Laukiame šv. Kalėdų…
Kalėdiniai klasių 
konkursai
gruodžio 1-10 d.
1 konkursas - 
klasės puošimas

2 konkursas - 
Kalėdinio žibinto gamyba
Kryžiažodžių konkursas

 Kviečiame 
5-8 klasių mokinius į pirmą kartą mūsų mokykloje organizuojamą 
Kryžiažodžių konkursą! 
 Konkursas vyks mokyklos bibliotekoje lapkričio 30 dieną (antradienį) 
po 6 pamokų (renkasi 5-6 kl. mokiniai), 
po 7 pamokų (renkasi 7-8 klasių mokiniai).
          Konkurso sąlygos:
  • Kiekviena klasė į konkursą siunčia po 2 mokinius.
  • Mokiniai atsineša rašymo priemones.
  • Kiekvienas mokinys turi dėvėti nosį ir burną dengiančią kaukę.
  • Konkurso dalyviai užsiregistruoja iki lapkričio 30 d. 12.00 val. mokyklos bibliotekoje.
          Konkurso nugalėtojų laukia prizai!
                                                                                                         Bibliotekininkė Neringa
Mokinių testavimas
Testavimas progimnazijoje greitaisiais antigeno testais (savikontrolei) vyks:
Rugpjūčio 30 d. nuo 15.00 iki 18.00 val.
Rugpjūčio 31 d. – nuo 8.00 iki 17.00 val.


Gerbiami Tėveliai,
ruošiantis naujiems mokslo metams pateikiame Jums trumpą informaciją dėl testavimo
organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Vilniaus miesto “Spindulio” progimnazijoje.
Akcentuojame, kad priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas ateinančiais mokslo metais vyks
kontaktiniu būdu, laikantis Operacijų vadovo sprendimu patvirtintų saugumo priemonių,
pagrindinės jų:
• socialinės distancijos, klasių, grupių, srautų nesimaišymo principų laikymasis;
• kaukių vedėjimas patalpose;
• intensyvus patalpų vėdinimas.
Vilnius labai atsakingai žiūri dėl saugaus grįžimo į mokyklas, todėl dar kartą primena ir skatina
mokinius nuo 12 metų skiepytis.
Nepasiskiepiję mokiniai, dėl jų pačių ir visų saugumo, siekiant išlaikyti kontaktinį ugdymą, bus
aktyviai raginami dalyvauti savanoriškame testavime.
Atkreipiame dėmesį, jog prasidėjus ugdymo procesui, mokinių testavimo procedūros vyks
atsižvelgiant į ugdymo programas:
• priešmokyklinio ugdymo grupėse kas 14 dienų bus vykdomas aplinkos PGR paviršių tyrimas, kai
ėminiai bus imami nuo dažniausiai liečiamų klasėje paviršių;
• 1–4 klasių mokiniai testuosis kaupinių PGR metodu, kai tyrimas atliekamas kas 4–7 dienos.
Tyrimui ėminiai imasi iš nosies landos (1,5–2 cm nosies ertmės gylyje);
• 5–8 klasių nepasiskiepiję mokiniai periodiškai testuosis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno
testais kas 3–5 dienos, kai tyrimui ėminį imsis iš nosies landos (1,5–2 cm);
Prieš sugrįžtant į ugdymo įstaigas visi mokiniai yra raginami atlikti savikontrolei skirtą greitojo
antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosies landos (1,5–2 cm).
Taip bus užtikrintas saugus mokinių grįžimas į klases.
Tad siekiant pasitikti rugsėjo 1-osios šventę saugiai, visi mokiniai rugpjūčio 30–31 d. testuotis
savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais progimnazijoje. Testavimą atliks visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas tam tikroje paskirtoje mokyklos erdvėje (esant geram orui – lauke),
reguliuojant besitestuojančiųjų srautus.
Testuojami tie mokiniai, kurių tėvai pasirašo sutikimą.
Sutikimo forma pridedama. Sutikimas pasirašomas atvykus į mokyklą testuotis.
Į mokyklą kontaktiniu būdu mokytis bus priimamai ir nesitestavę mokiniai.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis
   2020-2021 m. m. NMPP (standartizuotų testų) tvarkaraštis.

NMPP  vykdymo datos ir srautai
                                  
                                                                Skaitymas                                                        Matematika  

      4A klasė     I srautas   2021 m. gegužės 3 d. 9:00 val.;      I srautas 2021 m. gegužės 5 d. 9:00 val. 
      4B klasė    II srautas   2021 m. gegužės 3 d. 10:30 val.;   II srautas 2021 m. gegužės 5 d. 10:30 val. 
      4C klasė    III srautas  2021 m. gegužės 4 d. 9:00 val.;     III srautas 2021 m. gegužės 6 d. 9:00 val. 
      4D klasė    IV srautas  2021 m. gegužės 4 d. 10:30 val.;   IV srautas 2021 m. gegužės 6 d. 10:30 val.
      8A klasė   I srautas    2021 m. gegužės 10 d. 9:00 val.;     I srautas 2021 m. gegužės 13 d. 9:00 val.
     8B klasė    II srautas   2021 m. gegužės 10 d. 10:30 val.;  II srautas 2021 m. gegužės 13 d. 10:30 val.          
    Kokiu konkrečiai būdu (nuotoliniu ar kontaktiniu) vyks NMPP, patvirtinta dar nėra. Informuosime, kai bus žinoma.
Respublikinės konferencijos “Atradimai tarpdalykinėje integracijoje” programa
Atveriamos Vilniaus “Spindulio” progimnazijos lauko erdvės bendruomenei
Sušilus orams Vilniaus “Spindulio” progimnazija atveria
sporto aikštynų erdves mokyklos bendruomenės nariams.
Kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 21 val. pavieniui, su
šeimomis arba ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis
galite užsukti į mokyklos teritoriją pažaisti krepšinį,
paspardyti kamuolį, pabėgioti ar kitaip palaikyti sportinę
formą, praleisti laisvalaikį.
Labai prašome mokyklos teritorijoje elgtis atsakingai,
nešiukšlinti ir saugoti sportinį inventorių.
Saugokime save ir kitus! Būkime sveiki!
Primename, kad mokyklos teritorijoje vedžioti gyvūnus
draudžiama.
Sveikiname
Dėmesio! Didelė oro tarša Vilniuje!
     Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ informuoja, kad 2021 m. vasario 23 d. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis dėl taršios oro masės pernašos iš pietų visose Vilniaus miesto oro tyrimų stotyse nustatyta aukšta oro tarša KD10, o Vilniaus Žirmūnų oro tyrimų stotyje yra fiksuojama labai aukšta oro tarša KD10 todėl kviečiame visas ugdymo įstaigas:  
       1.  uždrausti ugdymo įstaigos pedagogams (auklėtojams) vesti Mokinius į lauką ir (ar) vykdyti veiklas lauke (atvirose erdvėse) dėl labai aukšto oro užterštumo lygio;       
      2. Primename, kad svarbu atsižvelgti ir į  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus susijusius su ugdymo organizavimo būtinosiomis sąlygomis.
Aplinkos apsaugos agentūros vertinimu tikėtina, kad dėl nepalankių meteorologinių sąlygų šiandien (2021 m. vasario 23 d.) ir rytoj (2021 m. vasario 24 d.) bus fiksuojamas KD10 paros ribinės vertės viršijimas.Pagerėjus oro kokybei Biuras nedelsiant informuos ugdymo įstaigas papildomu pranešimu. Informaciją apie oro taršos lygį Lietuvoje kviečiame sekti Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje http://193.219.53.11/ap3/
Nuotraukoje: į Lietuvą atkeliavo Sacharos smėlio dulkės
Geografijos olimpiada
DĖMESIO, DĖMESIO, DĖMESIO!

Kviečiame 6-8 klasių mokinius, besidominčius geografijos mokomuoju dalyku, registruotis į geografijos olimpiadą “Mano gaublys 2020″.                             
  Olimpiados tikslas skatinti mokinių domėjimąsi geografija, Lietuvos ir pasaulio pažinimu bei populiarinti  šiuos mokomuosius  dalykus mokykloje.   
Olimpiada vyks: 
kovo 3 d. – 12 val. Teams mokymosi aplinkoje.      
Jūsų lauks įdomios praktinės užduotys, žemėlapiai ar jų fragmentai, kartoschemos, iliustracijos.  
 
 Iki pasimatymo olimpiadoje,   
geografijos mokytoja Lina Mažukėlė 
Kviečiame dalyvauti respublikiniame kūrybinių darbų konkurse “Čiulba ulba Lietuva 2021″
Jau paukščiai grįš tuoj iš šiltų kraštų
Saulutė lepins savo kaitrumu.
Pamiršę šaltį, speigą ir pūgas
Išbėgsime visi mes į gatves.
Čiulbės lakštingala parskridus į namus,
Varnėnai suks naujus lizdus.
Kovai pavasarį parneš,
O į laukus gandrai išves.
Čiulbėkit paukščiai virš laukų,
Mūsų šalyj gyvent smagu,
Lai čiulba ulba Lietuva
Mums nebaisi jokia žiema.