Skaitymo čempionatui pasibaigus…
Kaip tarėm, taip padarėm. Susirinkome į pirmąjį 6-8 klasių Skaitymo čempionatą. 4 komandos –
Aitvaro, Laumės, Perkūno ir Undinės – ėmėsi skaitymo, gudrių užduočių narpliojimo ir mokymosi
atmintinai. Žiūrovai, palaikantys vieną ar kitą komandą, taip pat gavo darbo – perskaityti
„užšifruotas“ patarles.
Šauniai darbavosi visi, bet laurus nuskynė Aitvaro komanda. Žinia, kam gi daugiau sėkmę neš
aitvaras, jeigu ne saviškiams.
Renginiui pasibaigus ir komandų dalyviai, ir palaikantieji pažėrė savų pastebėjimų. Matas iš 7a
pareiškė, kad toks renginys lavina mokinių protą. Faustas, 6a klasės mokinys, prasitarė, kad smagu
buvo klausyti, kai varžėsi, kas greičiau perskaitys labai sunkų tekstą. „Sirgaliai“ Julija, Urtė, Ugnė,
Paulius džiaugėsi, kad „įveikę“ šifravimo užduotį, t.y. perskaitę patarles, jie pelnė vienai ir kitai
komandai papildomų taškų. Armando iš 7a klasės nuomone, užduočių galėjo būti dar daugiau.
Aštuntokai vienbalsiai tvirtino: viskas buvo įveikiama, dirbome darniai.
Lietuvių kalbos mokytojos B. Gudauskienė ir R. Čeplinskienė
SVEČIAVOSI “ŽIBURĖLIO” MOKYKLOS KETVIRTOKAI
Šiandien mūsų mokykloje svečiavosi Vilniaus darželio – mokyklos ,,Žiburėlis“ ketvirtos klasės
mokiniai kartu su mokytoja V. Jankauskiene. Svečiai dalyvavo tradiciniame mūsų mokyklos
organizuojamame projekte „KELIONĖ Į PENKTĄ KLASĘ“.
Susitikimo metu mokiniai susipažino su mokykla, dalyvavo pamokinėje veikloje: skaičiavo, atliko
cheminius bandymus, išbandė piešimą ant vandens, kompiuteriu kūrė elektroninius atvirukus bei
sportavo.
PADĖKA
Mieli Tėveliai, 
džiaugiamės, kad esate aktyvūs mūsų mokyklos bendruomenės nariai, kad Jums rūpi mokinių, klasės, visos mokyklos reikalai.
Nuoširdžiai dėkojame visiems Tėveliams, mokyklos darbuotojams už mokyklai pervestus 2% GPM. Jūsų finansinė parama labai reikalinga mūsų mokinių -Jūsų vaikų – ugdymo kokybei kelti, edukacinėms aplinkoms gerinti. 


Šiais metais už 2013 mokestinius metus surinkome 12481,82  litus.Siūlymai dėl 2% GPM lėšų panaudojimo bus svarstomi išplėstiniame Mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. gruodžio 17 dieną.                                                                                                                   Mokyklos    administracija
Lapkričio 21-oji Pasaulinė televizijos diena
Vaikiško pasakojimo veikėjas Karsonas nustemba, išvydęs
„kalbančią dėžę“ – „o kur gi jo kūnas, kojos?“ Vaikams tai tik
sukelia juoką, nes Karlsonas, skirtingai nuo jų, nežino, kas yra
televizorius. Dabar jau nieko nenustebinsi televizoriumi. Tai
kasdien naudojamas daiktas, per kurį sužinome karščiausias
naujienas, žiūrime laidas ir filmus.
Šios gražios dienos proga mes patys
pabandėme „pasigaminti“ savo
televizorių. Tačiau jis kitoks nei įprastai…jis popierinis. Kokį filmuką
žiūrėsime, priklauso tik nuo mūsų pačių norų ir fantazijos.
„Žiūrėkit, ką rodo! Tai mano mėgstamiausias filmukas apie Mikę
Pūkuotuką“- sako Matas. “Greičiau greičiau prie TV ekrano, jau
Kempiniuką Plačiakelnį rodo”: atkerta Ugnė.
O jūs ar žinote, kada televizijos programos buvo pradėtos transliuoti Lietuvoje?
Draugystė su “Medynėliu”
Tęsdami gražų bendradarbiavimą, lapkričio 21 dieną svečiavomės lopšelyje-darželyje „Medynėlis“. Aplankėme didžiausius darželyje penkerių metų vaikučius ir dovanojome jiems smagias dainas, Robotukų šokį ir draugystės apyrankes. Džiugu buvo matyti džiaugsmą vaikučių akyse, veiduose šypsenas, girdėti klegantį juoką ir garsius plojimus. Po smagaus susitikimo kyla noras grįžti ir dovanoti kitiems gerą nuotaiką. 
Labai svarbios vaiko pirmosios žinios apie mokyklą, kas joje pasitinka ir laukia, bei ko joje tikėtis. 
Bendradarbiavimo veiklos tęsis visus mokslo metus, rengiant bendrus susitikimus, nes esame įsitikinę, kad išankstinė vaikų integracija į naują ugdymo įstaigą – viena iš prielaidų sėkmingai vaiko adaptacijai mokykloje bei palengvina vaiko perėjimą iš darželio į mokyklą.  
Dėkojame už nuoširdų ir šiltą priėmimą! 
Mokytojos Milda Martinkėnaitė ir Rasa Polučanskė     
Mažoji dalelė gamtos pamokose
2014 m. spalio – lapkričio mėn. mokykloje vyko integruotas biologijos, 
chemijos ir fizikos projektas, skirtas Pasaulinei molekulės dienai. 
Projekto tikslas – taikant praktinius įgūdžius, stiprinti gamtos mokslų 
teorijos ir veiklos ryšį, ugdyti kūrybinį aktyvumą. 
2014 m. spalio 20–24 d. 8 klasės mokiniai mokyklos fojė eksponavo 
sumodeliuotus molekulių modelius. 
                                                      Lapkričio 03 d. vyko integruota atvira biologijos, chemijos ir fizikos                                                             pamoka 9 – oje klasėje „Mažoji dalelė gamtos pamokose“.Pamokos                                                           tikslas – ugdyti mokinių biologijos, chemijos ir fizikos dalykines                                                                    kompetencijas, savo žiniomis bei gebėjimais remtis kasdieniniame 
                                                      gyvenime, ruoštis visuomeninei ir profesinei veiklai. Mokiniai noriai                                                            padėjo vieni kitiems, aktyviai dalyvavo pamokoje. 
                                                      Savo pažangą įsivertino patys. Pamoką vedė biologijos ir chemijos                                                                 mokytoja metodininkė  Marytė Papinigienė bei fizikos vyr. mokytoja Ramunė Goberienė.
Lapkričio 06 d. LITEXPO forume 9 ir 10 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje 
pamokoje „Nano dalelės. Nematoma. Ar pavojinga?“, turėjo galimybę žaisti 
žaidimą „Etikečių pasaulyje“. Apžiūrėjo parodą EKO LOGIKA. Renginys skirtas 
šviesti visuomenę, atsakingai rinktis kasdienio vartojimo prekes, kurios 
nekenktų sveikatai ir tausotų aplinką. 
Paskutinis projekto etapas – 10  kl. mokinių projektinių darbų 
„UŽ – nanotechnologijas“ ir „Prieš – nanotechnologijas“ pristatymas
su Power Point programa. 
Repuojanti Tolerancijos diena
    Lapkričio 14 d. mokykloje minėjome tarptautinę Tolerancijos dieną. 
     Šių metų simbolis – Tolerancijos knyga. Visą savaitę klasės valandėlių metu 5 – 10 klasių  mokiniai kūrė tekstus būsimai elektroninei Tolerancijos knygai, na, o priešmokyklinių, pradinių ir specialiųjų klasių mokiniai buvo atsakingi už iliustracijas. Darbo rezultatu gėrėjomės Spindulio TV stende.
     Visa mokykla labai rimtai ruošėsi šiai šventei: pradinių ir specialiųjų klasių mokiniai nutarė priimti priesaiką, kad stengsis būti tolerantiški ir draugiški, o savo pažadą patvirtino tvirtais rankų antspaudais. 
     Visgi, šventė be dainų  - ne šventė, o švęsti mes mėgstam, todėl antrosios pertraukos metu ėmėm ir uždainavom “Būkim draugais”. Visų mokinių nuostabai – repo stiliumi dainą užtraukė ir socialinė pedagogė Alvija. Mokiniai nežinojo, tačiau dainos metu sudalyvavo tyrime “Ar aš toleruosiu repuojančią mokyklos socialinę pedagogę?” Tyrimo rezultatas – gal ir ne visai į toną, gal ir kepurė buvo per didelė, bet patyčių nesulaukta :)
Trečiokus lydėjo sėkmė varžybose ,,Taiklioji ranka”
  2014 m. lapkričio 16 d. mūsų mokyklos trečiokų komanda dalyvavo sporto varžybose ,,Taiklioji ranka“, kurios buvo skirtos Emilijos Pliaterytės gimimo metinėms. Varžybose dalyvavo 9 Vilniaus miesto trečiųjų klasių komandos. 
Mūsų mokyklos komanda užėmė garbingąją II-ąją vietą.

Mūsų taikliosios komandos žaidėjai: 
Augustė Barauskaitė, Miglė Drutytė, Jana Jakubelovič, Ieva Kairytė, Augustas Kliucevičius, Austėja Pansaitytė, Erikas Rutavičius, Saulius Savickis, Deividas Šalonis ir Ignas Zagorskas.

Mokinius varžyboms ruošė pradinių klasių mokytojos            V. Baranauskienė ir R. Lobinaitė.

Mokykloje mus pasitiko su sveikinimais ir piešiniais!
Savaitgalį Vilniuje prasideda didžiausia švietimo paroda „Mokykla“
Lapkričio 21–23 d. Vilniuje, parodų ir kongresų centre „Litexpo“, vyks švietimo paroda „Mokykla
2014“. Šių metų parodos tema „Mokykla be sienų“. Jos akcentas – mokyklų bendruomenių telkimas,
formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų bendradarbiavimas siekiant, kad mokykla taptų
galimybių atskleidimo, saviraiškos, kūrybiško mokymosi erdve.
Švietimo ir mokslo ministerija kviečia į lapkričio 22 d., šeštadienį, nuo 12 iki 13.45 val. vienoje iš
parodos erdvių – „Žinių studijoje“ vyksiančią diskusiją „Kokio norime Lietuvos švietimo?“ Joje
dalyvaus švietimo ir mokslo ministras prof. Dainius Pavalkis, švietimo ekspertai, mokytojai, verslo,
visuomeninių organizacijų atstovai. Diskusijoje bus aptariama švietimo situacija, ateities tikslai ir
visuomenės lūkesčiai. Ką mokykla turėtų suteikti jaunam žmogui? Kokį žmogų turėtume išleisti iš
mokyklos? Ar mokykla yra tokia, kokios norime? Koks ugdymo rezultatas? Kaip patikrinti brandą?
Iš viso per tris dienas truksiančią parodą bus surengta apie 200 įvairių renginių, vyks nestandartinės
pamokos, diskusijos, meniniai ir sveikatingumo užsiėmimai, švietimo įstaigų prisistatymai.
Lankytojus kvies Mokytojų ir mokinių kambarys, moderniai įrengtos klasės, mobilioji bioklasė, Žinių
studija, Kitokio formato zona ir kt. Menininkai ir įvairių amatų profesionalai rengs kūrybines
dirbtuves. Vaiko gerovės erdvėje specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo ir kitais aktualiais
klausimais konsultuos specialistai, psichologai.
Programos „Renkuosi mokyti!“ alumnai ves pamoką apie tai, kaip vieni kitiems galime padėti įveikti
mokymosi barjerus, konsultuos tuos, kurie domėsis mokytojo darbu.
Išmaniojoje bibliotekoje prisistatys viešosios ir mokyklų bibliotekos, o iš Švedijos atvykstanti
bibliotekininkė Sofija Malmberg kalbės apie naujus būdus, kaip aktualizuoti bibliotekos vaidmenį
mokyklos gyvenime.
Parodą ketvirtus metus rengia Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos
parodų ir kongresų centras „Litexpo“.
Visi parodos renginiai ir registracija skelbiama Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje
http://parodamokykla.weebly.com/
Kelionė į 5-ą klasę kartu su matematiniais galvosūkiais
Nuskambėjo vėl skambutis - 
Matematika pirma. 
Bėkim, lėkim, netingėkim, 
Juk puiki ši pamoka!

Du plius du ir dar kitaip -
Mokysimės mes gerai. 
Mes negausim dvejetukų, 
Bus tik pilna dešimtukų.
Kaip ir kiekvienais metais, į matematikos kabinetą sugužėjo būrys ketvirtokų. Šypsenos, mokslo ištroškusios akys rodė, kad kiekvienas ketvirtokas nori tobulėti. Kiekvienas turi paslapčių. Tad ir mokytoja netrukus išsiaiškino ketvirtokų paslaptis. “Romėniškus skaičius ketvirtokai jau mokėsi, bet niekada nebuvo klasėje priėję prie romėniškų skaičių pakabintų sienoje. O kai sužinojo, kad galės atlikti užduotis, tai kaip bitutės prie medaus prilipo” – teigė slaptas matematikos mokytojos Jolitos pagalbininkas Spinduliukas. Įvairios užduotys mokinius įtraukė į veiklą – tiek matematinio mąstymo, tiek kūrybiškumą skatinančios. Tikiuosi, kad tokiomis spindinčiomis akimis, kaip šiandien, mokiniai visada eis į matematikos pamokas.