Dėmesio! Didelė oro tarša Vilniuje!
     Vilniaus miesto Visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ informuoja, kad 2021 m. vasario 23 d. Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis dėl taršios oro masės pernašos iš pietų visose Vilniaus miesto oro tyrimų stotyse nustatyta aukšta oro tarša KD10, o Vilniaus Žirmūnų oro tyrimų stotyje yra fiksuojama labai aukšta oro tarša KD10 todėl kviečiame visas ugdymo įstaigas:  
       1.  uždrausti ugdymo įstaigos pedagogams (auklėtojams) vesti Mokinius į lauką ir (ar) vykdyti veiklas lauke (atvirose erdvėse) dėl labai aukšto oro užterštumo lygio;       
      2. Primename, kad svarbu atsižvelgti ir į  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimus susijusius su ugdymo organizavimo būtinosiomis sąlygomis.
Aplinkos apsaugos agentūros vertinimu tikėtina, kad dėl nepalankių meteorologinių sąlygų šiandien (2021 m. vasario 23 d.) ir rytoj (2021 m. vasario 24 d.) bus fiksuojamas KD10 paros ribinės vertės viršijimas.Pagerėjus oro kokybei Biuras nedelsiant informuos ugdymo įstaigas papildomu pranešimu. Informaciją apie oro taršos lygį Lietuvoje kviečiame sekti Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje http://193.219.53.11/ap3/
Nuotraukoje: į Lietuvą atkeliavo Sacharos smėlio dulkės
Geografijos olimpiada
DĖMESIO, DĖMESIO, DĖMESIO!

Kviečiame 6-8 klasių mokinius, besidominčius geografijos mokomuoju dalyku, registruotis į geografijos olimpiadą “Mano gaublys 2020″.                             
  Olimpiados tikslas skatinti mokinių domėjimąsi geografija, Lietuvos ir pasaulio pažinimu bei populiarinti  šiuos mokomuosius  dalykus mokykloje.   
Olimpiada vyks: 
kovo 3 d. – 12 val. Teams mokymosi aplinkoje.      
Jūsų lauks įdomios praktinės užduotys, žemėlapiai ar jų fragmentai, kartoschemos, iliustracijos.  
 
 Iki pasimatymo olimpiadoje,   
geografijos mokytoja Lina Mažukėlė 
Kviečiame dalyvauti respublikiniame kūrybinių darbų konkurse “Čiulba ulba Lietuva 2021″
Jau paukščiai grįš tuoj iš šiltų kraštų
Saulutė lepins savo kaitrumu.
Pamiršę šaltį, speigą ir pūgas
Išbėgsime visi mes į gatves.
Čiulbės lakštingala parskridus į namus,
Varnėnai suks naujus lizdus.
Kovai pavasarį parneš,
O į laukus gandrai išves.
Čiulbėkit paukščiai virš laukų,
Mūsų šalyj gyvent smagu,
Lai čiulba ulba Lietuva
Mums nebaisi jokia žiema.
Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2021“
Kviečiame registruotis į 2021 m. tarptautinį matematikos konkursą „Kengūra“
adresu  registracija.kengura.lt.
Registracija vyksta nuo vasario 1 d. iki kovo 3 d. (imtinai).
Šių metų konkursui dalyviai neregistruojami per mokymo / ugdymo įstaigas.
Dalyvio mokestis visoms amžiaus grupėms – 3 eurai.
Dalyvio mokestį į konkurso sąskaitą pagal registracijos metu gautus nurodymus būtina sumokėti iki kovo 5 d. (imtinai).
Itin svarbu!
 • Mokėjimo paskirtyje dalyvis privalo įrašyti savo unikalų dalyvio kodą, kurį iškart gaus užpildęs aukščiau minėtą registracijos formą adresu registracija.kengura.lt. Po sėkmingos registracijos, tame pačiame lange jam atsivers visi nurodymai dalyvio mokesčio pervedimui. Informacija bus išsiųsta ir el. paštu.
 • Konkurso organizatoriai, gavę sėkmingai sumokėtą dalyvio mokestį, per 5 darbo dienas patvirtins dalyvio konkurso paskyrą, esančią adresu ekengura.lt.
 • Mokėjimo paskirtyje neįrašius unikalaus dalyvio kodo, dalyvio paskyra nebus patvirtinama ir todėl jis negalės dalyvauti konkurse.
 • Neteisingai pervestas dalyvio mokestis negrąžinamas.
Konkursas vyks kovo 18 d. dalyviui prisijungus prie savo paskyros adresu ekengura.lt.
Amžiaus grupių konkurso starto laikas:
 • Nykštukas – 10.00 val.
 • Mažylis – 12.00 val.
 • Bičiulis – 13.00 val.
 • Kadetas – 14.00 val.
 • Junioras ir Senjoras – 15.00 val.
Konkurso trukmė 75 min. (Nykštukams – 50 min.). Visoms amžiaus grupėms bus skiriama po 20 min. papildomo laiko užduočių atsakymų pildymui ir išsaugojimui.
Kiekvienas užsiregistravęs dalyvis jau nuo pirmosios dienos galės jungtis prie savo paskyros ir stebėti jos statusą: aktyvuota (kai dalyvio mokestis sumokėtas ir susietas su paskyra) ar neaktyvuota (kai dalyvio mokestis dar nesumokėtas ar nesusietas su paskyra).
Paskyroje dalyvis iki konkurso pradžios galės pats pataisyti savo paskyros duomenis (mokyklą, klasę, užduočių kalbą, vardą, pavardę, el. paštą).
PRIMENAME
 • Geriausiųjų Lietuvos 50-tukai apdovanojami diplomais ir išskirtiniais „Kengūros“ prizais.
 • Geriausiųjų 10-tukai savivaldybėse apdovanojami diplomais.
 • Geriausieji ugdymo įstaigoje apdovanojami diplomais.
 • Visiems dalyviams priklauso konkurso pieštukai ir padėkos (perduosime jau po konkurso).
Sėkmės!
Šaškių ir šachmatų kombinacijų sprendimo konkursas
Kviečiame dalyvauti!
Vilniaus ,,Spindulio” progimnazijos 1-8 kl. mokinius kviečiame dalyvauti 
ŠAŠKIŲ / ŠACHMATŲ KOMBINACIJŲ SPRENDIMO konkurse. 
   
Konkursas vyks 2021 m. nuo vasario 5 d. iki kovo 15 d. 
Dalyvių registracija vyksta iki 2021 m. vasario 4 d. 18.00 val. siunčiant paraišką (prisegtas failas) el. paštu: grigorijuslei@gmail.com  Paraiškoje nurodomas dalyvio/dalyvės vardas ir pavardė, klasė, pasirinkta sporto šaka: šaškės ar šachmatai (galima rinktis abi sporto šakas ir  dalyvauti dviejuose konkursuose).
Starto mokesčio nėra.
Nugalėtojai bus apdovanojami 
taurėmis ir medaliais.
Visais konkurso organizavimo ir vykdymo 
klausimais galite kreiptis į 
vyriausiąjį teisėją Grigorijų Leibovičių,
                    Linkime sėkmės!
Kviečiame dalyvauti parodoje
Švietimo, mokslo ir sporto ministro A.Monkevičiaus kreipimasis į mokyklų bendruomenes
Rekomendacijos dėl COVID – 19 prevencijos
Prašome susipažinti su informacija apie rekomendacijas ir reikalavimus COVID – 19 prevencijai
priešmokykliniam, pradiniam, pagrindiniam ir neformaliam ugdymui.
Jau greitai
“Spindulio” progimnazijos sporto aikštyno erdvės bendruomenės nariams
Pasibaigus valstybiniams dvyliktokų egzaminams,
nuo liepos 8 d., atveriamos Vilniaus “Spindulio”
progimnazijos sporto aikštyno erdvės mokyklos
bendruomenės nariams.
Kiekvieną dieną nuo 8 val. ryto iki 22 val.
pavieniui ar su šeimomis galite užsukti pažaisti krepšinį,
paspardyti kamuolį, pabėgioti ar kitaip palaikyti
sportinę formą, praleisti laisvalaikį.
Labai prašome mokyklos teritorijoje elgtis
atsakingai ir saugoti sportinį inventorių.
Primename, kad mokyklos teritorijoje vedžioti
gyvūnus draudžiama.