greta, Emilė, Gabrielė, Ainius, Ivar, 6B mokinė Greta ir 8A klasės mokiniai Ugnė G., Tadas bei Dominykas vedė 1-4 klasių mokiniams pamokas apie Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą 1918 metais.        
Greta Tuganauskaitė, 6B:
    “Vesti pamokas sekėsi puikiai. Niekada gyvenime neįsivaizdavau, kad pabūti mokytoja nors vieną pamoką bus taip įdomu. Jauduliukas aišku buvo, bet pradėjus vesti pamoką įsivažiavau ir nebebuvo ko bijoti. Vesdama pamokas taip pat jiems daviau praktinį darbą, kuriame  galėjo panaudoti savo fantaziją. Vaikai turėjo sugalvoti bet kokio miesto pavadinimą ir  nupiešti jo herbą. Pavadinimų buvo pačių nuostabiausių. 
Buvo visko: Nuo “Tulpėnų” iki “Pakalnutiškių”. Vesti pamokas buvo smagu, tikiuosi ateityje jų pravesiu ir daugiau”.
Ugnė Graužaitė 8A:
      “Įspūdžiai labai geri. Labai patiko. Išmokau daug naujų dalykų. Kad tokių dalykų būtų kuo daugiau ir daugiau!”.
Gabrielė Gineikaitė 6A:
      “Man labai patiko, tik pradžioje truputį jaudinausi, bet šiaip ir trečiokai buvo geri, klausėsi ir atsakinėjo į klausimus, tad man labai patiko“.
Emilė Staugaitytė 6A:
       “Man labai patiko, tik truputį baisu pirma buvo, bet jie labai įdėmiai klausėsi ir atsakinėjo į klausimus”.
Ieva Bimbirytė 6A:
        “Viskas gerai pavyko, bet trūko skaidrių, tai nemalonu buvo. Jiems labai patiko užduotis apie šalis, visiems patiko kaip mes vedėm pamoką, sakė norės dar tokios pamokos.  Buvo labai fainai”.
Greta Bankauskaitė 6A:
        “Man pamoką vesti ir pristatinėti ją kitiems labai patiko. Darydama pristatymą apie Lietuvos Nepriklausomybės dieną pati sužinojau daug naujo apie tai, tikiuosi jie tai pat kažko naujo išmoko, sužinojo”. 
Tadas Gerulskis 8A:
       ”Antrokai įdėmiai klausė, ką aiškinome, netrukdė, atsakinėjo, kai klausėme, taigi, man tikrai patiko, džiaugiuosi, kad teko tokia galimybė pravesti pamoką”.
      Mokiniai labai kruopščiai pasiruošė pamokoms bei turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su mokytojo darbu. Nemenkas iššūkis mokiniams buvo tai, kad viskas vyko nuotoliniu būdu. Tiek pradinių klasių vaikams, tiek vyresniems mokiniams, tai buvo gera patirtis ir galimybė vieniems iš kitų pasimokyti. Tikėkimės, kad dabartiniai pradinukai seks savo vyresnių kolegų pavyzdžiu ir ateityje taip pat mokys jaunesnius mokinius.      
      Pateikiame mokinių-mentorių atsiliepimus, kaip jiems sekėsi vesti pamokas. Mokinių kalba netaisyta. 
Padėka bendruomenei
Ačiū istorijos mokytojui Gyčiui Mockui
 ir bibliotekininkei Neringai Vaitiekūnienei 
už idėjas ir iniciatyvą,
 bendruomenei paminint Sausio 13-ąją.