Mažųjų ansamblis
Akimirkos iš koncerto
Nepriklausomybės šventę Spindulys sutiko su trenksmu…
Lietuvos Nepriklausomybės dieną mokykloje šventėme su Lietuvos
kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vyrų choru “Aidas”!
Meno vadovas ir dirigentas Tadas Šumskas.
Mūsų mokykloje daug dėmesio skiriame mokinių pilietiškumo
ugdymui, mažo ir jauno piliečio brandai. Turime senas įvairių
valstybinių švenčių, minėjimų tradicijas, kurios lyg lakmuso popierėlis
parodo mūsų visuomenės pilietiškumo lygį.
Šių metų Lietuvos Nepriklausomybės dieną, Vasario 16-ąją, šventėme labai įspūdingai. Mokiniams
koncertavo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos Karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, meno
vadovas ir dirigentas Tadas Šumskas. Tai buvo išties puikus renginys. Džiugu buvo matyti, kaip
emocingai jaunoji karta sutiko vyresniąją kartą – karinį vyrų chorą. Ir atrodo vieni kitus puikiai
suprato: karta išgirdo kartą. Choristų balsai sudrebimo mūsų mokyklą, pakėlė nuo kėdžių ir
mokinius, ir mokytojus. Dainavo, plojo, ūžė visa salė. Seniai nebuvome matę tokio vaikų nustebimo
ir susižavėjimo. Žavėjo viskas: ir vyriški balsai, ir kariška apranga, ir puikiai parinktos dainos, ir
labai šiltas choro vadovo bendravimas su publika. Taip pat nustebino ir mūsų mokiniai, jų šiltos
emocijos, nuoširdi meilė lietuviškai dainai ir įsiliejimas į visuotinį balsų chorą.
Ačiū visiems – ir dainavusiems scenoje, ir dainavusiems salėje.
Ši šventė, kaip ir dera šventei, buvo linksma, labai tautiška ir su viltimi, kad auganti karta, supranta,
kas yra Laisvė, Tėvynė, Lietuva. Tikimės, kad ši karta sugebės saugoti ir tęsti tradicijas, puoselės
mums visiems brangias vertybes.
Mokyklos direktorė Vilija Mozurienė
Projekto „Piliečio žadintuvas“ apžvalga
2011-2012 m. mokykloje buvo vykdomas projektas “Piliečio žadintuvas”.
Projekto koordinatorės: socialinė pedagogė Lina Povilionienė ir geografijos mokytoja Laura
Riškienė.
Žiūrėkite prisegtus failus.
Prisegti failai