Pažangiausios klasės projektas ,,Vienas už visus, visi už vieną”
Pralėkus pirmajam mokslu metų trimestrui skelbiame pažangiausios klasės projekto ,,Visi už vieną, vienas už visus” rezultatus.
Džiaugiamės klasių mokymosi rezultatais ir toliau stenkimės, būkime aktyvūs, dalyvaukime klasės ir mokyklos veiklose!
Kelionė į 5-ą klasę
    Šių metų kovo 23 d. dviem ketvirtokų klasėms (4b ir 4d) lietuvių kalbos pamoka vyko neįprastai. Mokiniai 45 minutėms ,,nuotoliniu tiltu“ persikėlė į 5-ąją klasę. Įdomu, jog pamokos tema ,,Laikraštis – popierinis naujienų kanalas“ atvirkščiai, greičiausiai, grąžino mokinius į praeitį. Juk šiandien vis daugiau skaitytojų visgi renkasi elektroninius šaltinius, tad popierinis laikraštis kai kam gali atrodyti tarsi praeities liudytojas. Taigi, lietuvių kalbos mokytoja, pasitikusi 4-okus prie spaudos leidinių stendo, supažindino smalsuolius su laikraščio atsiradimo istorija, kuri siekia net Senovės Romos laikus. Atkreiptas dėmesys į pirmuosius 
dabartinio laikraščio atitikmenis, kurie išėjo XVII a. Tyrinėta, kokia informacija tokiuose leidiniuose buvo, kaip jie atrodė.
    Kalbant apie lietuviškąją spaudą, 4-okai iš karto prisiminė mūsų tautos istorijai svarbius laikraščius ,,Aušra“ ir ,,Varpas“. Galiausiai aptarti  spaudiniai, pradėti leisti jau nepriklausomoje Lietuvoje, ir, žinoma, šių dienų populiariausi leidiniai. Smagiausia 4-okams buvo patiems pasidalinti ne tik kokius leidinius jiems tėveliai prenumeruoja ar perka, bet ir trumpai pristatyti, ką juose randa.
    Tyrinėdami laikraščių struktūrą mokiniai susidomėjo trumpą žinutę skaitytojui siunčiančiais tekstais – skelbimais. Buvo pasiūlyta 4-okams išmėginti savo jėgas ir sukurti skelbimą pateikta tema. Užduotis tokia - informuoti apie vyksiantį renginį Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijoje. Prieš atlikdami darbą mokiniai lygino pateiktus skelbimus, įvardijo svarbiausias skelbimo dalis.
     4-okai skelbimus kūrė sienlaikraštyje, kuris buvo paruoštas skaitmeninėje padlet.com erdvėje. Vėliau juos mokiniai aktyviai pristatinėjo klasės draugams. Kartu visi pasidžiaugė sukurtais darbais, dalijosi patarimais, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip galima patobulinti darbą. Pamokos pabaigoje pasiūlyta mokiniams įsivertinti, kas labiausiai įsiminė pamokoje. Mokinių žinios, jausmas buvo užfiksuotas ekrane skaitmeninės mentimeter.com programėlės pagalba.
    Šaunieji 4-okai, jūsų žinios, smalsumas, nusiteikimas įrodė, jog esate pasiruošę pereiti į 5-ą klasę. Tad iki pasimatymo!
                                                                                                          Lietuvių kalbos mokytoja Evelina Blaškienė
Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo diena!
Kovo 26-oji  - Tarptautinė socialinio ir emocinio ugdymo diena!
    Ši tarptautinė iniciatyva pripažįsta didžiulę socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) vertę.  2021 m. SEU dienos temos: Ryšių bei santykių kūrimas ir bendruomenių stiprinimas.  Tai tik dar labiau atskleidžia, kaip svarbu, kad institucijos, kurios nori augti socialinio ir emocinio ugdymo srityje, jungiasi. 
  Džiaugiamės būdami tarptautinės iniciatyvos PSsmile: ,,Socioemocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse” (http://smile.emundus.lt) projekto nariais ir tikime, kad bendradarbiaudami kartu, galime padidinti SEU žinomumą, plėtoti socialinius ir emocinius įgūdžius per praktinę veiklą kartu su vaikais, dalintis gerąja praktika patirtimi ir dar daug daugiau! 
   Mūsų mokykloje palengva į kasdienines veiklas įsilieja praktinės socialinių ir emocinių įgūdžių veiklos, kurios padeda vaikams pažinti emocijas, mokytis jas teisingai išreikšti, gerbti ir padėti vienas kitam, suprasti vienas kitą, bendrauti, vystyti empatiją, būti dėkingiems. Mokydamiesi iš PSsmile projekte dalyvaujančių institucijų stipriname ir savo bendruomenę. Kiekvienam mūsų, mažam ir dideliam, linkime neprarasti optimizmo, padėkoti už tai, ką turime, nepamiršti šypsotis ir rasti laiko pabūti su savo mylimais žmonėmis.
   Šypsena – tai kelias į gražų ir gerą pasaulį! 

                                                              Mokytojos Vilma Tuganauskienė, Inesa Jančioraitė Tichomirova
                                                               ir Virginija Lučunienė
Mentorystė “Mokinys -mokiniui”
       Su projektu „Renkuosi mokytis“  į ”Spindulio” progimnaziją atkeliavo dvi nuostabios, energingos ir pilnos gyvenimiško optimizmo mokytojos - Diana Petruškienė ir Rūta Šileiko. Prisidėjusios prie progimnazijos komandos jos ne tik „įnešė“ entuziazmo, bet ir naujų idėjų mokyklai. Taip atsirado Mentorystės projektas.
      Įgyvendinant išsikeltus uždavinius ir tikslus, įgavome daug patirties, keitėme pamokos ir mokymosi stilių. Mes tapome mokykla, kuri suteikia visapusiškas galimybes ugdytis tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. 
   Trumpai apie Mentorystę. Mentoriaudami mokiniai siekia nuolatinės asmeninės pažangos, besimokydami netradiciškai, ugdosi atsakomybę už mokymąsi, siekiamus rezultatus bei geba teikti ar priimti pagalbą, didėja domėjimasis mokslu. 
       Vykdant mentoriavimą vyksta: 
 • Bendradarbiavimas tarp mokinių; 
 • Bendradarbiavimas tarp mokinių ir mokytojų;
 • Bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokytojų;   
 • Kuriami pagarbūs santykiai; 
 • Atrastos naujos bendradarbiavimo formos. 
         Mentorystė tarp mokinių: 
 • Pamokų metu mokiniai padeda kitiems klasės draugams; 
 • Rengia bendrus projektus (atradimų diena, pilietiškumo diena); 
 • Vyresnieji mokiniai dalijasi savo patirtimi su mažaisiais mokyklos mokiniais pamokų metu ar kitų veiklų metu.    
          Mentorystė tarp mokinių ir mokytojų: 
 •  Pamokų metu mokiniai padeda mokytojams ; 
 • Rengia bendrus projektus (Atradimų diena, Pilietiškumo diena); 
 • Daugiau dėmesio skiriama mokinių savivaldai; 
 • Mokytojų padedami, mokiniai veda pamokas (pristatinėja projektus ir t.t) kitiems mokiniams.
          Bendradarbiavimas tarp mokytojų: 
 • Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse; 
 • Ugdymo metodų ir priemonių taikymo pasidalijimas su mokyklos bendruomene;
 • „Kolega- kolegai“- atviros veiklos ir pamokos.   
KVIEČIAME PRISIJUNGTI PRIE ŠIUOLAIKIŠKOS, INOVATYVIOS MOKYKLOS BE SIENŲ.
„Ne duoti alkanam žuvį, kad pavalgytų, o meškerę, 
kad tos žuvies pats pasigautų.“

Su šiuo šūkiu mūsų mokykloje įgyvendinamas projektas 
„Renkuosi mokyti -  mokyklų kaitai. Mentorystė“.