Ilgiausias piešinys Lietuvai

Mokyklos Spinduliukų miesteliuose Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos simboliu tapo ilgiausias piešinys Lietuvai! Mūsų mokykloje šį piešinį piešė beveik 220 priešmokyklinių grupių vaikų bei pirmų-trečių klasių mokinių. Dauguma vaikų ir mokytojų buvo pasipuošę Lietuvos vėliavos spalvų drabužiais ar bent trispalviu aksesuaru. Edukacinėje pamokoje mokiniai sužinojo apie 1990 metų kovo 11-ąją dieną. Vėliau mokytojos supažindino mokinius su ilgiausio piešinio idėja. Ši akcija prisilietė prie kiekvieno mokinio minčių, nuotaikos, kalbos, jausmų.

Džiaugiamės, kad patriotiškai nusiteikę mokiniai atsakingai švenčia Laisvę!

Mokyklos diena, skirta Kovo 11-ajai
Valstybinė šventė - Kovo 11-oji - mokykloje buvo švenčiama visą dieną. 
Priešmokyklinukai prie mokyklos sodino popierines trispalves tulpes, ėjo Garbės ratą aplink mokyklą su vėlevėlėmis, sugiedojo V. Kudirkos “Tautinę giesmę”, juos netgi filmavo ir rodys per Spindulio TV.
Pirmų – trečių klasių mokiniai piešė ilgiausią mokyklos istorijoje piešinį Lietuvai. Sutūpę, sugulę, susėdę kiekvienas savaip išreiškė meilę Tėvynei. 
Ir apranga tą dieną buvo nekasdienė – ir mokiniai, ir mokytojai buvo pasipuošę “trispalviškai”.
Ketvirtų – aštuntų klasių mokiniai Aktų salėje šį Valstybės gimtadienį paminėjo Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos  žinių pasitikrinimu. Viktoriną – konkursą pavadinome kiek neįprastai, bet mums, lietuviams, aktualia tema - “Lietuvoje gyventi gera, emigracijai – ne!”. Renginį vesdama istorijos mokytoja Neringa Vaitiekūnienė retoriškai klausė visų: kiek gi mūsų čia beliko toje Lietuvoje? Ir ragino – neišvažiuokite, nes kas gi tuomet čia dirbs, gyvens, gins, kurs ir laikys valstybę?
Na, o prasidėjus konkursui, atmosfera salėje kaito. Dešimt komandų (4-8 klasės) tarpusavyje varžėsi atsakydamos į klausimus apie Lietuvos valstybę, konstituciją, architektūros paminklus, lietuviškos raštijos pradininkus, valstybingumo dokumentus, žemėlapyje reikėjo sužymėti etnografinius Lietuvos regionus. Viena iš užduočių – komanda (ar klasė) turėjo padainuoti dainą apie Lietuvą. Muzikos mokytoja Ieva Urlovaitė visą mėnesį su mokiniais rinko, repetavo dainas. Ne visiems buvo drąsu užlipus ant scenos dainuoti visai mokyklai.  Puikiai pasirodė ketvirtokai, dainavę dainą “Paimkim Lietuvą visi ant rankų”, penktokai, originaliai dainą apie Lietuvą repavo aštuntos B klasės mokiniai. Pastarieji išsiskyrė ir savo apranga bei komandos prisistatymu (aukl. Aušra Krukonienė). Komandas vertino komisija – mokyklos direktorė, istorijos mokytoja Vilija Mozurienė, direktorės pavaduotojas, taip pat istorikas Valdas Žekonis, lietuvių kalbos mokytoja Kristina Žukienė bei socialinė pedagogė Lina Povilionienė.
Pirmąją vietą laimėjo – 7A klasės komanda “Patriotai”.
Antrąją vietą užėmė 4 A klasės komanda “Lietuvaičiai”.
Trečiąją vietą užėmė 8 B klasės komanda “Atžalynas”.

Ačiū visiems, kad esate neabejingi, kad mokate švęsti ir suprantate Laisvės kainą!
Konkurso-viktorinos akimirkos
Priešmokyklinukai  giedojo Tautinę giesmę
Istorijos viktorina, skirta laisvai Lietuvai
Istorijos viktorinos “Lietuvoje gyventi gera, emigracijai – ne” sąlygos:
 4a, 4b, 6a, 7a, 7b, 8b klasės į renginį siunčia po vieną,  o 5a, 8a klasės po dvi 7 mokinių  komandas. Reikėtų turėti rašymo ir spalvinimo priemonių.   
 Komandos bus vertinamos už:   
1. Aprangą (kiekvienas dalyvis ateina pasipuošęs geltonos, žalios arba raudonos spalvos drabužiais). 
2.  Pavadinimą (turėtų puošti komandos stalą, būti matomas vertintojams ir žiūrovams). 
3.  Šūkį (gali būti trumpas prisistatymas, apie 1 min.). 
4.  Dainą (apie Lietuvą, Tėvynę, Gimtinę, Tėviškę).
5.  Atsakymus į klausimus, atliktas užduotis.   
 Komandas palaikančios grupės kviečiamos apsirengti nurodytų spalvų drabužiais ir aktyviai 
 dalyvauti viktorinoje.                                                                                                                                             
Kviečiame kovo 10-ąją žydėti! 
Visi – maži ir dideli, mokytojai ir vaikai – šią dieną apsirenkime
geltonai, žaliai, raudonai!
1-3 kl. mokiniai pieš ilgiausią
mokyklos istorijoje piešinį Lietuvai!
Paminėjome Vasario 16-ąją
Vasario 16-oji – ypatinga diena
ne tik kaip valstybinė šventė,
bet ir kaip mūsų tautos
simbolis. Lietuvos Respublikos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
vėl kvietė kūrybingai ir
prasmingai minėti Valstybės
atkūrimo dieną ir visus prisijungti prie akcijos „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“.
Valstybės atkūrimo diena sumaniai paminėta ir mūsų mokykloje. Vasario 9 dieną 5-8 ir 10 klasės
mokiniai kartu su mokytojomis lankėsi Signatarų namuose – Vasario 16-osios muziejuje. Grįžę visi
dalinosi įspūdžiais, ką pamatė, ką sužinojo.
8-10 klasių mokiniai surengė „Vasario 16-osios plakato“ parodą. Parodos tikslas – puoselėti
mokinių tautinę savimonę ir skiepyti meilę savo kraštui (vadovė – istorijos vyr. mokytoja N.
Vaitiekūnienė).
Su Simonos Skirmantaitės (10a kl.), Deimantės Zaripovaitės (5a kl.) bei Beatričės Vosiliūtės (5a kl.)
pagalba buvo padarytas stendas „Vasario 16-osios Akto signatarai“ (vadovavo mokytojos A.
Krukonienė ir N. Vaitiekūnienė). Mokyklos bibliotekoje vyko knygų, skirtų paminėti Lietuvos
valstybės atkūrimo dieną – Vasario 16-ąją, parodėlė.
Mažieji mokyklos mokinukai pasikvietė svečių iš “Žiburėlio” darželio-mokyklos ir visi drauge
dalyvavo istorijos viktorinoje “Kelias į Nepriklausomybę. Lietuvos trispalvė”.
Paroda “Aš myliu Tėvynę!”
   Vasario 10-12 dienomis mokyklos foje buvo eksponuojama priešmokyklinių grupių ir 1-2 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda “Aš myliu Tėvynę”. 
   Linkiu, kad tautiškumas ir patriotiškumas būtų jūsų gyvenimo dalis. Kad ,,lietuviais esame mes gimę“ prisimintume ne tik per vasario 16-ąją. Kartkartėmis, pasitaikius progai, o ir visai be progos kalbėkime su vaikais apie savo Lietuvą, apie joje gyvenusius ir gyvenančius žmones, kurie visais laikais garsino mūsų šalį ir tebegarsina. Jau net mažas vaikas gali suprasti, kad valstybę kuriame MES ir ji tokia, kokios visi esame verti. Turime visi pasistengti, kad būtų gera čia gyventi, dirbti ir mylėti. O didžiuotis tikrai turime kuo. 
Su švente, mielieji Lietuvos piliečiai!
Atmintis gyva, nes liudija
Tą naktį tankai traiškė laisvę, 
Tą naktį iš juodų juodžiausią. 
Tą naktį jie krauju aplaistė
Tėvynę lyg viltim šviesiausia. 
Tą naktį kūnai mūrais stojo 
Prieš aršų pyktį ir niekšybę. 
 Tą naktį širdys užgiedojo, 
Kad saugotų vilties galybę. 
Tą naktį tankai nesutraiškė 
Nei laisvės, nei vilties tvirtovės. 
Tą naktį ugnimi pražydo laisvė
Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.       
 (P. R. Liubartaitė)
  Sausio 13 – oji ypatinga diena tautos, šalies ir kiekvieno mūsų gyvenime. Tą šaltą, speiguotą dieną visam pasauliui buvo įrodyta, kad nieko nėra brangesnio už Laisvę. Prieš stiprią ir brutalią sistemą stojo visi Lietuvos žmonės, kurių ginklas buvo Tėvynės meilė, ryžtas nugalėti, malda, daina ir arbata…   Sausio 13 – osios rytą, pirmos pamokos metu mūsų mokyklos languose suvirpėjo šimtai žvakučių liepsnelių. Prisimindami ir pagerbdami žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius per kruvinuosius   1991 m. įvykius moksleiviai ir mokytojai dalyvavo minėjime, kuriame tylos minute buvo pagerbti kritę už Tėvynės laisvę. Pilietinio ugdymo pamoka tęsėsi klasėse , mokiniai žiūrėjo dokumentinį filmą ,,Sausio 13 – ji“. Laisvėje gimę vaikai dar daugiau norėjo sužinoti apie įvykius prie Televizijos bokšto, kurį pro mokyklos langus mato kiekvieną dieną, todėl per  pamoką mokiniai su mokytojomis ilgai kalbėjo apie pareigą, meilę Tėvynei ir aukojimąsi. Sausio 13 – osios atminimas įpareigoja įsipareigoti Laisvei. Laisvei, kurioje mes gyvename jau 25 metus.
                                                                            Mokytojos Aušra Krukonienė ir Neringa Vaitiekūnienė
Švenčiame LAISVĘ

Sausio 13-ąją dieną 1a ir 3b klasių mokiniai aplankė objektą, kurį kasdien mato pro savo klasės langus. 

Tai aukščiausias statinys Lietuvoje – Vilniaus televizijos bokštas. Kaimyniškai ir spinduliuoti nusiteikę trečiokai paėmė pirmokus už rankų ir nusivedė į televizijos bokštą.

Pirmiausia uždegėme žvakutes kritusiems už Lietuvos laisvę. Vėliau kilome į bokšto viršų. Žvelgdami į sostinę iš 165 metrų aukščio vaikai netikėtai nuščiuvo, koks gražus mūsų Vilnius. Netrukus iš visų pusių jau girdėjosi: mažų atradimų šūksniai: ”Ten mūsų mokykla!”, “Matau Gedimino kalną!”, “Ir trijų kryžių kalną!” Na, o berniukai nebūtų berniukai, pasigrožėję žiemiškais vaizdais, inžinerinį besisukančio rato įrenginį nagrinėjo net sukritę ant grindų.

                  Buvo akivaizdu, kad vaikų įspūdžiai pranoko lūkesčius!

Mokytojos Aida Audickaitė ir Rasa Polučanskė


Mokytojos Aida ir Rasa dėkoja savanoriavusiems Elijos tėveliams Ingai ir Gediminui Šilinikams.

Drauge su prancūzais
Mūsų Tėvynė
Negalima mokyti mylėti Tėvynę, negalima! Reikia gyventi, dirbti taip, kad ta meilė gimtų ir būtų! Ir Tėvynė bus laiminga. 

Švęsdami Lietuvos laisvės dieną kiekvienam iš mūsų dera vienumoje užduoti sau klausimą: “Kas man yra Lietuva ir kas esu aš?” Atsakymas nebus parašytas ryškiomis raidėmis, nes šio jausmo negalima aprašyti nudilusiais žodžiais. Jis neaprašomas, kaip ir pati Tėvynė, kaip meilė. Todėl radę atsakymą – pajusite savo širdyse pilnatvę. Arba nepajusite. Juk ne kiekvienam duota.  


Mūsų mokyklos patys mažiausieji sukūrė didelę Lietuvos vėliavą. Lankstė kiekvieną vėliavos dalelę, galvojo, kaip atrodys bendras vėliavos projektas. Kiekvienas savo mažomis rankytėmis kuriame Lietuvą.
Paklausyk mūsų dar kartą, Lietuva…
    „Jeigu mes visi ištartume savo vardus, Tu Lietuva, labai nustebtum, kokie jie visi gražūs“. Šiais ir kitais žodžiais šiandien, kovo 10 dieną, „Spindulio“ pagrindinės mokyklos mokiniai aktų salėje kalbėjosi su Lietuva. Atrodo, kad nieks neliko nepastebėtas. Mažieji dėkojo už pasakas, knygas, laukų ir miškų gėles, upes ir ežerus, už lietuvišką žodį. Vyresnieji prisiminė istorijos įspaudus sostinėje, kalbėjo apie Lietuvos narsuolius ir ištarė švenčiausią norą: mes nenorime karo.
Didelis būrys mažųjų dainininkų traukė „Mano gimtinė“, o „Dainos studijos“ atlikta daina „Raudoni vakarai“ ir graudino, ir drąsino.
     Aštuntokai Dainius ir Povilas – puikūs muzikantai. Dainius grojo akordeonu, Povilas skambino pianinu, o šeštokės Saulės gitara atliekamas kūrinys skambėjo puikiai.
    Kadangi kiekviena klasė buvo įpareigota surinkti ir suregistruoti svarbius Lietuvai žmones, knygas, gražiausius vardus, į 25 ciklą pateko ir gražiausi lietuviški žodžiai. Visa salė kartu su vedėjais nuoširdžiai tarė 25 gražiausius lietuviškus žodžius, paskutinis – Lietuva.
    Ruošdamiesi minėti atkurtos nepriklausomybės datą, mūsų mokyklos mokiniai kartu su visos Lietuvos moksleiviais pynė trispalves – geltonos, žalios ir raudonos spalvos – draugystės apyrankes, jomis puošėsi  patys ir jas dovanojo kitiems, o 2 b klasės mokiniai piešė vaikus, dainuojančius Lietuvos valstybės himną.
     Antrojo aukšto foje puikuojasi 25 juostos, kuriose surašyta po 25 rašytojų, poetų, kompozitorių, mokslininkų, sportininkų, aktorių pavardes. Smalsučiai, susibūrę prie iškilių žmonių vardų, didžiavosi, kad jie daug ką žino, daug yra perskaitę, kad Lietuva turtinga, šviesi ir mylima gimtinė.
Po įspūdingai „Dainos studijos“ merginų atliktos dainos „Viešpaties lelija“ mokyklos Direktorė Vilija Mozurienė visiems palinkėjo gerą ir pakilią nuotaiką parnešti namo ir rytoj kartu su visa Lietuva švęsti 25-ąjį Nepriklausomybės gimtadienį.
                                            Lietuvių k. mokytoja B. Gudauskienė ir istorijos mokytoja N. Vaitiekūnienė
GRAŽIAUSI    LIETUVIŠKI    ŽODŽIAI:   1.Nemunas, 2.Gimtinė, 3.Namai, 4.Motina, 5.Tėvas, 6.Darbas,    7.Duona, 8.Rugiagėlė, 9.Rūta,  10. Ąžuolas,  11.Liepa, 12.Bičiulis, 13.Daina, 14.Svajonė, 15.Laimė 16. Šviesa, 17.Saulė, 18.Gintaras, 19.Garbė, 20.Teisybė,  21.Vienybė,  22.Tikėjimas,  23.Taika,  24.Laisvė 25. Lietuva.
GRAŽIAUSI LIETUVIŠKI  VARDAI:  1.Aidas, 2.Ainis, 3.Ąžuolas, 4.Dainius, 5.Gediminas, 6.Gintaras, 7.Jaunius, 8.Kęstutis, 9.Linas, 10.Mindaugas, 11.Rimantas, 12.Rytis, 13.Vytautas,  14.Dalia,  15.Dovilė, 16.Eglė, 17.Gabija, 18.Jūratė, 19.Milda, 20.Ramunė, 21.Rugilė, 22.Saulė, 23.Tautvilė,  24.Ugnė,  25.Živilė.
LIETUVIŲ KALBOS   PUOSELĖTOJAI:  1.M.Mažvydas, 2.D.Kleinas, 3.K.Sirvydas,  4.J.Juška, 5.A.Juška, 6. J. Basanavičius, 7.V.Kudirka,  8.A.Baranauskas,  9.K.Jaunius, 10.K.Būga, 11.J.Jablonskis, 12.J.Balčikonis, 13.A.Girdenis, 14.J.Kazlauskas, 15.Z.Zinkevičius, 16.A.Sabaliauskas, 17.K.Ulvydas, 18.A.Pupkis, 19.A.Paulauskienė,  20.V.Drotvinas,  21.Ž.Markevičienė,  22.J.Šukys, 23.A.Laigonaitė, 24.B.Dobrovolskis, 25.V.Sirtautas.