Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurso nugalėtojas
Sausio 11 d. mūsų progimnazijoje vyko 5-8 klasių meninio skaitymo konkursas.  Konkurso tikslas –puoselėti meninio žodžio suvokimą, skatinti ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, mokyti(-s) išraiškingai perteikti skaitomo kūrinio nuotaiką.
Tuokart geriausiai perteikti skaitomo prozos kūrinio emociją pavyko 8 klasės mokiniui Ainiui Gedvilui, kuris atstovavo mokyklai Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse. 
Sėkmė laureatą lydėjo ir Vilniaus miesto jaunųjų skaitovų tarpe. 
Ainiui Gedvilui pavyko iškovoti garbingą III vietą
Dar kartą sveikiname nugalėtoją ir džiaugiamės jo iškovota pergale!
5-8 klasių mokinių Matematikos olimpiada
     Kovo 17 d. progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių Matematikos olimpiada, kurios uždaviniai: 
- skatinti mokinius domėtis matematikos mokslu ugdant jų matematinį raštingumą, kritinį ir loginį mąstymą;
-   gilinti ir plėsti mokinių matematines žinias bei įgūdžius;
-  mokinius, užėmusius I ir II vietas pakviesti atstovauti mūsų progimnaziją Vilniaus miesto  5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje, kuri vyks kovo 29 d. 
     Sveikiname ir skelbiame vykusios matematikos olimpiados I etapo nugalėtojus    
     5 klasių:      I vieta – Ainis Svilainis (5b kl.);                         
                         II vieta – Vanesa Missaitė (5a kl.);                         
                         III vieta – Vėjas Kirna (5c kl.).    
     6 klasių:      I vieta – Matas Daniškevičius (6c kl.);                         
                         II vieta – Oskaras Beliajevas (6a kl.);                         
                         III vieta – Gabija Steponkutė (6c kl.).     
     7 klasių:      I vieta – Karina Gubanovaitė (7b kl.);                         
                         II vieta – Emilija Štaudytė (7a kl.);                         
                         III vieta – Morta Aleksiejūnaitė (7a kl.).     
     8 klasių:      I vieta – Matas Kvakšys (8a kl.);                         
                         II vieta – Jokūbas Saudargas (8b kl.);                        
                         III vieta – Ugnė Spalinskaitė (8b kl.).     

     Dėkojame visiems dalyviams ir linkime sėkmės šio etapo I ir II vietos nugalėtojams Vilniaus miesto matematikos olimpiadoje, II etape kovo 29 d.     
    Olimpiados organizatorės matematikos mokytojos:
Lilija Simonaitienė ir Laura Daniškevičienė
2022-2023 m. m. Vilniaus mokyklų šaškių varžybose “Spindulio” progimnazijai I vieta!
   Kovo 14 d. mūsų progimnazijoje vyko 2022-2023 m. m.  Vilniaus miesto mokyklų žaidynių (2012 m. ir jaun. ) šaškių varžybos. 
   Varžybose dalyvavo  Vilniaus „ Spindulio progimnazijos“,  Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerinės gimnazijos, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos, Vilniaus “Žėručio” pradinės mokyklos,  Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos, Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos komandos. 
 Mūsų progimnazijos komandoje žaidė ir iškovojo I-ą vietą
                 Aleksander Kisly, 4c klasė 
                 Domantas Petronis,  4a klasė 
                 Augustinas Bernotas, 4a klasė 
                 Eglė Šileikaitė, 4c klasė
 II vietą iškovojo Vilniaus „ Žiburio“ pradinės mokyklos komanda.
 III vieta atiteko Vilniaus “Žėručio” pradinės mokyklos komandai.  
    Didžiuojamės mūsų mokiniais ir linkime jiems  sėkmės atstovaujant Vilniaus miestą respublikinėse varžybose. Ačiū šaškių būrelio vadovui G. Leibovičiui! 
Atnaujintas Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas 2023-2024 m. m.
    Vaikų priėmimas į progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupes 2023-2024 m. vykdomas pagal  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintą Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris įsigaliojo nuo 2023 m. kovo 11 d. (prisegtas failas).

   Tvarkos aprašo punktų pakeitimai:
   -  Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).
  -  Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).
   -  Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko ugdymo įstaigos ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas). 
   Nuo 2023 m. kovo 21 d. pradėtas vaikų priskyrimas į priešmokyklinio ugdymo grupes. Jei per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus raštu įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Prisegti failai
5-8 klasių mokinių diktanto konkursas
    Rašyti be klaidų – vertybė?! Tikrai taip, tačiau dažniausiai tai akcentuojama oficialiose ar mokymosi įstaigose. O kitose erdvėse rašymas be klaidų nebeaktualu? Viskas pateisinama? Juk žmonės skuba, tad kas dar gali skirti laiko sudėti varnelėms, rašyti nosines ar ilgąsias raides, galvoti, ar užrašytas žodis vartotinas mūsų kalboje. Žinoma, čia tik pasiteisinimas. Tiesiog taip patogiau, nei rašant galvoti apie taisykles ir jų taikymą. Diktantų konkursai - puiki galimybė pasitikrinti savo gimtosios kalbos žinias, raštingumo įgūdžius, tad ne veltui
noriai juose dalyvauja ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Ir tai ne tik dėl smalsumo, bet ir savotiškas garbės reikalas.
   Mūsų mokykloje, kaip ir kasmet, taip pat surengtas 5-8 klasių mokinių diktanto konkursas ,,Auksinė plunksna”, kurio uždaviniai:
   1) puoselėti pagarbą gimtajai kalbai, savo krašto kultūrai;
   2) tobulinti rašto kultūros įgūdžius;
   3) domėtis ir didžiuotis savo kalba.  

   Sveikiname ir skelbiame vykusio konkurso 5-6 klasių nugalėtojus: 
   I vieta – Vėjas Kirna (5c);
   II vieta –  Ugnė Vencevičiūtė (6c);
   III vieta – Glorija Žilinskė (6b); Gabija Steponkutė (6c).  

   7-8 klasių nugalėtojai:
   I vieta – Kotryna Rukšėnaitė (7b);
   II vieta –  Luka Gudžiūnaitė (7a);
   III vieta –  Ula Juknevičiūtė (8a).
  
   Dėkojame visiems dalyviams!

                                                                    Organizatorės lietuvių kalbos mokytojos:
                                                                   Evelina Blaškienė, Sonata Pušinskienė, Neringa Kaselytė
“Atverk paguodos skrynelę”
Vaikystėje, kaip ir kiekviename amžiaus tarpsnyje, yra svarbu
pažinti ir mokėti išreikšti savo emocijas. Labai svarbu vaikams
padėti suprasti, kad visos emocijos yra reikalingos, svarbios ir
visas jas jausti yra normalu. Svarbiausia atrasti būdų, kaip
susitvarkyti su kiekviena kylančia emocija, kaip elgtis pajutus
skirtingus jausmus.
Tam, kad vaikai lengviau pažintų savo emocijas, apie jas reikia
kalbėti kasdien, tad šį kartą PM 1 grupė sulaukė svečių iš
Vilniaus lopšelio-darželio “Medynėlis”. Į klasę atvyko socialinė
pedagogė Ieva Ramelienė, kuri vaikams skaitė istoriją ir būtent jos pagalba su vaikais kalbėjosi apie
emocijas. Istorijos veikėjų pagalba vaikai aiškinosi, kaip
galima įveikti skirtingas emocijas. Jie ne tik atrado, kaip su
emocijomis tvarkėsi vaikai istorijoje, bet ir patys sugalvojo,
kas jiems padėtų įveikti pyktį, liudesį, ilgesį…
Veiklos pabaigoje vaikai dekoravo savo paguodos skryneles,
į kurias galės įsidėti tai, kas jiems primins namus, kas padės
pasijusti geriau nuliūdus ar kažkur išvykus. Vaikai dar
dekoruodami dalinosi mintimis, kas apsigyvens jų dėžutėse.
Ir kaip gražu stebėti kuriančius, mąstančius ir galvojančius
apie savo bei kitų emocijas vaikus.
Pažangiausios klasės projekto ,,Visi už vieną, vienas už visus” tarpiniai rezultatai po II trimestro
Džiaugiamės II-ojo trimestro klasių rezultatais, 
aktyviu mokinių dalyvavimu mokyklos ir miesto renginiuose. 


Primename, kad mokyklinės uniformos dėvėjimas yra privalomas.
Klasėms, kurių mokiniai nuolat dėvės uniformas mokykloje,
 taškai nuo III trimestro bus dvigubinami:)
Dailės olimpiada, II-asis turas
     Neseniai Vilniaus mieste vyko dailės olimpiados 
,,Eni beni diki daki-aš einu ieškoti“ II-asis turas
Smagu, kad mūsų mokyklą atstovavo 8c klasės mokinė Paulina Burokaitė.  Džiaugiamės ir sveikiname ją.                                                                                                 
Dailės mokytoja metodininkė   Rima Vaitkevičiūtė
Knygnešio dieną minint
    Kovo 16-oji – Knygnešio diena, tad tradiciškai šią, mūsų tautai svarbią, dieną minėdami 6-okai rašė laiškus praeities didvyriams – knygnešiams. Šiam darbui buvo nuosekliai ruošiamasi. 6b klasės mokiniai per literatūros pamokas perskaitę P. Mašioto apsakymo ,,Abėcėlė draudžiama“ ištrauką bei peržiūrėję J. Trukano filmo ,,Knygnešys“ keletą epizodų, analizavo, ar buvo lengva ryžtis tapti knygnešiu, kokiomis savybėmis turėjo pasižymėti knygnešiai, koks buvo jų atliekamo darbo tikslas, kokia nauda ir vertė mums, XXI a. lietuviams. Jokių dvejonių 6-okai neturėjo ir visi draugiškai įvardijo, jog knygnešių tikslas buvęs kilnus. Ir tik šių praeities herojų dėka šiandien galime laisvai kalbėti, rašyti, ir, žinoma, skaityti gimtąja kalba.
   Mokiniai savarankiškai tyrinėdami trumpus aprašymus knygnešių atminimui skirtame puslapyje http://www.spaudos.lt/knygnesiu_paminklai/, rinko informaciją apie vieno pasirinkto knygnešio dalią (gyvenimo sąlygas,  gresiančius pavojus, būdingas charakterio savybes), vėliau, pasiremdami turimomis žiniomis, rašė knygnešiui laišką. Vieną iš jų publikuojame.
Vilnius, 2023-03-16   
   Gerbiamas knygnešy Pranai Dovydaiti!

   Šį laišką norėčiau pradėti padėkodama už Jūsų atliktą naudingą darbą Lietuvai. Jau nuo ketverių metų skaitau knygas, bet tik neseniai susimąsčiau, kaip gyveno žmonės spaudos draudimo laikotarpiu. Apsilankiusi knygnešių atminimui skirtame tinklalapyje, aptikau Jūsų, t. y. Dovydaičio pavardę. Perskaičiusi trumpą aprašymą, aš labai susidomėjau Jūsų drąsa, ryžtu, ištverme ir mokėjimu rūpintis ne tik savimi. Man labai patiko, jog slapta mokėte vaikus ir neleidote jiems pamiršti lietuvių kalbos, nors už tai grėsė bausmė. Jūs nesutikote paklusti rusų valdžiai ir net paaukojote savo darbo vietą „Veiverių“ mokytojų seminarijoje. Plačiau pasidomėjusi Jūsų biografija, aš pastebėjau, kad gimėte gausioje ūkininko šeimoje (Marijampolės apskrityje). Jūsų tėvas ne bajoras ir ne Seimo narys, tad aš supratau, kad nereikia būti įžymiu, kad turėtum ryžto ir drąsos tapti knygnešiu. Reikia tik mylėti savo tautą ir šalį.
   Dabar norėčiau trumpai papasakoti apie mūsų laikus. Šiandien galime skaityti, ką norime, kaip norime ir kada norime. Knygos – tai mano gyvenimo dalis. Man labiau patinka užsienio literatūra, nors kartais būna labai įdomu paskaityti senąsias lietuvių autorių knygas ir pažinti tuo metu vartotus žodžius, populiariausius žanrus, temas. Liūdna pripažinti, bet dabar knygos nebėra taip vertinamos kaip anksčiau. Negaliu tvirtinti, bet man atrodo, jog mums visiems reikėtų pagyventi spaudos draudimo laikotarpiu, kad suprastumėme tikrąją knygų vertę.
   Deja, man jau metas. Prieš atsisveikindama norėčiau užduoti klausimą. Kaip manote, ar dabar lietuviai galėtų pasiaukoti dėl tautos ir tapti knygnešiais, ar visgi mes jau nebesuvokiame knygų svarbos?
   Dėkoju už skirtą laiką ir tariu Jums sudie!      
Dorotėja Melis Surucu  
    J. Zikaro skulptūra ,,Knygnešys”.
Tarptautinės kompiuterinių atvirukų parodos konkurso ,,Vienas žodis – Lietuva!” akimirkos
   Labai smagu bendradarbiauti su Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pradinių klasių mokytoja Gintare Urboniene ir kurti bendrus projektus. Kaip ir kiekvienų metų vasario mėnesį, artėjant Lietuvos nepriklausomybės dienai, vykdome Tarptautinės kompiuterinių atvirukų parodos konkurso ,,Vienas žodis – Lietuva” konkursą. Konkurse dalyvavo 115 mokinių iš įvairių Lietuvos kampelių. Daugelyje darbelių plevėsavo Lietuvos vėliava, Gedimino pilis, Televizijos bokštas ir kitos labai svarbios Lietuvai vietovės. Noriu padėkoti mūsų mokyklos dalyviams. Patys aktyviausi buvo mažieji 2 PM grupės mokinukai, kurie nupiešė atvirutes apie Lietuvą ir savo darbelius įkėlė į etwinning erdvę. Tai Luka Švilpinaitė ir Ema Ivanauskaitė. Jas paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Ilona Pinkevičienė. Iš 1c klasės norime pasveikinti Austiną Valytę, kuri darbelį atliko pasinaudodama Scratch programėle. Tai puikus būdas pademonstruoti savo programavimo žinias, kurias įgijo besimokydama programavimo su mokytoja Inesa Jančioraite Tichomirova. Padėka už dalyvavimą konkurse apdovanotas ir 4c klasės mokinys Aleksandras Kisly , kurį paruošė pradinių klasių mokytoja metodininkė Kristina Povilavičienė. Visus konkurso dalyvius ir laimėtojus galite pamatyti skaitydami straipsnį, kuris yra patalpintas pedagogas.lt.