Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo paskelbimo
Gerbiami Tėveliai,
 siūlome susipažinti su infekcijų plitimą ribojančio režimo (IPRR) paskelbimo tvarka.
Mokykloje paskelbus IPRR, mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu ne trumpiau kaip 7 dienas ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų.
Nauja mokinių/klasių izoliavimosi tvarka
Gerbiami Tėveliai,
skelbiame atnaujintą 2021-09-22 VESOC sprendimą Nr. V-2142, 
kuris įsigalioja nuo š. m. rugsėjo 23 d.
 Progimnazija veiklą organizuoja vadovaujantis šiuo teisės aktu: 

 Atkreipiame dėmesį į asmenų, turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga ugdymo įstaigoje, izoliacijos algoritmą, kuris numato:   
 - priešmokyklinio ugdymo grupėje, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), likę kiti ugdytiniai, kontaktavę su sirgusiu vaiku ar asmeniu, toliau dalyvauja grupės ugdymo procese; 
 -įstaigos personalui taikoma įprasta izoliacija (turėjus kontaktą su sergančiuoju, privalu izoliuotis 10 darbo dienų nuo paskutinio turėto sąlyčio su susirgusiu asmeniu, išskyrus pagal pilną vakcinavimo schemą paskiepytus ir persirgusius); 
  – 1-8 klasėse - izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtintas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) bei mokiniai, nesirgę Covid -19 liga/nepasiskiepiję/nesitestuojantys nei kaupinių, nei savitestacijos metodu.
 - visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.   
Plačiau:

GALIMAI IMUNITETĄ COVID-19 TURINČIŲ ASMENŲ IZOLIACIJA: 
1. Jei esate pasiskiepiję, nepaisant kiek laiko praėjo po pilnos vakcinacijos, net ir po didelės rizikos sąlyčio jums prievolės izoliuotis nebėra.
2. Jei esate persirgę ir nuo PGR ar antigeno testo praėjo mažiau nei 210 dienų – taip pat izoliuotis neprivalote, o jei praėjo daugiau 210 dienų – atliekate antikūnų testą, kurio teigiamas rezultatas galios dar 60 dienų.
3. Jeigu COVID-19 liga jums ir nebuvo diagnozuota PGR metodu ar atlikus antigeno testą, bet turite teigiamą antikūnų tyrimo rezultatą, atliktą per pastarąsias 60 dienų, taip pat neprivalote izoliuotis.

Prisegti nauji algoritmai.
Profilaktinis mokinių testavimas dėl galimos Covid-19 ligos atvejų
    Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro,  valstybės lygio ekstremaliosios situacijos  valstybės operacijų vadovo  2021-08-24 d. sprendimu Nr. V-1927 “Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose”, Vilniaus “Spindulio progimnazijoje vykdomas savanoriškas mokinių testavimas: 
                   1-4 klasių mokiniai testuojami kaupinių metodu (nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), grupuojant po ne daugiau kaip 6 ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje.
                   5-8 klasių mokiniai – greitaisiais greitaisiais SARS-CoV-2  antigeno testais (savitestacija).
Mokiniai testuojami tik gavus raštišką tėvų sutikimą.
   Testavimas naudojamas  kaip papildoma COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonė siekiant kuo anksčiau nustatyti galimus COVID-19 ligos atvejus ir sumažinti tolesnį šios infekcijos plitimą.
     Testavimo tvarka.
      1-4 klasių “Spindulio” progimnazijos mokiniai kaupinių metodu testuojami kiekvieną trečiadienį nuo 8.00 iki 14 val. klasėse. Testavimą atlieka visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Kaupinių tyrimai žymimi Mokinių registre (tų mokinių,  dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti testavime, nurodant kontaktinį mokinio atstovo telefono numerį, o atšaukus sutikimą, žymėjimas panaikinamas). 
        Mokinių kaupiniai tiriami laboratorijoje.
       Kai COVID-19 liga nustatoma kaupinyje, siekiant identifikuoti konkretų sergantį (-čius) asmenį (-is), informuojami mokiniai, kurių kaupinyje nustatyta COVID-19 liga, apie pareigą pasitikrinti dėl COVID-19 ligos bei registraciją į mobilųjį punktą PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresuwww.1808.lt.
          5-8 klasių mokiniai testuojasi greitaisiais antigeno testais kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį nuo 7.30 val. 112 kabinete pagal atskirą grafiką. 5-8 klasių mokinių savitestacijos priežiūrą vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ir progimnazijoje paskirtas atsakingas asmuo. Testavimo rezultatai žymimi atskirame žurnale.
        Gavus teigiamą greitojo antigeno testo rezultatą ir įtarus COVID-19 ligos  atvejį, informuojami mokinio tėvai apie poreikį pasitikrinti dėl COVID-19 ligos bei registraciją į mobilųjį punktą patvirtinamajam PGR tyrimui per Karštosios linijos sistemą telefonu 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt.
      Mokinių izoliacija.
      Gavus teigiamą ir patvirtintą PGR tyrimo rezultatą (mobiliajame punkte) mokinys izoliuojasi. Taip pat izoliuojasi didelį sąlytį turėję mokiniai (klasė) 14-ai dienų. Izoliacijoje esantiems mokiniams vyksta nuotolinės pamokos (pagal įprastą pamokų tvarkaraštį). 
       Izoliacija gali būti trumpinama Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimu iki 10 dienų, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną, atlikus individualų PGR tyrimą (imant mėginį iš nosiaryklės ir gerklės) ir gavus neigiamą rezultatą. 
   Izoliuotis nereikia: 1) pilnai pasiskiepijusiems; 2) turintiems antikūnų (persirgusiems). Šiems mokiniams pamokos vyksta mokykloje.
       Asmens duomenų tvarkymas.
   Duomenys tvarkomi laikantis 2016 m.4balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.
Būkime atidūs, saugokime save ir kitus
Augant COVID-19 susirgimų skaičiui, kviečiame dar kartą susipažinti su patikima informaciją apie koronavirusą.
https://koronastop.lrv.lt/ - rasite dienos susirgusių asmenų skaičių, bei statistiką Lietuvoje (sergančių, pasveikusių asmenų skaičius, sergamumą savivaldybėse bei sergamumą pagal amžiaus grupes.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro  puslapyje (http://www.ulac.lt/lt/ligos/C/covid-19 ) rasite informaciją apie koronavirusą, viruso plitimo būdus bei kaip nuo jo apsisaugoti.
Gyventojams reikalingus kontaktinius telefonus rasite:
https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/informacija-visuomenei/pagalbos-telefonai-ir-nuorodos
Operacijų vadovo sprendimus, skirtus reguliuoti susidariusią situaciją rasite:https://sam.lrv.lt/lt/news/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma/koronavirusas/operaciju-vadovo-sprendimai
Kaip elgtis susirgus?
Susipažinkite su naujais NVSC parengtais algoritmais 
Covid’ai, pasitrauk!
Trumpi, paaiškinamieji filmukai, 
kaip apsisaugoti nuo covidų ir kitų virusų.
Darbo karantino sąlygomis planas COVID- 19
                                                                                    Dėmesio! 
Skelbiami svarbūs dokumentai:
     1. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos direktorės įsakymas 2020-03-23 Nr. V-42 “Dėl COVID -19 situacijų valdymo grupės sudarymo”.
         2. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID -19).
       3. Vilniaus “Spindulio” progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas”.