Sekame sakmes
   Ar žinote, kaip senovės lietuviai aiškino pasaulio, žmogaus, gamtos reiškinių sukūrimą? Taip, žinoma, buvo kuriami trumpi pasakojimai, kurie leido mūsų senoliams suprasti tai, kas nesuprantama, paaiškinti tai, kas nepaaiškinama. Šie pasakojimai buvo perduodami iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas ir tokiu būdu išliko ir iki šių dienų. Šie pasakojimai – tai sakmės. Ar sunku juos kurti ir dar meistriškai pasekti? Savo kūrybinius gebėjimus, pasakotojo vaidmenį turėjo progą išmėginti 6 b klasės mokiniai. Parengiamieji darbai buvo atliekami labai kruopščiai ir atsakingai. Pirmiausia, perskaityta ir aptarta ne viena dešimtis sakmių, antra, susisteminti visi atradimai, tyrinėjant sakmes. Vėliau imtasi kūrybinio darbo, atsižvelgiant į turimas žinias ir  patarimus. Vienas įprastas žiemos rytmetys į klasę susirinkusiems 6-okams prasidėjo ne visai įprastai  - jaukiai, prie arbatos puodelio, mokiniai vieni kitiems sekė savo pačių sukurtas sakmes. ,,Gyvą” sakmių sekimą lydėjo  mokinių sukurtos iliustracijos. Ir tai ne pabaiga, o tik startas naujam žingsniui…   
   Tęsdamos ,,Vaikai vaikams” projektą, ryžtingiausios 6 b klasės mokinės nutarė sausio 15 d. aplankyti pirmokus, o sausio 23 d. kiek vyresnius draugus  - ketvirtokus. Apie šiuos, daug emocijų sukėlusius, susitikimus pasakoja ir pati mokinė Gabrielė Noreikaitė:  ,,Aš ir mano klasės draugės – Augustė, Austėja ir Lėja - pasirodymui daug ruošėmės – per pertraukas ir po pamokų repetavome. Eidamos pas pirmokus, truputį drebėjome, bet tuo pačiu degėme nekantrumu pasidalyti savo kūryba. Kai sekėme sakmes, mažieji draugai rimtai į mus žiūrėjo ir buvo matyti, jog labai įdėmiai klausėsi. Manau, jiems tikrai buvo labai įdomu ir smagu klausytis mūsų sukurtų sakmių, kaip ir mums jas sekti.” 
“Sausio 23 d. sekėme sakmes ketvirtokams. Vaikai labai atidžiai klausė, netriukšmavo. Sekdamos sakmes, parodėme pavyzdį būsimiems penktokams, kurie kitąmet galės taip pat išbandyti savo jėgas, pavyzdžiui, skaityti pranešimus ar papasakoti kažką įdomaus žemesniųjų klasių mokiniams”.
   Kokia šio apsilankymo vertė? Pradinukams šis apsilankymas – tinkamas įvadas pamokai, susijusiai su tautosakos skaitymu, suvokimu, vyresniųjų klasių moksleiviams – ne tik puiki viešojo kalbėjimo treniruotė, bet ir galimybė atskleisti savo kūrybiškumą, išmonę.    
Kelionė į penktą klasę
Šių metų sausio 29 d. dviem ketvirtokų klasėms (4b ir 4c)
lietuvių kalbos pamoka vyko neįprastai. Mokiniai atvyko
pasisvečiuoti į 5-ąją klasę. Prieš pamoką lietuvių kalbos
mokytoja prie durų pasveikino visus atvykusius, išdalijo
reikiamas pamokai priemones, suskirstė mokinius grupėmis.
Taip buvo pasiruošta tolimesnei pamokos veiklai. Vos
įžengusius į lietuvių kalbos kabinetą, ketvirtokus pasitiko
miško garsai – paukščių čiulbėjimas, medžių ošimas, upelio
čiurlenimas. Miško erdvė buvo pasirinkta neatsitiktinai. Ji
sieta su pamokos tema – ,,Lietuvos miškas praeityje ir
ateityje (veiksmažodžio laikų vartojimas)”. O kas gi geriau
galėtų priminti buvusį Lietuvos miško grožį ir didybę nei A.
Baranausko poema ,,Anykščių šilelis”. Šio kūrinio ištrauką
mokiniams skaitė aktorius V. Paukštė. Aktyviai klausydami
įrašo, mokiniai turėjo atsakyti į iš anksto mokytojos pateiktus
klausimus ir tokiu būdu įsivertinti, ar suvokia teksto
pagrindinę mintį, keliamas problemas. Nusakydami praeities
veiksmus, mokiniai prisiminė veiksmažodžių būtąjį laiką. Ketvirtokus nustebino, jog talentingo
poeto parinkti veiksmažodžiai ne tik nurodo veiksmą, bet žadina skaitytojo vaizduotę – skatina
išgirsti, pajausti miško elementų veiksmus.
Mokiniai įvardiję miško nykimo priežastis, pripažino, jog tokios pat problemos aktualios ir
šiandien, juk miškai nyksta – jų daug iškertama, kyla gaisrai ir t.t. Taigi, prieita prie išvados, jog
dabartinės kartos tikslas – saugoti, puoselėti mišką. O lietuvių kalbos mokytoja čia pat pridūrė, jog
tai galima pradėti daryti jau ir šioje pamokoje. Mokiniams pateikta užduotis – pamėginti sukurti
turtingą augalijos, gyvūnijos mišką. O kokios priemonės padėtų tai įgyvendinti? Šią pamoką –
taisyklinga lietuvių kalba ir kūrybiškumas. Kiekviena grupė turėjo pasirūpinti tik tam tikra miško
gyvybe, pvz. augmenija (medžiais, krūmais), gyvūnija (paukščiais), gyvūnija (žvėrimis) ir netgi
žmogumi, tik, žinoma, atsakingu, kuriančiu, saugančiu. Mokiniams pateikta pagalbinė priemonė –
20 veiksmažodžių, kuriuos jie galėjo panaudoti savo gyvybei kurti. Ant medžių lapų, kuriuos
ketvirtokai išsirinko pamokos pradžioje, turėjo užrašyti bent po 2 veiksmus, padėsiančius kurti
ateities mišką. Kadangi buvo kuriama ateitis, mokiniai prisiminę veiksmažodžio būsimąjį laiką,
turėjo užrašyti savo siūlomus veiksmus būsimuoju laiku. Ketvirtokai dirbo aktyviai – tarėsi,
diskutavo, patarė, bet dirbo draugiškai, rimtai, juk užduotis iš tiesų labai atsakinga.
Pamokos pabaigoje visos mokinių grupės pristatė savo ateities miško kūrimo veiksmus. Vėliau
visos sudėtinės dalys buvo sujungtos į vieną bendrą projektą – 4b ir 4c ateities miško vizijas,
kuriomis galima pasigrožėti ir patyrinėti ketvirtokų klasėse.
Ketvirtokai, Jūs savo žiniomis, susikaupimu, noru pažinti, tyrinėti ir net kurti šį pasaulį puikiai
įrodėte, jog esate pasirengę ne tik trumpam užsukti, bet ir tapti penktokais. Tad iki susitikimo!
Matematinė kelionė į penktą klasę
 Pirmasis išbandymas – testas, kuriame reikėjo parašyti, su kokiu veiksmu susijęs vardinamas pavadinimas. Visai neblogai pavyko. Po testo visi prisiminė veiksmų komponentus. Ketvirtokams taip pat teko prisiminti veiksmų atlikimo tvarką ir patikrinti, ar teisingai nurodyta veiksmų atlikimo tvarka. Pagal lipdukus su numeriais mokiniai buvo suskirstyti į grupes. Kiekviena grupė gavo voką, kuriame buvo 11 kortelių su skaičiais, veiksmų ženklais ir skliaustais. Reikėjo iš kortelių sudėlioti teisingą veiksmų eilutę, kurios atsakymas yra 5. Šioje užduotyje teko nemažai galvą pasukti, ne visos komandos įveikė. Pamatę atsakymą nustebo, kad tikrai nesunku buvo. Kitos užduoties metu reikėjo iš duotų skaitmenų sudaryti mažiausią ir didžiausią skaičius, apskaičiuoti jų sumą ir skirtumą. Labai džiugino ketvirtokų nuoširdus sėkmės džiaugsmas. Taip pat sužinojo, kad galima žaisti matematinius žaidimus, kuris aprašytas uždavinio sąlygoje. Teisingas atsakymas buvo išrinktas balsavimo būdu. Paskutinėse užduotyse reikėjo nustatyti, koks skaitmuo turi būti vietoj kvadratėlio. Atsakymus rodė pirštais. 
Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino savo darbą, t. y. kaip pasiruošę penktai klasei, puikiai gebėjo įsivertinti savo stipriąsias ir silpnąsias sritis. 
Sausio mėnesį ketvirtokai projekto „Kelionė į penktą klasę” metu matavosi penktoko suolą matematikos kabinete. Pamokos „Veiksmai su natūraliaisiais skaičiais” metu įsivertino kaip pasiruošę penktai klasei, ką dar turėtų išmokti, kad sėkmingai galėtų startuoti penktoje klasėje.
 Prieš pamoką matematikos mokytoja mokinius pasitiko prie durų, kiekvienam mokiniui užklijavo lipduką su numeriu. Penktokai lentoje ketvirtokams buvo užrašę palinkėjimų, kas labai nudžiugino ketvirtokus. Pirmiausia išsiaiškino, kas yra natūralieji skaičiai, skaičius, skaitmuo, kiek yra skaičių ir skaitmenų, kokie pagrindiniai veiksmai. 
Projektas ,,Sveiki dantukai”
     Kovo- balandžio mėnesiais vykdėme projektą „Sveiki dantukai“. Projektas skirtas priešmokyklinių grupių vaikams. Kiekvienai grupei organizavome po 3 susitikimus. 
Pirmojo susitikimo metu aptarėme dantų funkcijas, kaip išlaikyti sveikus dantis, mitybos bei bakterijų įtaką dantų ėduonies atsiradimui. Antrojo susitikimo metu mokiniai turėjo progą įvertinti savo žinias atlikdami testą. Po teorinių žinių įvertinimo sekė praktinė užduotis – pademonstruoti dantų valymo techniką naudojant žandikaulio modelį. Veiklos paįvairinimui peržiūrėjome mokomuosius animacinius filmukus. Visi susitikime dalyvavę mokiniai gavo namų darbų – dantų valymo kalendorių, kurį turėjo pildyti drauge su visais šeimos nariais. Paskutinio – trečio susitikimo metu įvertinome užpildytus kalendorius bei apibendrinome gautas žinias. Mokiniai gražiai apipavidalino knygutes „Dantų ėduonies nugalėtojas“ ir visi drauge perskaitėme daktaro Kiškio istoriją. 
Dėkojame tėvams už geranoriškumą ir įsitraukimą į dantų priežiūros kalendoriaus pildymą, taip pat raginame ir toliau skatinti vaikučius rūpintis burnos higiena.
Lauko klasė
Dėmesio,
mokyklos teritorijoje  kuriama eksperimentinė Lauko klasė.
Lauko klasės atidarymas jau čia pat. 
Sekite naujienas.
Ketvirtokų kelionė į penktą klasę
Technologijų kabinete mokiniai mokosi mitybos ir tekstilės
darbų. 4a klasės mergaitės pasirinko mitybos temą ,,
Sumuštiniai“ ir gavo kūrybinę praktinę užduotį – pagaminti
linksmąjį sumuštinį , kuriame atrastume raudonos, žalios ir
geltonos spalvos produktų. Su užduotimi ketvirtokės
susitvarkė puikiai, dirbo kūrybiškai ir su meile, nes
kiekvienos mergaitės sumuštinis buvo išskirtinis.
4b klasės mokinės pasirinko tekstilės temą ,,Lėlės be
adatos siuvimas“. Technologijų kabinete jos modeliavo
drabužius, parinko ir suderino audinių spalvas, perteikė
savo emocijas piešiant veidukus, dirbo kūrybiškai. Prireikė ir mokytojos pagalbos , nes darbiniai
įgūdžiai geriausiai ugdomi praktininėje ir kūrybiškoje veikloje.
Ačiū mergaitėms už jų gražų darbą technologijų pamokose.
Tęsiasi ketvirtokų kelionė į penktą klasę
Kūno kultūros mokytojas Marekas
Strelkovskis supažindino ketvirtokus su
“mažuoju golfu”.
Trumpai apie golfą. Lietuvoje golfas
pradėtas žaisti 2000 m. Tuomet, šalia
Kauno, Didžiosiose Lapėse įrengtas
pirmasis 9 laukų golfo aikštynas (golfo
klubas „Elnias“). Iki 2006 m. šis golfo
aikštynas buvo vienintelis Lietuvoje.
Šiuo metu įrengti 6 golfo aikštynai,
veikia Lietuvos golfo federacija, 2010 m.
surengtas 5-asis Lietuvos atviras golfo
čempionatas, vyksta Lietuvos golfo
federacijos taurės, kitos varžybos, nustatyta Lietuvos golfo žaidėjų reitingavimo sistema. 2010 m.
Lietuvos atvirąjį golfo mėgėjų čempionatą vyrų turnyre laimėjo Lietuvos atstovas Arnas Kaunas,
sužaidęs per 218 smūgių (70-73-75), moterų varžybose nugalėtoja tapo Latvijos golfo žaidėja L.
Dobelė (rezultatas 241 smūgis).
4a ir 4b klasės mokiniai taip pat žaidė judriuosius žaidimus: “Žuvys ir tinklas” bei “akmuo ir
medis”, emocijos liejosi per kraštus, nes 4 a klasės mokiniai pralošę mažojo golfo rungtis, siūlė
merginoms traukti VIRVĘ (ši rungtis į programą įtraukta penktoje klasėje).
Sportuokite ir būkite geros NUOTAIKOS!:)
Tęsiasi ketvirtokų kelionė į penktą klasę…
Vykdant mokyklos projektą ,,Kelionė į penktą
klasę”, vasario 12 d. per pirmą pamoką biologijos
kabinete apsilankė 4B klasės mokiniai su mokytoja
Jūrate Mineikiene.
Biologijos mokytoja metodininkė Marytė
Papinigienė būsimus penktokus supažindino su
Žemės kilme, mokiniai stebėjo vulkano išsiveržimą,
sužinojo, kodėl ląstelės traukia viena kitą, stebėjo
ląsteles pro mikroskopą. Žiūrėdami Robotuko filmą,
pakartojo skeleto ir virškinimo sistemos sandarą bei atliko praktines užduotis: vieni magnetinėje
lentoje dėliojo žmogaus skeletą, kiti – virškinimo sistemos modelį. Ketvirtokai teisingai atsakė į
klausimus apie pilnavertę mitybą ir visi gavo belgiško šokolado.
Mokinius maloniai nustebino nematomas užrašas, kuris atsirado pamokos pabaigoje, kai
mokytojai papurškus purkštuku, ant lentos išryškėjo raidės – SĖKMĖS PENKTOJE KLASĖJE .
Tęsiasi ketvirtokų kelionė į penktą klasę…
  Vykdant mokyklos projektą “Kelionė į penktą klasę” sausio 31 d. per ketvirtą pamoką į technologijų   kabinetą atėjo 4B klasės mokiniai. Technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius mokiniams parodė kabineto įrangą bei pademonstravo įvairius įrankius, su kuriais teks darbuotis penktoje klasėje.  Mokiniai noriai gamino žaisliukus – suktukus: šlifavo plokštumą ir pagaliukus, gręžė faneroje skyles, nuspalvino gaminio plokštumas. 
Po to vyko turnyras – žaidimas!
4A klasės mokinių kelionė į penktą klasę
Mokykloje vyksta projektas, kurio metu ketvirtų klasių mokiniai keliauja į dalykininkų  kabinetus. Sausio 24 dieną 4A klasės mokiniai per ketvirtą pamoką atėjo į technologijų 110 kabinetą. Technologijų mokytojas ekspertas Rolandas Matulevičius mokiniams demonstravo įvairius įrankius bei parodė mokinių sukurtus ir pagamintus dirbinius. Po ekskursijos mokiniai technologijų kabinete dirbo su pjūklais, šlifavimo priemonėmis, gręžimo staklėmis ir pasigamino spalvingus ir įspūdingus žaisliukus – suktukus!