Kelionė į 5-ą klasę
    Šių metų kovo 23 d. dviem ketvirtokų klasėms (4b ir 4d) lietuvių kalbos pamoka vyko neįprastai. Mokiniai 45 minutėms ,,nuotoliniu tiltu“ persikėlė į 5-ąją klasę. Įdomu, jog pamokos tema ,,Laikraštis – popierinis naujienų kanalas“ atvirkščiai, greičiausiai, grąžino mokinius į praeitį. Juk šiandien vis daugiau skaitytojų visgi renkasi elektroninius šaltinius, tad popierinis laikraštis kai kam gali atrodyti tarsi praeities liudytojas. Taigi, lietuvių kalbos mokytoja, pasitikusi 4-okus prie spaudos leidinių stendo, supažindino smalsuolius su laikraščio atsiradimo istorija, kuri siekia net Senovės Romos laikus. Atkreiptas dėmesys į pirmuosius 
dabartinio laikraščio atitikmenis, kurie išėjo XVII a. Tyrinėta, kokia informacija tokiuose leidiniuose buvo, kaip jie atrodė.
    Kalbant apie lietuviškąją spaudą, 4-okai iš karto prisiminė mūsų tautos istorijai svarbius laikraščius ,,Aušra“ ir ,,Varpas“. Galiausiai aptarti  spaudiniai, pradėti leisti jau nepriklausomoje Lietuvoje, ir, žinoma, šių dienų populiariausi leidiniai. Smagiausia 4-okams buvo patiems pasidalinti ne tik kokius leidinius jiems tėveliai prenumeruoja ar perka, bet ir trumpai pristatyti, ką juose randa.
    Tyrinėdami laikraščių struktūrą mokiniai susidomėjo trumpą žinutę skaitytojui siunčiančiais tekstais – skelbimais. Buvo pasiūlyta 4-okams išmėginti savo jėgas ir sukurti skelbimą pateikta tema. Užduotis tokia - informuoti apie vyksiantį renginį Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje. Prieš atlikdami darbą mokiniai lygino pateiktus skelbimus, įvardijo svarbiausias skelbimo dalis.
     4-okai skelbimus kūrė sienlaikraštyje, kuris buvo paruoštas skaitmeninėje padlet.com erdvėje. Vėliau juos mokiniai aktyviai pristatinėjo klasės draugams. Kartu visi pasidžiaugė sukurtais darbais, dalijosi patarimais, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip galima patobulinti darbą. Pamokos pabaigoje pasiūlyta mokiniams įsivertinti, kas labiausiai įsiminė pamokoje. Mokinių žinios, jausmas buvo užfiksuotas ekrane skaitmeninės mentimeter.com programėlės pagalba.
    Šaunieji 4-okai, jūsų žinios, smalsumas, nusiteikimas įrodė, jog esate pasiruošę pereiti į 5-ą klasę. Tad iki pasimatymo!
                                                                                                          Lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo diena!
Kovo 26-oji  - Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo diena!
    Ši tarptautinė iniciatyva pripažįsta didžiulę socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) vertę.  2021 m. SEU dienos temos: Ryšių bei santykių kūrimas ir bendruomenių stiprinimas.  Tai tik dar labiau atskleidžia, kaip svarbu, kad institucijos, kurios nori augti socialinio ir emocinio ugdymo srityje, jungiasi. 
  Džiaugiamės būdami tarptautinės iniciatyvos PSsmile: ,,Socioemocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse” (http://smile.emundus.lt) projekto nariais ir tikime, kad bendradarbiaudami kartu, galime padidinti SEU žinomumą, plėtoti socialinius ir emocinius įgūdžius per praktinę veiklą kartu su vaikais, dalintis gerąja praktika patirtimi ir dar daug daugiau! 
   Mūsų mokykloje palengva į kasdienines veiklas įsilieja praktinės socialinių ir emocinių įgūdžių veiklos, kurios padeda vaikams pažinti emocijas, mokytis jas teisingai išreikšti, gerbti ir padėti vienas kitam, suprasti vienas kitą, bendrauti, vystyti empatiją, būti dėkingiems. Mokydamiesi iš PSsmile projekte dalyvaujančių institucijų stipriname ir savo bendruomenę. Kiekvienam mūsų, mažam ir dideliam, linkime neprarasti optimizmo, padėkoti už tai, ką turime, nepamiršti šypsotis ir rasti laiko pabūti su savo mylimais žmonėmis.
   Šypsena – tai kelias į gražų ir gerą pasaulį! 
                                                                                                                                                               Mokytojos 
Virginija, Vilma, Inesa
Mentorystė “Mokinys -mokiniui”
       Su projektu „Renkuosi mokytis“  į ”Spindulio” progimnaziją atkeliavo dvi nuostabios, energingos ir pilnos gyvenimiško optimizmo mokytojos - Diana Petruškienė ir Rūta Šileiko. Prisidėjusios prie progimnazijos komandos jos ne tik „įnešė“ entuziazmo, bet ir naujų idėjų mokyklai. Taip atsirado Mentorystės projektas.
      Įgyvendinant išsikeltus uždavinius ir tikslus, įgavome daug patirties, keitėme pamokos ir mokymosi stilių. Mes tapome mokykla, kuri suteikia visapusiškas galimybes ugdytis tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. 
   Trumpai apie Mentorystę. Mentoriaudami mokiniai siekia nuolatinės asmeninės pažangos, besimokydami netradiciškai, ugdosi atsakomybę už mokymąsi, siekiamus rezultatus bei geba teikti ar priimti pagalbą, didėja domėjimasis mokslu. 
       Vykdant mentoriavimą vyksta: 
 • Bendradarbiavimas tarp mokinių; 
 • Bendradarbiavimas tarp mokinių ir mokytojų;
 • Bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokytojų;   
 • Kuriami pagarbūs santykiai; 
 • Atrastos naujos bendradarbiavimo formos. 
         Mentorystė tarp mokinių: 
 • Pamokų metu mokiniai padeda kitiems klasės draugams; 
 • Rengia bendrus projektus (atradimų diena, pilietiškumo diena); 
 • Vyresnieji mokiniai dalijasi savo patirtimi su mažaisiais mokyklos mokiniais pamokų metu ar kitų veiklų metu.    
          Mentorystė tarp mokinių ir mokytojų: 
 •  Pamokų metu mokiniai padeda mokytojams ; 
 • Rengia bendrus projektus (Atradimų diena, Pilietiškumo diena); 
 • Daugiau dėmesio skiriama mokinių savivaldai; 
 • Mokytojų padedami, mokiniai veda pamokas (pristatinėja projektus ir t.t) kitiems mokiniams.
          Bendradarbiavimas tarp mokytojų: 
 • Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse; 
 • Ugdymo metodų ir priemonių taikymo pasidalijimas su mokyklos bendruomene;
 • „Kolega- kolegai“- atviros veiklos ir pamokos.   
KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE ŠIUOLAIKIŠKOS, INOVATYVIOS MOKYKLOS BE SIENŲ.
„Ne duoti alkanam žuvį, kad pavalgytų, o meškerę, 
kad tos žuvies pats pasigautų.“

Su šiuo šūkiu mūsų mokykloje įgyvendinamas projektas 
„Renkuosi mokyti -  mokyklų kaitai. Mentorystė“.
Tarptautinis projektas ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse”
     PSsmile projekto trukmė - 3 metai.
     PSsmile projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų bendruomenėse. 
    Mūsų progimnazijos pradinio ugdymo klasių pedagogai, dalyvaujantys projekte: 
Virginija Lučunienė, Vilma Tuganauskienė, Inesa Jančioraitė Tichomirova
 turės puikią galimybę tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius įsijungdami į projekto seminarus,   sukurtų produktų testavimą, o taip pat ir keistis žiniomis ir patirtimi bendradarbiaudami su kitomis   Lietuvos institucijomis. 
     Prie projekto  kviesime prisijungti ir pradinukų tėvelius, kurie taip pat galės tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius naudodami mobiliąją programėlę. 
     Pagrindiniai naudos gavėjai, kuriuos informacija pasieks per suaugusiųjų pavyzdį, pokalbius,  edukacijas yra mūsų vaikai. 
     Pagrindiniai rezultatai, kurie bus grindžiami tarptautine patirtimi ir praktika: 
     1. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga pedagogams, skirta įgyti žinių ir gebėti  perteikti jas ugdymo procese. 
     2. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo programa ir mokymai specialistams (pradiniai mokymai vyks  tarptautiniu mastu, juose dalyvaus projekto partneriai, vėliau patirtis bus perduodama  nacionaliniame lygmenyje dalyvaujančioms institucijoms – asocijuotiems partneriams). 
     3. Socio-emocinių įgūdžių lavinimo mobilioji programėlė, skirta tėvams ir pedagogams.
     4. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo el. kursas, skirtas pedagogams ir visiems, norintiems įgyti  žinių bei išmokti taikyti tai praktikoje ugdant vaikus.
    Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://pssmile.emundus.eu
   PSsmile projektą Lietuvoje koordinuoja VšĮ „eMundus“. 
   PSsmile projekte dalyvauja partneriai iš 5 šalių: Lietuvos, Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos. 
  PSsmile projektas finansuojamas Europos Komisijos 
 ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, 
 Strateginių partnerysčių programą  Bendrajame ugdyme.
Daugiau informacijos apie projektą 
 Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazija (http://smile.emundus.lt/lt/asocijuoti-partneriai/), kaip asocijuota partnerė,  prisijungė prie tarptautinio projekto ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“.
 (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education” (PSsmile)).
Žmogaus saugos ir fizikos pamoka ,,Gyvenu švariai – augu sveikai“
Vasario mėnesį ketvirtose klasėse vyko susieta
mokomųjų dalykų žmogaus saugos ir fizikos pamoka ,,
Gyvenu švariai – augu sveikai“ (mokytoja R.Goberienė,
projektas “Kelionė į penktą klasę”). Tikslas – taikant
praktikos įgūdžius, stiprinti gamtos mokslų teorijos ir
veiklos ryšį, ugdyti gebėjimą dirbti komandoje, skatinti
mokinius aktyviai domėtis gamta, jos problemomis,
aplinkosauginiais projektais, primenant darnaus
vystymosi tikslus ir galimybes pačiam gerinti savo
aplinką. Dėl neracionalių gamybos ir vartojimo būdų
sparčiai didėja gamtoje nesuyrančių ir pavojingų
buitinių atliekų kiekis ir jų įvairovė. Mes namuose kaupiame daugybę daiktų, kurie tampa
nereikalingi. Pamokoje mokiniai aiškinosi vieną opiausių šiandienos gamtos išsaugojimo problemų –
kodėl yra svarbus šiukšlių rūšiavimas ir kaip reikia teisingai rūšiuoti. Ketvirtokai susipažino su
pakuotėmis, jų ženklinimu, mokėsi rūšiuoti, nes kiekvienas ,,teisingai“ išmestas daiktas gali būti
panaudotas naujų priemonių gamybai, išsaugant naudingas Žemės iškasenas. Pamokoje mokiniai
atliko ne tik teorinę ir praktinę, bet ir kūrybinę užduotį ,,Rūšiuoju pikniko atliekas“.
Vykstanti tarpdalykinė integracija suteikė moksleiviams galimybę gilinti teorines žinias, jas susieti
su praktika. Mokiniai noriai padėjo vieni kitiems, aktyviai dalyvavo pamokoje. Savo pažangą
įsivertino patys.
Muzikuojantis ,,Spindulys”!
   Vienas iš Geros mokyklos koncepcijoje įvardintų mokyklos misiją lemiančių veiksnių yra ugdymo(si) aplinka. Pabrėžiama, kad ji turi būti kūrybiška, skatinanti mokinių mąstymą, lankstumą, sudarytos sąlygos eksperimentuoti, išgyvenant kūrybos ir atradimo džiaugsmą, lavinanti vaizduotę, ugdanti darnos jausmą.
                                              Progimnazijoje, įgyvendinant ES struktūrinių fondų                                                                      finansuojamą projektą „Vilniaus “Spindulio” progimnazijos                                                         efektyvumo didinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0009,                                                              buvo atnaujintas ir šiuolaikiškai įrengtas muzikos kabinetas:
nupirkti ergonomiški baldai, įrengta scena klasės gale, nupirkta garso aparatūra, kompiuterinė technika, išmanioji lenta, gauta daug naujų muzikos instrumentų. Muzikos kabinetas tapo funkcionalia erdve, kuri lengvai pertvarkoma ir pritaikoma skirtingiems ugdymosi poreikiams – individualiam, partneriškam ar grupių darbui. Klasės interjeras, puikiai suderintos spalvos, muzikos priemonės kuria pamokoje gerą nuotaiką ir ugdo gerą skonį.
    Muzikos pamokos tapo kitokiomis. Išmanioji lenta muzikos teoriją padeda dėstyti žaismingai ir moderniai. Mokiniai turi galimybę muzikuoti ne tik perkusiniais, bet ir melodiniais instrumentais: djembe, bongo, rankiniais būgnais, perkusinėmis lazdomis, elektroniniu būgnų rinkiniu, įvairia smulkiąja perkusija, elektrinėmis gitaromis, chromatiniais metalofonais, sintezatoriais, akordeonu, smuiku, kanklėmis. 
    Instrumentų gausa suteikia galimybę pamokoje ne tik dainuoti, klausytis muzikos kūrinių, aptarti kompozitorių biografijas ir jų kūrybos ypatumus, bet ir meilę muzikai plėtoti per instrumentinį muzikavimą. Vyresnių klasių mokiniai skatinami patys dainoms kurti akompanimentus, muzikos kabinete dažnai skamba metalofonų, perkusinių lazdų ir melodinių varpelių orkestrai. Perkusiniai instrumentai padeda natas paversti ritminiais kūriniais, nuo kurių skamba visa mokykla. Kabinetą puošia ir mokinių projektai – įvairi stendinė medžiaga bei 7b klasės mokinių pasididžiavimas – pačių pasigaminti skrabalai (beje, dar ir grojantys!).
    Turint taip įrengtą kabinetą, lengva diferencijuoti užduotis pagal vaikų gebėjimus ir pomėgius. Tokia turtinga bazė padeda atskleisti vaikų gabumus, įtraukti juos į kūrybinius darbus, projektus, į pačias netikėčiausias veiklas. 
    ,,Spindulio” progimnazijos mokiniai muzikos pamokose mokosi ne tik apie muziką, bet ir muzikos.
Kelionė į penktą klasę KankÝnių gatvėje
Ketvirtų klasių mokiniai ruošdamiesi perėjimui į penktą klasę susipažįsta su naujais dalykais,
kurie jų lauks ateinančiais mokslo metais. Vienas tokių yra istorija.
Pamokos tema buvo užslėpta ir vadinosi ,,Rykščių ir lazdų istorija”. Paklausus mokinių, apie ką
kalbėsime, užtrukome keletą minučių, kol jie suprato, kad tema bus apie mokyklų istoriją.
Pirmiausia mokiniai buvo supažindinti, kaip atsirado mokyklos, kaip jos per laiką keitėsi, ko ir kaip
buvo mokoma mokyklose. Mokiniai sužinojo, kad pagrindiniai mokomi dalykai buvo kalbos,
matematika ir tikyba. Nustebo, kai sužinojo, jog anksčiau mokytojai su lazda arba rykšte galėjo
mušti mokinius, kad daugiausiai mokėsi tik berniukai. Padiskutavus su mokiniais, nusprendėme,
kad šiandien turime geresnes sąlygas mokytis ir pasidžiaugėme, jog nereikia grįžti mokytis į
viduramžius. Tačiau, kad ir kaip gerai bebūtų, visada turime problemų ir vietų, kur galime tobulėti,
todėl mokiniams buvo skirta užduotis, sukurti savo svajonių mokyklą. Mokinių fantazija tikrai buvo
beribė ir daugeliu atveju nusprendėme, kad pamokos turi būti trumpesnės, o pertraukos ilgesnės,
maistas mokykloje nemokamas ir geriausiai, kad būtų vien picos ir mėsainiai, mokytojai niekada
neužduoda namų darbų, per pamokas galima naudotis kompiuteriais, internetu ar telefonais.
Pamokos pabaigoje apibendrinome, ką sužinojome naujo ir nutarėme, kad visi mėginsime prisidėti
prie mokyklos gerinimo.
Matematikos pamoka ketvirtokams
   Gruodžio 12 d. ketvirtokams matematikos pamokos vyko matematikos kabinete su matematikos mokytoja metodininke Jurgita Zenevičiūte. Pamokos metu mokiniai pagilino matematikos žinias apie geometrines figūras ir kūnus, mintiną tekstinių uždavinių sprendimą. 
  Pirmiausia ketvirtokams teko ant mokytojos stalo surasti trikampį, drąsiausi bandė jį rasti, bet surado piramidę ir suprato, kad trikampio nėra, nes tai plokštumos figūra, o ne erdvinis kūnas. Mokiniams puikiai sekėsi įvardinti geometrines figūras ir kūnus. Pagal užuominas pavyko pasakyti, kokia tai geometrinė figūra ar kūnas. Pagal pateiktą paveiksliuką įvardijo kokios geometrinės figūras panaudotos kuriant piešinį. Teko suskaičiuoti, kiek  kubelių yra statiniuose. 
    Dirbant poromis duotame lape iš figūrų ∆, □ ir ○ reikėjo  sukurti šventinį piešinį  (žmogeliukas, snaigė, eglutė ir kt.). Aplikacijai turėjo panaudokite iš viso 10 šių figūrų. Suskaičiavo, kiek panaudojo trikampių, kvadratų ir skritulių. Atlikus užduotį ketvirtokai sužinojo geometrinių figūrų reikšmes. Sunumeravus geometrines figūras (1-10) teko išspręsti 10 šventinių užduočių. Mokiniai patys tikrinosi atliktas užduotis pagal pateikiamus atsakymus. 
   Ketvirtokams sekėsi vieniems geriau, kitiems truputį sunkiau, bet nusprendė, kad dar reikia truputį pasimokyti ir nuo rugsėjo drąsiai galės ateiti į penktą klasę. 
,,Judėjimo savaitė”
Rugsėjo 20 dieną Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijoje ilgoji pertrauka buvo labai aktyvi. Prisijungėme prie Vilniaus miesto sveikatos biuro organizuojamų Europos judumo savaitei paminėti skirtų renginių. Tą dieną kūno kultūros mokytoja Eglė Beneš kartu su mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Marta Vitiene, socialine pedagoge Lina Povilioniene visus  mokyklos mokinius ir mokytojus kvietė pajudėti muzikos rimtu. Viską filmavo ir filmuką sukūrė SpindulioTV burelio vadovas Audronis Bliavas.  
Šiandieninis gyvenimo būdas leidžia kartais pamiršti, kad mūsų kūnai skirti judėti. 25 minutės pėsčiomis per dieną gali prailginti mūsų visų gyvenimą iki septynerių metų:).
Sekame sakmes
   Ar žinote, kaip senovės lietuviai aiškino pasaulio, žmogaus, gamtos reiškinių sukūrimą? Taip, žinoma, buvo kuriami trumpi pasakojimai, kurie leido mūsų senoliams suprasti tai, kas nesuprantama, paaiškinti tai, kas nepaaiškinama. Šie pasakojimai buvo perduodami iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas ir tokiu būdu išliko ir iki šių dienų. Šie pasakojimai – tai sakmės. Ar sunku juos kurti ir dar meistriškai pasekti? Savo kūrybinius gebėjimus, pasakotojo vaidmenį turėjo progą išmėginti 6 b klasės mokiniai. Parengiamieji darbai buvo atliekami labai kruopščiai ir atsakingai. Pirmiausia, perskaityta ir aptarta ne viena dešimtis sakmių, antra, susisteminti visi atradimai, tyrinėjant sakmes. Vėliau imtasi kūrybinio darbo, atsižvelgiant į turimas žinias ir  patarimus. Vienas įprastas žiemos rytmetys į klasę susirinkusiems 6-okams prasidėjo ne visai įprastai  - jaukiai, prie arbatos puodelio, mokiniai vieni kitiems sekė savo pačių sukurtas sakmes. ,,Gyvą” sakmių sekimą lydėjo  mokinių sukurtos iliustracijos. Ir tai ne pabaiga, o tik startas naujam žingsniui…   
   Tęsdamos ,,Vaikai vaikams” projektą, ryžtingiausios 6 b klasės mokinės nutarė sausio 15 d. aplankyti pirmokus, o sausio 23 d. kiek vyresnius draugus  - ketvirtokus. Apie šiuos, daug emocijų sukėlusius, susitikimus pasakoja ir pati mokinė Gabrielė Noreikaitė:  ,,Aš ir mano klasės draugės – Augustė, Austėja ir Lėja - pasirodymui daug ruošėmės – per pertraukas ir po pamokų repetavome. Eidamos pas pirmokus, truputį drebėjome, bet tuo pačiu degėme nekantrumu pasidalyti savo kūryba. Kai sekėme sakmes, mažieji draugai rimtai į mus žiūrėjo ir buvo matyti, jog labai įdėmiai klausėsi. Manau, jiems tikrai buvo labai įdomu ir smagu klausytis mūsų sukurtų sakmių, kaip ir mums jas sekti.” 
“Sausio 23 d. sekėme sakmes ketvirtokams. Vaikai labai atidžiai klausė, netriukšmavo. Sekdamos sakmes, parodėme pavyzdį būsimiems penktokams, kurie kitąmet galės taip pat išbandyti savo jėgas, pavyzdžiui, skaityti pranešimus ar papasakoti kažką įdomaus žemesniųjų klasių mokiniams”.
   Kokia šio apsilankymo vertė? Pradinukams šis apsilankymas – tinkamas įvadas pamokai, susijusiai su tautosakos skaitymu, suvokimu, vyresniųjų klasių moksleiviams – ne tik puiki viešojo kalbėjimo treniruotė, bet ir galimybė atskleisti savo kūrybiškumą, išmonę.